İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Fatih DOĞAN
Doçent Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Yüz derisi yüzeyel yerleşimli Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü
  21.10.2004 - 21.10.2004
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Galip K Günay, İrfan Özyazgan, Kemal Deniz, Doğan Fatih
 • Cerrahi Geciktirmeden daha etkili bir yöntem Elektrik Stimülasyonu
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Dogan Fatih, Özyazgan İrfan
 • Herediter Sensoriyal ve Otonomik Nöropati Tip IIOlduğunu Düsündügümüz Nadir Olguda GenetikDanısmanlığın Önemi
  24.09.2014 - 24.09.2014
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Genetik Kongresi
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,DOĞAN FATİH,PETİK BÜLENT
 • Genetic counselling in a wound care unit Unexpected contribution to conventional diagnosis strategies by drawing a pedigree to diagnose hereditary sensory and autonomic neuropathy type 2 HSAN2 in female patient
  06.10.2015 - 06.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  The American Society of Human Genetics 65th Annual Meeting
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,DOĞAN FATİH
 • Siyanoakrilatla siplintleme yöntemiyle tırnak batmasının konservatif tedavisi
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  İngilizce
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Dogan Fatih, Altıparmak Mehmet, Eskitaşçıoğlu Teoman, Özyazgan İrfan
 • Fournier gangrenine bağlı penis skrotum ve subrapubik defektin iki taraflı inceltilmiş kasık flebi ile onarımı
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  İngilizce
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  DOĞAN FATİH
 • At ısırığına bağlı burun yaralanmasının rekonstrüksiyonu olgu sunumu
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  İngilizce
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Eskitaşçıoğlu Teoman, Doğan Fatih, Altıparmak Mehmet
 • Farklı bir kimyasal yanık etkeni Düğün çiçeği
  14.09.2005 - 14.09.2005
  Poster
  Ulusal
  İngilizce
  XXVII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
  Eskitaşçıoğlu Teoman, Doğan Fatih, Sahin Gökhan
 • Kopça ve ambalaj lastiği kullanılarak geliştirilmiş bohça pansuman tekniği
  20.09.2006 - 20.09.2006
  Poster
  Ulusal
  İngilizce
  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Dogan Fatih, Özyazgan İrfan
 • Deep Lower Extremıty Burns In Elderly Amputate Or Not To
  29.11.2005 - 29.11.2005
  Sözlü Bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society.
  Çoruh Atilla, Özbebit Umut, Doğan Fatih
 • Causes Of Burns And Its Relatıon Wıth Mortalıty In Ercıyes Unıversıty Medıcal Faculty Burn Unıt
  29.11.2005 - 29.11.2005
  Sözlü Bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society.
  Çoruh Atilla, Doğan Fatih, Özbebit Umut
 • A Fatal Innomınate Artery Rupture Followıng Tracheostomy In A Burn Patıent Report Of A Case
  15.06.2006 - 15.06.2006
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  The Fourth Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society
  Çoruh Atilla, Doğan Fatih, Özbebit Umut
 • Süt ve Çökelek suyu yanıklarının karşılaştırılması
  20.09.2006 - 20.09.2006
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Çoruh Atilla, Doğan Fatih
 • Yanık Ünitemizin 11 yıllık süt yanıklarının değerlendirilmesi
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Çoruh Atilla, Doğan Fatih, Galip K Günay
 • Yaşlılarda yanık travmasının özellikleri ve akibeti belirlemede kullanılan skorlamaların etkinliğinin araştırılması
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Çoruh Atilla, Doğan Fatih, Günay K Galip
 • Kayseri de yanık travmalı çocuk hastaların 12 yıllık epidemiyolojik değerlendirmesi ve koruyucu önlemler
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Çoruh Atilla, Dogan Fatih, Kemaloğlu C Alper
 • Sebase nevus zemininde eş zamanlı gelişmiş multiple bazal hücreli karsinom olgusu
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Günay K Galip, Özyazgan İrfan, Doğan Fatih
 • Atipik dev subkütanoz fibrolipom Olgu sunumu
  31.10.2012 - 31.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Dogan Fatih, Türk A Bilge, Kurt Fevzi
 • Deri lezyonlarının tedavisinde kral suyu kullanımı ve komplikasyonları
  31.10.2012 - 31.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Doğan Fatih, Özyazgan İrfan, Erdoğdu H İbrahim
 • İnter metakarpal ayrılmaya neden olan dev palmar lipom
  31.10.2012 - 31.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Dogan Fatih, Özyazgan İrfan
 • İlginç bir kimyasal yanık etkeni Potentilla argentea
  31.10.2012 - 31.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Dogan Fatih, Özyazgan İrfan
 • Vulvada dev soliter angiokeratoma
  31.10.2012 - 31.10.2012
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Dogan Fatih, İnan Mehmet
 • Saçlı deride yerleşik çok nadir İngilizce literatürde ikinci malign nodüler hidradenom olgusu
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Özyazgan İrfan, Doğan Fatih
 • Üriner diversiyon ileostomi komplikasyonlarının giderilmesinde pannikülektominin yeri
  20.09.2006 - 20.09.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Galip K Günay, Karacı Selman, Dagan Fatih
 • Baş boyun bölgesinde yerleşik nadir görülen derinin miks tümörü chondroid syringoma 5 olgu sunumu
  20.09.2006 - 20.09.2006
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.
  Özyazgan İrfan, Doğan Fatih
 • Reconstructıon Of Problem Anatomıc Regıon Burns Of The Foot Wıth Local Flaps
  29.11.2005 - 29.11.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  The Third Meeting of the Turkish Burn and Fire Disaster Society
  Çoruh Atilla, Özbebit Umut, Doğan Fatih
 • Atipik özellikli erkin spiroadenoma olgu sunumu
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  Altıparmak Mehmet, Özyazgan İrfan, Doğan Fatih
 • Ender yerleşimli dev desmoid tümör olgu sunumu
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  ESKİTAŞÇIOĞLU TEOMAN, DOĞAN FATİH, ALTIPARMAK MEHMET
 • Mitolojik tanrısal sembollerin Plastik cerrahi teknikleri ile olan benzerlikleri
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  DOĞAN FATİH
 • Fasyokütan fleplerin ameliyatı sırasında vasküler yapıların değerlendirilmesinde transilüminasyon yöntemi
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  DOĞAN FATİH
 • Türk hamam kültüründe yer alan Keselenme bir peelingmidir
  17.10.2009 - 17.10.2009
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXXI. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
  DOĞAN FATİH

