İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ahmet Zafer TEL
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • EVIDENCES FOR CREATION FROM POLINATION
  24.10.2019 - 24.10.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd International Creation Congress in the Light of Sciences
  TEL AHMET ZAFER
 • THE ETHNOBOTANICAL PROPERTIES OF SOME PLANTSGROWING IN ADIYAMAN
  03.10.2019 - 03.10.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I. International Aromatic Plants and Cosmetic Symposium
  TEL AHMET ZAFER,Furkan Merve Kevser
 • Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu
  23.12.2016 - 23.12.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
  ŞAHİN MEHMET SUAT,TEL AHMET ZAFER
 • Different Perspectives on the Social Life of Plants
  30.11.2017 - 30.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The First International Congress of Creation in the Light of Sciences
  TEL AHMET ZAFER
 • Determination of fatty acids and elements in Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Et Scheng.
  10.05.2017 - 10.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİTABİİ VE SAĞLIKLI HAYAT(TABKON) KONYA 2017
  ÖZKAYA AHMET,TEL AHMET ZAFER,HAN UMUT YILMAZ
 • Trace Element and Fatty Acid Levels of Fritillaria pinardii BOISS. Plant Seed and Bulb
  10.05.2017 - 10.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİTABİİ VE SAĞLIKLI HAYAT(TABKON) KONYA
  ÖZKAYA AHMET,TEL AHMET ZAFER,HAN UMUT YILMAZ
 • Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Scheng Bitkisi Uçucu Yağının Ruminant Yem Katkı Potansiyelinin In Vitro Araştırılması
  25.10.2017 - 25.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)
  ŞAHAN ZEYNEP,CİNLİ HARUN,TEL AHMET ZAFER,İNAN MEMET
 • The density status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Scheng. species showing natural distribution in Adiyaman Province and the comparison of different locality populations in terms of essential oil contents
  03.04.2017 - 03.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species
  İNAN MEMET,TEL AHMET ZAFER
 • Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzası'nın Vejetasyonu
  23.12.2016 - 23.12.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
  EGİLMEZ ÇİĞDEM,TEL AHMET ZAFER
 • Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri Artvin Saçinka Türkiye
  24.10.2014 - 24.10.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT & MORALITY
  ÜNVER MEHMET CÜNEYT,TEL AHMET ZAFER
 • Adıyaman İli Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri
  22.05.2015 - 22.05.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
  TEL AHMET ZAFER
 • Çelikhan Çat Baraji Adıyaman Havzası nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - II
  TAK MURAT,TEL AHMET ZAFER
 • Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi Adıyaman Vejetasyonu
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - II
  MEHMET SUAT ŞAHİN,TEL AHMET ZAFER
 • Gölbaşı Gölleri Adıyaman Havzası nın Vejetasyonu
  02.04.2015 - 02.04.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu - II
  ÇİĞDEM EGİLMEZ,TEL AHMET ZAFER
 • Perre Pirin Antik Şehri Adıyaman Vejetasyonu
  03.05.2012 - 03.05.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Ekoloji 2012 Sempozyumu - Kilis
  A Z Tel, M Tak
 • Bergama Kozak İzmir Yaylasındaki Fıstık Çamı Pinus pinea L Ormanlarının Floristik Özellikleri
  23.06.2008 - 23.06.2008
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIX Ulusal Biyoloji Kongresi
  Ö Varol, A Z Tel
 • Göller Yöresinin Bazı İlginç Bitkileri
  25.06.2002 - 25.06.2002
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu
  H Özçelik, A Z Tel, M Çiçek, S Kılıç
 • Göller Yöresi Florası na Genel Bakış
  05.10.2001 - 05.10.2001
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
  H Özçelik, M Korkmaz, A Z Tel, F Özgökçe
 • Kureyşler Baraj sahasının Kütahya Vejetasyonu
  21.09.1998 - 21.09.1998
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu
  A Tatlı, A Z Tel
 • Şaphane Dağı Kütahya Florası üzerinde çalışmalar II
