İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Adem YILDIRIM
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Subakromial impingement sendromunun tedavisinde yüksek yoğunluklu lazer ile terapötik ultrasonun etkinliklerinin karşılaştırılması
  23.03.2016 - 23.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Türk Romatoloji Kongresi: Uluslararası Katılımlı
  KARABİBER MEHMET,YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN
 • Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
  ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,YILDIRIM ADEM
 • Diz osteoartritli hastalarda ortalama platelet hacmi ve platelet dağılım genişliği parametrelerinin değerlendirilmesi
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
  KILINÇ ONUR,ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,YILDIRIM ADEM
 • Non-spesifik Kas Ağrısı Olan Hastalarda Serum Vitamin D Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Ulusal
  Türkçe
  6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
  COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,ATILGAN AYŞE,YILDIRIM ADEM
 • Non-spesifik Kas Ağrısı Olan Hastalarda Serum Vitamin D Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı
  08.11.2018 - 08.11.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
  COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,ATILGAN AYŞE,YILDIRIM ADEM
 • Hafif ve orta evre karpal tünel sendromlu hastalarda ultrasonografinin yeri
  01.11.2016 - 01.11.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  37. Türk Rodyoloji Kongresi
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM
 • Serum C-Reaktif Protein ve Prokalsitonin Düzeyleri Karpal Tünel Sendromu ile İlişkili Olabilir mi?
  25.04.2017 - 25.04.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  ALTUN YAŞAR,YILDIRIM ADEM,YILMAZ SEDAT,TAK ALİ ZEYNAL ABİDİN,EHİ YUSUF,ÇAĞ İLHAN
 • Tedaviye dirençli sol uyluk yerleşimli agresif fibromatozis olgusunun manyetik rezonans takip bulguları
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SARICA MEHMET AKİF,KARABİBER MEHMET,BAYKAN ALİ HAYDAR,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN
 • Sakral bölge yerleşimli nadir görülen bir schwannoma olgusu
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı.
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,EKMEKÇİ BURCU,BAYKAN ALİ HAYDAR,SARICA MEHMET AKİF,KARABİBER MEHMET
 • Humerus yerleşimli nadir görülen bir intraosseöz lipom olgusu
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı.
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,BAYKAN ALİ HAYDAR,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,SARICA MEHMET AKİF,KARABİBER MEHMET
 • Miyofasiyal kökenli boyun ağrılarında klasik fizik tedavi ile tedaviye eklenen manuel terapi uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması prospektif randomize ve kontrollü bir çalışma
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,AKBAŞ ABUZER,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARABİBER MEHMET,EKEN GEDİK DİLAY,AKTÜRK SEMRA
 • Paraplejili hastalarda progresif dirençli egzersizlerinin önkol kemik mineral yoğunluğu üzerine etkileri
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,KARAMERCAN AYŞE,BULUT HACİ TANER,ATCI NERMİN,KARAKOYUN AHMET,ÖZGİRGİN NEŞE
 • Lateral Epikondilit Tedavisinde Otolog Kan Enjeksiyonunun Etkinliği prospektif randomize ve kontrollü bir çalışma
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  EKEN GEDİK DİLAY,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET
 • Lumbosakral bölge yerleşimli nadir görülen bir pleksiform schwannoma olgusu bir olgu sunumu
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,EKEN GEDİK DİLAY,KARABİBER MEHMET
 • Romatoid artritli hastalarda ortalama platelet hacmi ve platelet dağılım genişliği değerlerindeki değişim ve bu değerlerin hastalık aktivitesi ile korelasyonu
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,TÜRKBEYLER İBRAHİM HALİL,KARAKOYUN AHMET,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ,ZENGİN ORHAN
 • Lomber disk hernisini taklit eden paravertebral kist hidatik Olgu sunumu
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,ÇELİK TUNCAY,BAYKAN ALİ HAYDAR,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,EKMEKÇİ BURCU
