İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ebru ELİBOL (ANNAÇ)
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Temel Tıp Bilimleri

İletişim

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ANNAÇ

 

 

 
   

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 02040 / ADIYAMAN

Tel: 0416 223 1690 dahili 1444

E -Posta: eelibol@adiyaman.edu.tr / ebruelibol55@gmail.com

 

Doğum Yeri              : Amasya

Memleketi                : Samsun

Doğum Yılı                : 1980

Medeni Durumu       : Evli, 2 Çocuk Annesi (Yiğit Efe ve Uğur Eymen)

Yabancı Dili              : İngilizce (YÖKDİL-2017-66,25)

Uzmanlık Alanı        : Histopatolojik değerlendirme, Stereolojik metotlar

 

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997-2001

 

Yabancı Dil

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OYDEM)

2001-2002

 

Tıp Fakültesi Dönem II Dersleri (Bilimsel Hazırlık)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002-2003

Y. Lisans

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2003-2004

2009-2010

Doktora

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2009-2014

Doktor Öğretim Üyesi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014 -

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

 

Tez Başlığı              : Prenatal dönemde uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 haftalık sıçanların Nervus Medianusuna etkisinin araştırılması

Tez Danışmanı         : Prof. Dr. Süleyman KAPLAN

Ulusal Tez Merkezi Referans No: 24838

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

 

Tez Başlığı              : Prenatal dönemde farklı dozlarda uygulanan diklofenak sodyumun merkezi sinir sistemi gelişimi üzerine toksik etkisinin araştırılması

Tez Danışmanı         :Prof. Dr. Süleyman KAPLAN

 

Ulusal Tez Merkezi Referans No: 41178

 

Görevler:

 

Görev

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktor Öğretim Üyesi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

2014-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yok Yönetilen Doktora Tezleri: Yok

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 Haftalık Sıçanların Nervus Medianusuna Etkisinin Araştırılması Proje No: PYO.TIP.1904.09.046 (Araştırmacı).
 • Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Topikal Leptin Uygulamasının  Serebral Vazospazma  Olan Etkisinin Histopatolojik  İncelenmesi Proje No: TIP.1904.12.028 (Araştırmacı).
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Bünyesinde Doku ve Hücre Kültürü Ünitesinin Oluşturulması Proje No: TIP.1906.11.015 (Araştırmacı).
 • Otomatik Doku Takibi Ünitesinin Kurulması Proje No: TIP.1906.11.008 (Araştırmacı).
 • Prenatal Dönemde Farklı Dozlarda Uygulanan Diklofenak Sodyumun Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi Üzerine Toksik Etkisinin Araştırılması Proje No: TIP.1904.11.027 (Araştırmacı)
 • Kannabınoıd sıstemın perıferal ınflamasyonda rolü Proje No: TIPFBAP/2013-0001 (Araştırmacı )
 • Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Arastırma Laboratuvarı alt yapısının gelistirilmesi Proje No: TIPFBAP/2015-0002 (Araştırmacı)
 • Toz Metalurjisi Ile Üretilen TiNb Alasımının Biyouyumluluk Özelliginin Incelenmesi Proje No: MÜFYL/2016-0006 (Araştırmacı)
 • Ratlarda CCI4 ile indüklenmiş karaciğer hasarına karşı Lamiaceae ailesinden Teicruim multicaule ve Salvia cryptantha nın koruyucu etkilerinin ve antioksidan genlerine ait mRNA seviyelerinin araştırılması Proje No: TIPFBAP/2014-0008 (Araştırmacı)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Bilimsel Etkinlikler:

 1. Türk Stereoloji Derneği
 2. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

ESERLER

A.    Uluslararası hakemli dergi ve kitaplarda yayımlanan yayınlar:

 

A1. Kaya, M., Yakuphanoğlu, F., Elibol, E., & Köm, M. (2019). Microstructure characterization and biocompatibility behaviour of TiNbZr alloy fabricated by powder metallurgy. Materials Research Express6(12), 126560.

A2. Mustafa, H. N., Alkan, I., Deniz, Ö. G., Altunkaynak, B. Z., Annaç, E., & Kaplan, S. (2019). A Study on the Toxic Effect of Different Doses of Diclofenac Sodium on the Development of the Kidney in the Postnatal Period. International Journal of Morphology37(3), 877-884.

A3. Dogan, Z., Cetin, A., Elibol, E., Vardi, N., & Turkoz, Y. (2019). Effects of ciprofloxacin and quercetin on fetal brain development: a biochemical and histopathological study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 32:11, 1783-1791.

