İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Deniz SUNAR ÇERÇİ
Profesör Doktor

Adres   Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 02040 Adıyaman, Türkiye

Tel.         (+90) 4162233800-4110       

Faks        (+90) 416 2231774

E-posta   dsunar@adiyaman.edu.tr

                deniz.sunar.cerci@cern.ch

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

2005–2009    Doktora    Fizik, Antwerpen Üniversitesi, Antwerpen, Belçika

1999–2002    Y.Lisans    Fizik, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye

1994–1999    Lisans     Fizik (İngilizce), Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Adana, Türkiye

 

İDARİ VE AKADEMİK  GÖREVLER

2021-          PubCom Üyesi, CERN’deki CMS Deneyi SMP Publication Committee, Cenevre, İsviçre

2020-          Yönetici, CERN’deki CMS Deneyi SMP-HAD Physics Grubu, Cenevre, İsviçre

2020-           Bölüm Başkanı, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2019–           Profesör,  Fizik, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2019-           Baş Editör, Adıyaman University Journal of Science (ADYU J SCI), Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2019-           Editör Kurul Üyesi, American Journal of Physics and Applications, Science Publishing Group, ABD

2014-           Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman

2014– 2019 Doçent, Fizik, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2018-2019   Bölüm Başkan Yardımcısı, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2016-2018   Yönetici, CERN’deki CMS Deneyinin Soft QCD and Small-x Physics Grubu, Cenevre, İsviçre

2015-2016   Yönetici, CERN’deki CMS Deneyinin Small-x QCD and Forward Jets Physics Grubu, Cenevre, İsviçre

2009–2014  Yrd. Doç. Dr., Fizik Bölümü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2005–2009   Arş. Gör., University of Antwerp, Antwerpen, Belçika

2004–2005   Arş. Gör., Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Lozan, İsviçre  

2000–2004   Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adana, Türkiye

1998             Stajyer, HAVELSAN Inc. (Air Electronics Industries), Ankara, Türkiye

 

BURSLAR VE ÖDÜLLER

2021             TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye

2020             TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye

2019             TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye

2012             Bilimsel Çalışmalara Sağlanan Katkı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

2009             DESY Fellowship in Experimental Particle Physics, Hamburg, Almanya (başvuru sahibi ödüllendirilmiştir fakat başvuru sahibi tarafından Adıyaman Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. pozisyonu lehine reddedilmiştir.)

2005–2009   Fund for Scientific Research Flanders (FWO) doktora bursu, Belçika

2004–2005   Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ön doktora bursu, Lozan, İsviçre

 

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora  “Measurement of the energy density as a function of pseudorapidity in proton-proton Collisions s = 13 TeV with the CMS Experiment at the LHC”,

 Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ç. Zorbilmez (Tez Yazarı), Doç. Dr. D. Sunar Çerçi (Tez Eş Danışmanı), 11.10.2019

Doktora  “Inclusive Forward Jet Cross Section Measurement in Proton - Proton Collisions at s = 7 TeV”,

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, S. Girgis (Tez Yazarı), Doç. Dr. D. Sunar Çerçi (Tez Eş Danışmanı), 19.06.2014

Yüksek Lisans “PEM (Proton Geçirgen Membran) Tipi Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Bipolar Plakalar İçin Isı Transferi Simülasyon Çalışmaları”,

İ. Kara (Tez Yazarı), Prof. Dr. D. Sunar Çerçi (Tez Danışmanı), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (yazım aşamasında)

Yüksek Lisans “Proton Geçirgen Membran (PEM) Yakıt Hücrelerindeki Voltaj Kayıplarının Simülasyonu”,

A. Baytar (Tez Yazarı), Doç. Dr. D. Sunar Çerçi (Tez Danışmanı), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 26.07.2019

Yüksek Lisans “CMS Deneyinde İleri Bölgedeki Jetlerin Ölçümü”,

S. Taymaz (Tez Yazarı), Doç. Dr. D. Sunar Çerçi (Tez Danışmanı), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 02.09.2015

 

PROJELER

2020–           “Development of ultimate precision bunch-by-bunch luminometer for CMS HL-LHC (CERN)” 2532-TÜBİTAK RFBR (Rusya Temel Araştırma Vakfı) İkili İş Birliği, isimli projede yürütücü

2020–           “CMS Dedektöründe Çok İleri Bölge Fizik Analizleri, İnklusif pp Etkileşmeleri, PPS (Hassas Proton Spektrometresi) Hassas Zaman Ölçüm Detektörü ve HCAL (Hadronik Kalorimetre) Faz 2. Güncelleme Çalışmaları”, Proje No:2020TAEK(CERN)A5.H1.F5-24, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede araştırmacı

2020–           “Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger”, Proje No: COST CA18108, BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ KURULUŞU (COST) UFUK 2020 Çerçeve Programı isimli projede Management Committee (MC) Üyesi

2018–2021  “Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”, Proje No: COST CA16201, BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ KURULUŞU (COST) UFUK 2020 Çerçeve Programı isimli projede  Management  Committee  (MC)  Üyesi

2018–           “CMS Deneyinde Detektör İyileştirme/Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Fizik Analizleri”, Proje No: 2018TAEKCERN, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede araştırmacı

2018–2020    “Proton Geçirgen Membran (PEM) Tipi Yakıt Yarı Hücresi Üretimi”, Proje No: FEFGAP/2018-0001, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP), Türkiye isimli projede araştırmacı

2014–2017 “CMS Deneyinde HKAL’ın Yenileme, İyileştirme çalışmaları ve Fizik Analizleri”, Proje No: 2014TAEKCERN- A5.H6.F2.12, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede araştırmacı

