İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiri

 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2007) Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri ve benlik saygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (17-18-19 Ekim 2007), İzmir.
 • Gökçakan, N. Büyükşahin Çevik, G. Tunç, A (2009) Mersin ilinde 2005-2009 yılları arasında Çocuk suçları oranının incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (7-9 Ekim 2009), Ankara.
 • Büyükşahin Çevik, G. (2009) Kültür merkezli psikolojik danışmanın incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (21-22-23 Ekim 2009), Adana.
 • Büyükşahin Çevik, G. Akdeniz, M. (2009) Deneysel aile terapisinde kullanılan tekniklerin incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (21-22-23 Ekim 2009), Adana.
 • Gündoğdu, M. Tunç, A. Büyükşahin Çevik, G. (2010) Psikolojik danışmanın felsefi temelleri: Gelişimsel danışma ve terapi,
  [Hatalı Tarih]
  12. Ulusal Rehberlik Sempozyumu Arel Koleji, İstanbul.
 • Büyükşahin Çevik, G. (2010) Lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi,
  [Hatalı Tarih]
  1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu (21-22 Mayıs 2010), Mersin.

Bildiri (Uluslararası)

 • Büyükşahin Çevik, G., Gündoğdu, M.H. (2013) Predicting Learned Helplessness Of Adolescents,
  [Hatalı Tarih]
  İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance.
 • Büyükşahin Çevik, G., Gündoğdu, M.H., Akdeniz, M. (2013) Examination Of Learned Helplessness, Self-Esteem, Conflict Resolution And Some Qualitative Variables On Adolescents,
  [Hatalı Tarih]
  İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance

Doktora Tezi

 • Ergenlerde Öğrenilmiş Çaresizliğin Yordanması.
  [Hatalı Tarih]
  Mersin Üniversitesi

Makale

 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2008) An investigation of third graders’ self-esteem characteristics regarding some variables. International Journal of Human Sciences
  [Hatalı Tarih]
  International Journal of Human Sciences, 6 (1) 339-352.
 • Büyükşahin Çevik, G. Atıcı, M. (2008) Lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2008, s.35–50
 • Büyükşahin Çevik, G. Çelikkaleli, Ö. (2010) Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne-baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, S 225-240.
 • Gökçakan, N. Büyükşahin Çevik, G. Tunç, A. (2010) Mersin ilinde 2005-2009 yılları arasında çocuk suçları oranının incelenmesi
  [Hatalı Tarih]
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 52-59
 • Büyükşahin Çevik, G. (2014)Kültür merkezli psikolojik danışma: Kuramsal bir inceleme
  [Hatalı Tarih]
  Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 577-596
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK and M. GÜNDOĞDU, “Stres umutsuzluk ve annelerin öğrenilmiş çaresizliğinin ergenlerin öğrenilmiş çaresizliğini yordama düzeyleri,”
  13-06-2015
  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol. 5, no. 43, pp. 21–34, Sep.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, G. YAVUZ, and S. GÜZEL YÜCE, “Ergenlerin okul yaşam kalitesi ile yaşam doyumunun problem çözme ve sosyal destekle ilişkisi Afgan Özbekleri ile yapılan bir yapısal eşitlik modeli çalışması,”
  13-06-2016
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, no. 43, pp. 1405–1414, Apr. 2016.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, İ. DOĞAN, and M. A. YILDIZ, “Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin yılmazlık ve tükenmişliklerinin incelenmesi,”
  13-06-2016
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 971–984, Dec. 2016.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK and M. A. YILDIZ, “Pedagojik formasyon öğrencilerinde umutsuzluk ile mutluluk arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık rolü,”
  13-06-2016
  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 27, pp. 96–96, Jan. 2016.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, S. GÜZEL YÜCE, and G. YAVUZ, “Öğretmen adayları için çok kültürlü eğitime duyarlılık ölçeği Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması,”
  13-06-2016
  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, vol. 25, no. 3, pp. 103–116, Oct. 2016.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve çatışma çözme stillerinin incelenmesi,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 3, pp. 1017–1034, Dec. 2017.
  13-06-2017
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 3, pp. 1017–1034, Dec. 2017.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK and S. KIZILDAĞ, “Psikolojik Danışman Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Bağlanma Tarzları Duygu Düzenleme ve Empatinin Rolü,”
  13-06-2018
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 46, pp. 239–260, Mar. 2018.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “The roles of attachment styles anxiety and communicationskills in the prediction of self esteem in university students,”
  13-06-2018
  Journal of Educational Sciences Psychology, vol. 8, no. 1, pp. 90–102, Dec. 2018.

Makale (Uluslararası)

 • M. A. YILDIZ and G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “Evli bireylerin evlilik doyumlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi,” International Journal of Human Sciences, vol. 13, no. 1, pp. 227–242, Jan. 2016.
  13-06-2016
  International Journal of Human Sciences, vol. 13, no. 1, pp. 227–242, Jan. 2016.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK and M. A. YILDIZ, “The roles of perceived social support coping and loneliness in predicting internet addiction in adolescents,”
  13-06-2017
  Journal of Education and Practice, vol. 8, no. 12, pp. 64–73, Jun. 2017..
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “The roles of life satisfaction teaching efficacy and self esteem in predicting teachers Job Satisfaction,”
  13-06-2017
  Universal Journal of Educational Research, vol. 5, no. 3, pp. 338–346, Mar. 2017.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK and M. A. YILDIZ, “The role of perceived social support and coping styles in predicting adolescents positivity,”
  13-06-2017
  Universal Journal of Educational Research, vol. 5, no. 5, pp. 723–732, May 2017.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “Examining pre school teachers and parents views on counseling and guidance services in pre school education,”
  13-06-2017
  International Journal of Evaluation and Research in Education, vol. 6, no. 3, pp. 207–215, Sep. 2017.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “Examining university students anger and satisfaction with life,”
  13-06-2017
  Journal of Education and Practice, vol. 8, no. 7, pp. 187–195, Mar. 2017.
 • G. BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, “The role of anger life satisfaction and coping with stress in predicting Empathic tendencies of school administrators,”
  13-06-2017
  Education and Science vol. 42, no. 191, pp. 283–305, Aug. 2017.
Oluşturulma11 Eylül 2014 10:58
Düzenlenme 13 Haziran 2019 14:22
Görüntülenme305