İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Abdulkadir ERTAŞ
Öğretim Görevlisi (Doktor)

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Yönetim ve Organizasyon

İletişim

Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Öğretim Görevlisi (Doktor) olarak çalışmaktadır. 2008, Eruzurum Atatürk Üniversitesi İşletme mezunudur. 2014, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda “Duygusal Zekanın Dönüşümcü Liderliğe Etkisi” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2019, İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’nda “Hastanelerde Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Etkisi” konulu teziyle doktorasını tamamlamıştır. İngilizce bilen Dr. Ertaş, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2012-2016

Öğr. Gör. 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

2016-2019

Öğr. Gör. Dr.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO

2019-

 

İdari Görevler:

Müdür Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2016-2019)

Editör Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi Akademi Adıyaman Dergisi (2016-2019)

Proje Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2017-2018)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.ERTAŞ, A. (2018).  Duygusal Zekânın Personel Güçlendirme Üzerine Etkisi, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 22-34, Doi: 10.32579/mecmua.493615

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.ERTAŞ, A. ve ÇEVİK, M. (2014).  Duygusal Zekâ ve Kadim Eğitim Sistemimizin Esasları. International Symposium on Reconstruction of Human Values, Erzurum Atatürk University Culture and Exhibition Center, Erzurum, 19-21 June 2014, 315-328. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B2.ERGÜN, E. ve ERTAŞ, A. (2018).  Liderlik ve Duygusal Zekâ.  International Symposium on Innovation and Global Issues In Social Sciences III, Patara Antique City Parliament Building, Antalya, 26-29 April 2018, 1205-1218. (Tam Metin Bildiri/Poster)

B3.ERTAŞ, A. ve PERKTAŞ, E. (2018).  Toplam Kalite Yönetimi ve Yenilik İlişkisi.  Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 191-191. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B4.ERTAŞ, A. ve PERKTAŞ, E. (2018).  Hastanelerde Stok Yönetimi Politikaları.  Al -Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 192-192. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

B5.PERKTAŞ, E. ve ERTAŞ, A. (2018).  Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar.  1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 140-140. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)  

B6.PERKTAŞ, E. ve ERTAŞ, A. (2018).  Örgütlerde Bilgi Yönetimi Sürecinde Kullanılan Bilgi Yönetimi Araçları (Teknolojileri) ve Önemi.  1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 139-139. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Diğer Bilimsel Etkinlikler

Eğitimde Paradigma Dönüşümü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 8-9 Şubat 2013, (Düzenleme Kurulu).

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yaşama Etkileri, Marmara Mühendis Mimar ve Teknik Elemanları Federasyonu ve Üsküdar Üniversitesi’nin iş birliğiyle. İstanbul, 30 Kasım 2013, (Düzenleme Kurulu).

İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Çalıştayı, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 17 Ocak 2014, (Düzenleme Kurulu).

Akademik Proje Geliştirme ve Yazma Eğitimi, İlmi Etütler Merkezi (İLEM), İstanbul, 29-30 Mart- 5 Nisan 2014. (Katılımcı).

Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi, İlmi Etütler Merkezi (İLEM), İstanbul, 12-13 ve 19-20 Nisan 2014. (Katılımcı).

Akademi Adıyaman Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi (2016-2019)

Tübitak Ardeb ve Tübitak Teydeb Proje Yazma Eğitimi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, 1-2 Kasım 2017. (Katılımcı).

 

 


Oluşturulma08 Kasım 2016 12:48
Düzenlenme 13 Haziran 2019 16:16
Görüntülenme329