2014–2016 “Proton-Proton (pp) Etkileşmeleri Aracılığıyla Protonun Yapısında Bulunan Partonların Dağılım Fonksiyonlarının (PDF) Araştırılması”, Proje No: FEFBAP/2014-0005, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP), Türkiye isimli projede yürütücü

2014–2016 “İyon Kaynağı için Solenoid Elektromıknatıs Tasarımı ve Üretimi”, Proje No: TFBAP/2014-0004, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP), Türkiye isimli projede araştırmacı

2013–2016  “Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Teknik Tasarımı”, Proje No:DPT2006K-120470, DPT, Türkiye isimli projede araştırmacı

2009–2013 “CMS Deneyinde Dedektör Kurulumu, Yenilenmesi ve Fizik Çalışmaları”, Proje No: 05K120010, TAEK, Tür- kiye isimli projede araştırmacı

2006–2009 “The Study of ep Interactions by HERA", Fund for Scientific Research Flanders (FWO), Belçika, Proje No: 2451, isimli projede araştırmacı

2004–2005 “Study of Diffractive Dissociation in the H1 Experiment (DESY, Hamburg) with Help of the Very Forward Proton Spectrometer (VFPS)”, FWO, Belçika isimli projede artırmacı

2001–2002 “Standart Model Higgs Bozonunun Simülasyonu”, Proje No:FBE.2002.YL.40, Çukurova Üniversitesi BAP, Türkiye isimli projede araştırmacı

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

2020–           BRIL Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2019–           High Granularity Calorimeter (HGCAL) for High Luminosity Grubu, CERN, İsviçre

2018–           Standard Model Physics Hadron (SMP-HAD) Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2016–           Deneysel Parçacık Fiziği Genel Kurulu Üyesi, Türkiye

2014–2018    Standard Model Physics Jet (SMP-Jet) Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2013–           Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM), Türkiye

2012–           Türk Fizik Derneği (TFD), Türkiye

2011–           Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı (FNAL), ABD

2010–2018   Forward and Small-x QCD (FSQ) Fizik Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2009–           Sıkıştırılmış Muon Solenoidi (CMS) Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2005–2010    H1 Kolaborasyonu (DESY), Almanya

2007–2009   Hadronic Final State, QCD Working Group in H1 Kolaborasyonu (DESY), Almanya

2007–2009   Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG, Alman Fizik Derneği), Almanya

 

BİLGİSAYAR  BİLGİSİ

OS   Linux/Unix, LATEX, OpenOffice, MAC/OS, Microsoft Windows

Yazılım ROOT, CMSSW, GRID computing (CRAB), PAW, html

Programlama   Fortran, C, C++, C#, MATLAB, Python

 

LİSANS ve LİSANSÜSTÜ VERİLEN DERSLER

Yüksek Lisans Kuantum Mekaniği, Klasik Mekanik, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Parçacık Fiziği I ve II (Seçmeli), Parçacık Fiziği Dedektörleri I ve II (Seçmeli), Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri (Seçmeli), Seminer, Uzmanlık Alan Dersi

Lisans  Fizik I ve Fizik II, Biyoloji İçin Fizik, Kuantum Fiziği I ve II, Nükleer Fizik I ve II, Parçacık Fiziği I ve II, Klasik Mekanik I ve II, Fizik İçin Matematik, Diferansiyel Denklemler, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Programlama

 

YAYINLAR

H-index

Web of Science (WoS) verilerine göre H-index= 100'dür.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CMS (CERN) ve H1 (DESY) İşbirlikleri çerçevesinde ISI indeksine kayıtlı uluslararası dergilerde yayımlanmış  olan  900  yayınım  bulunmaktadır.  Bu  makalelerden  seçilmiş  olanlar  aşağıda  listelenmiştir.

 

JHEP, 2021 A. Tumasyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement and QCD analysis of double-differential inclusive jet cross sections in proton-proton collisions at = 13 TeV"
arXiv: 2111.10431 [hep-ex]
 
JINST, 2021 B. Acar et al. [CMS HGCAL Collaboration], “ Response of a CMS HGCAL silicon-pad electromagnetic calorimeter prototype to 20-300 GeV positrons"
arXiv: 2111.06855 [physics.ins-det]
 
ELSEVIER, 2021 A. Addazi et al. "Quantum gravity phenomenology at the dawn of the multi-messenger era -- A review"
arXiv: 2111.05659 [hep-ph]
 
JHEP, 2021 A. Tumasyan et al.  [CMS Collaboration], “Study of dijet events with large rapidity separation in proton-proton collisions at s  = 2.76 TeV"
arXiv: 2111.04605 [hep-ex]

JINST, 2021 V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “The Very Forward CASTOR Calorimeter of the CMS Experiment"

arXiv:2011.01185 [hep-ex]

JINST, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Pileup mitigation at CMS in 13 TeV data”

DOI: 10.1088/1748-0221/15/09/P09018

EPJ C, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of single-diffractive dijet production in proton-proton collisions at s= 8 TeV with the CMS and TOTEM experiments”

arXiv:2002.12146 [hep-ex]

JHEP, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the cross section for electroweak production of a Z boson, a photon and two jets in proton-proton collisions at s= 13 TeV and constraints on anomalous quartic couplings”

DOI: 10.1007/JHEP06(2020)076

EPJ C, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Extraction and validation of a new set of CMS PYTHIA8 tunes from underlying-event measurements”

DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7499-4

PRD, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the associated production of a Z boson with charm or bottom quark jets in proton-proton collisions at s=13 TeV”

arXiv:2001.06899 [hep-ex]

