İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hasan SOLMAZ
Profesör Doktor

Birim

  • Eczacılık Fakültesi

İletişim

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ’ın

Özgeçmişi ve Akademik Faaliyetler Listesi

Prof. Dr. Hasan SOLMAZ, 1967 yılında Konya ili Taşkent ilçesi Balcılar Kasabasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1986-ÖYS sınavında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı ve 1991 yılı Eylül ayında aynı fakülteden mezun oldu. Mayıs 1992’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın açtığı Araştırma Görevlisi sınavını kazandı ve Ağustos 1992’de göreve başladı. Şubat 1994 döneminde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini Eylül 1998’de tamamladı. Kasım 1999’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Mart 2002-Şubat 2003 tarihleri arasında, merkezi İtalya’da bulunan ve bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruluşu olan “The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB, www.icgeb.org)” isimli kuruluşun Yeni Delhi’deki (Hindistan) araştırma biriminde Viroloji bölümünde bilimsel çalışmalara katıldı. Aralık 2008’de Doçent ünvanı aldı. Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda çalışan Prof. Dr. Hasan SOLMAZ Mayıs 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Şubat 2015’te Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Hasan Solmaz halen Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğretim üyesi olup Adıyaman Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi Dekanıdır.

ÖĞRENİM DURUMU, İŞ DENEYİMİ VE BİLİMSEL FAALİYETLERİ

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1991

Doktora

Veteriner Mikrobiyoloji

Selçuk Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı: Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar, Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ateş

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992–1994

Arş. Gör.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Selçuk Üniversitesi

1994–1998

Dr. Arş. Gör.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998–1999

Yrd. Doç.

 Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999-2008

Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2008-2010

Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi Mustafa Kemal Üniversitesi

2010-2013

Doç. Dr.

Eczacılık Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2013-2014

Prof. Dr.

Eczacılık Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2014-2015

Prof. Dr.

Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu

Adıyaman Üniversitesi

2015-….

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

1- Çelik, A., “İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda  Antibiyotik Direnç Plazmitlerinin Araştırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2008.

Yönettiği Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 

1-Marwan Khalil QADER, “Farklı moleküler tiplendirme metotları kullanılarak Pseudomonas aeruginosa'nın epidemiyolojik olarak araştırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1, O2 ve O78 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG–1126, Yardımcı Araştırıcı, 1995.

2- Tavuk Tifosuna Karşı Salmonella gallinarum’un Dış Membran Proteinlerinden Aşı Geliştirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı (Doktora Tez Projesi), 1997.

3- Tavuklarda Salmonella gallinarum Tarafından Oluşturulan Tavuk Tifosunun Patolojik Bulguları, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, SÜAF-VF–97029, Yardımcı Araştırıcı, 1997.

4- Van Kedilerinde Clostridium difficile Taşıyıcılığının Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001-VF–009, Proje Yöneticisi, 2001.

5- Van Yöresindeki Sığırlarda Listeria monocytogenes Enfeksiyonlarının ELISA Yöntemi ile Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001-SHMYO–097, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

6- Süt İneklerinde Meme Başı Derisi Florası ve Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001-VF–010, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

 7- Van Bölgesinde Sığır Tübekülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması, TÜBİTAK Projesi, VHAG–2079 (TOVAG–104V013), Proje Yöneticisi, 2004.

 8- Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis’in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, VHAG–2103 (TOVAG–104V035), Yardımcı Araştırıcı, 2004.

9- Van Bölgesinde Sığır Tübekülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, TOVAG–105O016, Proje Yöneticisi, 2005.

10- Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis’in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, TOVAG–105O014, Yardımcı Araştırıcı, 2005.

11- Van’da Mezbahada Kesilen Koyunlardan Salmonella İzolasyonu ve Serotiplendirilmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2005-VF-B05, Yardımcı Araştırıcı, 2005.

12- İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Direnç Plazmitlerinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Yüksek Lisans Tez Projesi), 2006-SBE–110, Proje Yöneticisi, 2006.

13- Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real-Time PZR İle Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, TOVAG-106O571, Yardımcı Araştırıcı, 2006.

14- Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real-Time PZR İle Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007-VF-B01, Yardımcı Araştırıcı, 2007.

15- Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin (LT, ST) Tiplerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-VF-B056, Yardımcı Araştırıcı, 2008.

16- Hatay Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera) Paraziter ve Bakteriyel Hastalıkların Araştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1003 M 0111, Yardımcı Araştırıcı, 2010.

17- İneklerde Subklinik Mastitis Etkenlerinin Kültür ve PCR Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Tanısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1101 M 0103, Yardımcı Araştırıcı, 2011.

