İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hamdi GÜNDOĞAR
Profesör Doktor

Birim

 • Turizm Fakültesi

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Ateizme Götüren Psikolojik Sebepler
  21.09.2018 - 21.09.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası İslam Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İlahiyat Fakültelerinde Eğitim ve Öğretimin Mahiyeti
  20.09.2019 - 20.09.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İLAHİYAT FAKÜLTELERİXXIV. KELAM ANABİLİM DALIKOORDİNASYON TOPLANTISI veULUSLARARASIİSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDEDİN-BİLİM İLİŞKİSİ SEMPOZYUMU
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İmanın Farklı Tanımları ve Yorumları
  02.05.2018 - 02.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  İSLAM VE YORUM II
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İlahiyat Fakültelerindeki Kelam Dersleri Üzerine
  13.05.2016 - 13.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Kelam İlminde Metodoloji Sorunu
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İman ve Küfrün Gölgesinde Büyük Günahın Yorumu
  08.05.2017 - 08.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  İSLAM VE YORUM
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İslam’da Birlikte Yaşamanın Temel Refransları
  18.05.2017 - 18.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Deizm Aklın Tanrılaştırılması Ya Da Sorumsuz Özgürlük
  12.05.2017 - 12.05.2017
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Melaye Cizîri de Kader ve İnsan İradesi
  14.04.2012 - 14.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Geleneksel Kelâm Sürecinde Sünnet İtikat İlişkisi
  13.09.2004 - 13.09.2004
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Kelâm İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Hz Nuh un Nübüvvet Mücadelesi
  20.01.2014 - 20.01.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ULUSLARARASI HZ. NUH VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Kur an da Hz Peygamber s a v e İtaat
  17.04.2010 - 17.04.2010
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  KUR’AN VE HZ. PEYGAMBER
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Molla Ahmed i Cezerî nin Kelâmi Görüşleri
  14.05.2010 - 14.05.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ULUSLARARASI ŞIRNAK VE ÇEVRASİ SEMPOZYUMU
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Eş ariliğin İnsan Fiilleri ve Kesb Teorisine Klasik ve Modern Dönemde Yapılan Bazı Eleştiriler
  21.09.2014 - 21.09.2014
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İslam Kardeşlik ve Barış
  19.05.2016 - 19.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  II. Uluslararası Dini Aaraştırmalar Küresel Barış Sempozyumu
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Dilbilim Açısından Akıl Vahiy İlişkisi Müzakere
  20.05.2011 - 20.05.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı
  GÜNDOĞAR HAMDİ

Hakemlikler

 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  2
 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  1
 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
  1
 • İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KİLİS 7ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  2
 • İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
  2014
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  KİLİS 7ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  1
 • İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
  2015
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  1

Editörlükler

 • İslami İlimler Araştırmaları Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Düzey Ajans
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Uluslararası Hz Nuh ve Cudi Dağı Sempozyum BildirileriInternational Noah and Cudi Symposiım Papers
  2014
  Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  DÜZEY AJANS
  ÖZARSLAN SELİM, GÜNEŞ HÜSEYİN, AYĞAN FADIL, BAUMGARDNER BAUMVD

Kitaplar

 • CİHAD NEDİR NE DEĞİLDİR?
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  FECR
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • ERKEN DÖNEM İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İLAHİ BİLGİ
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇIRA AKADEMİ
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İslam Temel Prensipler
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Çıra
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İSLAM İNANÇ ESASLARI
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  LİSANS YAYINCILIK
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • BUHRANDAN BURHANA GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ
  2017
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ekin yayınları
  FATİŞ EMRULLAH
 • KUR ANDA HZ MUHAMMEDİN ÖZELLİKLERİ
  1999
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  RAVZA
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • EL FIKHU L EKBER
  2016
  Kitap Tercümesi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BEYAN YAYINEVİ
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • EN GÜZEL ÖRNEK HZ MUHAMMED
  2007
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇIRA
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • FAHRETTİN ER RAZİ DE İNSAN FİİLLERİ
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇIRA
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İSLAM İTİKADINDA SÜNNET
  2006
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇIRA
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İSLAM AKAİD ESASLARI
  2014
  Ders Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ÇIRA
  GÜNDOĞAR HAMDİ

Makaleler

 • Deizm Bağlamında Ortaöğretim Okullarında İnanç Algısı -Adıyaman Örneği-
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2651-4087
  GÜNDOĞAR HAMDİ,YÜRGÜÇ MUHAMMET SAİT
 • İbnü Kayyimi l Cevziyye nin Şifâu l Alîl Adlı Eserinde Kaza ve Kaderin Mertebeleri
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1303-0671
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • KUR’AN AYETLERİNDE “DİN ADAMLARINI RAB EDİNMEK VE ‘HEVA’NIN İLAHLAŞTIRILMASI” MESELESİ
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Thomas Aquinas ta Meleklerin Mahiyeti Problemi
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2146-4901
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • İmam Matürîdî ve Fahreddin er-Razî de Fatiha Suresinin Tefsiri
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2587-1757
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Mu tezile Mezhebinde İnsanın Fiilleri Problemi
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Alevi Bektaşi Kültürel Kaynaklarında Tanrı Tasavvuru
  .2008
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1303-5231
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Ebu l Muin en Nesefi nin İnsan Fiilleri Probleminde Mutezile ye Yönelttiği Bazı Eleştiriler
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-2030
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Ehl-i Sünnet Kelamına Giden Süreçte Ebu Hanife ve Şafiî'nin El-Fıkhu'l-Ekber Adlı Risalelerinde Yer Alan İtikadi Konuların Mukayeselei Tahlili
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • THOMAS AQUINAS TA İLAHİ BİLGİ
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1308-2140
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Kur an da İlahi Bilgi
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Kur an da Allah ın Mutlak İlmi ve İradesi Karşısında İnsanın İrade Özgürlüğü
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1303-0671
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Eşari nin İnsan Fiilleri Doktrini
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2146-4901
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Kur an da Mümin in Özellikleri
  .2007
  Hakemsiz
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  GÜNDOĞAR HAMDİ
 • Fahreddin er Razi de İrade Fiil İlişkisi
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  2146-4901
  GÜNDOĞAR HAMDİ

Oluşturulma18 Temmuz 2017 09:28
Görüntülenme114