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  BURNS
  4

Makaleler

 • A New Useful and Renewable Tie Over Dressing Method Using Package Bands and Bra Hooks
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0148-7043
  Doğan Fatih, Özyazgan İrfan, Eskitaşçıoğlu Teoman
 • An extraordinary chemical burn injury cause buttercup a report of five cases
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0305-4179
  Eskitaşcıoğlu Teoman, Dogan Fatih, Sahin Gökhan
 • Flap Preconditioning by Electrical Stimulation as an Alternative to Surgical Delay Experimental Study
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0148-7043
  DOĞAN FATİH,ÖZYAZGAN İRFAN
 • Congenital Epidermoid Cyst Results in Muscle Fusion Defect in the Upper Lip
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2090-6765
  DOĞAN FATİH,BUCAK İBRAHİM HAKAN
 • A conservative treatment of ingrown toenails splinting technique with cyanoacrylate
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0930-343X
  Dogan Fatih, Altıparmak Mehmet, Eskitaşçıoğlu Teoman, Özyazgan İrfan
 • Bılateral Super Thın Groın Island Flap For Penıle Scrotal And Pubıc Reconstructıon After Fournıer s Gangrene
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0930-343X
  Dogan Fatih, Eskitaşçıoğlu teoman, Özyazgan İrfan, Altıparmak Mehmet
 • Reconstruction of a Nasal Injury Caused by a Horse Bite Case Report
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  2149-2247
  Eskitaşçıoğlu Teoman, Dogan Fatih, Altıparmak Mehmet
 • Burn Injury and Precautions in Pediatric Age
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2149-2247
  Dogan Fatih, Coruh Atilla, Kemaloğlu C Alper, Günay K Galip
 • Novel Biogeometric Designs of First Dorsal Metacarpal Artery Flap in Hand Reconstruction
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1559-047X
  DOĞAN FATİH,ÇORUH ATİLLA
 • Experience of 80 Cases with Fournier s Gangrene and Trauma as a Trigger Factor in the Etiopathogenesis
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1306-696X
  Teoman Eskitascioglu,ÖZYAZGAN İRFAN,ÇORUH ATİLLA,Galip K Gunay,Mehmet Altiparmak,Yalcin Yontar,DOĞAN FATİH
 • New Flap for the Reconstruction of the Perinasal Region
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  0736-6825
  DOĞAN FATİH,ÖZYAZGAN İRFAN
 • An undescribed scalding cökelek burns in Turkish children is acidic effect the reason of high mortality and double hit injury
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1559-047X
  Coruh Atilla, Dogan Fatih, Gunay K Galip

Oluşturulma03 Aralık 2016 12:20
Görüntülenme167