18- Hatay Yöresinde Yetiştirilen Hayvanlarda (Sığır, Koyun, Keçi) Brusella İnfeksiyonunun Serolojik ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle Araştırılması, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1101 M 0102, Proje Yöneticisi, 2011.

19- Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus Spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, Üniversite Öğrenci Projesi, Danışman, 2011.

20- Van Gölünün Mikrobiyolojik, Fiziksel, Kimyasal ve Radyoaktif Kirlilik Düzeyinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-YNL-ECZ188, Yardımcı Araştırıcı.

 

İdari Görevler:

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı

(Aralık 2010-Şubat 2013)

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

(Aralık 2011-Mayıs 2013)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

(Mayıs 2013-Ocak 2015)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı (Mayıs 2013-Ocak 2015)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölüm Başkanı (Kasım 2013-Ocak 2015)

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

(Şubat 2015-Haziran 2015)

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı

(Haziran 2015-Mayıs 2019)

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Merkezi Müdür V.

(Haziran 2015-Mayıs 2019)

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü

(Ekim 2015-Mayıs 2019)

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.

(Kasım 2015-Mart 2016)

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan V.

(Temmuz 2016-Mart 2018)

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

(Aralık 2016-Mayıs 2017)

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı V.

(Mart 2017-Mart 2018)

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı V.

(Mart 2017-Mart 2018)

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı V.

(Mart 2017-Mart 2018)

Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V.

(Temmuz 2017-Mayıs 2019)

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan V.

(Mart 2018-Mart 2019)

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

(Mart 2019-Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Veteriner Mikrobiyoloji Derneği

 
ESERLER
  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1. Basoglu, A., F. Birdane ve H. Solmaz,  “The Effect of Henna (Folium lawsonia) Paste in Ringworm in Calves”, Indian Vet. J., 75, January, 71–72 (1998).

 

A2. Erganiş, O., H.H. Hadimli, ve H. Solmaz, “Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1, O2 ve O78 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi: Yumurtacı Tavuklar”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 26, 1213–1221 (2002).

 

A3. Gurturk, K., İ. H. Ekin, A. Aksakal ve H. Solmaz, “Detection of Campylobacter Antibodies in ELISA Using Acid Extract from C. fetus ssp. fetus and C. jejuni Strains and Comparison with a Complement Fixation Test”, J. Vet. Med. B, 49, 146–151 (2002).

 

A4. Solmaz, H., A. Aksakal, M. Tutuncu, H. A. Akkan ve B. Boynukara, “Investigation on Carriage of Clostridium difficile in Van Cats”, Indian Vet. J., 80, September, 845–847 (2003).

 

A5. Solmaz, H., M. Tutuncu, H. A. Akkan, A. Aksakal, T. Gulhan ve B. Boynukara, “Brucellosis in Horses Around Van, Turkey”, Indian Vet. J., 81, July, 748–749 (2004).

 

A6. Solmaz, H., M. Tutuncu, H. A. Akkan, B. Boynukara ve A. Aksakal, “Seroprevalence of Brucellosis in Stray Dogs in The Region of Van, Turkey”, Indian Vet. J., 81, October, 1086–1088 (2004).

 

A7. Erganis, O., H.H. Hadimli, H. Solmaz ve M. Corlu, Comparison of Rose Bengal Plate Test Antigens Prepared from Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis”, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 49, 165- 167 (2005).

 

A8. Tutuncu, M., H. Solmaz, H. A. Akkan, M. Karaca ve Z. Agaoglu, “Seroprevalence of Listeria monocytogenes Infection in Cattle in Van, Turkey”, Indian Vet. J., 82, September, 926–928 (2005).

 

A9. İlhan, Z., H. Solmaz, A. Aksakal, İ.H. Ekin, B. Boynukara, “Comparison of PCR assay and bacteriological culture method for the detection of Brucella melitensis in stomach content samples of aborted sheep fetuses”, Dtsch. Tierärztl. Wschr., 114, 460-464 (2007).

 

A10. İlhan, Z., A. Aksakal, İ.H. Ekin, T. Gülhan, H. Solmaz, S. Erdenlig, “Comparison of culture and PCR for the detection of Brucella melitensis in blood and lymphoid tissues of serologically positive and negative slaughtered sheep” , Letters in Applied Microbiology, 46, 301-306 (2008).

 

A11. İlhan, Z., H. Solmaz, A. Aksakal, T. Gülhan, İ.H. Ekin, B. Boynukara, “Detection of Brucella melitensis DNA in the milk of sheep after abortion by PCR assay”, Archivos de Medicina Veterinaria, 40(2), 141-146 (2008). 

