İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ayşe GÖKÇEN KAPUSUZ
Araştırma Görevlisi (Doktor)

Birim

  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İşletme

İletişim


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl (Başl. Bitiş)

OrtalamaLisans


İşletme

Niğde Üniversitesi

2004-2008

3,11 / 4,00


Language School


ESL

University Of Texas At San Antonio, Texas, USA

2009-2010

S (satisfied)


Y.Lisans


MBA


New Mexico State University,
Las Cruces, New Mexico, USA

2010-2011

3,54 / 4,00


Doktora


İşletme


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi


   2012-2016

 LİSANS TEZ BAŞLIĞI/DANIŞMANI
"Bilgi Çağında Örgütlerin Görünmeyen Yüzü: Yıldırma (Mobbing)". 2008

Danışman: Doç. Dr. Murat TÜRK
**************************************************************************************

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI/DANIŞMANI
"Reactions to Selection Methods of White and Blue-Collar Workers: Statistical Analysis in Turkey". 2011

“Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların İşe Alım Metotlarına Tepkileri: Türkiye’de İstatistiksel Bir Çalışma”. 

Danışman: Professor Philip G. BENSON
**************************************************************************************

DOKTORA (PhD) TEZ BAŞLIĞI/DANIŞMANI 
"Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Etkileri". 2016

Danışman: Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Oluşturulma12 Aralık 2012 08:26
Görüntülenme563