İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Zuhal KARAGÖZ GENÇ
Doçent Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

İletişim

 


1.      Adı Soyadı:           Zuhal KARAGÖZ GENÇ             

2.      Doğum Tarihi:       05.02.1981

3.      Unvanı:                   Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

5.   Yabancı Dil Notu:     İngilizce ÜDS (65.00)

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Öğretmenliği

İnönü Üniversitesi

2004

Doktora

Anorganik Kimya

Fırat Üniversitesi

2012

 

6. Uzmanlık Alanları:

 

 • Organik ve İnorganik Bileşiklerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
 • Organik ve İnorganik Bileşiklerin anti kanserojen özelliklerinin in vitro ve in vivo incelenmesi,
 • Faz Değiştirici malzemelerin üretimi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
 • Malzemelerde Termal Degradasyon

 

7.     Yayınlar

 

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

 • Canan Aksu Canbay · Zuhal Karagoz Genc ·Sureyya Seyma Acar · Memet Sekerci ·Murat Genc “Preparation and Thermodynamic Properties of Camphene/Stearic Acid Composites as Phase-Change Materials in Buildings”Int J Thermophys, DOI 10.1007/s10765-014-1724-z,(2014)
 •  
 • ·         Murat Genc, Betul İnci, Zuhal Karagoz Genc,  Canan Aksu Canbay, Memet Sekerci  “The Preparation and Thermal Properties of The Copper Oxide, Aluminum Oxide and Graphite based New Organic Phase Change Material for Thermal Energy Storage”Bulletin of Materials Science  accepted,( 2014)

 

 • ·         Zuhal Karagoz Genc • Suat Tekin • Suleyman Sandal • Memet Sekerci • Murat Genc “Synthesis and DFT studies of structural and somespectral parameters of nickel(II) complex with 2-(2-hydroxybenzoyl)-N-(1-adamantyl) hydrazine carbothioamide” Res Chem Intermed, DOI 10.1007/s11164-014-1545-5,(2014)
 •  
 • ·         Zuhal Karagoz Genc • Suat Tekin •Suleyman Sandal  Murat Genc”Theoretical calculations, cytotoxic evaluation,and molecular docking studies of 4-(1-adamantyl)-5-[2-(3-hydroxynapthyl)]-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thioneas a novel chemotherapeutic agent” Res. Chem. Intermed. DOI 10.1007/s11164-014-1735-1(2014)
 •  
 • Zuhal Karagöz, Sibel Selçuk, Suleyman Sandal, Naki Çolak, Serhat Keser, Memet Şekerci, Mustafa Karatepe, Spectroscopic, Anti-proliferative and Antiradical Properties of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Amino Acid Based Schiff Bases, Medicinal Chemistry Research (DOI: 10.1007/s00044-013-0826-7) 2013

 

 • Zuhal Karagoz, Murat Genc, Engin Yılmaz, Serhat Keser, Synthesis, Antitumor and Antioxidant Effects Studies of N-ethylpiperazine Substitue Thioureas Ligands and Their Cu(II) Complexes, Spectroscopy Letters, Volume 46, Issue 3, 2013.

 

 • Murat Genc, Engin Yılmaz, Selcuk Ilhan, Zuhal Karagoz ”Synthesis, antihistaminic action, and theoretical studies of (4-methoxybenzyl)(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl) amine hydroiodide” Res Chem Intermed. Volume: 39   Issue: 7   Pages: 3011-3021

 

 • Zuhal Karagöz, Canan Aksu Canbay,   Relation ship between transformation temperatures and Alloying elements in Cu–Al–Ni shape memory alloys Journal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI 10.1007/s10973-013-3145-9
 • Canan Aksu Canbay, Zuhal Karagöz, Effects of annealing temperature on thermo-mechanical properties of Cu-Al-Ni shape memory alloys, International Journal of Thermophysics, 34 (7) , pp. 1325-1335, 2013.
 • Canan Aksu Canbay, Zuhal Karagöz The effect of quaternary element on the thermodynamic parameters and structure of CuAlMn shape memory alloys  APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING  Volume: 113   Issue: 1   Pages: 19-25 2013. 

 

 

 

 

      7.3. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·         Karagoz Z, Keser S, Çolak N, Şekerci M, Acar S.S., Antiradical Activity and Spectroscopic Studies of [3, 5-Diamino-4-(4-Nitro-Phenylazo)-1H- Pyrazole] and Complexes, Chemistry Journal (2012), Vol. 02, Issue 01, pp. 61-66.

 

 

      7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

·         Canan Aksu Canbay Zuhal Karagöz, Memet Şekerci, “Investigation of kinetic parameters and microstructure in CuAlMnCr Shape Memory Alloy” 2nd Symposium: Thermophysical properties for Technical Thermodynamics, 27-28 March 2013, p 39.

