İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Firdevs ERDEMİR
Profesör Doktor

Birim

 • Sağlık Yüksekokulu
 • Ebelik

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO), 16-18 March 2015, Bern, Switzerland
  ERDEMİR FİRDEVS,HAKVERDİOĞLU YÖNT GÜLENDAM,UĞURLU ZİYAFET,AYDIN NURAN
 • Students diagnostic competencies in Turkey A case study based quasiexperiment
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO),
  HAKVERDİOĞLU YÖNT GÜLENDAM,MÜLLER STAUB MARIA,AKIN KORHAN ESRA,ERDEMİR FİRDEVS
 • An analysis of the activities of postpartum care performed by nurse midwives in Turkey
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO)
  KULAKAÇ ÖZEN,AYDIN ÖZKAN SEMİHA,ERDEMİR FİRDEVS
 • An analysis of the activities of electronic foetal monitoring antepartum performed by nurse midwives in Turkey
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO),
  AYDIN ÖZKAN SEMİHA,KULAKAÇ ÖZEN,ERDEMİR FİRDEVS
 • The utilization and applicability of nursing intervention parents education infant in Turkish care settings by Turkish nurses
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO),
  UYSAL GÜLZADE,Düzkaya Duygu Sönmez,AYDIN NURAN,ERDEMİR FİRDEVS
 • The Analysis Of The Intervention Of Infant Care Preterm And Its Activities Performed By Nurses In Neonatal Intensive Care Units In Turkey
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO
  Düzkaya Duygu Sönmez,UYSAL GÜLZADE,AYDIN NURAN,ERDEMİR FİRDEVS
 • The analysis of the intervention of controlled substance checking and its activities performed by chief nurses in Turkey
  16.03.2015 - 16.03.2015
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  10th Biennial Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and Outcomes(ACENDIO
  AYDIN NURAN,ERDEMİR FİRDEVS,UĞURLU ZİYAFET

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türkiye klinikleri hemşirelik dergisi
  4
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Florance Nigtingale Hemşirelik Dergisi
  4
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi
  10
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi
  6
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,
  7

Kitaplar

 • Pediatri Hemşireliği
  2013
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Akademisyen Kitapevi
  ERDEMİR FİRDEVS,TAŞ ARSLAN FATMA
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Kuramsal Çerçeve ve Uygulama Rehberi
  2016
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Tıp Kitabevleri
  ERDEMİR FİRDEVS,ALTUN EMİNE,GEÇKİL EMİNE,YILDIRIM FERDAĞ,KARATAŞ HÜLYA
 • Nursing and Informatics for the 21st Century An International Look at the Trends Cases and the Future
  2009
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Pubs.of HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Hemşirelik Süreci 161 211 İzmir 2004
  2004
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Etki Matbaacılık
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Hemşirelik Tanıları El Kitabı Carpenito L J Handbook of Nursing Diagnosis 7th Ed
  1999
  Kitap Tercümesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Tıp Kitabevleri.
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Hemşirelik Tanıları El Kitabı Handbook of Nursing Diagnosis 11th Ed
  2004
  Kitap Tercümesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Tıp Kitabevleri
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Klinik uygulama eğitim araştırma ve yönetiminde kullanımı Sempozyum Kitabı
  2005
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Başkent Üniversitesi
  Firdevs Erdemir, Emine Yılmaz
 • Hemşirelik Tanıları El Kitabı A Handbook of Nursing Diagnosis
  2012
  Kitap Tercümesi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Tıp Kitabevleri
  ERDEMİR FİRDEVS

Makaleler

 • Çocuklarda Cinsel Eğitimin Temel Kavramlarının Saptanmasına İlişkin Bir Çalışma
  .1982
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Evrensel Çocuk Bağışıklaması
  .1986
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  DurakZ, Erdemir F
 • Sivas ta İlkokul Çocuklarında Enürezis ve Enterobiyazis Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  .1991
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Özçelik S, Erdemir Firdevs, Saygı G
 • Enterobiyaz Saptanan ve Saptanmayan Çocuklarda Semptomların Dağılımı
  .1992
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Özçelik S, Saygı G
 • Enterobius Vermicularis li Çocukların Annelerinin Sorunu Tanımlama Sorunu Çözme ve Sağlık Personelinden Aldıkları Yardım Özelliklerinin Saptanması
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Özçelik S,, Saygı G
 • Sivas ta İlkokul Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Enterobiyaz ve Teniyaz Görülme Durumu
  .1991
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Saygı G, Özçelik S, Erdemir F irdevs
 • Pediatri Servislerinde Kullanılan Antibiyotiklerin Sulandırılması Saklanması ve Hastaya Verilmesi Konusunda Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Alpaslan Ö, Erdemir Firdevs
 • Hemşirenin Rol ve İşlevleri ve Hemşirelik Eğitiminin Felsefesi
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Özel Gereksinimleri Kronik Hastalığı Olan Çocuk Aile Ve Yaşam Kalitesi I İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları 4 Umut Matbaası s 111 119 İstanbul 1999
  .1999
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Algıer L,
 • Yaşlının Toplumsal Yaşamın İçinde Tutulması ve Yaşam Kalitesinin Korunması İçin Aile Ünitesinin Desteklenmesi Kuşaklararası Aile Bağlarının Güçlendirilmesi
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Yeni Ve Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü II 21 Yüzyılda Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü II
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Uysal G, Akman A, Çırlak, A
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasındaki Deneyimlerin Çocuk Hemşireliğinin Çağdaş Rol Ve İşlevlerine Uygunluğu
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Pınar G
 • Genetik Genomik Bilimi ve Hemşirelik
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Uysal G
 • Yeni Ve Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolüı 21 Yüzyılda Yeniden Tanımlanan Enfeksiyonlar Ve Enfeksiyon Kontrolü I
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Erdemir Firdevs, Akman A, Uysal G, Polater, E,, Çırlak, A
 • Pediatrik hastalarda ilaç uygulama hatalarının önlenmesi i 17 1 63 71 2010
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1308-5328
  Kılıçarslan Törüner Ebru, Erdemir Firdevs
 • Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1308-5328
  Erdemir Firdevs, Akgün Çıtak Ebru, Ulusoy Hatice, Geçkil E
 • Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 2 73 81
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1309-5471
  Çırlak Ahu, Erdemir Firdevs
 • Rahatlık Kavramı ve Hemşirelikte Kullanımı
  .2013
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1308-3031
  Erdemir Firdevs, Çırlak Ahu
 • Nursing Students Self Assesment and Opinions About Using Nursing Diagnosis in Clinical Practice
  .2003
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Erdemir Firdevs, AltunEmine, geckil Emine
 • Nursing Diagnoses Determined by First Year Students A Vignette Study
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2047-3095
  Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Erdemir Firdevs, MüllerStaub, Maria
 • Nursing students perceptions towards cancer and caring for cancer patients in Turkey
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1471-5953
  Kav Sultan, Citak Ebru, Akman Arzu, Erdemir, Firdevs
 • Surgical patients and nurses opinions and expectations about privacy in care
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  ERDEMİR FİRDEVS
 • Think globally act locally Understanding sexual harassment from a cross cultural perspective
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0308-0110
  Ulusoy Hatice, Swigrat Valerie, Erdemir Firdevs
 • Turkish version of Kogan s attitude toward older people KAOP scale Reliability and validity assessment
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0167-4943
  Erdemir Firdevs, Kav Sultan, Citak Ebru, Hanoglu Z, Karahan A

Oluşturulma07 Ocak 2013 15:11
Görüntülenme395