İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Bilge AYDIN TÜRK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

A.    ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER.

 

A.1 Özkan ZS, Kumbak B, Cilgin H, Şimşek M, Aydın Turk B. Coexistence of adenomyosis in women operated for benign gynecological diseases. Gynecol Endocrinol. 2012 Mar;28(3):212-5.

A.2 Şahin L, Dinçel O, Aydın Türk B. Rectus Abdominalis Muscle Endometriosis in a Patient with Ceserian Scar: Case Report. Clin. Exp. Obst. And Gyn. ISSN: 0390-6663, october 11, 2012.

A.3 Simsek BC, Aydın Turk B, Ozen F, Tuzcu M, Kanter M. Investigation of telomerase activity and apoptosis on invasive ductal carcinoma of the breast using immunohistochemical and Western blot methods. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Aug; 19 (16): 3089-99.

A.4 Tosun HB, Serbest S, Aydın Türk B, Gümüştaş SA, Uludağ A. Giant malign peripheral nerve sheat tumor of thigh in an adolescent with neurofibromatosis type I: a case report. International Medical Case Reports Journal 2015:8, 267-271

 

B.     ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER.

 

       B.1 Akpolat N, Özdemir E, Aydın Türk B, Onur R, Serhatlıoğlu S. Renal Liposarkom: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa 137-140

 

C.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGREDE KABUL EDİLEN , SUNULAN ve /veya BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

C.1 Pehlivanoglu B*, Sirik M, Aydin Turk B, Abes M, Petik B, Erdogdu IH, Inan HM, Cystic lymphangioma of small bowel mesentery: A case report Virchows Arch European Jurnal of Pathology (2015) 467 (Suppl 1):S1–S279 S128, 27th European Congress of Pathology in2015

C.2 Erdogdu IH, Bulbul M, Pehlivanoglu B, Kaplanoglu M, Aydin Turk B, Inan HM, Is there a cytological clue for HPV-DNA positivity in CVS samples , Special Issue:Abstracts of the 39th European Congress of Cytopathology, Milan, Italy, 20 – 23 September 2015 Volume 26, Issue Supplement S1 Pages 1-99

 

D.ULUSAL BİLİMSEL KONGREDE SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

D.1 Akpolat N, Özdemir E, Aydın Türk B, Onur R, Serhatlıoğlu S. Renal Liposarkom: Olgu Sunumu, 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim 2010, Eskişehir

D.2 Erdoğdu İH, Ağır İ, İnan M, Sarı A, Petik B, Aydın Türk B. Ayak Dosalinde Yumuşak Doku Tümörünü Taklit Eden Aktinomikoz Enfeksiyonu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013, İzmir

D.3 Erdoğdu İH, Akpınar A, İnan M, Özdemir C,Petik B, Ayın Türk B, Rekürren İntrakranial Tümörü Taklit Eden Textiloma(Gossypiboma) Olgu Sunumu, 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013, İzmir

D.4 Erdoğdu İH, Özcan G, Cerrahoğlu Y,İnan M, Aydın Türk B, Ülger Y, Süner A. Cilt Metastazı Gösteren Kolon Adenokarsinomu; Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi , , 23-26 Mayıs 2014, Aydın

D.5 Erdoğdu İH, Özdaş S, İnan M, Aydın Türk B, Özcan G, Çolak D, Ülger Y, Kolonik Maligniteler İle Ayırıcı Tanı Gerektiren Nadir Bir Olgu; Dev Lipom. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2014, Aydın

D.6 Erdoğdu İH, Aydın Türk B, Yur M, İnan M, Özcan G, Süner A. Aksiller Yumuşak Dokunun Primer Nöroendokin Karsinomu. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler sempozyumu, 23-26 Mayıs 2014, Aydın. Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu 23-26 Mayıs 2014, Aydın

D.7 Doğan S, Sarıkaya Y, Kıyıkçıoğlu E, Aydın Türk B, Erdoğdu İH, Kronik Nazal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi : Nazal Schwannoma ,PS-291 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5-9 Kasım 2014

D.8 Erdoğdu İH, Aydın Türk B, Ercisli MA, İnan HM, Polat M Sabuncu T, İntorokardiok Nadir Bir Kitle: İnflamatuar Pseudotümör , 24. Ulusa Pataloji Kongresi 19-23 Kasım 2014

D.9 Erdoğdu İH, Aydın Türk B, İnan HM, Özcan G, Alakuş H, Şirik M, Benlioğlu  C, Deri Metastazı İle Tanı Alan Renal Hücreleri Karsinom Olgusu, 24. Ulusal Pataloji Kongresi 19-23 Kasım 2014

D.10 Erdoğdu İH, Aydın Türk B, Dost A, İnan HM, Sarı A, Özcan G, Şirik M, Ayak Dorsolinde Nedir Bir Tümör ; İntranöral Perinoroma 24. . Ulusal Pataloji Kongresi 19-23 Kasım 2014

D.11 Erdoğdu İH, Bülbül M, Pehlivanoğlu B, KaplanoğluM, Aydın Türk B, İşler S, İnan HM, Benign Servikovajinal Smear Örneklerinde HPV Genotipleme Testi İçin Muhtemel İpuçları: İnflamasyon, Nükleer Kontur Düzensizliği ve Nükleer İrerme, 14-17 Ekim 2015 ,25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi

D.12 Pehlivanoğlu B, Sarı A, Aydın Türk B, Şirik M, İnan HM, İşler S, Erdoğdu İH, Tüberküloz Osteomyelitinde Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) İle Tüberküloz DNA Pozitifliği: Olgu Sunumu, 14-17 Ekim 2015, 25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi

D.13 Pehlivanoğlu B, Aydın Türk B, Abeş M, İnan HM, Apaydın HÖ, İşler S, Erdoğdu İH, Apendikste Enterobius Vermicularis Enfestasyonu: Histopatolojik Bulgular ve Apendisit Tablosundaki Rolü, 14-17 Ekim 2015,  25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi

D.14 Abeş M, Erdoğdu İH, Apaydın HÖ, Aksoy N, Aydın Türk B, Pehlivanoğlu B, İnan HM, Akut Apendisit Nedeniyle Ameliyat Edilen Çocuklarda Apendiksin Histopatolojik Bulguları, Journal of Turkish Association of Pediatric Surgeons and The Society for pediatric Urology in Turkey Volume 29, Supplement, 2015

D.15 Abeş M, Apaydın HÖ, Petik B, Şirik M, Çolak D, Erdoğdu İH,  Şaşmaz HH, İnan HM, Baykan AH,Pehlivanoğlu B, Aydın Türk B, Kılınç M, Komplike Olmayan Akut Apendisitli Çocuklarda Ameliyatsız Geç Tedavi Sonuçlarımız,  Journal of Turkish Association of Pediatric Surgeons and The Society for pediatric Urology in Turkey Volume 29, Supplement, 2015 undefined">


Oluşturulma29 Eylül 2016 14:00
Görüntülenme1137