İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdulcelil BUĞUTEKİN
Doçent Doktor

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Makine Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Fotovoltaik Panel Sistemlerinde Güç Tahmini : Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa.
  26.09.2019 - 26.09.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,GÜRSOY MEHMET İSMAİL,BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • Fotovoltaik Panel Verimliliğinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini: Şanlıurfa Örneği
  21.06.2018 - 21.06.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,GÜRSOY MEHMET İSMAİL
 • An Investigation of the Environmental Impacts on the Efficiency of Photovoltaic Panel in Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa Region
  07.05.2018 - 07.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  8. ULUSLARARASI 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,ÜSTÜN SEYDİ VAKKAS
 • FOTOVOLTAİK PANEL VERİMLİLİĞİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ:ADIYAMAN
  05.07.2018 - 05.07.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. International Scientific and Vocational Studies Congress
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,GÜRSOY MEHMET İSMAİL
 • Adıyaman İlinde Güneş Bacası Sisteminde Elektrik Üretim Verimliliğinin İncelenmesi
  15.10.2015 - 15.10.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  sempozyum
  İÇEL YASİN,mamiş Msalih,BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • Economic Evaluation of Solar Photovoltaic Systems For A Smart Home
  09.05.2017 - 09.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Sempozyum
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL,NUR AHMET
 • VAKUM KORUMALI SICAK PLAKA CİHAZI İMALATI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  5 TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • ATATÜRK BARAJI BAĞLANTILI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE EKSERJİ ANALİZİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • FARKLI HAYVANSAL ATIKLARIN AYNI ŞARTLAR ALTINDA BİYOGAZ VE METAN ÜRETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • SERAMİK FABRİKALARINDA EKSERJİ ANALİZİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • ATIK KARIŞTIRICI GEOMETRİSİNİN BİYOGAZ ÜRETİMİNE ETKİSİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. ULUSAL TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • BİYOGAZ ÜRETİMİNDE ALTERNATİFLER
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3.ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • MODELS FOR KINETIC ANALIYSIS OF BIOGAS PRODUCTION
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  8. ULUSLARARASI YANMA SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • VAKUMLU YALITIM MALZEMESİ UYGULAMASI
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  1.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • FARKLI İKLİM BÖLGELERİNDE ISI YALITIM UYGULAMALARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  9. ULUSLARARASI YANMA SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • DİSCHARGE OF GRANULAR MATERİALS FROM HOPPERS WİTH VARİOUS EXİT GEOMETRİES
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  PROCEEDİNGS OF THE ASME INTERNATİONAL IMECE
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • EFFECT OF GEOMETRY OF THE DİGESTER MİXER ON BİOGAS PRODUCTİON
  -
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10. ULUSLARARASI YANMA SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANLAR R 404A KULLANIMI VE SİSTEME VERİMİNE ETKİLERİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • LABORATUAR TİPİ BİYOGAZ ÜRETİM CİHAZI
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • FİBER OPTİK SİSTEM İLE GÜNEŞ IŞIĞI NAKLİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  4. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE BİYOGAZ ÇALIŞMALARI
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • FARKLI MODELLERİN SÜRÜKLENME KUVVETİ ÖLÇÜMÜ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  15. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • ADSORPSİYONLU GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE EKSERJİ ANALİZİ
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  1. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • GÜNEŞ ENERJİLİ ÖZÜRLÜ SANDALYE UYGULAMASI
  -
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL

Makaleler

 • Photovoltaic Panel Efficiency Estimation with Artificial Neural Networks: Samples of Adiyaman, Malatya, and Sanliurfa
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1110-662X
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,GÜRSOY MEHMET İSMAİL
 • Photovoltaic Panel Efficiency Estimation with Artificial Neural Networks: Samples of Adiyaman, Malatya, and Sanliurfa
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1110-662X
  İÇEL YASİN,MAMİŞ MEHMET SALİH,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,GÜRSOY MEHMET İSMAİL
 • EXPERİMENTAL INVESTİGATİON OF GRANULAR FLOW THROUGH AN ORİFİCE POWDER TECHNOLOGY
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0032-5910
  YILMAZ MUSTAFA,BUĞUTEKİN ABDULCELİL,GÜL MEHMET ZAFER
 • EFFECT OF SOLUTİON TREATMENT ON THERMAL CONDUCTİVİTY OF POROUS NİTİ SHAPE MEMORY ALLOY
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0952-3367
  KAYA MEHMET,BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • Adıyaman İlinde Güneş Bacası Sisteminde Elektrik Üretim Verimliliğinin İncelenmesi
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL,İÇEL Yasin,MEMİŞ MSalih
 • SOLAR PV SYSTEM COST ANALYSİS FOR A SMART HOME
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  NUR AHMET,BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • SOLAR PV SYSTEM COST ANALYSIS FOR A SMART HOME
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  NUR AHMET,BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • A MATHEMATİCAL MODEL FOR CONDENSATİON OF BUBBLES INJECTED THROUGH AN ORİFİCE İNTO SUBCOOLED WATER
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • THE EFFECT OF POROSİTY ON THERMAL CONDUCTİVİTY OF THE POROUS NİTİ SMA FABRİCATED BY SHS
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1454-4164
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • EFFECT OF THE COLLECTOR DİAMETER ON SOLAR CHİMNEY POWER PLANTS
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANLAR R 404A KULLANIMI VE SİSTEM VERİMİNE ETKİLERİ
  .2006
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • KARIŞTIRICI GEOMETRİSİNİN BİYOGAZ ÜRETİMİNE ETKİSİ
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • BAZI METEOROLOJİK VERİLERİN REGRESYON ANALİZ METODU KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • EFFECT OF GEOMETRY OF THE DİGESTER MİXER ON BİOGAS PRODUCTİON
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PERIPHERY HEIGHT AND GROUND TEMPERATURE CHANGES ON THE SOLAR CHIMNEY SYSTEM
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL
 • EXPERİMENTAL STUDY OF TEMPERATURE FİELD İN A SOLAR CHİMNEY PLANT İN ADIYAMAN
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-3615
  BUĞUTEKİN ABDULCELİL

Oluşturulma10 Aralık 2012 12:01
Görüntülenme463