İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fatih DOĞAN
Doçent Doktor

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

Adı Soyadı: Fatih Doğan

Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1979

Öğrenim Durumu:  Doç. Dr.

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

 Sağlık Bakanlığı Bingöl Yedisu Sağlık Ocağı

2002

Pratisyen Hekim

 Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi Acil Sevisi

2002-2003

Arş.Gör. Dr.

 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD

2003-2009

Uzman Dr.

 Adıyaman Devlet Hastanesi

2010-2012

Yrd.Doç.Dr

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD

2013-2016

Başhekim Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.   A New Useful and Renewable Tie-Over Dressing Method Using Package Bands and Bra Hooks. Fatih Dogan, Irfan Ozyazgan, and Teoman Eskitascıoglu. Annals of Plastic Surgery. Volume 57, Number 3, September 2006.

2.   An extraordinary chemical burn injury cause: buttercup a report of five cases.Teoman Eskitascioglu , Fatih Dogan, Gokhan Sahin, Mehmet Ozkose, Atilla Coruh, Irfan Ozyazgan. Burns. 2008 Aug;34(5):727-30. Epub 2007 Jul 10.

3.   An undescribed scalding, "cökelek" burns in Turkish children: is acidic effect the reason of high mortality and double-hit injury? Coruh Atilla, Dogan Fatih, Gunay K Gunay. J Burn Care Res. 2007 Nov-Dec;28(6):861-4.

4.     Bılateral Super Thın Groın Island Flap For Penıle, Scrotal And Pubıc Reconstructıon After Fournıer’s Gangrene. Fatih Doğan, M.D.; Teoman Eskitaşçıoğlu, M.D.; Mehmet Altıparmak, M.D.;İrfan Özyazgan, M.D. European Journal of Plastic Surgery. Volume 34, Number 6, 497-499,2011

5.    A conservative treatment of ingrown toenails: splinting technique with cyanoacrylate. Fatih Doğan, Mehmet Altıparmak, Teoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan. European Journal of Plastic Surgery November 2013, Volume 36, Issue 11, pp 715-718.

6.     Novel Bio-Geometric Designs Of First Dorsal Metacarpal Artery Flap In Hand Reconstruction. Fatih Dogan, M.D.; Atilla Coruh, M.D. Journal of Burn Care & Research. 2014 Nov-Dec;35(6):e399-405. doi: 10.1097/BCR.0000000000000044.

7.     Flap Preconditioning by Electrical Stimulation as an Alternative to Surgical Delay: Experimental Study. Fatih Doğan, İrfan Ozyazgan. Ann Plast Surg. 2014 Mar 29. [Epub ahead of print]

8.     Experience of 80 cases with Fournier's gangrene and "trauma" as a trigger factor in the etiopathogenesis. Eskitaşcıoğlu T, Özyazgan I, Coruh A, Günay GK, Altıparmak M, Yontar Y, Doğan F. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014 Jul;20(4):265-74. doi: 10.5505/tjtes.2014.67670.

9.     New Flap for the Reconstruction of the Perinasal Region. Fatih Doğan, MD İrfan Özyazgan, MD. Facial Plast Surg 2014;30:1–5.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  1. Reconstructıon Of Problem Anatomıc Regıon Burns Of The Foot Wıth Local Flaps. Atilla Çoruh, Umut Özbebit, Fatih Doğan, Sibel Atalay, Onurkan İdacı, Galip K. Günay. The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society. 29-30 September 2005 Ankara.
  2. Deep Lower Extremıty Burns In Elderly: Amputate Or Not To? Atilla Çoruh, Umut Özbebit, Fatih Doğan, Sibel Atalay, Onurkan İdacı, Galip K. Günay. The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society. 29-30 September 2005 Ankara.
  3. Causes Of Burns And Its Relatıon Wıth Mortalıty In Ercıyes Unıversıty Medıcal Faculty Burn Unıt. Atilla Coruh, Fatih Dogan, Mehmet Özköse, Umut Özbebit, Sibel Atalay, Galip K Günay . The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society. 29-30 September 2005 Ankara.
  4. A Fatal Innomınate Artery Rupture Followıng Tracheostomy In A Burn Patıent: Report Of A Case. Atilla Coruh, Fatih Dogan, Umut Özbebit. The Fourth Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society. 15-17 June 2006.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1.     Burn Injury and Precautions in Pediatric Age. Fatih Doğan, Atilla Çoruh, Alper C. Kemaloğlu, Galip K. Günay. Erciyes Medical Journal. 2011, vol 33, Number 1.