JINST, 2020 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of dose-rate effects in the radiation damage of plastic scintillator tiles using silicon photomultipliers”

arXiv:2001.06553 [physics.ins-det]

JHEP, 2019  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Determination of the strong coupling constant αS(mZ) from measurements of inclusive W± and Z boson production cross sections in proton-proton collisions at s= 7 and 8 TeV”

arXiv: 1912.04387 [hep-ex]

J. Mol. Struct. 2019 G. Elmaci, S. Cerci, D. Sunar-Cerci, "The evaluation of the long-term stability of α-MnO2 based OER electrocatalyst in neutral medium by using data processing approach"

DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.06.016 

EPJ C, 2019  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration],Measurement of the energy density as a function of pseudorapidity in proton-proton collisions at s = 13 TeV”

DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6861-x

JHEP, 2019 
A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration],Measurement of inclusive very forward jet cross sections in proton-lead collisions at p sNN=5:02 TeV”

DOI: 10.1007/JHEP05(2019)043

Nuclear Physics A, 2019  D. d’Enterria et al. [CMS Collaboration], “Evidence for light-by-light scattering in ultraperipheral PbPb collisions at root S-NN=5.02 TeV”

 DOI:10.1016/j.nuclphysa.2018.10.018

Phys.Rev.Lett., 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of jet substructure observables in ttbar events from proton- proton collisions at s = 13 TeV”

arXiv:1808.07340  [hep-ex]

EPJ C, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the weak mixing angle using the forward-backward asymmetry of Drell- Yan events in pp collisions at 8 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6148-7

Phys.Rev.Lett., 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Constraining gluon distributions in nuclei using dijets in proton-proton and proton-lead collisions at sNN  = 5.02 TeV”

DOI:10.1103/PhysRevLett.121.062002

JHEP, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of charged particle spectra in minimum-bias events from proton-proton collisions at s  =  13 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6144-y.

Phys.Rev.Lett., 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Search for narrow resonances in the b-tagged dijet mass spectrum in proton-proton collisions at s = 8 TeV”

DOI:10.1103/PhysRevLett.120.201801

JHEP, 2018  A.M.  Sirunyan  et  al.  [CMS  Collaboration],  “Measurement  of  the  inelastic  proton-proton  cross  section at s  =  13 TeV”

DOI:10.1007/JHEP07(2018)161

JINST, 2018   S. Chatrchyan et al. [CMS HCAL Collaboration], “Brightness And Uniformity Measurements Of Plastic Scintillator Tiles At The CERN H2 Test Beam”

DOI:10.1088/1748-0221/13/01/P01002

EPJ C, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of the differential jet cross section as a function of the jet mass in dijet events from proton-proton collisions at s = 13 TeV”

arXiv:1807.05974  [hep-ex]

JINST, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Precision measurement of the structure of the CMS inner tracking system using nuclear interactions”

DOI:10.1088/1748-0221/13/10/P10034

EPJ C, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Azimuthal correlations for inclusive 2-jet, 3-jet, and 4-jet events in pp collisions at 13 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6033-4

JHEP, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Study of dijet events with a large rapidity gap between the two leading jets in pp collisions at √s = 7 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-5691-6

JHEP, 2017 V . Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inclusive energy spectrum in the very forward direction in proton-proton collisions at √s = 13 TeV”

DOI:10.1007/JHEP08(2017)046

JINST, 2017   B. Bilki et al. [CMS HCAL Collaboration], “Radioactive source calibration test of the CMS Hadron Endcap Calorimeter test wedge with Phase I upgrade electronics”

DOI:10.1088/1748-0221/12/12/P12034

JHEP, 2017 V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Measurement and QCD analysis of double- differential inclusive jet cross-sections in pp collisions at √s = 8 TeV and ratios to 2.76 and 7 TeV”

DOI:  10.1007/JHEP03(2017)156

JHEP, 2017   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of jet charge with dijet events in pp collisions at s= 8TeV”

DOI:10.1007/JHEP10(2017)131

 EPJ C, 2017  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the triple-differential dijet cross section in proton- proton collisions at √s = 8 TeV and constraints on parton distribution functions”

DOI:10.1140/epjc/s10052-017-5286-7

 JHEP, 2017 A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Search for new physics with dijet angular distributions in proton-proton collisions at √s = 13 TeV”

DOI:10.1007/JHEP07(2017)013

 JHEP, 2017  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inclusive energy spectrum in the very forward direction in proton-proton collisions at √s = 13 TeV”

DOI:10.1007/JHEP08(2017)046

JINST, 2017   V . Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “The CMS trigger system”

DOI:10.1088/1748-0221/12/01/P01020

JINST, 2017   V . Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Jet energy scale and resolution in the CMS experiment in pp collisions at 8 TeV”

DOI:10.1088/1748-0221/12/02/P02014

Phys.Rev.Lett., 2017 V . Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Evidence for collectivity in pp collisions at the LHC”

DOI:10.1016/j.physletb.2016.12.009

Phys.Rev.Lett., 2016 V . Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Search for narrow resonances in dijet final states at s = 8 TeV

with the novel CMS technique of data scouting”

DOI:10.1103/PhysRevLett.117.031802

JHEP, 2016  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Azimuthal decorrelation of jets widely separated in rapidity in pp collisions at s = 7 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-016-4286-3

EPJ C, 2016   V.  Khachatryan  et  al.  [CMS  Collaboration],  “Event  generator  tunes  obtained  from  underlying  event  and multiparton  scattering  measurements”