A4. Kaplan S, Önger ME, Altunkaynak BZ, Elıbol E, Denız Ö G, Karayıgıt MÖ, Yarım M, Marangoz C. Effects of spermine and the passive avoidance learning on hippocampus following cerebral ischemia in the chicks. Journal of Chemical Neuroanatomy · November 2018 DOI: 10.1016/j.jchemneu.2017.11.006.

A5. Parlar, A., Arslan, S. O., Doğan, M. F., Çam, S. A., Yalçin, A., Elibol, E., ... & Kara, H. (2018). The exogenous administration of CB2 specific agonist, GW405833, inhibits inflammation by reducing cytokine production and oxidative stress. Experimental and Therapeutic Medicine16(6), 4900-4908.

A6. Doğan, Z., Aycan-kaya, Ö. M., Elibol, E., Vardı, N., & Erkal, H. Ş. Pelvik Radyoterapi Uygulanılan Sıçanlarda Akut Gastointestinal Toksisite Üzerine Giardi İntestinalis Enfeksiyonunun Etkileri. 2018. ACTA ONCOLOGICA TURCICA51(2), 188-198.

A7. Kaya, M., Yolun, A., Çakmak, Ö., Yakuphanoğlu, F., Elibol, E., Köm, M., & Güvenç, M. Biyomedikal Uygulamalar İçin Titanyum Esaslı Gözenekli TiNb Alaşımının Üretimi.2018. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi7(1), 49-59.

A8. Yalcin, A., Yumrutas, O., Kuloglu, T., Elibol, E., Parlar, A., Yilmaz, İ., ... & Turk, A. (2017). Hepatoprotective properties for Salvia cryptantha extract on carbon tetrachloride-induced liver injury. Cell Mol Biol (Noisy le Grand)63(12). 63(12):56-62.

A9. Dogan Z, Uludag O, Sanlı D, Elıbol E, Çag I, Aydın A. Braın Development Factors and Learnıng RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, Gece kitaplığı 2017 Chapter 57 p 519.

A10. Erdemli, M. E., Turkoz, Y., Altinoz, E., Elibol, E., & Dogan, Z. (2016). Investigation of the effects of acrylamide applied during pregnancy on fetal brain development in rats and protective role of the vitamin E. HUMAN & EXPERİMENTAL TOXİCOLOGY, 35(12), 1337-1344.

A11. Çolakoglu, S., Altunkaynak, M. E., Zengin, H., Elibol, E., Altunkaynak, B. Z., Kesim, Y., & Kaplan, S. (2016). Effect of Prenatal Exposure to Diclofenac Sodium on the Development of Arteries in the Female Rat: A Stereological and Histopathological Evaluation. ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOPATHOLOGY AND HISTOPATHOLOGY38(4), 212-220.

A12. Türkmen, A. P., Kaplan, S., Aksoy, A., Altunkaynak, B. Z., Yurt, K. K., Elibol, E., … & Onger, M. E. (2016). Effects of diclofenac sodium on the hippocampus of rats with acute subdural hematoma: histological, stereological, and molecular approach. FOLİA NEUROPATHOLOGİCA54(2), 167-179.

A13. Arslan, H., Aktaş, A., Elibol, E., Esener, O. B. B., Türkmen, A. P., Yurt, K. K., ... & Kaplan, S. (2016). Effects of prenatal diclofenac sodium exposure on newborn testis: a histomorphometric study. BİOTECHNİC & HİSTOCHEMİSTRY91(4), 277-282.

A14. Kocacan, S. E., Sefil, F., Elibol, E., Altunkaynak, B. Z., Acar, M. D., Bagırıcı, F., ... & Kaplan, S. (2016).  Seizures with Pentylenetetrazol Kindling Cause a Decrease in the Number of Pyramidal Neurons in the Rat Hippocampus. ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOPATHOLOGY AND HISTOPATHOLOGY38(5), 295-300.

A15. Acar, T ; Altunkaynak, BZ ; Yurt, KK ; Yuce, M ; Khoshvaghti, H ; Kivrak, EG ; Elibol, E; Onger, ME ; Kaplan, S. (2016). Effects of Methylphenidate and Atomoxetine Treatment on Purkinje Cell Number in Juvenile Rats. ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOPATHOLOGY AND HISTOPATHOLOGY38(6), 343-349.

