İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Erdoğan Dadaş

Doğum Tarihi: 02.04.1967

Öğrenim Durumu:Üniversite mezunu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Göğüs Cerrahisi

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve damar cerrahi hastanesi

2002

Doc. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanları:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanları: Tetrasikin oplörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.

Doç.Dr. Tamer Okay

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Göğüs cerrahi uzmanı

Giresun Devlet Hastanesi

2002-2004

Göğüs cerrahi uzmanı

Bolu Devlet Hastanesi

2004-2006

Göğüs cerrahi uzmanı

Malatya Devlet Hastanesi

2006-2010

Göğüs cerrahi gözlemci uzman

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi ABD

2010-2011

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :Yok

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :Yok

Projelerde Yaptığı Görevler :Yok

İdari Görevler : Yok

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Göğüs Cerrahi Derneği

Türk Tabipler Birliği

 

Ödüller : Yok

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

19xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Surgical Treatment of Bronchiectasis: Clinic Charachteristics and Long-term Outcomes. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(3):583-88. 

A2. Surgical treatment of bronchial carcinoid tumors:11-years experience. Turk Gogus Kalp Dama 20014;22(4);595-99.

A3. Effect of HOTAİR rs 12826786 and 1899663 polymorfism on lung cancer susceptibility and clinicopathological characteristics in a Turkish population : a hospital-based case-control study. Cellular and moleculer biology 2018;64(7);97-102.

A4. Effectiveness of video-thoracoscopic surgery in undiagnosed pleural effusions. Turk thorac journal 2019;20(3):188-191

 

 

A5. Early Diagnosis and Treatment of Traumatic Diaphragmatic Injuries. Surgical Science, 2014, 5, 57-59. 

A6. Video-assisted thoracoscopic pleurectomy in spontaneous pneumothorax surgery.Turk Thorac J 2015; 16: 22-7

A7. functional HOTAIR rs12826786 C>T polymorphism is associated with breast cancer susceptibility and poor clinicopathological characteristics in a Turkish population: a hospital-based case–control study.Tumor Biol. DOI 10.1007/s13277-015-4430

A8. Polymorphisms in human telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene

and susceptibility to gastric cancer in a Turkish population:Hospital-based casecontrol study. Gene 585 (2016) 84–92

A9. Isolated Renal Hydatic Cyst; From  an unusual course to diagnosis.Int Urol Nephrol. 2007;39(1):19-21

A10. Reversal of ergotamine-induced vasospasm following methylprednisolone. Clin Toxicol (Phila). 2008 Dec;46(10):1074-6.(case report- thirthy author)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Total atelektaziye neden olan ve bronkotomi ile çıkarılan bir endo bronşial lipom olgusu. Uluslararası akciğer kanseri ve bronkoskopi sempozyumu. 29.9.2001

B2. Toraks duvarı yerleşimli bir castleman hastalığı olgusu. Uluslararası akciğer kanseri ve bronkoskopi sempozyumu.29.9.2001

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. yok

C2. yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Perikardiyal efüzyonlarda klinik, radyolojik ve patolojik özellikler, cerrahi yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Arch Lung. 20014;15(2);54-8 (Türkçe orijinal makale- birinci yazar)

D2. Fast and Effective Diagnosis inSolitary Pulmonary Nodules: Video Assisted Thoracic Surgery. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):8-14 (İngilizce original makale- birinci yazar)

 

D3. Otozomal resesif olarak aktarılan ailesel primer spontan pnömotoraks: Sık akraba evlilikleri yapmış geniş bir aile. Turkiye Klinikleri Arch Lung dergisinde yayına kabul edildi (İngilizce original makale- birinci yazar).

D4.Tüp torakostomi Tetrasiklin plörodezis ile VATS talk plörodezisin karşılaştırılması.Heybeliada tıp bülteni 2002;8(3):38-42.(Türkçe orijinal makale- birinci yazar)

D5. Bilateral elastofibroma dorsi olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2014;41(2):398-400. (Türkçe olgu sunumu- birinci yazar)

D6. Hemoptizi ile başvuran bir plevral soliter fibröz tümör olgusu. Dicle Tıp Dergisi. 2013;40(1);146-49.(Türkçe olgu sunumu –birinci yazar)

D7. A case of tracheal Bronchus: Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):15-7 ( İngilizce olgu sunumu- birinci yazar)

D8. A case of tracheal cutting due to stab wound injury. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2007;15(3):253-55.(Türkçe olgu sunumu- birinci yazar)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A castleman disease in chest Wall: a case report(poster)-İstanbul 2001 İnt. Lung cancer and Bronchoscopy Symposium

E2. Endobronchial lipoma which caused total atelectesis and removed via bronchotomy: A case report(poster)- İstanbul 2001 İnt. Lung cancer and Bronchoscopy Symposium

E3. Sternoplasty with separate bilateral inframamarian skin incision in the correction of pectus excavatum(verbal declaration)- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi(sözel sunum)

E4. Talk ve tetrasiklinb plörodezisin karşılaştırılması- Antalya 2000 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi(sözel sunum)

E5. Isolated saccular aneurysma of the iliac artery (verbal declaration)- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi(sözel sunum)

E6.  Aneurym of periferic arteries (verbal declaration). )- Kapadokya 2004 Kalp damar cerrahi kongresi(sözel sunum)

E7. Kaburga kırıklarında cerrahi stabilizasyon gereklimidir. Prospektif çalışma. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015 (poster)

E8. Tanısız eksudatif plörezilerde VATS uygulamaları. 8. ulusal göğüs cerrahi kongersi-2015(poster)

 

 


Oluşturulma12 Nisan 2016 13:41
Düzenlenme 15 Eylül 2019 11:41
Görüntülenme860