  17.09.1996 - 17.09.1996
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
  A Z Tel, A Tatlı
 • Şaphane Dağı Kütahya Florası üzerinde çalışmalar I
  17.09.1996 - 17.09.1996
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi
  A Z Tel, A Tatlı
 • Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Endemik Taksonların IUCN Tehlike Kategorilerinin İncelenmesi
  03.09.2012 - 03.09.2012
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)
  A Z Tel, E Özuslu
 • Some Succulent Plants for Ground Cover Spreading Out on The East Anatolia Turkey
  25.06.2007 - 25.06.2007
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  VII. Plant Life of Southwest Asia Symposium
  F Özgökçe, M Ünal, O Karabacak, T Çelik, A Z Tel
 • The Flora of upstairs Ceyhan Valley Kahramanmaraş
  14.05.2000 - 14.05.2000
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Second Balkan Botanical Congress
  A Tatlı, H Akan, A Z Tel, C Kara
 • Pinus nigra ssp pallasiana var pyramidata nın fitososyolojik yapısı
  23.09.1999 - 23.09.1999
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Ist International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)
  A Tatlı, B Küçükkaraca, A Z Tel
 • Özalp Van ilçesi hububat tarlalarındaki yabancı otların peryodisiteleri ve hayat formları üzerinde bir araştırma
  23.09.1999 - 23.09.1999
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Ist International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)
  F Özgökçe, L Behçet, A Z Tel
 • A new syntaxa from the East Anatolia Turkey
  18.05.1998 - 18.05.1998
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Plant Life in Soutwest and Central Asia, Vth International symposium
  A Tatlı, İ Gümüş, A Z Tel

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  COMMAGENE JOURNAL OF BİOLOGY
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  ROMANYA
  İngilizce
  BIHAREAN BIOLOGIST
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Bildiri Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ADYUPBD
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Biological Diversity an Conservation
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bağbahçe Bilim Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BEUFEN
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SDÜ Fen Dergisi
  2
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  ROMANYA
  İngilizce
  Biharean Biologist
  3
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  African Journal of Plant Science
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Biological Diversity and Convervation (BIODICON)
  4

Editörlükler

 • Commagene Journal of Biology
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Elektronik
  YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,GÜREL CENNETKUŞU NAZMİYE,BANKIR MEHMET MALİK,AYDENİZ SÜLEYMAN,TEL AHMET ZAFER
 • 3rd INTERNATIONAL CREATION CONGRESS IN THE LIGHT OF SCIENCES
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Editör
  Iğdır Üniversitesi Yayınevi
  ALMA MEHMET HAKKI,ÇELEBİ SELAHATTİN,TEL AHMET ZAFER,KUYAKSİL ALİ,ARAS ABDÜLMELİK,ERYİĞİT ADEM,NAS MEHMET SALİH,ŞILBIR MEHMET SELİM,ATALAR MEHMET NURİ
 • BIHAREAN BIOLOGIST
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Editör
  University of Oradea Publishing House, Oradea, Romania
  YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,TEL AHMET ZAFER
 • Commagene Journal of Biology
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  ABADER
  SÖNMEZ SERDAR,ALAŞ ALİ,İĞCİ NAŞİT,HAMZAOĞLU ERGİN,SATIL FATİH,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,TEL AHMET ZAFER,YAĞMUR ERSEN AYDIN
 • III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24-26 Ekim 2019, Iğdır, Türkiye BİLDİRİLER KİTABI
  2019
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Iğdır Üniversitesi Yayınevi
  KUYAKSİL ALİ,ALMA MEHMET HAKKI,TEL AHMET ZAFER,ÇELEBİ SELAHATTİN,ERYİĞİT ADEM,ARAS ABDÜLMELİK,NAS MEHMET SALİH,ŞILBIR MEHMET SELİM,ATALAR MEHMET NURİ
 • Commagene Journal of Biology-Bölüm Editörlüğü