A16. Türkmen, A.P., Altunkaynak, B.Z. , Onger, M.E., Elibol, E., Deniz, O.G., Altunkaynak, M.E., Kaplan, S Development of the Cranial Nerves, Sunderland’s Nerves and Nerve Injuries 3e. Elsevier pres 1, 4 / 2015,( pp. 41-53 ) 10.1016/B978-0-12-410390-0.00004-4.

A17. Onger, M.E., Türkmen, A.P., Elibol, E., Altun, G., Deniz, O.G., Altunkaynak, B.Z., Kaplan, S Embryology of the Peripheral Nerves, Sunderland’s Nerves and Nerve Injuries 3e.  Elsevier Press 4 / 2015, ,( pp. 37-40 ) 10.1016/B978-0-12-410390-0.00003-2.

A18. Khoshvakhti, H., Yurt, K.K., Altunkaynak, B.Z., Türkmen, A.P., Elibol, E., Aydın, I.,  Kıvrak, E.G., Önger, M.E., Kaplan, S. Effects of melatonin on diclofenac sodium treated rat kidney: a stereological and histopathological study. Renal Failure, 2015, 37:8; 1379-1383. DOI:10.3109/0886022X.2015.1073556. 

A19. Önger ME, Kaplan S, Elibol E, Deniz GÖ, Altunkaynak BZ. Melatonin use in peripheral nerve injury. MELATONIN: Therapeutic value and neuroprotection. Taylor &Francis- CRC Press, 2014; 457- 462.

A20. Elibol E, Altunkaynak BZ, Deniz ÖG, Önger ME, Kaplan S. Does melatonin have a protective role against to side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs? MELATONIN: Therapeutic value and neuroprotection. Taylor &Francis- CRC Press, 2014; 469-484.

A21. Guney M, Ayranci E, Kaplan S. Development ang Histology of the Pineal Gland in Animals. Endocrinology Research and Clinical Developments. 2013;  Nova Science Publishers, Newyork. Chapter II, pp. 33-52.

A22. Ayranci E, Altunkaynak BZ, Aktaș A, Ragbetli MÇ, Kaplan S. Prenatal exposure of diclofenac sodium affects morphology but not axon number of the median nerve of rats. Folia Neuropathologica 2013; 51 (1): 76-86.

A23. Güven D , Altunkaynak BZ , Ayranci E , Kaplan S , Bildircin FD , Kesim Y, Rağbetli MÇ. Stereological and histopathological evaluation of ovary and uterine horns of female rats prenatally exposed to diclofenac sodium. Journal of Obstetrics & Gynaecology 2013; 33(3): 258-263.

A24. Altunkaynak BZ, Onger ME, Altunkaynak ME, Ayranci E, Canan S. A Brief Introduction to Stereology and Sampling Strategies: Basic Concepts of Stereology. NeuroQuantology. 2012. 10(1): 31-43.

A25. Guney M,  Kaplan S, Marangoz AH, Ayranci E. Length Estimation from the Past to the Future: A Brief Review, NeuroQuantology 2012; 10(4): 754-760.

 

B.     Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

 basılan bildiriler :

B1. Annaç E. Gebelikte Diklofenak Sodyum Kullanımının Doku Üzerindeki Etkilerine Stereolojik ve Histopatolojil Yaklaşım. Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 2019. Sempozyum Bildiri Özet Kitabı s. 24.

B2. Annaç E. Nar Suyunun Mide Dokusunda Kurşun Asetat Kaynaklı Toksisiste Üzerine Koruyucu Etkisi: Histopatolojik Çalışma. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2019. Sempozyum Bildiri Özet Kitabı S 119.

B3. Seda ULUDAĞ, Davut ÖZBAĞ, Zümrüt DOĞAN, Ebru ELİBOL, Mehmet Erman ERDEMLİ, Ebru DUMLUPINAR. Micranatomical examination of the protective effect turmeric against toxic effect caused by acrylamide in the rat hippocampus. 1st International Veterinary Anatomy Congress of Turkey & Xth National Veterinary Anatomy Congress. Sandıklı-Türkiye, Kongre özet kitabı, (Oral 46), 2017; S:93.

B4. Kaya M, Çakmak Ö, Elibol E, Köm M. Investigation of Biocompatibility Property of Porous TiNbSn Alloy. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia October 11-13, 2017 Nevşehir, Turkey (Sözlü) p 535.

B5. KAYA M, YAKUPHANOGLU F, ELIBOL E, KOM M. INVESTIGATION OF BIOCOMPATIBILITY PROPERTY OF POROUS TINBZR ALLOY. Proceedings of The IRES International Conference, Bucharest, Romania, 24th-25th October 2017 P 4.

