İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Erdoğan Dadaş

Doğum Tarihi: 02.04.1967

Öğrenim Durumu:Üniversite mezunu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Cerrahisi

 İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi

2002

Doc. / Prof.

 Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi ABD

 Adıyaman Üniversitesi 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanları: Tetrasiklin plöredezis ile VATS talk plöredezisin karşılaştırılması.

Doç.Dr. Tamer Okay

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Giresun Devlet Hastanesi

2002-2004

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Bolu Devlet Hastanesi

2004-2006

 

Göğüs cerrahi uzmanı

Malatya Devlet Hastanesi

2006-2010

 

Başasistan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi ABD

2010-2011

 

Yardımcı Doçent

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD

2011-2019

 

Doçent

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD

2019-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :Yok

Projelerde Yaptığı Görevler : HOTAİR geninde seçilmiş genetik varyantların küçük hücreli dışı akciğer kanseri üzerine etkileri. sorumlu araştırmacı (BAP projesi)

İdari Görevler : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1) Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

2)Türk Tabipler Birliği

3)Türk Toraks Derneği

4)Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

5)Türk Akciğer Kanseri Derneği

6)Ulusal Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

7)Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği

 

 

Ödüller : Yok

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

1-akciğer kanserleri

2-pnömotorakslar

3-plevranın cerrahi anatomisi ve hastalıkları

4-cerrahi tedavi gerektiren kongenital akciğer hastalıkları

5-akciğerin süpüratif hastalıkları

6-akciğer kanseri tanı ve evrelemesi

7-toraks cerrahisinde acil durumlar ve yaklaşımlar

 

 

 

 

 

2

1

 

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2108

2018-2019

 

    5

 

 

1- yabancı cicim aspirasyonu

2-genel ve soruna yönelik öykü albilme

3-solunum sistem muayenesi

4-direk radyografileri okuma ve değerlendirme

5- tarama ve tanısal amaçlı test sonuçlarını yorumlayabilme

6- nazotrakeal aspirasyon

7-göğüs ağrısı

8- genel ve soruna yönelik fizik muayene

9- kardiyopulmoner egzersiz testleri

10- postural drenaj

11- hemoptizi

12-dispne, öksürük

13-solunum fizyoteraisi

14- torasentez

15-lokal naljezi yöntemleri

16-göğüs duvarı deformiteleri

17-kas güçsüzlüğü

18- lenfadenopati

19- akciğer kanserleri epidemiyoloji, tanısı,evreleme ve tedavisi

20- pnömotorakslar

21-bronşektaziler

22-plevral efüzyonlar

23-diafragma hernileri

24-toraks travmalrı

25-ses kısıklığı

26-siyanoz

27-yükseklik ve dalma ile ilgili hastalıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Surgical Treatment of Bronchiectasis: Clinic Charachteristics and Long-term Outcomes. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(3):583-88. 

A2. Surgical treatment of bronchial carcinoid tumors:11-years experience. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(4);595-99.

A3. Effect of HOTAİR rs 12826786 and 1899663 polymorfism on lung cancer susceptibility and clinicopathological characteristics in a Turkish population : a hospital-based case-control study. Cellular and moleculer biology 2018;64(7);97-102.

A4. Effectiveness of video-thoracoscopic surgery in undiagnosed exudative pleural effusions. Turk thorac journal 2019;20(3):188-191

A5. Video-assisted thoracoscopic pleurectomy in spontaneous pneumothorax surgery. Turk Thorac J 2015;16:22-27.

A6. Fast and effective diagnosis in solitary pulmonary nodules: Video-assisted thoracoscopic surgery. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):8-14.

A7. Clinical, radiological and pathological chracteristics, surgical approaches in the pericardial effusions. Türkiye Klinikleri ArchLung 2104;15(2):54-58.

A8. Autosomal recessively inherid familial primary spontaneous pneumothorax: A large family with frequent consanguineous marriages. Türkiye Klinikjleri arch Lung 2106;17(2):21-26. 

A9. Early Diagnosis and Treatment of Traumatic Diaphragmatic Injuries. Surgical Science, 2014, 5, 57-59. 

A10. functional HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism is associated with breast cancer susceptibility and poor clinicopathological characteristics in a Turkish population: a hospital-based case–control study.Tumor Biol. DOI 10.1007/s13277-015-4430.

A11. Polymorphisms in human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population:Hospital-based casecontrol study. Gene 585 (2016) 84–92.

A12. The analisys of IncRNA HOTAİR rs12826786 C>T polymorphism and gastric cancer susceptibility in a Turkish population: lack of any association in a hospital-based case-control study. Ir J Med Sci 2107;186;859-865. 

A13. A case of tracheal bronchus. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):15-17.

A14. Isolated Renal Hydatic Cyst; From  an unusual course to diagnosis.Int Urol Nephrol. 2007;39(1):19-21

A15. Reversal of ergotamine-induced vasospasm following methylprednisolone. Clin Toxicol (Phila). 2008 Dec;46(10):1074-1076.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Endobrochial lipoma which caused total atelectasis and removed via bronchotomy: a case report- Istanbul 2001 Int. Lung Cancer and Bronchoscopy Symposium.

B2. A castleman disease in chest wall: a case report- Istanbul 2001 Int. Lung Cancer and Bronchoscopy Symposiaum.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. yok

C2. yok

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bronşektazide klinik özellikler ve cerrahi tedavinin sonuçları. Dicle Tıp Dergisi 2018;45(2):165-171.

 D2.Tüp torakostomi Tetrasiklin plörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.Heybeliada tıp bülteni 2002;8(3):38-42.

D3. Bilateral elastofibroma dorsi olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2014;41(2):398-400. 

D4. Hemoptizi ile başvuran bir plevral soliter fibröz tümör olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2013;40(1);146-49.

D5. A case of tracheal cutting due to stab wound injury. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2007;15(3):253-55.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çoklu kaburga kırıklarında cerrahi tedavinin etkinliği. 21.Toraks Derneği Ulusal Kongresi-2018

E2. Video yardımlı torakoskopik plevra biyopsisi ile non-spesifik plörit tanısı alan hastalarda klinik özellikler ve uzun dönem takip sonuçları. 8.Ulusal akciğer kanseri kongresi-2018

E3. Nüks pnömotorakslarda hangi plöredezis yöntemi daha etkili? Ulusal akciğer Sağlığı Kongresi-2018

E4. Postoperatif Şilotoraks: Kime erken cerrahi uygulanmalı? Ulusal akciğer Sağlığı Kongresi-2018

E6. Sternoplasty with separate bilateral inframamarian skin incision in the correction of pectus excavatum- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi

E7. Talk ve tetrasiklinb plörodezisin karşılaştırılması- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi

E8. Isolated saccular aneurysma of the iliac artery- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi

E9.  Aneurym of periferic arteries- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi

E10. Kaburga kırıklarında cerrahi stabilizasyon gereklimidir. Prospektif çalışma. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015 

E11. Tanısız eksudatif plörezilerde VATS uygulamaları.39. Ulusal Türkiye solunum araştırmaları derneği kongresi-2017

 

 


Oluşturulma12 Nisan 2016 13:41
Düzenlenme 22 Eylül 2019 18:53
Görüntülenme919