A12. Boynukara, B., Gulhan, T., Alisarli, M., Gurturk, K., Solmaz, H.,Classical enterotoxigenic characteristics of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine subclinical mastitis in Van, Turkey”, International Journal of Food Microbiology, 125 (2), 209-211 (2008).

 

A13. Aksakal, A., Boynukara, B., Solmaz, H., İlhan, Z., Kutlu, İ., Gülhan, T., “Occurrence and Antibiotic Susceptibility of Salmonella Serotypes in Apparently Healthy Slaughtered Sheep in Van, Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7), 1455-1460 (2009).

 

A14. Solmaz, H., İlhan, Z., Tasal, I., Aksakal, A., “The evaluation of R mutant E. Coli J5 bacterin vaccine against coliform mastitis in cows”, Indian Vet J, 86, 663-664 (2009).

 

A15- Gulhan, T., İlhan, Z., Aksakal, A., Solmaz, H., “Detection of Heat-Stabile and Heat-Labile Enterotoxins of Escherichia coli Strains Isolated from Healthy Animals”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10), 2058-2062 (2009).

 

A16- Solmaz, H., İlhan, Z., Aksakal, A., Gulhan, T., Ekin, İ.H., “Detection of bovine tuberculosis by tuberculin test and polymerase chain reaction in Van, Turkey”, Turk J. Vet. Anim. Sci., 33 (3), 229–233 (2009).

 

A17- Boynukara, B., T. Gülhan, Ö. Adızel, Z. İlhan, A. Aksakal, A. Durmuş, İ.H. Ekin, E. Öğün, F. Çöven, H. Solmaz, “Determination of avian influenza a viruses in some avian species in Van lake basin by real time-pcr, isolation and subtyping”, Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(4), 502-510 (2011).

 

A18. Ilhan, Z., H. Solmaz, I.H. Ekin, “In vitro Antimicrobial Susceptibility of Brucella melitensis Isolates from Sheep in an Area Endemic for Human Brucellosis in Turkey”, J. Vet. Med. Sci. 75, 1035-1040 (2013).

 

A19. Solmaz, H., Z. Cantekin, N. Altuğ, Z. İlhan, S. Aslan, Y. Ergun, " A PCR method with internal control for detection of Brucella spp. from bovine abortion samples"  Revue Méd. Vét., 165, 9-10, 253-257 (2014).

 

A20. Cantekin, Z., H. Solmaz, N. Altuğ, G.O. Özmen, " Development of pmp Gene-Specific PCR Assay with A Host Specific Internal Control for Chlamydophila felis", Thai J Vet Med., 44(4): 469-476 (2014).

 

A21. Cantekin Z., H. Solmaz, Y. Ergün, M. Özmen, “Development of Polymerase Chain Reaction assays with host specific internal controls for Chlamydophila abortus”, Veterinarni Medicina, 60(1), 1-5 (2015).

 

A22. Cantekin, Z., Y. Ergün, H. Solmaz, G.Ö. Özmen, M. Demir, R. Saidi, “PCR assay with host specific internal control for Staphylococcus aureus from bovine milk samples”, Mac Vet Rev, 38(1), 97-100 (2015).

 

A23. Cantekin, Z., Y. Ergün, G. Doğruer, M.K. Sarıbay, H. Solmaz, (2015).  “Comparison of PCR and Culture Methods for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle”,  Kafkas Univ Vet Fak Derg., 21(2), 277-282 (2015).

 

A24. Saidi R., Z. Cantekin, D. Khelef, Y. Ergün, H. Solmaz, R. Kaidi, “Antibiotic Susceptibility and Molecular Identification of Antibiotic Resistance Genes of Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Algeria”  Kafkas Univ Vet Fak Derg., 21(4), 513-520 (2015).

Doi: 10.9775/kvfd.2014.12836

 A25. Ilhan, Z, M. Karaca, I.H. Ekin, H. Solmaz, H.A. Akkan, M. Tutuncu, “Detection of seasonal asymptomatic dermatophytes in Van cats”, Brazilian Journal of Microbiology, 47(1): 225-230 (2016). doi.org/10.1016/j.bjm.2015.11.027

A26. Ergun, Y., Z. Cantekin, K. Gurturk, H. Solmaz, I.H. Ekin, D. Ozturk, “Distribution of antiseptic resistance genesin Staphylococcus spp. from bovine mastitis” Veterinarni Medicina, 62(04): 200–203 (2017).

 doi: 10.17221/265/2015-VETMED

A27. Cantekin, Z., Y. Ergun, H. Solmaz, E. Tek, “ Detection of slime genes and antiseptic/antibiotic-resistance genes in Staphylococcal isolates from Damascus goats with subclinical mastitis” Revue Méd. Vét., 170(7-9): 174-178 (2019).