DOI:10.1140/epjc/s10052-016-3988-x

EPJ C, 2015  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Distributions of Topological Observables in Inclusive Three- and Four-Jet Events in pp Collisions at √s = 7 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-015-3491-9

JINST, 2015  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Performance of Photon Reconstruction and Identification with the CMS Detector in Proton-Proton Collisions at s = 8 TeV”

DOI:10.1088/1748-0221/10/08/P08010

JINST, 2015  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Performance of Electron Reconstruction and Selection with the CMS Detector in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV”

DOI:10.1088/1748-0221/10/06/P06005

EPJ C, 2015   V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inclusive 3-jet production differential cross section in protonproton collisions at 7 TeV and determination of the strong coupling constant in the TeV range”

DOI:10.1140/epjc/s10052-015-3376-y

EPJ C, 2015  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Constraints on parton distribution functions and extraction of the strong coupling constant from the inclusive jet cross section in pp collisions at √s = 7 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-015-3499-1

NATURE, 2014 S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Evidence for the direct decay of the 125 GeV Higgs boson to fermions”

DOI:10.1038/nphys3005

JHEP, 2014   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Evidence for the for the 125 GeV Higgs boson decaying to a pair of tau  leptons”

DOI:10.1007/JHEP05(2014)104

 EPJ C, 2013  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Jet and underlying event properties as a function of charged-particle multiplicity in proton proton collisions at √s = 7 TeV”

DOI:10.1140/epjc/s10052-013-2674-5

 JINST, 2013 S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Energy Calibration and Resolution of the CMS Electromagnetic Calorimeter in pp Collisions at √s = 7 TeV”

DOI:10.1088/1748-0221/8/09/P09009

SCIENCE, 2013 S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider”

DOI:10.1126/science.1230816

JHEP, 2013   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Study of the underlying event at forward rapidity in pp collisions at s = 0.9, 2.76, and 7 TeV"

DOI:10.1007/JHEP04(2013)072

Phys. Rev. D, 2013  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of differential jet cross sections in proton-proton collisions at s = 7 TeV with the CMS detector”

DOI:10.1103/PhysRevD.87.112002,  10.1103/PhysRevD.87.119902

JHEP, 2012  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at s = 7 TeV”

DOI:10.1007/JHEP06(2012)036

EPJ C, 2012  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Ratios of dijet production cross sections as a function of the absolute difference in rapidity between jets in proton-proton collisions at √s=7 TeV"

DOI:  10.1140/epjc/s10052-012-2216-6

EPJ C, 2012  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Forward energy flow, central charged-particle multiplicities, and pseudorapidity gaps in W and Z boson events from pp collisions at √s=7 TeV"

DOI:  10.1140/epjc/s10052-011-1839-3

JINST, 2012   S. Chatrchyan et al. [CMS HCAL collaboration], "Tests of CMS hadron forward calorimeter upgrade readout box prototype"

DOI: 10.1088/1748-0221/7/10/P10015

JHEP, 2011 S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Measurement of energy flow at large pseudorapidities in pp collisions at √s = 0.9 and 7 TeV"

DOI:10.1007/JHEP02(2012)055

EPJ C, 2010   F. D. Aaron et al. [H1 Collaboration], "Jet Production in ep Collisions at Low Q**2 and Determination of alpha(s)”

DOI:10.1140/epjc/s10052-010-1282-x

EPJ C, 2010  F. D. Aaron et al. [H1 Collaboration], "Jet Production in ep Collisions at High Q**2 and Determination of alpha(s)”

DOI:0.1140/epjc/s10052-009-1208-7

EPJ C, 2009    F. D. Aaron et. al. [H1 Collaboration], "Strangeness production at low Q2  in deep-inelastic ep scattering at HERA”

DOI:  10.1140/epjc/s10052-009-0995-1

Phys. Lett. B, 2009  F. D. Aaron et al. [H1 Collaboration], "Inclusive photoproduction of rho(0), K*(0) and phi mesons at HERA H1 Collaboration"

DOI:  10.1016/j.physletb.2009.02.016

EPJ C, 2008   F. D. Aaron et. al. [H1 Collaboration], “Three- and Four-jet Production at Low x at HERA”

DOI:10.1140/epjc/s10052-008-0544-3

JHEP, 2007   A. Aktas et. al. [H1 Collaboration], “Dijet Cross Sections and Parton Densities in Diffractive DIS at HERA”

DOI:10.1088/1126-6708/2007/10/042

Phys. Lett. B, 2007 F. D. Aaron et. al. [H1 Collaboration], “Charged Particle Production in High Q**2 Deep-Inelastic Scattering at HERA”

DOI:10.1016/j.physletb.2007.07.073

EPJ C, 2007  A. Aktas et. al. [H1 Collaboration], “Tests of QCD factorisation in the diffractive production of dijets in deep- inelastic scattering and photoproduction at HERA”

DOI :  10.1140/epjc/s10052-007-0325-4

EPJ C, 2006   A. Aktas et. al. [H1 Collaboration], “Measurement and QCD analysis of the diffractive deep-inelastic scattering cross-section at HERA”

DOI:  10.1140/epjc/s10052-006-0035-3

EPJ C, 2006   A.  Aktas  et.  al.  [H1  Collaboration],  “First  measurement  of  charged  current  cross  sections  at  HERA  with longitudinally polarised positrons”

DOI:10.1016/j.physletb.2006.01.054

EPJ C, 2006   A. Aktas et al. [H1 Collaboration], “Measurement of event shape variables in deep-inelastic scattering at HERA”

DOI:10.1140/epjc/s2006-02493-x

 

