İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ayşe ERSOY YILDIRIM
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Pazarlama ve Reklamcılık

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Investigation of Customer Responses
  22.11.2019 - 22.11.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  3rd International Zeugma Conference on Scientific Researches
  ERSOY YILDIRIM AYŞE
 • MÜŞTERİ TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ: FORMEL- İNFORMEL DAVRANIŞ
  22.10.2019 - 22.10.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ZEUGMA 3. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  ERSOY YILDIRIM AYŞE
 • Satın Alma Davranışı Sonrası Tatminsizlikte Müşteri Şikâyet Düzeylerinin İncelenmesi
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
  ERSOY YILDIRIM AYŞE
 • Evaluation of the Levels of Awareness of Consumers Related to Private Pension System after AutoEnrolment
  20.10.2017 - 20.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th AGP International Humanities and Social Sciences Conference
  ERSOY YILDIRIM AYŞE

Kitaplar

 • Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  AGP Publications
  ERSOY YILDIRIM AYŞE

Makaleler


Oluşturulma21 Ocak 2017 12:54
Görüntülenme175