 

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

B1. Erganiş, O., H. H. Hadimli ve H. Solmaz, “Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1, O2 ve O78 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi”, I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25–27 Eylül, İstanbul, 1996.

 

B2. Erganis, O., H. H. Hadimli, H. Solmaz ve M. Corlu, “Comparison and Preparation of 3 Different RBPT Antigens from Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis and Ps. aeroginosa”, 1st International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, October 23–25, Irbid, Jordan, 1999.

 

B3. Boynukara, B., Ö. Adızel, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, F. Çöven, H. Solmaz, T. Gülhan, E. Öğün, A. Durmuş, K. Gürtürk, “The first data obtained concerning the determination of avian influenza A virulence in some avian species in Van lake basin by real-time PCR, their isolation and sub-typing”, 2nd International Eurasian Ornithology Congress, October 26-29, Antalya, Turkey, 2007.

 

B4. Boynukara, B., A. Aksakal, T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven, H. Solmaz, “Determination of avian influenza A viruses in some avian species in Van lake basin by RT-PCR, their isolation and sub-typing (third presenting of data)”, 3rd Annual Meeting EPIZONE “Crossing borders”, 12-15 May 2009, Antalya, Turkey, 2009.

 

B5. Boynukara, B., T. Gülhan, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Aksakal, F. Çöven, A. Durmuş, İ. H. Ekin, H. Solmaz, Z. İlhan, “Determination of Avian Influenza A viruses in some avian species in Van Lake Basin by RT-PCR, their isolation and sub-typing (4th Presenting of Data)”, 3rd International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April, Mytillini, Greece, 2010.

 

B6. İlhan, Z., M. Karaca, H. Solmaz, “Determination of seasonal carriage of dermatophytes in Turkish Van Cats”, FEMS 2013 5th Congress of European Microbiologists, July 21-25, Leipzig, Germany, 2013.

 

B7. Cantekin, Z., H. Solmaz, Y. Ergun, M. Özmen, “Development of PCR assay with internal control for detection of Chlamydolpila abortus”, The 12th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 26-28, Cluj-Napoca, Romania, 2013.

 

B8. Solmaz, H., Z. Cantekin, N. Altuğ, Z. İlhan, S. Aslan, Y. Ergün, “A PCR method for detecting the Brucella spp. with internal control from cattle abortion samples”, The 12th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 26-28, Cluj-Napoca, Romania, 2013.

 

B9. Cantekin, Z., G.O. Ozmen, M. Demir, Z. Yılmaz Er, K. Gurturk, H. Solmaz, I.H. Ekin, D. Ozturk, Y. Ergun, "Distribution of antibiotoic resistance genes in isolated Staphylococci from bovine mastitis", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B10. Ozmen, G.O., H. Solmaz, Z. Cantekin, "The investigation shedding of Cryptococcus neoformans on domestic pigeons in the Hatay tegion", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B11. Cantekin, Z., Y. Ergun, G. Dogruer, M.K. Sarıbay, H. Solmaz, "Comparison of PCR and culture methods for diagnosis of subclinical mastitis in dairy cattle", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B12. Cantekin, Z., Y. Ergun, H. Solmaz, G.O. Ozmen, M. Demir, R. Saidi, "PCR assay with host specific internal control for Staphylococcus aureus from bovine milk samples", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B13. Cantekin, Z., H. Solmaz, N. Altug, G.O. Ozmen, "Development of pmg gene-specific PCR assay with a host specific internal control for Chlamydophila felis", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B14. Cantekin, Z., G.O. Ozmen, M. Demir, Z. Yılmaz Er, H. Solmaz, Y. Ergun, "Diagnosis of agents and antibiotic resistance from goat milk with subclinical mastitis in Hatay region", The 13th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, September 25-27, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

 

B15. Cantekin, Z., H. Solmaz, K. Gürtürk, İ.H. Ekin, D. Öztürk, Y. Ergün, “Distrubution of antibiotic and antisepic resistance genes in isolated Stahpylococci from bovine mastitis”,  1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (2015) (Özet Bildiri/)(Yayın No:2171272)

 

