İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Erdoğan Dadaş

Doğum Tarihi: 02.04.1967

Öğrenim Durumu:Üniversite mezunu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Cerrahisi

 İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi

2002

Doc. / Prof.

 Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi ABD

 Adıyaman Üniversitesi 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanları: Tetrasiklin plöredezis ile VATS talk plöredezisin karşılaştırılması.

Doç.Dr. Tamer Okay

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Giresun Devlet Hastanesi

2002-2004

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Bolu Devlet Hastanesi

2004-2006

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Malatya Devlet Hastanesi

2006-2010

 

Başasistan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi ABD

2010-2011

 

Yardımcı Doçent

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD

2011-2019

 

Doçent

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD

2019-

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler : HOTAİR geninde seçilmiş genetik varyantların küçük hücreli dışı akciğer kanseri üzerine etkileri. sorumlu araştırmacı (BAP projesi)

İdari Görevler : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1) Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

2)Türk Tabipler Birliği

3)Türk Toraks Derneği

4)Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

5)Türk Akciğer Kanseri Derneği

6)Ulusal Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

7)Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

1-akciğer kanserleri

2-pnömotorakslar

3-plevranın cerrahi anatomisi ve hastalıkları

4-cerrahi tedavi gerektiren kongenital akciğer hastalıkları

5-akciğerin süpüratif hastalıkları

6-akciğer kanseri tanı ve evrelemesi

7-toraks cerrahisinde acil durumlar ve yaklaşımlar

 

 

 

 

 

2

1

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2108

2018-2019

 

    5

 

 

1- yabancı cicim aspirasyonu

2-genel ve soruna yönelik öykü albilme

3-solunum sistem muayenesi

4-direk radyografileri okuma ve değerlendirme

5- tarama ve tanısal amaçlı test sonuçlarını yorumlayabilme

6- nazotrakeal aspirasyon

7-göğüs ağrısı

8- genel ve soruna yönelik fizik muayene

9- kardiyopulmoner egzersiz testleri

10- postural drenaj

11- hemoptizi

12-dispne, öksürük

13-solunum fizyoteraisi

14- torasentez

15-lokal naljezi yöntemleri

16-göğüs duvarı deformiteleri

17-kas güçsüzlüğü

18- lenfadenopati

19- akciğer kanserleri epidemiyoloji, tanısı,evreleme ve tedavisi

20- pnömotorakslar

21-bronşektaziler

22-plevral efüzyonlar

23-diafragma hernileri

24-toraks travmalrı

25-ses kısıklığı

26-siyanoz

27-yükseklik ve dalma ile ilgili hastalıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Surgical Treatment of Bronchiectasis: Clinic Charachteristics and Long-term Outcomes. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(3):583-88. 

A2. Surgical treatment of bronchial carcinoid tumors:11-years experience. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(4);595-99.

A3. Effect of HOTAİR rs 12826786 and 1899663 polymorfism on lung cancer susceptibility and clinicopathological characteristics in a Turkish population : a hospital-based case-control study. Cellular and moleculer biology 2018;64(7);97-102.

A4. Effectiveness of video-thoracoscopic surgery in undiagnosed exudative pleural effusions. Turk thorac journal 2019;20(3):188-191

A5. Video-assisted thoracoscopic pleurectomy in spontaneous pneumothorax surgery. Turk Thorac J 2015;16:22-27.

A6. Fast and effective diagnosis in solitary pulmonary nodules: Video-assisted thoracoscopic surgery. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):8-14.

A7. Clinical, radiological and pathological chracteristics, surgical approaches in the pericardial effusions. Türkiye Klinikleri ArchLung 2104;15(2):54-58.

A8. Autosomal recessively inherid familial primary spontaneous pneumothorax: A large family with frequent consanguineous marriages. Türkiye Klinikjleri arch Lung 2106;17(2):21-26. 

A9. Early Diagnosis and Treatment of Traumatic Diaphragmatic Injuries. Surgical Science, 2014, 5, 57-59. 

A10. functional HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism is associated with breast cancer susceptibility and poor clinicopathological characteristics in a Turkish population: a hospital-based case–control study.Tumor Biol. DOI 10.1007/s13277-015-4430.

A11. Polymorphisms in human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population:Hospital-based casecontrol study. Gene 585 (2016) 84–92.

A12. The analisys of IncRNA HOTAİR rs12826786 C>T polymorphism and gastric cancer susceptibility in a Turkish population: lack of any association in a hospital-based case-control study. Ir J Med Sci 2107;186;859-865. 

A13. A case of tracheal bronchus. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):15-17.

A14. Isolated Renal Hydatic Cyst; From  an unusual course to diagnosis.Int Urol Nephrol. 2007;39(1):19-21

A15. Reversal of ergotamine-induced vasospasm following methylprednisolone. Clin Toxicol (Phila). 2008 Dec;46(10):1074-1076.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Endobrochial lipoma which caused total atelectasis and removed via bronchotomy: a case report- Istanbul 2001 Int. Lung Cancer and Bronchoscopy Symposium.

B2. A castleman disease in chest wall: a case report- Istanbul 2001 Int. Lung Cancer and Bronchoscopy Symposiaum.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bronşektazide klinik özellikler ve cerrahi tedavinin sonuçları. Dicle Tıp Dergisi 2018;45(2):165-171.

 D2.Tüp torakostomi Tetrasiklin plörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.Heybeliada tıp bülteni 2002;8(3):38-42.

D3. Bilateral elastofibroma dorsi olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2014;41(2):398-400. 

D4. Hemoptizi ile başvuran bir plevral soliter fibröz tümör olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2013;40(1);146-49.

D5. A case of tracheal cutting due to stab wound injury. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2007;15(3):253-55.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çoklu kaburga kırıklarında cerrahi tedavinin etkinliği. 21.Toraks Derneği Ulusal Kongresi-2018

E2. Video yardımlı torakoskopik plevra biyopsisi ile non-spesifik plörit tanısı alan hastalarda klinik özellikler ve uzun dönem takip sonuçları. 8.Ulusal akciğer kanseri kongresi-2018

E3. Nüks pnömotorakslarda hangi plöredezis yöntemi daha etkili? Ulusal akciğer Sağlığı Kongresi-2018

E4. Postoperatif Şilotoraks: Kime erken cerrahi uygulanmalı? Ulusal akciğer Sağlığı Kongresi-2018

E6. Sternoplasty with separate bilateral inframamarian skin incision in the correction of pectus excavatum- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi

E7. Talk ve tetrasiklinb plörodezisin karşılaştırılması- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi

E8. Isolated saccular aneurysma of the iliac artery- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi

E9.  Aneurym of periferic arteries- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi

E10. Kaburga kırıklarında cerrahi stabilizasyon gereklimidir. Prospektif çalışma. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015 

E11. Tanısız eksudatif plörezilerde VATS uygulamaları.39. Ulusal Türkiye solunum araştırmaları derneği kongresi-2017

 

 


Oluşturulma12 Nisan 2016 13:41
Düzenlenme 12 Kasım 2019 21:10
Görüntülenme1473