DİĞER YAYINLAR

 1. S. Cerci, Z.S. Demiroglu, D. Sunar Cerci, “Determination of L2L3 MCTruth and L2 Residual jet-energy corrections with Low PU data at 13 TeV”, CMS Analysis Note AN-2020/048

 2. P. Gunnellini, E. Yazgan, J. Bendavid, D. Sunar Cerci, S. Cerci et al., “Tuning and validation for RunII Monte Carlo production”, CMS Analysis Note AN-17-001, 2018
 3. B. Bilki, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Tests of a Novel Scintillator with Muons”, CMS Detector Note CMS-DN-2017-048, 2017
 4. M. Akbiyik, S. Baur, C. Baus, I. Katkov, R. Ulrich, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Very Forward Inclusive Jet Cross Section in pp Collisions at s = 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2016/102, FSQ-16-003, 2016
 5. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Energy Distribution in the Very Forward Direction at 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2015/291, AN-2016/203, FSQ-16-002, 2016
 6. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Pseudorapidity Dependence of the Energy and Transverse Energy Density in pp Collisions at s = 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2015/118, FSQ-15-006, 2015
 7. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Inelastic Proton – Proton Cross Section at s = 13 TeV”, CMS Analysis Note AN-2015/118, FSQ-15-005, 2015
 8. Jung et al., “CMS Underlying Event and Double Parton Scattering Tunes", CMS Analysis Note AN-2014/072, GEN-14-001, 201
 9. S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “A Study of Azimuthal Angular Decorrelation between Jets with Large Rapidity Separation in pp Collisions at s = 7 TeV”, CMS Analysis Note AN-2013/063, FSQ-12-002, 2013
 10. S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of Low pT Jet Cross Sections in proton-proton Collisions at s = 8 TeV”, CMS Analysis Note AN-12-434, CMS-FSQ-12-031, 2012
 11. S. Chatrchyan, V. Khatchryan, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Tests of CMS Hadron Forward Calorimeter Upgrade Readout Box Prototype, CMS Note-2012/001, 2012
 12. G. Brona, D. Sunar Cerci et al., “Forward Energy Flow in the Acceptance of HF”, CMS Analysis Note AN-10-331, CMS-FWD-10-011, CERN-PH-EP-2011-086, 2011
 13. S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Inclusive Forward Jet Cross Section in pp Collisions at s = 7 TeV in CMS”, CMS Analysis Note AN-10-243, CMS-FWD-11-002, CERN-PH-EP-2011-179, 2010
 14. B. Zhu et al., “Measurement of the Cross Section of a Central and a Forward Jet Associated Production”, CMS Analysis Note AN-11-036, 2011
 15. CMS Collaboration, “Energy Flow Ratios in HF at Different Collision Energies", Detector Performance Note, CERN-CMS-DP-2010-007, 2010

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

2021 D. Sunar Cerci, "Jet cross section measurements at CMS", Low-x 2021, Elba, Italya

2020 D. Sunar Cerci, "Jet substructure and boosted jet measurement at CMS", 40th International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2020), Prag, Çekya

2020 D. Sunar Cerci, "Soft-QCD and diffractive processes with CMS and TOTEM", The Eigth Annual Conference on Large Hadron Collider Physics (LHCP 2020), Paris, Fransa

2020 D. Sunar Cerci, S. Cerci “The CMS High Granularity Calorimeter (HGCAL) for the HL-LHC Upgrade”, PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and MC Meeting, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polonya

2019 D. Sunar Cerci, S. Cerci, ”The Role of Scintillators and Silicon Photomultiplier Tubes in the Development of Detector Technologies”, 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye, Published in MSNG2019 Full Text Book, p.8-11 (2019)

2019 D. Sunar Cerci, S. Cerci, ”Jet Measurements with the CMS Experiment”, Working Group Meeting and MC Meeting, Coimbra, Portekiz

2018 D. Sunar Cerci, ”CERN: Voyage to the Heart of Matter”, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Kapadokya, Türkiye, Published in MSNG2018 Full Text Book, p.20-23 (2018)

https://drive.google.com/file/d/1U9gKPKVkawIVMl4ln6ISh7nXpc7zsYrT/view

2018 S. Cerci, D. Sunar Cerci, ”Heat Transfer Modeling and Simulation for a PEM Fuel Cell”, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Kapadokya, Türkiye, Published in MSNG2018 Full Text Book, p.173-175 (2018)

https://drive.google.com/file/d/1U9gKPKVkawIVMl4ln6ISh7nXpc7zsYrT/view

2018 D. Sunar Cerci, ”Very forward jets in CMS with CASTOR”, LHC Working Group on Forward Physics and Diffraction 2018, Madrid, İspanya

http://cds.cern.ch/record/2649969/files/CR2018_353.pdf

2018 D. Sunar Cerci, "Measurement Diffractive and Exclusive processes with the CMS Detector at LHC”, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Bodrum, Türkiye

https://cds.cern.ch/record/2644968/files/CR2018_267.pdf

2018 D. Sunar Cerci, "QCD Monte-Carlo model tuning studies with CMS data at 13 TeV”, 9th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, Shimla, Hindistan

http://cds.cern.ch/record/2316594/files/CR2018_028.pdf

2018 D. Sunar Cerci, "Forward and Low-x Physics in the CMS Experiment”, 2nd Iran-Turkey joint conference on LHC physics, Tahran, İran

http://cds.cern.ch/record/2316594/files/CR2018_064.pdf

2017 D. Sunar Cerci, "Forward Physics with the CMS Experiment at LHC”, 5th International Conference on New Frontiers in Physics, Girit, Yunanistan, Published in European Physical Journal Web of Conferences, EPJ WoC, vol. 164 (2017)

