İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Adem ÜZÜCÜ
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

İletişim

2000 yılında Gaziantep Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden  mezun oldu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi VE Beslenme Öğretmenliği Bölümü'nde yükseköğrenime başladı ve 2006 yılında bu bölümden mezun oldu. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı'nda hazırlamış olduğu "
Kayseri İl Merkezi’nde Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurum Mutfağı Personelinin Besin ve Personel Hijyeni ile İlgili Davranışları ve Bu Konudaki Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma'' başlıklı çalışmayla yüksek lisans derecesini aldı. Aynı yıl Ağrı Tutak Adalet İlköğretim Okulu, Van Başkale YİBO, Van Merkez Kız Meslek Lisesi ve Kayseri Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezinde görev yaptı.  2014 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Otel, Lolanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Oluşturulma16 Aralık 2014 10:39
Görüntülenme358