B16. Cantekin, Z., H. Solmaz, K. Gürtürk, İ.H. Ekin, D. Öztürk, Y. Ergün, “Distribution of antiseptic resistance genes in Staphylococci from bovine and goat mastitis”, The 14th International Symposium “Prospects fort he 3rh Millenium Agriculture”, (2015) (Özet Bildiri/)(Yayın No:2171515)

 

B17. Demir, M., Z. Cantekin, H. Solmaz, Y. Ergün, M.I. Alam, “Investigation of mycotic mastitis agents in cattle  sheep and goats”,   XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics(2016) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3220330)

 

B18. Cantekin, Z., E. Koldaş, H. Solmaz, Y. Ergün, “Usage of achromogenic media for farm level detection of bovine mastitis agents”.  16th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, (2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3611566)

 

B19. Cantekin, Z., İ. Yavaş, Y. Ergün, E. Tek, T.K. Yavaş, H. Solmaz, “Investigation of Bacterial Factors and Comparing the Preputial Swap and PreputialFluid Washing Samples in Rams and Male Goats in Hatay Region by Polymerase ChainReaction”,   Türk Veteriner Jinekoloji DerneğiVII. Ulusal  I. Uluslararası Kongresi 12-15 Ekim, (2017) Marmaris (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3925890)

 

B20. Cantekin, Z., Y. Ergün, H. Solmaz, E. Tek, “Detection of ica, antiseptic and antibiotic resistance genes in staphylococci isolated from goat mastitis”.  International Bovine Mastitis Conference, (2018) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4298978)

 

B22. Achek, R., H. Solmaz, Z. Cantekin, M. Oumouna, A. Mahdi, H. ElAdawy, İ. Nabi, M.H. Taha, H. Hotzel, “Distribution of virulence genes and resistance genes in Staphylococci from food and human medical samples”,  2nd international congress of veterinary microbiology, (2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4609342)

 

B23. Saidi, R., B. Messaouda, F.Z. Aissaoui, B. Amina, Z. Cantekin, K. Djamel, Y. Ergün, K. Rachid,  H. Solmaz, “Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria”, 2nd international congress of veterinary microbiology, (2018) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4609502)

 

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

D1. Alkan, İ., B. Boynukara, H. Solmaz ve N. Şındak, “Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi”, Vet. Bil. Derg., 10 (1–2), 101–104 (1994).

 

D2. Gürtürk, K., M. Alan, B. Boynukara ve H. Solmaz, “Van ve Yöresinde Koyun ve Sığır Brusellozisinin İnsidensi Üzerinde Sero-epidemiyolojik Araştırmalar”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 5 (1-2), 121-125 (1994).

 

D3. Alptekin, N. Ö., U. S. Uçan, H. Solmaz, O. Erganiş, E. O. Erdemir ve F. A. Başçiftçi, “Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi: Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler”, Ankara Univ. Diş. Hek. Fak. Derg., 26 (2), 167–178 (1999).

 

D4. Solmaz, H., A. Aksakal ve A. Kaya, “Neonatal Buzağılardan İzole Edilen Escherichia coli’lerin Bazı Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 10 (1–2), 47–50 (2000).

 

D5. Solmaz, H. ve M. Ateş, “Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11 (1), 49–56 (2000). (Doktora tezi özeti)

 

D6. Ok, Ü., H. H. Hadimli ve H. Solmaz,Haemophilus avium Suşlarının Staphylococ Suşları ile Satellitik Üreme Özelliğinin Araştırılması”, Veterinarium, 11 (1–2), 1–4 (2000).

 

D7. Gürtürk, K., H. Solmaz, İ. H. Ekin, A. Aksakal ve T. Gülhan, “Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11 (2), 19–22 (2000).

 

D8. Yener, Z., K. Gürtürk, Y. Gülbahar ve H. Solmaz, “Bitlis Mezbahasında Kesilen Keçilerde Pnömoni Olguları Üzerinde Patolojik ve Bakteriyolojik Çalışmalar”, Vet. .Bil. Derg., 17 (1), 13–20 (2001).

 

D9. Ayaz, E. ve H. Solmaz, “Van’da Hindilerde Histomonas meleagridis (Protozoa: Monocercomonadidae) Olgusu”, Acta Parasitologica Turcica, 25 (3), 278–279 (2001).

 

D10. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ. H. Ekin ve İ. Taşal, “Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 13 (1–2), 54–56 (2002).

 

D11. Solmaz, H., H. A. Akkan, M. Tütüncü, M. Karaca, İ. H. Ekin ve İ. Kutlu, “Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 13 (1–2), 62–63 (2002).

 

D12. Alişarlı, M. ve H. Solmaz, “Sağmal İneklerin Meme Başı Derileri ve Çiğ Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus’ların Patojenite Özellikleri ile Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34 (4), 333–339 (2003).