DOI:     https://doi.org/10.1051/epjconf/201716400001

2017 D. Sunar Cerci, "Monte Carlo Model Tuning Studies with CMS Data”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye (Özet bildiri)

Book of Abstracts ISBN: 978-605-83516-3-9 (Sayfa: 396)

2017   D. Sunar Cerci, "Double parton scattering in CMS”, Low-x Workshop 2017, Bari, İtalya

http://cds.cern.ch/record/2287361/files/CR2017_303.pdf

2017   D. Sunar Cerci, "Measurement of inclusive jet, dijet and photon production in CMS”, Low-x Workshop 2017, Bari, İtalya

https://cds.cern.ch/record/2287648/files/CR2017_302.pdf

2016 D. Sunar Cerci, "Jet Production in the Very Forward Direction at 13 TeV with CMS”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, Published in American Institute of Physics (AIP) 1815, 060021 (2017)

DOI: https://doi.org/10.1063/1.4976417

2015 D. Sunar Cerci, "CMS Underlying Event and Double Parton Scattering Monte Carlo Tunes", 7th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, MPI7, ICTP-Trieste, İtalya, Published in DESY-PROC- 2016-01 ISBN: 9783945931011 (2016)

https://cds.cern.ch/record/2130626/files/CR2016_019.pdf

2015 D. Sunar Cerci, "Forward and Small-x QCD Physics Results from CMS Experiment at LHC", 9th International Physics Conference of the Balkan Physics Union, BPU9, Published in American Institute of Physics (AIP) Conference Proceedings 1722,070010 (2016)

http://dx.doi.org/10.1063/1.4944164

2014 D. Sunar Cerci, "Hadronic results from CMS experiment at the LHC", 4th International Conference on Hadron Physics, TROIA’14, Published in J.Phys.Conf.Ser. 562 (2014) 1, 012015, Çanakkale, Türkiye

DOI: 10.1088/1742-6596/562/1/012015

2012 D. Sunar Cerci, "Measurements of forward energy flow and forward jet production with CMS", 2nd International Conference on Particle Physics in Memoriam Engin Arik and Her Colleagues (ICPP), Journal of Physics Conference Series, pp. 1-10, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.1088/1742- 6596/347/1/012033

2010 D. Sunar Cerci, "Forward energy and particle flow with CMS", XL International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2010), XL International Symposium on Multiparticle Dynamics, pp. 245-250, Antwerpen, Belçika

DOI: http://dx.doi.org/10.5689/UA-PROC-2010-09/31

2009 D. Sunar, "First Measurement of the Production of K∗± in Deep Inelastic ep Scattering at HERA", XVII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects, Proceedings of XVII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Topics , pp. 1-5, Madrid, İspanya

DOI:http://dx.doi.org/10.3360/dis.2009.91

2008 D. Sunar, "A Measurement of K(892)± Production in Deep Inelastic Scattering at H1”, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) Spring Meeting with the sections: Extraterrestrial Physics, Gravitation and Relativity Theory, Particle Physics, Theoretical and Mathematical Fundamentals of Physic Freiburg, Almanya, T24: QCD 1

http://www.dpg-verhandlungen.de/2008/freiburg/t24.pdf

2008 A. Kropivnitskaya [H1 and ZEUS Collaborations], “Light, Strange and Charm Hadron Measurements in ep Collisions as a Baseline for Heavy-Ion Physics” Contributed to ISMD08, Proceedings of the 38th International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD08), Hamburg, Almanya

arXiv:hep-ph/0902.0377

2008 C. Grab [H1 Collaboration],  Contributed to “Strangeness Production and Hadron  Spectroscopy at HERA”, ICHEP 2008-34th International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2008), Contribution 867 to Int. Conf. in HEP, Philadelphia, USA

arXiv:hep-ex/0810.0404

 

SUNUMLAR

Çağrılı Konuşmalar

Ekim 2018  “CERN: Voyage to the Heart of Matter”, 5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Kapadokya, Türkiye

Mayıs 2018   “CERN: As Benchmark for Research Centers”, GAPYENEV 2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, Şanlıurfa, Türkiye

Mart 2018  “Very forward jets in CMS in CASTOR”, Forward Physics and Diffraction Workshop, Madrid, İspanya

Aralık 2017  “QCD Monte-Carlo model tuning studies with CMS data at 13 TeV”, 9th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, Shimla, Hindistan

Ekim 2017  “Forward And Low-x Physics in CMS”, 2nd Iran & Turkey Joint Conference On LHC Physics, Tehran, İran

Eylül 2017  “Soft And Hard QCD Processes in CMS”, WE-HERAUS Physics School: QCD - Old Challenges And New Opportunities, Badhonnef, Almanya

Haziran 2017 “Double Parton Scattering in CMS”, Low-x 2017, Bari, İtalya

Mart 2004  “Standard Model Higgs Boson”, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne EPFL, Lozan, İsviçre

Aralık 2004  “Standard Model Higgs Boson at the CMS Experiment”, The Kirchhoff- Institute of Physics (KIP) of the Heidelberg University, Heidelberg, Almanya

Mart 2004  “Standard  Model  Higgs  Boson”,  Ecole  Polytechnique  Federale  de  Lausanne  EPFL,  Lozan,  İsviçre

 

Konuşmalar

Ocak 2021    "CMS diffractive results", Workshop on Forward Physics and QCD with LHC, EIC, and cosmic rays, Jefferson Lab, ABD

Mayıs 2020  "Soft-QCD and diffractive processes with CMS and TOTEM", The Eigth Annual Conference on Large Hadron Collider Physics (LHCP 2020), Paris, Fransa

