İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Firdevs ERDEMİR
Profesör Doktor

Birim

  • Sağlık Yüksekokulu
  • Ebelik

İletişim

PROF.DR. FİRDEVS ERDEMİR

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu ve Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yükseklisans eğitimini 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde Hemşirelik Esasları alanında,  Doktora eğitimini 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamladı.  1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, C.U. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü.  1992 yılında Sivas ilinde 3.Ulusal Hemşirelik Kongresinin düzenlenmesinde görev aldı.  1994- 1995 öğretim yılında bir yıl süre ile Malta’da Birleşmiş Milletler Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü –Malta Üniversitesi tarafından yürütülen Master Degree in Gerontology and Geriatrics (Post-Graduate Program) programını tamamladı. 1998 yılında Doçent oldu ve  1998-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda görev yaptı, Müdür Yardımcılığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2000-2010 yıllarında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev yaptı. Bu süre içinde hemşirelikte entegre eğitim programın oluşturulması ve geliştirilmesinde,  “Hemşirelik eğitiminde entegrasyon” konulu iki ulusal sempozyum/ çalıştay  düzenlenmesinde aktif görev aldı.  Hemşirelik eğitimi ve hemşirelik sınıflama sistemleri konularında çalışmalarda bulundu, hemşirelik sınıflama sistemleri konusunda iki uluslar arası katılımlı ulusal sempozyum gerçekleştirdi.  Bir çok uluslar arası kongreye katıldı, Hemşirelik, Çocuk Hemşireliği ve  Tıp/Hemşirelik Bilişimi alanlarında düzenlenen birçok kongrenin bilimsel kurullarında yer aldı, konferans ve panellerde konuşmacı olarak davet edildi.

Dr. Erdemir’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış  16 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 25 bildirisi, Ulusal bilimsel toplantılarda konferans / bildiri olarak sunulan ve kongre/sempozyum  kitabında basılan yaklaşık 80 bildiri/ konferansı bulunmaktadır. Bir kitap editörlüğü, bir uluslar arası kitapta ve iki ulusal kitapta bölüm yazarlığı vardır.  Hemşirelik tanıları ve sınıflamalarının ülkemizde kullanımına öncülük etmiştir ve bu alanda tüm dünyada en çok kullanılan kitaplardan biri olan Hemşirelik Tanıları El Kitabının 7.,10. ve 13, baskılarını Türkçe'ye çevirmiştir.  Görev yaptığı üniversitelerin Hemşirelik Lisans, Yükseklisans ve Doktora programlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri yanında Hemşirelikte Temel  Kavram ve Kuramlar, Hemşirelik Felsefesi,  Hemşirelik süreci, Hemşirelik bilişimi, Hemşirelikte yönetim ve öğretim konularında da dersleri yürütmüştür. Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, GATA, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi gibi  diğer üniversitelerde de konuk/davetli  öğretim üyesi olarak görev almıştır.  Öğretim Elemanı Değişimi (Teachıng Staff Exchange) Programı Kapsamında Hollanda Inholland University of Applied Science- Hemşirelik Bölümünde (Amsterdam) dersler anlatmıştır.


Danışmanlığı altında  6 adet yüksek lisans öğrencisi mezun olmuştur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında birçok doktora öğrencisinin yeterlilik sınavlarında, tez izleme ve tez savunma jürisinde yer almıştır.

 


Oluşturulma07 Ocak 2013 15:11
Görüntülenme735