İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Pektus karinatumun düzeltilmesinde separe bilateral inframammarian cilt insizyonu ile sternoplasti
  06.11.2000 - 06.11.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ
  OKAY TAMER,DOĞUSOY ILGAZ,YAŞAROĞLU MURAT,YILDIRIM MEHMET,TANRIKULU HANDAN,DEMİRBAĞ HATİCE,DADAŞ ERDOĞAN
 • TORAKS DUVARI YERLEŞİMLİ BİR CASTLEMAN HASTALIĞI OLGUSU
  29.08.2001 - 29.08.2001
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ULUSLARARASI AKCİĞER KANSERİ VE BRONKOSKOPİ SEMPOZYUMU
  AYDEMİR BÜLENT,DEMİRBAĞ HATİCE,DOĞUSOY ILGAZ,OKAY TAMER,İMAMOĞLU OYA,YILDIRIM MEHMET,FENOSÇU NAZIR,YAŞAROĞLU MURAT,DADAŞ ERDOĞAN
 • TOTAL ATELEKTAZİYE NEDEN OLAN VE BRONKOTOMİ İLE ÇIKARILAN BİR ENDOBRONŞİAL LİPOM OLGUSU
  29.08.2001 - 29.08.2001
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ULUSLARARASI AKCİĞER KANSERİ VE BRONKOSKOPİ SEMPOZYUMU
  İMAMOĞLU OYA,DADAŞ ERDOĞAN,AYDEMİR BÜLENT,FENOSÇU NAZIR,DEMİRBAĞ HATİCE,OKAY TAMER,DOĞUSOY ILGAZ,YILDIRIM MEHMET,YAŞAROĞLU MURAT
 • NÜKS PNÖMOTORAKSLARDA HANGİ PLÖREDEZİS YÖNTEMİ DAHA ETKİLİ?
  14.03.2018 - 14.03.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ
  DADAŞ ERDOĞAN
 • POSTOPERATİF ŞİLOTORAKS: KİME ERKEN CERRAHİ UYGULANMALI?
  14.03.2108 - 14.03.2108
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ
  SARIÇAM MURAT,ÖZKAN BERKER,DADAŞ ERDOĞAN,ÜLKER MELİKE GÜLER,ÇİMENOĞLU RIZA BERK,KARA MURAT,TOKER SEYFİ ALPER
 • ÇOKLU KABURGA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
  11.04.2018 - 11.04.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ
  DADAŞ ERDOĞAN
 • PEKTUS EKSKAVATUMUN DÜZELTİLMESİNDE SEPARE BİLATERAL İNFRAMAMMARİAN CİLT İNSİZYONU İLE STERNOPLASTİ
  06.11.2000 - 06.11.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ/ ANTALYA 2000
  OKAY TAMER,DOĞUSOY ILGAZ,YAŞAROĞLU MURAT,YILDIRIM MEHMET,TANRIKULU HANDAN,DEMİRBAĞ HATİCE,DADAŞ ERDOĞAN
 • PERİFERİK ARTERİYEL ANEVRİZMALAR
  01.09.2004 - 01.09.2004
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 8. ULUSAL KONGRESİ
  ÇETİNGÖK UĞUR,KARA HAKAN,DADAŞ ERDOĞAN,UNAT AKGÜN
 • İZOLE SAKKÜLER İLİAK ARTER ANEVRİZMASI
  01.09.2004 - 01.09.2004
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ 8. ULUSAL KONGRESİ
  ÇETİNGÖK UĞUR,KARA HAKAN,DADAŞ ERDOĞAN,YANLI AHMET
 • PLEVRAL EFÜZYONLARDA TETRASİKLİN VE TALK PLÖRODEZİSİN KARŞILAŞTIRILMASI
  06.11.2000 - 06.11.2000
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ/ ANTALYA 2000
  DADAŞ ERDOĞAN,AYDEMİR BÜLENT,OKAY TAMER,UNCU İMAMOĞLU OYA,TANRIKULU HANDAN,YAŞAROĞLU MURAT,DOĞUSOY ILGAZ,FINDIKÇIOĞLU ALPER
 • Video yardımlı torakoskopik plevra biyopsisi ile non-spesifik plörit tanısı alan hastalarda klinik özellikler ve uzun dönem takip sonuçlar
  04.10.2018 - 04.10.2018
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  8. ulusal akciğer kanseri kongersi
  DADAŞ ERDOĞAN,ERDOĞDU EREN
 • Tanısız eksudatif veya Malign plörezilerde video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulamaları
  14.10.2017 - 14.10.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  türkiye solunum araştırmaları derneği 39. ulusal kongresi
  DADAŞ ERDOĞAN,ERSÖZ MİRAY,Peköz Melek Didem,Ersöz Mehmet Sait,OKAY TAMER
 • KABURGA KIRIKLARINDA CERRAHİ STABİLİZASYONGEREKLİMİDİR PROSPEKTİF BİR PİLOT ÇALIŞMA
  23.04.2015 - 23.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
  DADAŞ ERDOĞAN,SABUNCU TİMUÇİN,BAYRAM SÜLEYMAN
 • TANISIZ EKSUDATİF PLÖREZİLERDE VATSUYGULAMALARI
  23.04.2015 - 23.04.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  8.ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
  DADAŞ ERDOĞAN
 • PLEVRAL EFFUZYONLARDA TETRASiKLtN VE TALK PLOREDEZİSİN KARSILASTIRILMASI
  06.11.2000 - 06.11.2000
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ
  DADAŞ ERDOĞAN,AYDEMİR BÜLENT,OKAY TAMER,UNCU İMAMOĞLU OYA,TANRIKULU HANDAN,YAŞAROĞLU MURAT,DOĞUSOY ILGAZ,FINDIKÇIOĞLU ALPER
 • İZOLE SAKKÜLER İLİAK ARTER ANEVRİZMASI
  01.09.2004 - 01.09.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VIII. ULUSAL TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
  ÇETİNGÖK UĞUR,KARA HAKAN,DADAŞ ERDOĞAN,YANLI AHMET

Makaleler


Oluşturulma04 Aralık 2016 11:17
Düzenlenme 12 Eylül 2019 20:16
Görüntülenme104