İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ahmet Zafer TEL
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

 • Şanlıurfa İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi
  15.06.2016 - 13.12.2018
  Araştırmacı
  HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İli’xxnin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi
  17.11.2016 - 17.11.2018
  Araştırmacı
  HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman’da yetişen endemik Helleborus Vesicarius, Serratula Olygocephala, Centaurea Tomentella’nın bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
  12.12.2016 - 19.09.2019
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal ve Kültürel Sit Alanlarının Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar
  22.06.2016 - 17.03.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulubaba Dağı Adıyaman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Çalışmalar
  16.09.2013 - 11.02.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri
  15.07.2014 - 02.06.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Kahta Meslek Yüksekokulu Tarımsal Laboratuvar Altyapı Güçlendirme Projesi
  22.05.2013 - 05.11.2014
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi
  06.06.2014 - 05.03.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Hesperis campicarpa Bitkisinin Yağ Asit ve Eser Element Düzeylerin Tespiti
  05.11.2014 - 14.09.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi Adıyaman Vejetasyonu
  01.04.2011 - 31.03.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adana Hatay Mersin Kahramanmaraş Osmaniye Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Adaştırma Projesi
  15.01.2015 - 15.01.2016
  Danışman
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Kahta Meslek Yüksekokulu Tarımsal Laboratuvar Altyapı Güçlendirme Projesi
  16.09.2013 - 06.11.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Bazı Bitkilerin Anti Bakteriyel ve Anti Viral Aktivitelerinin Araştırılması
  01.12.2014 - 31.03.2018
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Oluşturulma13 Ekim 2012 11:39
Görüntülenme286