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği
  TEL AHMET ZAFER,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,SÖNMEZ SERDAR,ALAŞ ALİ,SATIL FATİH,YAĞMUR ERSEN AYDIN,İĞCİ NAŞİT
 • Kommagene Biyoloji Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği
  TEL AHMET ZAFER,SATIL FATİH,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ
 • Commagene Journal of Biology-Bölüm Editörlüğü
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği
  TEL AHMET ZAFER,YAĞMUR ERSEN AYDIN
 • BIHAREAN BIOLOGIST
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  ROMANYA
  İngilizce
  Yayın Kurulu Üyeliği
  http://biozoojournals.ro/bihbiol/edit.html
  TEL AHMET ZAFER
 • BIHAREAN BIYOLOGIST
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  ROMANYA
  İngilizce
  Yayın Kurulu Üyeliği
  http://biozoojournals.ro/bihbiol/edit.html
  TEL AHMET ZAFER
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Editör
  www.adiyaman.edu.tr
  TEL AHMET ZAFER,TAŞAR GANİ ERHAN,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,CANLI TAŞAR ÖZDEN
 • THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Editör
  www.adiyaman.edu.tr
  TEL AHMET ZAFER,TAŞAR GANİ ERHAN,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,CANLI TAŞAR ÖZDEN
 • Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ADYÜTAYAM OCAK 2015
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Editör
  www.adiyaman.edu.tr
  TEL AHMET ZAFER
 • Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ADYÜTAYAM HAZİRAN 2015
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Editör
  www.adiyaman.edu.tr
  TEL AHMET ZAFER
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2013
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  www.csb.gov.tr - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  ERGÜN ÖZUSLU,TEL AHMET ZAFER
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2011
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  ERGÜN ÖZUSLU,TEL AHMET ZAFER

Kitaplar

 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2013
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ALTAN ÖZYURT MATBAACILIK
  KAYA ABDULLAH,TEL AHMET ZAFER,AVCI AZİZ,ILGAZ ÇETİN,ERGÜN ÖZUSLU,YAĞMUR ERSEN AYDIN,FATİH İZLER,KOÇ HALİL,TOPRAK HASAN HÜSEYİN CEMALİ,SEVGİLİ HASAN,TOYRAN KUBİLAY,ÖZTEKİN MEHTAP,KIRMACI MESUT,KAYA RAHŞEN SALTANAT,SUNGUR BİLECİKLİGİL SEVİL,BOZACI VİLDAN
 • Gölbaşı Gölleri Uzun Devreli Gelişme Planı İçin Altlık Rapor
  2009
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, T.C. Gölbaşı Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları
  A Yücel, Z Söğüt, E Akça, G Keser, A Z Tel, R Ozman, E Aksoy, H Dindar, M Karlı, Y Baltacı, V Çay
 • Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuar Kılavuzu
  1996
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Yayınları
  A Tatlı, H Akan, A Z Tel
 • Genel Biyoloji Botanik Laboratuar Kılavuzu
  1996
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Yayınları
  A Tatlı, A Z Tel, H Akan
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  E Özuslu, A Z Tel
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  M Öztekin, E Özuslu, A Z Tel
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  A Z Tel, E Özuslu
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği Doğa Koruma Derneği Yayınları Binci Baskı Gaziantep Ekim 2011 569 s
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  E Özuslu, A Z Tel
 • Gaziantep in Biyolojik Çeşitliliği
  2011
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Doğa Koruma Derneği Yayınları
  E Özuslu, A Z Tel

Makaleler

 • Sage (Salvia pilifera): determination of its polyphenol contents, anticholinergic, antidiabetic and antioxidant activities
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2193-4126
  GÜLÇİN İLHAMİ,TEL AHMET ZAFER,GÖREN AHMET CEYHAN,TASLİMİ PARHAM,ALWASEL SALEH
 • A Floristic Research on Karatepe-Aslantaş National Park and Some Protected Natural/Cultural Areas (Osmaniye, Türkiye)
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2602-456X