 

D13. Alişarlı, M., H. Solmaz ve L. Akkaya, “Süt İneklerinde Meme Başı Derilerinin Bazı Mikroorganizmalar ve Çiğ Sütlerinin de Mikrobiyolojik Kalite Yönünden İncelenmesi”, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 14 (1), 35–39 (2003).

 

D14. Solmaz, H., A. Aksakal ve T. Gülhan, “İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı”, Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., 2 (1), 29–32  (2002).

 

D15. İlhan, Z., T. Gülhan, H. Solmaz ve B. Boynukara, “Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu”, Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., 3 (1–2), 45–50 (2003).

 

D16. Erganiş, O., H. H. Hadimli ve H. Solmaz, “Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1, O2, O78 ve O101 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi: Broyler Piliçler”, Vet.Bil. Derg., 22 (1-2), 89–94 (2006).

 

D17. Gülhan, T., Z. İlhan., A. Aksakal., H. Solmaz ve İ.H. Ekin, “Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin (LT,ST) Belirlenmesi”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 20(2), 27-31 (2009).

 

D18. Çelik, A ve H. Solmaz, “Investigation of antibiotic susceptibility and presence of plasmids in staphylococci isolated from cow milk with subclinical mastitis”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 21(3), 141-145 (2010).

 

D19. Solmaz, H ve Z. İlhan, “Pnöymonili koyun akciğerlerinden izole edilen Mannheimia haemolytica izolatlarının bazı antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının belirlenmesi”, AVKAE Dergisi, 1, 15-18 (2011).

 

D20. İlhan, Z., İ. Taşal., S. Sağcan  ve H. Solmaz, “Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 22(2), 89-91 (2011).

 

D21. Acar, G., E. Yılmaz, H. Solmaz ve Z. Cantekin, “Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococccus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, AVKAE Derg., 2 (2), 1-5 (2012).

 

D22. Ülker, H., D. Küçük, Z. Cantekin ve H. Solmaz, “Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı”, AVKAE Derg., 2 (2), 10-14 (2012).

 

D23. Muz, M.N., H. Solmaz, M. Yaman, M. Karakavuk, “Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler”, YYÜ Vet. Fak. Derg., 23(3), 147-150 (2012).

 

D.24. Cantekin, Z., R. Saidi, H. Solmaz, Y. Ergün, “A Duplex PCR for Detection of S  aureus and Staphylococcus spp  from Culture and Bovine Milk Samples”,  YYU Vet Fak Derg, 25(1), 11-13 (2014). (Kontrol No: 1420043)

 

D25. Cantekin, Z., G.Ö. Özmen, M. Demir, Z.Y. Er, H. Solmaz, Y. Ergün, “Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region”,  Van Vet J, 27(2), 79-83 (2016) (Kontrol No: 3219689)

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Erganiş, O., H. H. Hadimli, H. Solmaz, M. Çorlu, K. Gürtürk ve B. Baysal, “Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis ve Ps. aeroginosa’dan Rose Bengal Plate Test Antijenlerinin Hazırlanması”, Kükem Dergisi (9. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı), 18 (2), 28–29, Denizli, 1995.

 

E2. Erganiş, O., H. H. Hadimli, H. Solmaz ve A. Aksakal, “Tavukların Kolibasillozisi için Escherichia coli O1, O2 ve O78 Serotiplerinden Hazırlanan Yağlı ve Aliminium Hidroksit Adjuvantlı Aşıların İmmünojenitelerinin Karşılaştırılması”, Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu, 27-29 Kasım, Adana, 1996.

 

E3. Gürtürk, K., M. Alan, B. Boynukara, H. Solmaz ve A. Aksakal, “Van ve Yöresinde Koyunlarda Brusellozis Üzerine Etiyolojik ve Serolojik İncelemeler”, Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 06-08 Ekim, İstanbul, 1998.

 

E4. Erganiş, O., H. H. Hadimli ve H. Solmaz, “Broylerlerde Kolibasilloz için Escherichia coli O1, O2, O78 ve O101 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi”, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20-22 Ekim, Konya, 1998.

 

E5. Alptekin, N. Ö., U. S Uçan, H. Solmaz, O. Erganiş. ve E. O. Erdemir, “Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi: Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler”, Türk Periodontoloji Derneği XXIX. Bilimsel Kongresi, 09-13 Mayıs, Antalya, 1999.

 

E6. Başoğlu, A., F. Birdane ve H. Solmaz, “Buzağılarda Derideki Mantar Lezyonlarına Kınanın Etkisi”, I. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 04-06 Mayıs, İzmir, 1999.

