İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Betül DEMİRBAĞ
Araştırma Görevlisi

Birim

 • Eğitim Fakültesi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Evaluation Of Secondary School Students’ Environmental Attitudes In Terms Of Their School Vandalism Dispositions (Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Okul Tahripçiliğinde Bulunma Davranışı Bakımından İncelenmesi)
  20.04.2017 - 20.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
  ÜNİŞEN ALİ,ASLAN BETÜL
 • TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  8’xxinci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi
  GÜVEN MEHMET,ASLAN BETÜL,YILDIZ AKYOL ELVAN
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK BİR GRUPLA DANIŞMA UYGULAMASI
  19.10.2017 - 19.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EYFOR 8
  ASLAN BETÜL,GÜVEN MEHMET
 • Ortaokul Öğrencilerinde Okul Yılgınlığı Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  07.10.2015 - 07.10.2015
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kogresi
  DEMİRBAĞ BETÜL,YERLİKAYA İBRAHİM,ÜNİŞEN ALİ
 • Öğretmen Adaylarında Eleştirel Düşünme Becerisi Eğitimi ve Plasebo Etkisi Yarı Deneysel Bir Çalışma
  08.06.2015 - 08.06.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EJER 2015: II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
  DEMİRBAĞ BETÜL,ÜNİŞEN ALİ,YEŞİLYURT ABDULLAH
 • Ortaokul Öğrencilerinde Vandalizmin Aile ile İletişim ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Adıyaman ili örneği
  08.06.2015 - 08.06.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Ejer 2015: II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
  ÜNİŞEN ALİ,DEMİRBAĞ BETÜL
 • Öğretmen adaylarının akademik özyeterlikleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Adıyaman Üniversitesi örneği
  08.06.2015 - 08.06.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EJER 2015: II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
  YEŞİLYURT ABDULLAH,DEMİRBAĞ BETÜL

Kitaplar

 • Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları
  2017
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  PEGEM
  KILIÇ SABİRE,SEVGİLİ KOÇAK Seda,KAYNAK SEMİH,ÜZBE ATALAY NAZİFE,TERZİ İLHAN SARE,ÖZHAN MEHMET BUĞRA,KAYNAK ÜMRE,YILDIZ AKYOL ELVAN,ASLAN BETÜL
 • Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları
  2017
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  PEGEM
  KILIÇ SABİRE,SEVGİLİ KOÇAK Seda,KAYNAK SEMİH,ÜZBE ATALAY NAZİFE,TERZİ İLHAN SARE,ÖZHAN MEHMET BUĞRA,KAYNAK ÜMRE,YILDIZ AKYOL ELVAN,ASLAN BETÜL

Makaleler


Oluşturulma06 Aralık 2016 15:55
Görüntülenme40