  TEL AHMET ZAFER,ORTAÇ İSHAK,İLÇİM AHMET
 • Anatomy and Essential Oil Composition of Salvia marashica A. İlçim, F. Celep Doğan
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2602-456X
  İLÇİM AHMET,KAR İLHAN,KARAMAN ŞENGÜL,TEL AHMET ZAFER
 • Evaluation of the effects of Cyclotrichium niveum on brain acetylcholinesterase activity and oxidative stress in male rats orally exposed to lead acetate
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1165-158X
  ŞAHİN ZAFER,ÖZKAYA AHMET,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN,KUZU MÜSLÜM,ÇOMAKLI VEYSEL,DEMİRDAĞ RAMAZAN,TEL AHMET ZAFER,AYMELEK FATİH,YOLOĞLU SEMRA
 • Composition of the Essential Oil of Salvia pilifera Montbret Aucher ex Benth. from Flora of Turkey
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  İLÇİM AHMET,KARAMAN ŞENGÜL,TEL AHMET ZAFER,DIRAZ YILDIRIM EMEL
 • The some endemic and rare plants in some natural and cultural protected areas located in the eastern mediterranean region
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  TEL AHMET ZAFER,İLÇİM AHMET
 • Molecular Characterization and Determination of Some Biochemical Properties of Endemic Serratula olygocephala Growing in Adıyaman
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2602-456X
  TEKELİ YENER,ÖZKAYA AHMET,TEL AHMET ZAFER,DENİZ SÖNMEZ GÖRKEM,AKOCAK SÜLEYMAN
 • The Density Status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Scheng.Species Showing Natural Distribution in Adiyaman Province and theComparison of Different Locality Populations in terms of Essential Oil Contents
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-0225
  İNAN MEMET,TEL AHMET ZAFER
 • Vitamin, Trace Element, and Fatty Acid Levels of iVitex agnus-castus/i L., iJuniperus oxycedrus/i L., and iPapaver somniferum/i L. Plant Seeds/title
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2090-9063
  ÖZKAYA AHMET,ÇİFTÇİ HARUN,YILMAZ ÖKKEŞ,TEL AHMET ZAFER,ÇİL EROL,ÇEVRİMLİ BEKİR SITKI
 • A Research on the Flora of Karagöl (Sülüklü Lake) Basin (Gerger/Adiyaman)
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  TEL AHMET ZAFER,TAK Murat
 • Karkamış Sulak Alanının Gaziantep Türkiye Biyolojik Çeşitliliği
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1308-0040
  ÖZUSLU ERGÜN,TEL AHMET ZAFER
 • Endemic and Rare Taxa of Ulubaba Mountain (Adıyaman) Vegetation Structure and Their Evaluation According to IUCN Categories
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2602-456X
  TEL AHMET ZAFER,ŞİMŞEK AHMET
 • Some Succulent Plants for Ground Cover Spreading Out on The East Anatolia TÜRKİYE
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2667-4092
  ÖZGÖKÇE FEVZİ,KARABACAK OSMAN,TEL AHMET ZAFER,ÜNAL MURAT
 • The Ethnobotany of some Legume plants around Birecik Şanlıurfa
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2667-4092
  AKAN HASAN,BALOS MEHMET MARUF,TEL AHMET ZAFER
 • A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Golbaşı Lakes Basın Adıyaman Turkey
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2667-4092
  TEL AHMET ZAFER,EGİLMEZ ÇİĞDEM
 • Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin Adıyaman
 • Van Kertenkelesi Darevskia sapphirina nin Bazı Ekolojik Özellikleri
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  AKMAN BAHADIR,YILDIZ MEHMET ZÜLFÜ,İĞCİ NAŞİT,TEL AHMET ZAFER,ADIZEL ÖZDEMİR,BULUM YUNUS EMRE,GÖÇMEN BAYRAM
 • A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill Adiyaman Turkey
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2667-4092
  TEL AHMET ZAFER,ŞAHİN MEHMET SUAT
 • C7 karesi için Nemrut Dağı Adıyaman Türkiye yeni floristik kayıtlar
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1302-3055
  TEL AHMET ZAFER,TATLI ADEM
 • A Study on the Flora of Some Natural and Cultural Sites of Kahramanmaraş Province (Turkey)
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2602-456X
  TEL AHMET ZAFER,ORTAÇ İSHAK,İLÇİM AHMET
 • Floristic Features of Pinus pinea Forests in Bergama Kozak Plateau İzmir