 • Karpal tünel sendromunun cerrahi dışı tedavisinde difüzyon tensör görüntülemenin kullanımı
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER,EKMEKÇİ BURCU,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARABİBER MEHMET
 • Paraplejili hastalarda üst ekstremite dairesel dirençli egzersizlerinin fizyolojik fonksiyonel psikolojik ve hayat kalitesi üzerine olan etkileri prospektif randomize kontrollü bir çalışma
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARAMERCAN AYŞE,EKEN GEDİK DİLAY,ATCI NERMİN,DÜLGEROĞLU DENİZ,ÖZGİRGİN NEŞE
 • Brucella spondilodiskit ve epidural apse sonucu parapleji gelişimi bir olgu sunumu
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,EKEN GEDİK DİLAY,YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET,BULUT HACİ TANER
 • Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile işitme sistemi tutulumu arasındaki ilişki ve sonuçların kontrollerle karşılaştırılması
  22.04.2015 - 22.04.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
  YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,DOĞAN SEDAT,KARABİBER MEHMET
 • Femur Yerleşimli nadir görülen bir anevrizmatik kemik kisti olgusu
  22.05.2014 - 22.05.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SARICA MEHMET AKİF
 • Distal Femur yerleşimli nadir görülen bir intraosseöz lipom olgusu
  06.11.2013 - 06.11.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  34. Ulusal Radyoloji Kongresi
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SARICA MEHMET AKİF
 • Ayna Hayali Hareket Ile Presente Olan Beyin Sapi Hipoplazisi Olgusu
  15.11.2013 - 15.11.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  49. Ulusal Nöroloji Kongresi
  EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SAĞLAM SADULLAH,TAK ALİ ZEYNAL ABİDİN
 • Yeni Başlangıçlı Juvenil Myoklonik Epilepside Talamofrontal Mikroyapısal Anomalilerin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi
  27.11.2015 - 27.11.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  51. Ulusal Nöroloji Kongresi
  EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,GÜMÜŞTAŞ FUNDA,YILDIRIM ADEM,KUŞTEPE ALİ
 • The diagnostic and grading value of diffusion tensor imaging in patients with carpal tunnel syndrome
  07.09.2014 - 07.09.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  XXth Symposium Neuroradiologicum
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,EKMEKÇİ BURCU,GÜNBEY HEDİYE PINAR
 • Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile platelet endeksleri arasındaki ilişki
  23.03.2016 - 23.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Türk Romatoloji Kongresi: Uluslararası Katılımlı
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER
 • Romatoid artritli hastalarda işitme fonksiyonlarının odyolojik testlerle değerlendirilmesi
  23.03.2016 - 23.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Türk Romatoloji Kongresi: Uluslararası Katılımlı
  UZUN SELMA EVRAN,YILDIRIM ADEM,DOĞAN SEDAT,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARABİBER MEHMET,SARIKAYA YASİN
 • Ankilozan Spondilitli hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu ve Kardiyometabolik Risk faktörleri
  23.03.2016 - 23.03.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Türk Romatoloji Kongresi: Uluslararası Katılımlı
  DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,YILDIRIM ADEM,YETİŞGİN ALPARSLAN,AKTÜRK ERDAL
 • Percutaneous microdiscetomy in Lumbar Disc Herniation Evaluation of 30 patients according to VAS scores
  16.05.2013 - 16.05.2013
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2. Middle East Spine Meeting
  YÜCETAŞ ŞEYHO CEM,ERDOĞAN HAKAN,YILDIRIM ADEM,KELTEN BİLAL
 • Kemik Mineral Yoğunluğu KMY ilk defa ölçülen 65 yaş ve üzeri ötroid kişilerde tirotropin ve tiroid hormonları ile Lomber ve Femur KMY değerleri arasındaki ilişki
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. Ulusal Osteoporoz Kongresi
  YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,BULUT HACİ TANER,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ
 • Kemik mineral yoğunluğu KMY ilk defa ölçülen 65 yaş ve üzeri ötiroid kişilerde tirotropin ve tiroid hormonları ile lomber ve femur KMY değerleri arasındaki ilişki
  05.11.2014 - 05.11.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  5. Ulusal Osteoporoz Kongresi
  YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,BULUT HACİ TANER,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ
 • Comparison of the effects of upper extremity progressive resistive exercises and endurance exercises in the rehabilitation of patients with spinal cord injury
  01.06.2010 - 01.06.2010
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
  Dost Gulseren, Yıldırım Adem, Karabay Ilkay, Ozgirgin Nese
 • Karpal Tünel Sendromunda Sınırlandırılmış Cerrahi Yöntem
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Nöroşirürji Dergisi
  Ş Cem Yücetaş, Burcu Ekmekçi, Süleyman Kılınç, Adem Yıldırım
 • The association of motor functions with developmental level in patients with cerebral palsy SP li çocuklarda gelişimsel düzey ile motor fonksiyon ilişkisi
  30.09.2004 - 30.09.2004
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine
  Asuman Doğan, Adem Yıldırım, Güldal F Nakipoğlu, Ayşe Karamercan, Neşe Özgirgin
 • Ayna hayali hareket ile presente olan beyin sapı hipoplazisi
  15.11.2013 - 15.11.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  49. Ulusal Nöroloji Kongresi
  EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SAĞLAM SADULLAH,TAK ALİ ZEYNAL ABİDİN
 • Lomber disk hernisini taklit eden paravertebral kist hidatik Olgu sunumu
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı
  Hacı Taner Bulut, Adem Yıldırım, Tuncay Çelik, Ali Baykan, Gülseren Dost Sürücü, Burcu Ekmekçi

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  MUSCLE & NERVE
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  2014
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Muscle & Nerve
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Journal of Clinical and Experimental Investigations
  3
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Plos One
  1

Makaleler

 • Brainstem hypoplasia presenting with mirror movement
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1301062X
  EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,SAĞLAM SADULLAH,TAK ALİ ZEYNAL ABİDİN
 • Hydatid Cyst of Paravertebral Muscle Mimicking Disc Herniation
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0362-2436
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,ÇELİK TUNCAY,BAYKAN ALİ HAYDAR,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,EKMEKÇİ BURCU
 • Letters
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0362-2436
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER
 • Chronic Discogenic Low Back Pain and Non-Surgical Treatment Methods: An Update
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9889
  YILDIRIM ADEM
 • Comparative Results of Standard Open and Mini Open, KnifeLight Instrument-Assisted Carpal Tunnel Release
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2193-6315
  YÜCETAŞ ŞEYHO CEM,YILDIRIM ADEM
 • Bruselloza Bağlı Spondilodiskit Saptanan 55 Olgunun Değerlendirilmesi
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2147-673X
  KÖLGELİER SERVET,AKTUĞ DEMİR NAZLIM,AKPINAR AYKUT,ÖZÇİMEN SERAP,DEMİR LÜTFİ SALTUK,YILDIRIM ADEM,SÜMER ŞUA
 • Developmental age and motor function levels in children with cerebral palsy
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1304-2580
  DOĞAN ASUMAN,YILDIRIM ADEM,İLKAY KARABAY,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,NEŞE ÖZGİRGİN
 • Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarda Depresyon Yaşam Kalitesi ve Lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi Evaluation Of Depression Quality Of Life and Lumbar Magnetic Resonance Imaging Results In Patients With Failed Back Surgery Syndrome
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-3320
  YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,EKEN GEDİK DİLAY
 • Epicardial adipose tissue thickness as a new risk factor for atherosclerosis in patients with ankylosing spondylitis
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  18786324
  DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,YILDIRIM ADEM,YETİŞGİN ALPARSLAN,AKTÜRK ERDAL
 • Diz osteoartritli hastalarda ortalama platelet hacmi ve platelet dağılım genişliği parametrelerinin değerlendirilmesi
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-9179
  KILINÇ ONUR,ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,YILDIRIM ADEM
 • Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı.
