İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Erdoğan DADAŞ
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

Verilen Dersler

 • TARAMA VE TANISAL AMAÇLI İNCELEME SONUÇLARI
  2017-2018
  1
  Lisans
 • BAŞ BOYUN MUAYENESİ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • LENFADENOPATİ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ
  2017-2018
  2
  Lisans
 • LOKAL ANALJEZİ YÖNTENLERİ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • PLEVRAL PONKSİYON/ TORASENTEZ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • SOLUNUM FİZYOTERAPİSİ
  2017-2018
  2
  Lisans
 • BATIN MUAYENESİ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • ÖKSÜRÜK
  2017-2018
  4
  Lisans
 • SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ
  2017-2018
  7
  Lisans
 • DİSPNE
  2017-2018
  4
  Lisans
 • HEMOPTİZİ
  2017-2018
  2
  Lisans
 • POSTURAL DRENAJ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • KARDİO - PULMNER EGZERSİZ TESTLERİ
  2017-2018
  1
  Lisans
 • GENEL VE SORUNA YÖNELİK FİZİK MUAYENE
  2017-2018
  8
  Lisans
 • GÖĞÜS AĞRISI
  2017-2018
  4
  Lisans
 • NAZOTRAKEAL ASPİRASYON
  2017-2018
  1
  Lisans
 • TARAMA VE TANISAL AMAÇLI İNCELEME SONUÇLARINI YORUMLAYABİLME
  2017-2018
  5
  Lisans
 • DİREKT RADYOGRAFİLERİ OKUMA VE DEĞERLENDİREBİLME
  2017-2018
  9
  Lisans
 • SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ
  2017-2018
  3
  Lisans
 • GENEL VE SORUNA YÖNELİK ÖYKÜ ALABİLME
  2017-2018
  10
  Lisans
 • YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
  2017-2018
  2
  Lisans
 • TORAKS CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR VE YAKLAŞIMLAR
  2016-2017
  1
  Lisans
 • AKCİĞER KANSERLERİNİN TANI VE EVRELEMESİ
  2016-2017
  1
  Lisans
 • AKCİĞERİN SÜPÜRATİF HASTALIKLARI
  2016-2017
  1
  Lisans
 • CERRAHİ TEDAVİ GEREKTİREN KONGENİTAL AKCİĞER HASTALIKLARI
  2016-2017
  1
  Lisans
 • PLEVRANIN CERRAHİ ANATOMİSİ
  2016-2017
  2
  Lisans
 • PNÖMOTORAKSLAR
  2015-2016
  1
  Lisans
 • AKCİĞER KANSERLERİ
  2015-2016
  2
  Lisans
Oluşturulma12 Nisan 2016 13:41
Görüntülenme121