İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Aysel SIVACI
Profesör Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • DETERMINATION OF SOME PHYSIOLOGICAL CHANGES IN PEPINO SEEDLINGS UNDERLEAD Pb STRESS
  31.08.2016 - 31.08.2016
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES
  TEKTAŞ MUSTAFA,SIVACI AYSEL
 • INVESTIGATION OF THE EFFECTS WASTEWATER IN SHOOT CUTTINGS OF PEPINO
  31.08.2016 - 31.08.2016
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES
  BABA KÜBRA,SIVACI AYSEL
 • Çelikle vejetatif üretimi zor olan bazı elma Malus sylvestris Miller çeşitlerinde Golden Misket Starkrimson ve MM106 anacı anatomik yapı farklılıkları
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Titrek Kavak Populus tremula L ın sürgün ve köklerinde pigmentasyon ve inhibitör ilişkilerinin araştırılması
  -
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi
  Aysel Kaya, İbrahim Yalçın
 • Kadmiyum ve Tuzluluğun Bazı Sucul Bitkilerin Pigment ve Total Fenolik Bileşikleri Üzerindeki Birleştirilmiş Etkileri
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa nin Bazı Çam Türlerinin Pinus nigra L ve Pinus brutia Ten Total Fenolik Bileşikler ve Pigment İçerikleri Üzerine Etkileri
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Myriophyllum spicatum L daki epifitik diyatomelerin kadmiyuma bağlı olarak pigment ve birey sayısındaki değişimlerinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Adıyaman ilinde yetişen bazı badem Prunus amygdalus Rosaceae çeşitlerinin gövdelerindeki total karbohidrat içeriklerinin mevsimsel olarak incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Biyoloji Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Farklı fosfat konsantrasyonlarında Lemna minor ün fotosentetik pigmentler fenolik bileşikler ve oransal su içeriklerinin değişimlerinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Biyoloji Kongresi
  SIVACI AYSEL
 • Effects of ascorbic acid on some physiological changes of pepino solanum muricatum ait under chilling stress
  -
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference On Environmental Science and Technology
  SIVACI AYSEL
 • Karagöl Aksaz Sinop da yayılış gösteren bazi makrofitlerde NaCl tipi tuz stresine bağlı olarak pigment değişimlerinin incelenmesi
  -
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı
  SIVACI AYSEL

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Turkish Journal of Botany
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Pakistan Journal of Botany
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Science of the Total Environment
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  African Journal of Agricultural Research
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Acta Physiologiae Plantarum
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Scientia Horticulturae
  2
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Ecotoxicology
  3
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Turkish Journal of Biology
  1
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Turkısh Journal of Botany
  9

Editörlükler

 • Turkısh journal of Biology volum 39 4
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Editör
  tübitak
  SIVACI AYSEL

