İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ali ŞİMŞEK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :.

A1.     Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Hyperopic Children Mehmet Taş, MD, Veysi Öner, MD, Fatih Mehmet Türkcü, MD, Mehmet Fuat Alakuş MD1 Ali Şimşek, MD, Yalçın İşcan, MD, Ahmet Taylan Yazıcı, MD,Optometry and Vision Science, July Vol 89:(7) 2012

  A2. Evaluation of ultrasonic biomicroscopy results in anterior eye segment before and after cataract surgery. Simsek A, Ciftci S.Clin Ophthalmol. 2012;6:1931-4. doi:10.2147/OPTH.S37614. Epub 2012 Nov 21.

A3. Short-term Effects of Intravitreal Bevacizumab on Cornea and Anterior Chamber.Güler M, Capkın M, Simşek A, Bilak S, Bilgin B, Hakim Reyhan A, Fırat M. Curr Eye Res. 2014 Mar 3.

A4. Sensory exotropia associated with keratoconus and review of literature: strabismus and keratoconus. Ciftci S, Ciftci L, Dogan E, Simsek A. Eye Sci. 2013 Jun;28(2):88-91.

A5. Sensory exotropia due to keratoconus and review of the literature. Ciftci S, Simsek A, Dogan E, Ciftci L. Clin Ophthalmol. 2013;7:2069-72.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Assessment of Patıent Pain Experience During Intravitreal Bevacizumab And Ranibizumab Injectin. M Güler, B BİLGİN, M Çapkın, A Şimşek, Ş Bilak, 7th MEDITERRETINA CLUB international meeting- April 17-20 2014 İstanbul. (Sözlü Sunum)

B2. A Case of Bilateral Chorioretinal Coloboma Mimicking Accessory Optic Disc. M Güler, B BİLGİN, A Şimşek, Ş Bilak, M Çapkın. 7th MEDITERRETINA CLUB international meeting- April 17-20 2014 İstanbul. (poster)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bir Metastatik Koroidal Amelanotik Kitle Olgusu, Enis Frıncıoğulları, Pervin Çınar, Ali Şimşek . Retina-Vitreus 2008;16(1):073-076.

D2.Diyabetik Macüla Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Etkinliği Değerlendirilmesi.

Mehmet Fuat Alakuş1, Mehmet Taş1, Veysi Öner1, Yalçın İşcan1, Fatih mehmet Türkçü1, Ali Şimşek1, Murat Kaan Ünlü2 . Retina-Vitreus 2012;20(1):073-076.

D3.Ezotropya Olgularında Asimetrik ve Simetrik Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması, Guneş Y. Şimşek A. Alakuş F. Ciftci S. Guzel M. MN Ophthalmol 2013;20:188-192…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Şiddetli vernal keratokonjontivitli bir olguda papiller rezeksiyon ve %0.05’lik mitomisin-c uygulanımı. Fırıncıoğulları Enis, Çınar Pervir, Altın Ayşe, Şimşek Ali, Zorlu Ferhat, Sarı Devrim, Şahin Ahmet, Doğan Evrim ,Demir Ümit. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy.287, Antalya, 19-23 Kasım 2008.(poster)

E2.Göz kapağında tespit edilen sebasöz karsinomanın semisirküler flep (tenzel) ile onarımı. Fırıncıoğulları Enis, Çınar Pervir, Altın Ayşe, Şimşek Ali, Zorlu Ferhat, Sarı Devrim. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy.314, Antalya, 19-23 Kasım 2008. (poster)

E3. Katarakt cerrahisinde U.B.M ile ön kamara ve açı değişikliklerinin değerledirilmesi. Şahin Ahmet, Çınar Pervir, Altın Ayşe, Fırıncıoğulları Enis, Şimşek Ali. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy.281, Antalya, 19-23 Kasım 2008. (poster)

E4. Nüks DSR olgularında endonazal endoskopik revizyon + mitomisin–c uygulaması. Altın Ayşe, Çınar Pervir, Fırıncıoğulları Enis, Zorlu Ferhat , Sarı Devrim, Şimşek Ali, Şahin Ahmet. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy.315, Antalya, 19-23 Kasım 2008. (poster)

 

E5. Oküler hipertansiyonlu veya dirençli olmayan glokomlu olgularda selektif lazer trabeküloplastinin etkisi. Dursun Murat Bozkır, Mutlu Cihan Dağlıoğlu, Ali Şimşek. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, sy.165, Antalya, 06-10 Kasım 2013. (Sözlü Sunum)

E6.Vitreus İçine Uygulanan Bevacizumab' ın Santral Kornea Kalınlığı, Kornea Kırıcılığı ve Göz İçi Basıncı Üzerine Kısa Dönem Etkileri. Mete Güler, Musa Çapkın, Ali Şimşek, Şemsettin Bilak, Ali Hakim Reyhan, Müge Fırat, 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Antalya, 06-10 Kasım 2013 (poster)

E7. Solar Retinopatili Bir Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları. Ali Hakim Reyhan, Mete Güler, Musa Çapkın, Ali Şimşek, Şemsettin Bilak, 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 06-10 Kasım 2013 (poster)

E8. Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Endonazal Endoskopi Eşliğinde Silikon Tüp Entübasyonu Uygulaması Klinik Sonuçlarımız. Mehmet Yoğun, Ali Şimşek, Yakup Güneş, Sevin Süken Çakmak, Lokman Balyen. TOD 37. Bahar Sempozyumu Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları ve Püf Noktaları 23-25 Mayıs 2014 İstanbul  (poster-. PS 011)

E9. Konjenital Katarakt Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz. Ahmet Şahin, Ali Şimşek, Mete Güler, Didem Şahin, Pervin Çınar , Şemşettin Bilak, Lokman Balyen. TOD 37. Bahar Sempozyumu Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları ve Püf Noktaları 23-25 Mayıs 2014 İstanbul  (poster-. PS 012)

E10. Normotansif Gözlerde Katarakt Cerrahisi Sonrası Oküler Biometrik Parametrelerin Ve Göziçi Basıncının Lenstar İle Değerlendirilmesi. Ali Şimşek, Şemsettin Bilak, Musa Çapkın, Mete Güler, Fatih Üçkardeş, Burak Bilgin. TOD 37. Bahar Sempozyumu Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları ve Püf Noktaları 23-25 Mayıs 2014 İstanbul  (poster-. PS 013).

F. Diğer yayınlar :


Oluşturulma23 Haziran 2013 23:23
Görüntülenme1985