B6. Alper Yalcin , Onder Yumrutas, Tuncay Kuloglu, Ebru Elibol, Ali Parlar, Ismet Yilmaz, Mustafa Pehlivan, Mevlut Dogukan, Fatih Uckardes, Hasan Aydin, Ahmet Turk, Oznur Uludag, Ibrahim Sahin, Kader Ugur, Suleyman Aydin. HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF S. CRYPTANTHA AGAINST CARBON TETRACHLORIDE-INDUCED LIVER DAMAGE IN RATS. 2nd International Gazi Pharma Symposium, Ankara, 11th-13th October 2017(poster 93). p 162.

B7. Parlar A, Arslan SO, Doğan MF, Yalçın A, Kara H, Elibol E, Üçkardeş F, Özer MK. The exogenous administration of CB2 specific agonist, GW405833, inhibits the inflammatory response by reducing cytokine production and oxidative stress. World Congress on Pharmacology. Brisbane, Australia  2015.

B8. Ebru Ayrancı ,Suleyman Kaplan, BerrinZuhal Altunkaynak , Mehmet Emin Onger , Aysın Turkmen , Kıymet Kubra Yurt. Effects of Dıfferent Doses Dıclofenac Sodıum on Developmental Features of Hıppocampus ın Rats a Hıstopathologıcal and Stereologıcal Analysıs. MNS MEETING 2015. S:265

B9. Onger ME, Geuna S, Yapıcı T, Ayrancı E, Kocacan SE, Pişkin A, Balcı K, Kaplan S. Protective effects of Momordica charantia, platelet-rich plasma and Ankaferd blood stopper on transected sciatic nerve: A stereological, electromyopraphical and electron microscopical study. Proceedings of 2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration, 2014;S:79.

B10. Elibol E, Kaplan S, Türkmen AP, Aksoy A, Yurt K, Altun G, Önger ME, Altunkaynak BZ. Effect of different doses of diclofenac sodium on the hippocampus development during the first trimester of pregnancy. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:136.

B11. Khoshvaghti H, Yurt KK, Altunkaynak BZ, Türkmen AP, Ayrancı E, Aydın I, Kıvrak EG, Önger ME. Histopathological alterations kidney in adult male rats that prenatally exposed to diclofenac sodium: A histopathological study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:133.

B12. Onger ME, Geuna S, Elibol E, Turkmen AP, Deniz ÖG, Altun G, Kaplan S. Are we sure to count myelinated fibers entirely? Calibration of a stereological study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:138.  


B14.
Kocacan SE, Sefil F, Ayrancı E, Acar MD, Bağırıcı F, Kaplan S, Marangoz C. The effect of kindling on pyramidal neuron number in hippocampus, Journal Experimental and Clinical Medicine, 2012; 29: S366.B13. Türkmen AP, Kaplan S, Aksoy A, Altunkaynak BZ, Yurt K, Elibol E, Çokluk C, Onger ME. Effects of diclofenac sodium on rat hippocampus exposed to acute unilateral subdural hematoma: A histological, stereological and molecular study. J. Exp. Clin. Med., 2014; 31:139.

B15. Güven D, Altunkaynak BZ, Ayrancı E, Kaplan S, Bıldırcın D, Kesim Y, Rağbetli MC. Prenatal dönemde diklofenak sodyuma maruz bırakılan dişi sıçanların over ve uterus tüplerinde meydana gelen stereolojik ve histopatolojik değişiklikler. Cell and Tissue Biology Research Supp, 2012; P:166.

B16. Ayrancı E, Altunkaynak BZ, Aktaş A, Rağbetli MÇ, Kaplan S. Prenatal dönemde Uugulanan diklofenak sodyumun 20 haftalık sıçanların nervus medianusuna etkisinin araştırılması, Onuncu Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, İstanbul- Türkiye, Kongre özet kitabı, (P41), 2011; S: 122.

B17. Altunkaynak BZ, Altunkaynak ME, Önger ME, Bekar E, Ayrancı E, Kaplan S. Sıçan hipokampusunda yüksek yağlı diyetin neden olduğu hasar ve hücre kaybı: stereolojik ve histopatolojik bir çalışma, Onuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İstanbul-Türkiye, Kongre özet kitabı, (P44), 2011; S:125.

 

 

    

 

 


Oluşturulma06 Ocak 2016 12:11
Düzenlenme 18 Şubat 2020 21:36
Görüntülenme1728