İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

Adıyaman'da doğdu ve üniversite öğrenimine kadarki eğitimini Adıyaman'da tamamladı. 1993’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bölüm ikinciliği derecesiyle bitirdi ve aynı yıl Dumlupınar Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. 1995 yılında yüksek lisansını enstitü birincisi olarak, 2001 yılında ise doktorasını TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Gurubunun verdiği bursu kazanarak bitirdi. 2002 ile 2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına açıktan atanarak öğretmenlik yaptı. 2006 yılında Başöğretmen oldu. 2008 yılında yeniden akademisyenliğe döndü ve Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yard. Doç. Dr. olarak başladı. Ekoloji, Bitki Sistematiği ve Biyocoğrafya alanındaki ulusal ve uluslararası projelerde görevler aldı, yayınlar yaptı, uluslararası bilimsel dergi ve kitap editörlükleri yaptı ve öğrenciler yetiştirdi. 2013 yılında Biyoloji Doçenti, 2019 yılında Profesör oldu. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Turizm Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyelikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Meslek Yüksek okul ve Araştırma Merkez Müdürlükleri olmak üzere birçok akademik ve idari görevler yürüttü. Halen Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. 2015 yılından beri Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak ilin refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulundu ve halen devam etmektedir. Bilimsel kuruluşlara üyelikleri ve sahasında göstermiş olduğu faaliyetleri sonucu aldığı ödüller vardır. Evli ve 4 çocuk sahibi olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Oluşturulma13 Ekim 2012 11:39
Görüntülenme2779