·         Canan Aksu Canbay Zuhal Karagöz, Samet Güdelioğlu, “Phase Transformation  Steps and Structure of  Cu-Al-Mn Shape Memory Alloys”, Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, 2013.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

·         Zuhal Karagöz, Suat Tekin, Süleyman Sandal, Memet Şekerci " İzonikotin Substitüe Tiyosemikarbazit Ligandları ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Prostat Kanseri Hücre Serileri Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P057, 2013, Ankara.

·         Suat Tekin, Zuhal Karagöz, Süleyman Sandal, Memet Şekerci (2013). "Yeni Tiyosemikarbazit Türevi ve Komplekslerinin İnsan Prostat Kanseri Hücre Kültürü Üzerine Antikanserojenik Özelliklerinin Belirlenmesi: in Vitro Bir Çalışma", 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P058, 2013, Ankara.

·           Murat Genç, Zuhal Karagöz, Engin Yılmaz “4-(Adamantil-1-il)-3-(3-hidroksi-naftil-2-il)-1H-1,2,4-triazol- 5(4H)-tiyon Ligandı ile Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Teorik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi,” 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013

·         ·Zuhal Karagöz, Murat Genç, , Engin Yılmaz, “N-(naftil-1-il)-5-(piridin-4-il)-1,3,4-oksadiazol-2-amin ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu,” Teorik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi, 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013

·         Murat Genç, Zuhal Karagöz, Engin Yılmaz “Sübstitüe tiyoüre ligand ve komplekslerinin L1210 hücreleri üzerine QSAR çalışması” 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012, Muğla.

·          Murat Genç, Zuhal Karagöz, Engin Yılmaz “Sübstitüe tiyoüre ligand ve komplekslerinin MCF-7 hücreleri üzerine QSAR çalışması” 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012, Muğla.

·         Zuhal Karagöz, Murat Genç, Engin Yılmaz“3-(Piridin-4-İl)-4-(Naftil-1-İl) -1H-1,2,4-Triazol-5(4H)-Tiyon Ligandının ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” 26. Ulusal Kimya Kongresi, 2012, Muğla.

·         Ömer Kaygılı, Canan Aksu Canbay, Zuhal Karagöz, Cu-Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Tavlama Sıcaklığının Dönüşüm Histerisizi Üzerine Etkisi, XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2012, Muğla-Türkiye

·         Nevin Turan, Zuhal Karagöz, Memet Şekerci, Naki Çolak, Synthesis and Characterization of Complexes of 4-[(Dicyanomethyl)diazenyl]benzoic Acid with Transition Metal Acetate, 25. Uluslararası katılımlı Kimya kongresi, IP 122, Erzurum, 2011

·         Turan N, Karagöz Z, Şekerci M, Çolak N Synthesis and Characterization of Complexes of 4-[(3- cyanomethyl)diazenyl]benzoic acid with Transition Metals Acetate, 25. Uluslar arası Katılımlı Kimya Kongresi, IP-122, ERZURUM, 2011.

·         Zuhal Karagöz, Memet ŞEKERCİ, İzonikotin Substitüe Hidrazinkarbotiyoamit Ligandlarının Ve Komplekslerinin Sentezi, Antitümör Özelliklerinin İncelenmesi, P339, 3. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çanakkale, 2011.

 

8. Diğer yayınlar

9. Projeler

·         Karagöz Z, Sandal S, Genc M, Tekin S. FÜBAP PROJESİ (F. Ü. ARAŞTIRMA FONU = FF.12.34), (Münferit Proje) (Yürütücü), 1,2,4-Triazol Türevi Ligandları İle Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antitümör Özelliklerinin İncelenmesi, 2012- Devam Ediyor.

 

·         Genç, M, Karagoz, Z., Yılmaz, E., (Araştırmacı) Adıyaman Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projesi(FEFAAP /2012-0001), N-etil piperazin sübstitüe tiyoüre bileşikleri ile 2-amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidin bileşiklerinin kinetik ve teorik hesaplamaları, 2012-Devam ediyor.

 

 

·          FÜBAP PROJESİ (F. Ü. ARAŞTIRMA FONU = FF.13.14), (Münferit Proje) (Araştırmacı), Yeni Nesil Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Cu-Bazlı Dörtlü Şekil Hatırlamalı Alaşım Üretilmesi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi, 2013-Devam Ediyor.

 

·         Karagöz Z, Şekerci M. FÜBAP PROJESİ (F. Ü. ARAŞTIRMA FONU = 1569), (Doktora Projesi), (Araştırmacı) Tiyosemikarbazit Ligandları ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Antitümör Özelliklerinin Araştırılması” (2012).

 

·         TUBİTAK PROJESİ, (Araştırmacı), Gıdalarda Eser Aluminyum Tayini İçin Katı Faz Özütleme Yöntemi Geliştirilmesi Ve Ticari Katı Faz Kartuşu Üretilmesi(2010-2013).

 

11. İdari Görevler

12. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

12.  Ödüller

       Tübitak yayın teşvik ödülleri


Oluşturulma22 Ekim 2014 08:55
Görüntülenme1057