Makaleler

 • Allelopathic Effects of Aqueous Extracts of Solanum muricatum and Eichhornia crassipes on Seed Germination and Seedling Growth of Sunflower
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2320-7051
  SIVACI AYSEL,TEKTAŞ MUSTAFA,BABA KÜBRA,ALTUN PINAR
 • ’Effects Of Laser Hair Removal Pre-Treatment On The Germination Of Sunflower Seeds (Helianthus annuus L.), Phenolics And Malondialdehydes Contents
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1018-4619
  SIVACI AYSEL,TEKTAŞ MUSTAFA,BABA KÜBRA,Yarşi Garip
 • Effects Of Salınıty Stress On Plant Growth And Mıneral Composıtıon Of Grafted And Ungrafted Galıa C8 Melon Cultıvar
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Yarşi Garip,ALTUNTAŞ ÖZLEM,SIVACI AYSEL,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ
 • Effects Of Salinity Stress On Chlorophyll And Carotenoid Contents And Stomata Size Of Grafted And Ungrafted Galia C8 Melon Cultivar
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Yarşi Garip,SIVACI AYSEL,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ,ALTUNTAŞ ÖZLEM,BİNZET RIZA,Akhounndnejad Yelderem
 • Evaluation of Some Physiological Parameters Of Lemna minor L. Exposed to Different Hypertrophic Phosphate Levels
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI ERDAL RIDVAN,SEVGİLER YUSUF,DUMAN Sevcan,YARDIMCI Mustafa,EROĞLU SEVRAN,SIVACI AYSEL
 • Changes in photosynthetic pigments and species diversity of epiphytic diatoms on Myriophyllum triphyllum exposed to cadmium
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI ERDAL RIDVAN,SIVACI AYSEL,Sevran Eroğlu
 • Seasonal changes of total carbohydrate contents in three varieties of apple Malus sylvestris Miller stem cuttings
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL
 • Seasonal changes in antioxidant activity total phenolic and anthocyanin constituent of the stems of two Morus species Morus alba L and Morus nigra L
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,SÖKMEN MÜNEVVER
 • Biosorption of cadmium by Myriophyllum spicatum L and Myriophyllum triphyllum Orchard
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI ERDAL RIDVAN,SIVACI AYSEL,Sökmen Münevver
 • Removal of cadmium by Myriophyllum heterophyllum Michx and Potamogeton crispus L and its effect on pigments and total phenolic compounds
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,ELMAS Emire,GÜMÜŞ FATİH,SIVACI ERDAL RIDVAN
 • The combined effects of cadmium and salinity on some pigments and total phenolic compounds of Myriophyllum heterophyllum Michx and Potamogeton crispus L
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,ELMAS EMİRE
 • Evaluation of seasonal antioxidant activity and total phenolic compounds in stems and leaves of some almond Prunus amygdalus L varieties
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,Sevcan Duman
 • Investigation Of Drought Stress In Pepino Solanum muricatum Ait Cv Miski Leaves
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Sevcan DUMAN,SIVACI AYSEL
 • The Determination of Total Antioxidant Activity Phenolics and Pigments During Vegetative and Reproductive Periods of Onosma Species
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,DUMAN Sevcan,BİNZET RIZA,Halil İbrahim TEKE
 • Investigation of Seasonal Total Phenolics and Pigments in Chara vulgaris
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,Sevcan DUMAN,EROĞLU Sevran,SIVACI ERDAL RIDVAN
 • Biochemical changes in Green and Etiolated Stems of MM106 Apple Rootstock
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,SÖKMEN MÜNEVVER,GÜNEŞ TOHİT
 • Investigation of Changes in Phytohormone Levels Depending on Effects of Exogenous Indole Butyric Acid and Callus Formation in the Stem Cuttings of Some Apple Kinds Malus sylvestris Miller
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İBRAHİM
 • The Seasonal Changes in Endogenous Levels of Indole 3 Acetic Acid Gibberellic Acid Zeatin and Abscisic Acid in Stems of Some Apple Varieties Malus sylvestris Miller
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İbrahim
 • The effects of the pine sac beetle Thaumetopoea pityocampa Schiff on total phenolic compounds and photosynthetic pigment contents in pine species Pinus nigra L and Pinus brutia Ten
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,ELMAS EMİRE,NEVİN BOZKURT,SEVCAN DUMAN
 • Comparison of some physiological parameters in leaves and stems of wild and cultivated almonds growing in Adiyaman Province Turkey
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL
 • Titrek Kavak Populus Tremula L In Sürgün ve Köklerinde Pigmentasyon ve İnhibitör ABA İlişkilerinin Araştırılması
  .1999
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İBRAHİM
 • Farklı kavak türlerinde Populus nigra L subsp nigra Populus alba L Populus tremula L pigmentasyon ve absisik asit değişiminin incelenmesi
  .1999
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İBRAHİM,ŞAHİN SAVAŞCI
 • Çelikle üretimi zor olan bazı elma Malus sylvestris Miller çeşitlerinde Golden Misket Starkrimson ve MM106 anacı anatomik yapı farklılıkları üzerine bir araştırma
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İbrahim,Cihat TOKER
 • Determination of Physiological Changes in Related to Effects of Exogenous Indole Butyric Acid and Callus Formation in Some Kinds of Apple Malus sylvestris Miller Stem Cuttings
  .2006
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,YALÇIN İbrahim
 • Cadmium effects on total individual numbers species diversity and pigments content of epiphytic diatoms growing on Myriophyllum spicatum L
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI ERDAL RIDVAN,SIVACI AYSEL
 • Changes in abscisic acid contents of some aquatic plants exposed to cadmium and salinity
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,ELMAS EMİRE,GÜMÜŞ FATİH
 • Changes in antioxidant activity total phenolic and abscisic acid constituents in the aquatic plants Myriophyllum spicatum L and Myriophyllum triphyllum Orchard exposed to cadmium
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,SIVACI ERDAL RIDVAN,SÖKMEN MÜNEVVER
 • Effects of exogenous indole butyric acid and callus formation on the anti oxidant activity total phenolic and anthocyanin constituents of Mulberry cuttings
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,SÖKMEN MÜNEVVER
 • Effects Of Ascorbic Acid On Some Physiological Changes Of Pepino Solanum muricatum Ait Under Chilling Stress
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,KAYA ARMAĞAN,SEVCAN DUMAN
 • Seasonal variations of carbohydrate contents in stem and leaves of almond Prunus amygdalus L
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  SIVACI AYSEL,SEVCAN DUMAN

Oluşturulma08 Mart 2013 13:28
Görüntülenme244