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-9179
  COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,ATILGAN AYŞE,YILDIRIM ADEM
 • Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2458-9179
  ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,YILDIRIM ADEM
 • The relationship between white matter abnormalities and cognitive functions in new-onset juvenile myoclonic epilepsy
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  15255050
  EKMEKÇİ BURCU,BULUT HACİ TANER,GÜMÜŞTAŞ FUNDA,YILDIRIM ADEM,KUŞTEPE ALİ
 • Short-term effects of upper extremity circuit resistance training on muscle strength and functional independence in patients with paraplegia
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  10538127
  YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARAMERCAN AYŞE,EKEN GEDİK DİLAY,ATCI NERMİN,DÜLGEROĞLU DENİZ,ÖZGİRGİN NEŞE
 • Effectiveness of mobilization practices for patients with neck pain due to myofascial pain syndrome: a randomized clinical trial
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13020234
  YILDIRIM ADEM,AKBAS ABUZER,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARABİBER MEHMET,GEDİK DİLAY EKEN,AKTÜRK SEMRA
 • Evaluation of Hearing Functions with Audiological Tests in Patients with Rheumatoid Arthritis
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1309-6621
  UZUN SELMA EVRAN,YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,DOĞAN SEDAT,KARABİBER MEHMET,SARIKAYA YASİN
 • Relationship between disease activity and hearing impairment in patients with rheumatoid arthritis compared with controls
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0770-3198
  YILDIRIM ADEM,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,DOĞAN SEDAT,KARABİBER MEHMET
 • Association between Bone Mineral Density and Platelet Indices in Postmenopausal Women
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  21463816
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER
 • Use of diffusion tensor imaging for nonsurgical treatments of carpal tunnel syndrome
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0148639X
  YILDIRIM ADEM,BULUT HACİ TANER,EKMEKÇİ BURCU,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,KARABİBER MEHMET
 • False-Negative Diffusion-Weighted Imaging in Acute Stroke and its Frequency in Anterior and Posterior Circulation Ischemia
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0363-8715
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,EKMEKÇİ BURCU,NESLİHAN EŞKUT,GÜNBEY HEDİYE PINAR
 • The Diagnostic and Grading Value of Diffusion Tensor Imaging in Patients with Carpal Tunnel Syndrome
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  10766332
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM,EKMEKÇİ BURCU,HEDİYE PINAR GÜNBEY
 • The effects of upper extremity progressive resistance and endurance exercises in patients with spinal cord injury
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  18786324
  DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,DENİZ DÜLGEROĞLU,YILDIRIM ADEM,NEŞE ÖZGİRGİN
 • Role of ultrasonography in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  25647784
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM
 • Role of ultrasonography in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome.
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  25647784
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM
 • Role of ultrasonography in patients with mild and moderate carpal tunnel syndrome
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  25647784
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM
 • Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve skolyozun yaş ve cinsiyet ile ilişkisi
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,YILDIRIM ADEM
 • Bel Ağrılarında Skolyoz sıklığı
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  ATILGAN AYŞE,COŞKUN SEMRA,KILINÇ ONUR,YILDIRIM ADEM
 • Lateral Epikondilit Tedavisinde Otolog Kan Enjeksiyonunun Etkinliği Randomize Klinik Çalışma
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  EKEN GEDİK DİLAY,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET
 • Hafif ve Orta Evre Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Ultrasonografinin Yeri
  .1900
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2148-3132
  BULUT HACİ TANER,YILDIRIM ADEM
 • The changes of mean platelet volume and platelet distribution width in patients with rheumatoid arthritis and their correlation with disease activity
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İTALYA
  İngilizce
  0393-6384
  YILDIRIM ADEM,KARABİBER MEHMET,DOST SÜRÜCÜ GÜLSEREN,TÜRKBEYLER İBRAHİM HALİL,KARAKOYUN AHMET,SELÇUK MUSTAFA YAVUZ,ZENGİN ORHAN

Oluşturulma16 Mayıs 2013 14:33
Görüntülenme121