 2.     Reconstruction of a Nasal Injury Caused by a Horse Bite: Case Report. Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Doğan, Mehmet Altıparmak Department of Plastic Surgery and Reconstruction Erciyes University, Kayseri, Turkey, 2011, vol 33, Number 4.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.      Cerrahi Geciktirmeden daha etkili bir yöntem: Elektrik Stimülasyonu. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

2.      Siyanoakrilatla siplintleme yöntemiyle tırnak batmasının konservatif tedavisi. Fatih Doğan, Mehmet Altıparmak, Teoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

3.      Fournier gangrenine bağlı penis, skrotum ve subrapubik defektin iki taraflı inceltilmiş kasık flebi ile onarımı. Fatih Doğan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Mehmet Altıparmak. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

4.      Türk hamam kültüründe yer alan ‘Keselenme’ bir peelingmidir?. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan, Mehmet Altıparmak, Teoman Eskitaşçıoğlu, Olgun Kontaş. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

5.      Fasyokütan fleplerin ameliyatı sırasında vasküler yapıların değerlendirilmesinde transilüminasyon yöntemi. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Mehmet Altıparmak. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

6.      Mitolojik tanrısal sembollerin Plastik cerrahi teknikleri ile olan benzerlikleri. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Galip K. Günay. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

7.      Ender yerleşimli dev desmoid tümör olgu sunumu. Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Doğan, Mehmet Altıparmak. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

8.      At ısırığına bağlı burun yaralanmasının rekonstrüksiyonu olgu sunumu. Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Doğan, Mehmet Altıparmak. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

9.      Atipik özellikli erkin spiroadenoma olgu sunumu. Mehmet Altıparmak, İrfan Özyazgan, Fatih Doğan. XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2009 Adana.

10.  Yüz derisi yüzeyel yerleşimli ‘’Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü’’. Galip K. Günay, İrfan Özyazgan, Kemal Deniz, Fatih Doğan. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül 2004 Ankara.

11.  Farklı bir kimyasal yanık etkeni: Düğün çiçeği. Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Doğan, Gökhan Şahin, Mehmet Özköse, Atilla Çoruh, İrfan Özyazgan. XXVII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya 2005.

12.  Süt ve Çökelek suyu yanıklarının karşılaştırılması. Atilla Çoruh, Fatih Doğan. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.

13.  Palmar lipomatozis: nadir görülen 2 olgu. İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Doğan. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.

14.  Baş-boyun bölgesinde yerleşik nadir görülen derinin miks tümörü (chondroid syringoma): 5 olgu sunumu. İrfan Özyazgan, Fatih Doğan. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.

15.  ‘Kopça’ ve ‘ambalaj lastiği’ kullanılarak geliştirilmiş bohça pansuman tekniği. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.

16.  Üriner diversiyon  ileostomi komplikasyonlarının giderilmesinde pannikülektominin yeri. Galip K. Günay, Atilla Tatlışen, Selman Karacı, Fatih Doğan, Esabil Yüksel. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.

17.  Yanık Ünitemizin 11 yıllık süt yanıklarının değerlendirilmesi. Atilla Çoruh, Fatih Doğan, Galip K. Günay. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

18.  Yaşlılarda yanık travmasının özellikleri ve akibeti belirlemede kullanılan skorlamaların etkinliğinin araştırılması. Atilla Çoruh, Fatih Doğan, Galip K. Günay. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

19.  Kayseri’de yanık travmalı çocuk hastaların 12 yıllık epidemiyolojik değerlendirmesi ve koruyucu önlemler. Atilla Çoruh, Fatih Doğan, Cemal A. Kemaloğlu, Galip K. Günay. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

20.  Saçlı deride yerleşik çok nadir (İngilizce literatürde ikinci) malign nodüler hidradenom olgusu. İrfan Özyazgan, Fatih Doğan. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

21.  Sebase nevus zemininde eş zamanlı gelişmiş multiple bazal hücreli karsinoım olgusu. Galip K.Günay, İrfan Özyazgan, Fatih Doğan. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.

22.  Atipik dev subkütanoz fibrolipom: Olgu sunumu.  Fatih Doğan,  Bilge Aydın Türk ,  Fevzi Kurt. 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya.

23.  Deri lezyonlarının tedavisinde kral suyu kullanımı ve komplikasyonları. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan, İbrahim Halil Erdoğdu. 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya.

24.  İnter metakarpal ayrılmaya neden olan dev palmar lipom. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan. 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya.

25.  Vulvada dev soliter angiokeratoma. Fatih Doğan, Hacı Mehmet İnan. 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya.

 26.  İlginç bir kimyasal yanık etkeni: Potentilla argentea. Fatih Doğan, İrfan Özyazgan. 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.31 Ekim- 4 Kasım 2012 Antalya.


Oluşturulma22 Kasım 2013 17:29
Düzenlenme 26 Eylül 2019 10:19
Görüntülenme2049