 

E7. Boynukara, B., Y. Akgül, H. Solmaz ve A. Aksakal, “Yenidoğan Buzağıların Dışkılarında Escherichia coli ve Escherichia coli K99’un Varlığı ile Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Oral Spektinomisin (Pentahidrat Dihidroklorit)’in Etkisi”, I. BUİATRİ Kongresi, 20-22 Ekim, Ankara, 1999.

 

E8. Solmaz, H. ve M. Ateş, “Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, Ankara, 2000.

 

E9. Solmaz, H., A. Aksakal ve A. Kaya, “Neonatal Buzağılardan İzole Edilen Escherichia coli’lerin Bazı Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, Ankara, 2000.

 

E10. Ayaz, E. ve H. Solmaz, “Van’da Hindilerde Histomonas meleagridis (Smith, 1895) Vakası”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26-28 Eylül, Ankara, 2000.

 

E11. Solmaz, H., M. Alişarlı, A. Aksakal ve T. Gülhan, “Laktasyondaki İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı”, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs, Burdur, 2001.

 

E12. Alişarlı, M. ve H. Solmaz, “Çiğ Sütlerden İzole Edilen S. aureus’ların Termonükleaz Aktiviteleri, Enterotoksijenik Özellikleri ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs, Burdur, 2001.

 

E13. Gürtürk, K., İ. H. Ekin, A. Aksakal ve H. Solmaz, “C. fetus ssp. fetus ve C. jejuni Suşlarından Hazırlanan Asit Ekstraktların Kullanıldığı Dot-ELISA Testi ile Koyun Serumlarında Campylobacter Antikorlarının Tespiti ve Komplement Fikzasyon Testi ile Karşılaştırılması”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24–26 Eylül, Konya, 2002.

 

E14. Solmaz, H., M. Tütüncü, H. A. Akkan, B. Boynukara ve A. Aksakal, “Van Yöresi Sokak Köpeklerinde Bruselloizisin Seroprevalansı”, II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10-13 Nisan, Bursa, 2003.

 

E15. Alişarlı, M. ve H. Solmaz, “Sağmal İneklerin Meme Başı Derisi ve Çiğ Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus’ların Patojenite Özellikleri ile Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, Bildiri No: S24, 22-23 Mayıs, İzmir, 2003.

 

E16. Alişarlı, M., H. Solmaz ve L. Akkaya, “Süt İneklerinde Meme Başı Derisinin ve Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi”, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, Bildiri No: P42, 22-23 Mayıs, İzmir, 2003.

 

E17. Solmaz, H., A. Aksakal, M. Tütüncü, H. A. Akkan ve B. Boynukara, “Van Kedilerinde Clostridium difficile Taşıyıcılığının Araştırılması”, V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 02-05 Temmuz, Van, 2003.

 

E18. Solmaz, H., M. Tütüncü, T. Gülhan, İ. H. Ekin ve İ. Taşal, “Van Yöresi Süt Sığırlarında Brucellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler”, Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 04-06 Eylül, Konya, 2003.

 

E19. Solmaz, H., Z. İlhan,  A. Aksakal, İ. H. Ekin, T. Gülhan ve B. Boynukara, “Van Bölgesinde Sığır Tübekülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması”, VII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26–28 Eylül, Antalya, 2006.

 

E20. İlhan, Z., H. Solmaz, A. Aksakal, İ. H. Ekin, T. Gülhan ve B. Boynukara, “Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis’in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi”, VII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26–28 Eylül, Antalya, 2006.

 

E21. İlhan, Z., A. Aksakal, İ.H. Ekin, T. Gülhan, H. Solmaz, S. Erdenliğ Cener, “Serolojik Olarak Pozitif ve Negatif Koyunların Kan ve Lenfoid Dokularında Brucella melitensis’in Kültür ve PZR ile Saptanması” VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 07-09 Ekim, YYÜ, Vet. Fak. Van, 2008.

 

E22. Çelik,A., H. Solmaz, “Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antibiyotik Duyarlılığı ve Plazmit Varlığının Saptanması” VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 07-09 Ekim, YYÜ, Vet. Fak. Van, 2008.

 

E23. A. Aksakal., B. Boynukara, H. Solmaz, Z. İlhan, İ. Kutlu, T. Gülhan, “Van'da Mezbahada Kesilen ve Sağlıklı Görünen Koyunlarda Salmonella Serotiplerinin Varlığı ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 07-09 Ekim, YYÜ, Vet. Fak. Van, 2008.