Şubat 2020  "The CMS High Granularity Calorimeter (HGCAL) for the HL-LHC Upgrade”, PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and MC Meeting, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polonya

Kasım 2019  ”Tests of QCD using jets at CMS”, 15th Vienna Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory Precision Physics at the LHC, Viyana , Avusturya 

Ekim 2019 ”The Role of Scintillators and Silicon Photomultiplier Tubes in the Development of Detector Technologies”, 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye

Nisan 2019  “CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ile Maddenin Gizemini Çözme”, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye

Şubat 2019   “Jet measurements with the CMS Experiment”, Working Group Meeting and MC Meeting of the COST Action CA16201, Coimbra, Portekiz

Eylül 2018  “Measurement of Diffractive and Exclusive processes with the CMS Detector at LHC”, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Bodrum, Türkiye

Eylül 2017  “Monte Carlo Model Tuning Studies with CMS Data”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye

Haziran 2017  “Measurement of inclusive jet, dijet and photon production in CMS”, Low x 2017, Bari, İtalya

Eylül 2016  “Jet Production in the Very Forward Direction at 13 TeV with CMS”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye

Temmuz 2016  “Forward Physics with the CMS Experiment at LHC”, 5th International Conference on New Frontiers in Physics ICNFP2016, Girit, Yunanistan

Kasım 2015  “CMS Underlying Event and Double Parton Scattering Monte Carlo Tunes”, 7thMPI: 7th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, ICTP-Trieste, İtalya

Ağustos 2015  “Forward and Small-x QCD Physics Results from CMS Experiment at LHC”, 9th International Physics Conference of the Balkan Physics Union, BPU9, İstanbul, Türkiye

Haziran 2014  “Hadronic results from CMS experiment at the LHC”, 4th International Conference on Hadron Physics, TROIA’14, Çanakkale, Türkiye

Mayıs 2013      "Measurement of Low pT Jets Cross Sections in pp Collisions at  √s = 8 TeV in CMS", Approval of analysis, Forward and Small-x QCD (FSQ) PAG meeting, CERN, İsviçre  

Haziran 2012   "HF PMT Hit Study at 8 TeV'', HCAL PFG2 Meeting, CERN, İsviçre

Haziran 2011    “Measurement of Forward Energy Flow and Forward Jet Production with CMS”, 2nd International Conference on Particle Physics in Memoriam Engin Arik and Her Colleagues, ICPP-Istanbul II, İstanbul, Türkiye

Eylül 2010  “Forward Energy and Particle Flow with CMS”, XL International Symposium on Multiparticle Dynamics, ISMD 2010, Antwerpen, Belçika

Nisan 2009  K∗±(892) Production in DIS at HERA”, Proc. of XVII Int. Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Topics, Madrid, İspanya

Eylül 2008  “Update on K∗±(892) Production at Low Q2”, HaQ Group Meeting in H1 Collaboration Meeting, Varna, Bulgaristan

Temmuz 2008   K∗±(892) Production in Deep Inelastic ep Scattering”, Physics Plenary session in H1 Week, DESY, Hamburg, Almanya

Temmuz 2008  K∗±(892) Production at low Q2”, Physics Plenary session in H1 Week, DESY, Hamburg, Almanya

Haziran 2008  “Measurement of K∗±(892) Production in Deep Inelastic ep Scattering at HERA”, Physics Plenary session in H1 Collaboration Meeting, DESY, Hamburg, Almanya

Haziran 2008  “Comparison for DST3/DST5 Data: K∗±(892) at Low Q2”, Analysis Software Meeting in H1 Collaboration Week, DESY, Hamburg, Almanya

Mayıs 2008  “Measurement of K∗±(892) Production in DIS” , Physics Plenary session in H1 Week, DESY, Hamburg, Almanya

Mart 2008   “A Measurement of K∗±(892) Production in Deep Inelastic Scattering at H1”, Deutsche Physikallische Gesellschaft (DPG08) Conference, Freiburg, Almanya

Ekim 2007   K∗±(892) Production in DIS”, The Workshop-Seminar for PhD and Diploma Students DESY: H1 Cross-Talks 2007, DESY, Hamburg, Almanya

Eylül 2007   “Analysis of K∗±(892)”, HaQ Group Meeting in H1 Collaboration Meeting, Orsay, Fransa

Şubat 2007   “Production of K∗±”, Strangeness Workshop of H1 HaQ Group, DESY, Hamburg, Almanya

Aralık 2006   K∗±(892) Analysis”, HaQ Group Meeting in H1 Collaboration Meeting, DESY, Hamburg, Almanya

 

Diğer Konuşmalar

Kasım 2021  “Teknoloji ve inovasyon merkezi: CERN”, Kariyer Günleri Etkinliği, Adıyaman Doğa Koleji 

Kasım 2020  “CERN: bilgi, araştırma, teknoloji ve inovasyon merkezi”, Adıyaman Fen Lisesi, CERN 

Nisan 2019  “CERN: Maddenin Kalbine Yolculuk”, Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman, Türkiye

Kasım 2018  “CERN: Maddenin Kalbine Yolculuk”, Esentepe Anadolu Lisesi, Adıyaman, Türkiye

 

POSTERLER

Kasım 2019  Forward Physics at CMS, VCES2019: 15th Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory, University of Vienna, Viyana, Avusturya

Eylül 2012   Azimuthal Angle Decorrelation between Jets with Large Rapidity Separation CMS Physics Week, Lizbon, Portekiz

