İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fatih AYMELEK
Öğretim Görevlisi

Birim

  • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İletişim

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fatih AYMELEK

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Süleyman Demirel Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Kimya/Biyokimya

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2009

 

     

 

Yüksek Lisans Tez başlığı ve Tez Danışmanı: “In vivo Karaciğer Toksikasyonunda Royal Jelly’nin Koruyucu Etkisi ve Sialik Asit”, Prof. Dr. Mustafa CEMEK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman

Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2009-2011

Uzman

Adıyaman Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

2011-…

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1.M Cemek, ME Büyükokuroğlu, E Yılmaz, A Büyükben, F Aymelek “Effects of Matricaria chamomilla on element status in ethanol-intoxicated rats” Rev. Med. Vet-Toulouse, 160, 447-452, 2009.

 

A.2.M Cemek, ME Büyükokuroğlu, Y Yürümez, Y Yavuz, A Aslan, A Büyükben, F AymelekTissue trace and major element levels in organophosphate insecticide fenthion (Lebaycid®) toxicity in rats: Prophylactic and therapeutic effect of exogenous melatonin” Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 206-212, 2010. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2009.09.008.

 

A.3.M. Cemek, A Büyükben, ME Büyükokuroğlu, F Aymelek, L Tur “Protective roles of vitamin E (α-tocopherol), Selenium and vitamin E plus Selenium in organophosphate toxicity in vivo: A comparative study” Pesticide Biochemistry and Physiology, 96, 113-118, 2010. DOI: 10.1016/j.pestbp.2009.09.009.

 

A.4. M Cemek, ME Büyükokuroğlu, A Büyükben, F Aymelek, L Özcan “Effects of vitamin E and selenium on tissue bio-element status in organophosphate toxicity of rats” Pesticide Biochemistry and Physiology, 98, 9-18, 2010. DOI: 10.1016/j.pestbp.2010.04.003.

 

A.5.M Cemek, ME Büyükokuroğlu, A Büyükben, F Aymelek, F Yılmaz, M Doğan, F Şanlı, A Üner, D Yıldırım “Bio-element status in children with acute rheumatic fever: Before treatment and after clinical improvement, Pediatric Cardiology, 31, 1002-1007, 2010. DOI: 10.1007/s00246-010-9752-3.

A.6. M Cemek, F Aymelek, ME Büyükokuroğlu, T Karaca, A Büyükben, F Yılmaz “Protective potential of Royal Jelly against carbon tetrachloride induced-toxicity and changes in the serum sialic acid levels” Food and Chemical Toxicology, 48, 2827-2832, 2010. DOI: 10.1016/j.fct.2010.07.013.

 

A.7.S Akbayram, M Cemek, A Büyükben, F Aymelek, S Karaman, F Yılmaz, M Doğan, H Çaksen “Major and minor bio-element status in children with febrile seizure” Bratislava Medical Journal-BratislavskeLekarske Listy, 113(7), 421-423, 2012. DOI: 10.4149/BLL_2012_095.

 

A.8.M Cemek, F Yılmaz, ME Büyükokuroğlu, A Büyükben, F Aymelek, A Ayaz “Serum and Liver Tissue Bio-Element Levels, and Antioxidant Enzyme Activities in Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity: Protective Effects of Royal Jelly” Journal of Medicinal Food, 15(8), 747-752, 2012. DOI: 10.1089/jmf.2012.0010.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.

 

BB. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

BB1. M Cemek, A Büyükben, ME Büyükokuroğlu, L Tur, F AymelekIn Vivo Organofosfat Toksikasyonunda Vitamin E, Selenyum ve Vitamin E-Selenyumun Etkisi”, 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, 29 Ekim-1 Kasım, 190, 2008.

BB2. M Cemek, F Aymelek, ME Büyükokuroğlu, A Büyükben, F Yılmaz“In vivo Karaciğer Toksikasyonunda Arı Sütünün Koruyucu Etkisi ve Sialik Asit”, 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, İstanbul, 28-31 Ekim, 177, 2009.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. FA Özdemir, F Aymelek, F Karataş “Aspir (Carthamus Persicus Wild) bitkisindeki redükte, okside glutatyon ile A, C, E vitamini ve β-karoten miktarlarının araştırılması” Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 23, 71-76, 2011.

 

D.  Projeler:

D1. “Organofosfat Toksikasyonunda Oksidan ve Mineral Madde Düzeylerindeki Değişme ve Bunlara Vitamin E, Selenyum ve Vitamin E-Selenyum Etkisi” konulu AKÜBAP projesinde yardımcı araştırmacı.

D2. "Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ADYÜMLAB) Üniversite, Sanayi, Kamu İşbirliğini Geliştirme Amaçlı Altyapı Yeterliliğinin İyileştirilmesi" yardımcı araştırmacı. 

 


Oluşturulma02 Ocak 2013 14:05
Düzenlenme 16 Mayıs 2017 15:34
Görüntülenme330