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1120-4052
  VAROL ÖMER,TEL AHMET ZAFER
 • Contributions to the flora of Nemrut Mountain Adıyaman Turkey
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-5301
  TEL AHMET ZAFER
 • Taxonomic situations of two subspecies of Pistacia P terebinthus L subsp terebinthus and P terebinthus L subsp palaestina Boiss Engler by morphological and area remarks
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1308-5301
  ÖZUSLU ERGÜN,İSKENDER ELMAN,TEL AHMET ZAFER,İLÇİM AHMET
 • Some Changes and Updating Processes of Localizations in Turkey s flora Flora of Turkey Declared by Gaziantep Turkey
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1308-5301
  ÖZUSLU ERGÜN,TEL AHMET ZAFER
 • Gümüş Dağı Kütahya Türkiye Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-1361
  TATLI ADEM,BAŞYİĞİT MEHMET,VAROL ÖMER,TEL AHMET ZAFER
 • Budağan Dağı Kütahya Florası
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1302-3055
  TATLI ADEM,MEMİŞ RAMAZAN,TEL AHMET ZAFER
 • The Flora of Upstairs Ceyhan Valley Kahramanmaraş
  .2002
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-008X
  TATLI ADEM,AKAN HASAN,TEL AHMET ZAFER,KARA CEMİL
 • Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü Kütahya Florası
  .2002
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1302-3055
  TATLI ADEM,TEL AHMET ZAFER,EMRE SABRİ
 • Kütahya ve çevresinin bitki örtüsüne genel bir bakış
  .1999
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1302-3055
  TATLI ADEM,TEL AHMET ZAFER
 • B2 karesi için yeni floristik kayıtlar
  .1995
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-2953
  TEL AHMET ZAFER,AKAN HASAN,TATLI ADEM
 • New Floristic Records for B2 Squares from Kütahya TURKEY
  .1997
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1300-008X
  TATLI ADEM,TEL AHMET ZAFER,AKÇİÇEK EKREM,EROL YAKUT
 • Perre Pirin Antik Şehri Adıyaman Vejetasyonu
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-0261
  TEL AHMET ZAFER,TAK MURAT
 • Determination of Cyclotrichium niveum Essential Oil and Its Components at Different Altitudes
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0255-965X
  İNAN MEMET,TEL AHMET ZAFER
 • Rediscovery of Saponaria syriaca Boiss. a threatened endemic species in Turkey
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  İLÇİM AHMET,TEL AHMET ZAFER,UYGUN CİHANGİR
 • Determination of fatty acids and elementsin Allium nemrutdaghense Kit Tan F. Sorger endemic plant
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ÖZKAYA AHMET,TEL AHMET ZAFER,GÖKLER İSA,ÇİFTÇİ HARUN,HAN UMUT YILMAZ
 • Gölbaşı Gölleri Havzası’nın (Adıyaman) Vejetasyonu
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1308-3961
  EGİLMEZ ÇİĞDEM,TEL AHMET ZAFER
 • Herbicidal effects of juglone as an allelochemical
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TOPAL SÜLEYMAN,KOCAÇALIŞKAN İSMAİL,ARSLAN ORHAN,TEL AHMET ZAFER
 • Campanula hacerae a new species of Campanulaceae from Turkey
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1797-2442
  İLÇİM AHMET,BEHÇET LÜTFİ,TEL AHMET ZAFER
 • Phytosociological Structure of Nemrut Mountain Adıyaman TURKEY
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  TEL AHMET ZAFER,TATLI ADEM,VAROL ÖMER
 • Antioxidant Antimicrobial Antifungal and Antiradical Activities of Cyclotrichium niveum Boiss Manden Scheng
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  GÜLÇİN İLHAMİ,TEL AHMET ZAFER,KİREÇCİ EKREM
 • Şaphane Dağı Kütahya Türkiye Flora ve Genel Vejetasyon Yapısına Katkılar
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1308-0040
  TEL AHMET ZAFER
 • Ecological features of Pinus pinea L forests in the northwest Anatolian region of Turkey Yalova
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  VAROL ÖMER,TEL AHMET ZAFER
 • Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya daki Türkiye Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  TEL AHMET ZAFER

Oluşturulma13 Ekim 2012 11:39
Düzenlenme 28 Haziran 2018 17:35
Görüntülenme399