İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hasan Öğünç APAYDIN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

YAYIN BİLGİLERİ

ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayınlanan

 

1

Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

 

2

İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan (Uluslararası kongrelerde sunulan tebliğ ve konuşmalar)

 

2

Diğer yayınlar (Ulusal kongrelerde sunulan tebliğ ve konuşmalar)

 

6

TOPLAM

 

11

 

5. TOPLAM ATIF SAYISI:

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Ratlarda Oluşturulan Koroziv Özofagial Yanıklarda Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Yeri

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ferit  BERNAY

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği üyeliği

 

 

 

 

BASILMIŞ ESERLER

 

YURTDIŞI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER

  1. Idiopathic Fibrotic Pancreatitis: A Rare CasePresentation

Aug. 2011, Volume 8, No. 8 (Serial No. 81), pp. 501-504Journal of US-China Medical Science, ISSN 1548-6648, USA

Mithat Gunaydin, Rıza Rızalar, Ögunç Apaydın, Asudan Tugçe Bozkurter, Ayhan Gazi Kalaycı, Ender Arıtürk1and Ferit Bernay

 

 

YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ ESERLER

 

     1. Hirschsprung hastalığında tek evreli transanal endorektal pull-through ile evreli Soave ameliyatının karılaştırılması

         The comparison of functional outcomes of transanal single stage endorectal pullthrough and staged procedure (Soave) for Hirschsprung’s disease

Türkiye Çocuk Cerrahisi dergisi 2010

Ünal Bıçakcı, Burak Tander, Öğünç Apaydın, Ender Arıtürk, Rıza Rızalar, Ferit Bernay

 

 

 

 

 

      2.Çocuklarda ovariyan ve paraovariyan kistlerin tedavisinde laparoskopik yaklaşım

          Laparscopic surgery in pediatric ovarian and paraovarian cysts

Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi 2010 

Ünal Biçakcı, Burak Tander, Öğünç Apaydın, Rıza Rızalar, Ender Ariturk, Ferit Bernay

 

 

 

YURTDIŞI KONGRELERDE YAYINLANAN YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

  1.   15- 18 September XXIIst International symposium on paediatric surgical research,

Italy, Cenoa, 2009

The Comparison Of Outcomes Of Transanal Single Stage Endorectal Pull-Through And

Staged Procedure (Soave) For Hirschsprung’s Disease

Ender Arıtürk, Burak Tander, Ünal Bıçakcı, Öğünç Apaydın, Rıza Rızalar, Ferit

Bernay

 

2.     14th Congress of the Hungarian asociation of Pediatric Surgeons International

Participation

Macaristan, Balatonfüred, 10-12 September 2009

The Comparison Of outcomes Of transanal single stage endorectal pull-through and

staged procedure (Soave) for Hirschsprung’s Disease

Ender Ariturk, Burak Tander, Unal Bicakci, Ogunc Apaydin, Riza Rizalar, Ferit Bernay

 

 

 

YURTİÇİ KONGRELERDE YAYINLANAN YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Malatya 30 Eylül -4 Ekim 2009

 

1. Hirschsprung hastalığında tek evreli transanal endorektal pull-through ile evreli Soave

ameliyatının karşılaştırılması

E Arıtürk, B Tander, Ü Bıçakcı, Ö Apaydın, R Rızalar, F Bernay

 

2. Ovarian ve paraovarian kistlerin tedavisinde laparoskopik yaklaşım

B Tander, Ö Apaydın, Ü Bıçakcı, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay

 

 

XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi  Kongresi Ankara 17-20 Ekim 2012

 

1.Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Koroziv Yanıklarda Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

Ö.Apaydın, M.Günaydın, B.Tander, Y.Süllü, F.Akpınar Pınarlı, Ü.Bıçakcı, A.Aksoy,F.Bernay

 

 

II.Ulusal Çocuk Yanık Kongresi ANTALYA 10-14 NİSAN 2013

 

1.Çocuklarda Yanık Sonrası Konvülzyon: İki Olgu Sunumu

M.Abeş,M.Göksu, H.Ö. Apaydın, Ç.Gonca

 

2.İnfantlarda  Umblikal Granülomun Gümüş Nitratla Tedavisi Sonrası Gelişen Kimyasal Yanık:İki Olgu Sunumu

M.Abeş, H.Ö.Apaydın, M.Göksu

 

IV.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Konya 23-25 Mayıs 2013

 

1.Palpe Edilemeyen Testiste Laparoskopik Yaklaşım

M.Günaydın, Ü.Bıçakcı, B.Tander Ö.Apaydın, D.Demirel,R. Rızalar, E.Arıtürk, F.Bernay


Oluşturulma12 Nisan 2016 13:52
Görüntülenme1151