Eylül 2012  Measurement of Inclusive Forward Jet Cross Sections at s= 8 TeV

CMS Physics Week, Lizbon, Portekiz

Eylül 2011  Inclusive Forward Jet and Forward-Backward Dijets at s= 7 TeV at CMS

CMS Physics Week, Brüksel, Belçika

Ağustos 2011   Inclusive Forward Jet and Central-Forward dijets at s= 7 TeV at CMS

Lepton Photon 2011 : XXV International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies, Mumbai 2011, Maharashta, Hindistan

Mart 2011   Forward Jets at CMS

LHC students’ poster session at next LHCC, CERN 2011, Cenevre, İsviçre

Eylül 2010   Angular Decorrelation of Mueller Navelet Dijets CMS Physics Week, Bodrum, Türkiye

Eylül 2010  Inclusive Forward Jet Cross Section at s= 7 TeV

CMS Physics Week, Bodrum, Türkiye

 

KİTAPLAR

2015   D. Sunar Cerci, Fen ve Mühendislik için Fizik kitabında Bölüm 34: Kuantum Mekaniği, Bölüm 35: Çekirdek Fiziği, Editörler: D. E. YILDIZ, E. KURT ve H. KURT, NOBEL yayınları ISBN :978-605-133-887-3

2014  D. Sunar Cerci ve S. Cerci, Nükleer ve Parçacık Fiziği kitabında Bölüm 11: Elektromanyetik Etkileşme, Editörler: İ. Dumanoğlu, S. Ertürk, NOBEL yayınları ISBN :978-605-133-815-6

2001   A. Ekicibil, F. Karadağ, H. Metin, D. Sunar, Kuantum Laboratuarı Deney Kılavuzu-I, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Ders Notu, Seri No:FEF2001-36

2001   A. Ekicibil, F. Karadağ, H. Metin, D. Sunar, Kuantum Laboratuarı Deney Kılavuzu-II, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Ders Notu, Seri No:FEF2001-46

 

 

KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR VE OKULLAR

2020 ICHEP 2020: 40th International Conference on High Energy Physics, Prag, Çekya

2020 LHCP 2020: The Eigth Annual Conference on Large Hadron Collider Physics, Paris, Fransa

2020 PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and MC Meeting, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polonya

2019  15th Vienna Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory Precision Physics at the LHC, Viyana , Avusturya 

2019  6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Bilim Kurulu Üyesi, Niğde, Türkiye

2019   Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye

2019 Working Group Meeting and MC Meeting, Coimbra, Portekiz

2018   5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Bilim Kurulu Üyesi, Kapadokya, Türkiye

2018   34th International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS34), Bodrum, Türkiye

2018  GAPYENEV 2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, Bilim Kurulu Üyesi, Şanlıurfa, Türkiye

2018   Forward Physics and Diffraction Workshop, Madrid, İspanya

2017   9th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, Shimla, Hindistan

2017   2nd Iran & Turkey Joint Conference On LHC Physics, Tehran, İran

2017   33rd International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS33), Bodrum, Türkiye

2017   WE-HERAUS Physics School: QCD - Old Challenges And New Opportunities, Badhonnef, Almanya

2017   Low-x 2017, Bari, İtalya

2016   32nd International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS32), Bodrum, Türkiye

2016   XIth Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detector, Organizasyon Komitesi Üyesi, Bodrum, Türkiye

2016   5th International Conference on New Frontiers in Physics ICNFP2016, Girit, Yunanistan

2015   7th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, MPI7, ICTP-Trieste, İtalya

2015   9th International Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), İstanbul Üniversitesi, Türkiye

2015   Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) 2. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye

2014   School of Computer Applications on Accelerator and Particle Physics, Gaziosmanpaşa Üiversitesi, Tokat, Türkiye

2014   4th International Conference on Hadron Physics, TROIA’14, Çanakkkale, Türkiye

2014   21st Turkish Accelerator Center Project Board Meeting, Golbasi, Ankara, Türkiye

2013   Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) 1. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye

2011    2nd International Conference on Particle Physics (ICPP-Istanbul), İstanbul, Türkiye

2010   International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD) 2010, Antwerpen, Belçika

2010   CMS Physics Week in Bodrum, Türkiye

2009  Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related Topics, Madrid, İspanya

2008   DPG Fruhjahrstagung 2008 Conference, Freiburg, Almanya

2008   H1 Collaboration Meeting, Varna, Bulgaristan

2007   Physics at the Terascale Kick-off Workshop, DESY, Hamburg, Almanya

2007   The Workshop-Seminar for H1 PhD and Diploma Students, Hamburg, Almanya

2007   School on QCD, Low-x Physics, Saturation and Diffraction, Calabria, İtalya

2007   HERA and the LHC: 3rd Workshop on the Implications of HERA for LHC Physics, DESY, Hamburg, Almanya

2006  Joint Dutch Belgian German Graduate School, Bad Honnef, Almanya

2005   Joint Dutch Belgian German Graduate School, Texel, Hollanda

2003    Summer School on Particle Physics (ICTP), Trieste, İtalya

2002   ICFA 2002 Instrumentation School, Istanbul, Türkiye

2001   55th Scottish Universities Summer School in Physics (Heavy Flavour Physics), St. Andrews, İskoçya

2001   ICFA 2001 Instrumentation School, Cape Town, Güney Afrika

2001   1th Congress of National Particle Accelerators and Applications, Ankara, Türkiye

1999   Turkish Physical Society 18th Physics Conference, Adana, Türkiye

1998   Turkish Physical Society 17th Physics Conference, Alanya, Türkiye


Oluşturulma14 Mayıs 2013 11:30
Görüntülenme6956