 

E24. B. Boynukara, T. Gülhan, Z. İlhan, İ.H. Ekin, A. Aksakal, Ö. Adızel, E. Öğün, A. Durmuş, F. Çöven, H. Solmaz, K. Gürtürk, “Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının RT-PZR ile Tespiti, İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi (Verilerin II. Sunumu)”, VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 07-09 Ekim, YYÜ, Vet. Fak. Van, 2008.

 

E25. Solmaz, H ve Z. İlhan, “Pnöymonili Koyun Akciğerlerinden İzole Edilen Mannheimia haemolytica Izolatlarının Bazı Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 05-07 Ekim, Girne, Kıbrıs, 2010.

 

E26. Muz, MN., H. Solmaz ve D. Muz, “Akdeniz bölgesindeki kışlatma alanlarında görülen bulaşıcı bal arısı hastalıkları”, IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 02-04 Aralık, Çanakkale, 2010.

 

E27. Cantekin, Z., H. Solmaz, Y. Ergün ve M. Özmen, “Chlamydophila abortus’un Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu Geliştirilmesi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E28. Cantekin, Z., Y. Ergün, G. Doğruer, M.K. Sarıbay ve H. Solmaz, “İneklerde Subklinik Mastitis Etkenlerinin Kültür ve PZR Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Tanısı”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E29. Cantekin, Z., H. Ülker, D. Küçük ve H. Solmaz, “Hatay Yöresinde Kesimhanede Kesilen Sığır Akciğerlerinden Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E30. Cantekin, Z., G. Acar, E. Yılmaz ve H. Solmaz, “Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E31. Solmaz, H., Z. Cantekin, N. Altuğ, Z. İlhan ve S. Aslan, “Sığırlarda Brucella spp. Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E32. İlhan, Z., M. Karaca ve H. Solmaz, “Klinik Olarak Sağlıklı Görünen Van Kedilerinden Dermatofitlerin İzolasyonu”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E33. Cantekin, Z., C.T. İşler, N. Altuğ ve H. Solmaz, “Gri Papağanlarda Chlamydophila psittaci Belirlenmesi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E34. Cantekin, Z., G.Ö. Özmen, E. Yılmaz, H. Ülker ve H. Solmaz, “Antakya (Hatay) Evcil Güvercinlerde Dışkı ile C. neoformans Saçılımının Araştırılması”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E35. Cantekin, Z., H. Solmaz ve N. Altuğ, Chlamydophila felis’in Belirlenmesi için İnternal Kontrollü PZR Metodu Geliştirilmesi”, X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-27 Eylül, Aydın, 2012.

 

E36. Özmen, G.Ö. ve H. Solmaz, “Kovuklu Ağaç Gövdelerinde Cryptococcus neoformans Varlığının Araştırılması”, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 01-04 Ekim, Samsun, 2013.

 

E37. Özmen, G.Ö., H. Solmaz ve Z. Cantekin, “Hatay Yöresinde Evcil Güvercinlerde Cryptococcus neoformans Saçılımının Araştırılması”, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 01-04 Ekim, Samsun, 2013.

 

E38. Cantekin, Z., H. Solmaz, Y. Ergun, M. Demir ve Z. İlhan, "Brucella spp. Tanısı İçin Üç Farklı Primer Setinin Real Time PCR İle Değerlendirilmesi", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim, Kemer/Antalya, 2014.

 

E.39. Cantekin, Z., H. Solmaz, Y. Ergun, M. Demir, Z. Yılmaz Er ve G.Ö. Özmen, "Keçi Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokokélarda Antibiyotik ve Antiseptik Direnç Genlerinin Belirlenmesi", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim, Kemer/Antalya, 2014.

 

E40. Cantekin, Z., H. Solmaz, N. Altuğ, G.Ö. Özmen, M. Demir ve Z. Yılmaz Er, "Sütçü Sığır Sürüleri Serum Örneklerinde Paratüberküloz'un ELISA İle Tanısı", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim, Kemer/Antalya, 2014.

 

E41. Cantekin, Z., Y. Ergun, K. Gürtürk ve H. Solmaz, "Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokok'larda Antiseptik Direnç Genlerinin Dağılımı", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim, Kemer/Antalya, 2014.

 

E42. Cantekin, Z., Y. Ergun, H. Solmaz, G.Ö. Özmen, M. Demir ve Z. Yılmaz Er, "Metisilin Dirençli Stafilokok'larda MecA ve MecC Genlerinin TAnısı İçin İkili Bir PCR Tekniği Geliştirilmesi", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21-24 Ekim, Kemer/Antalya, 2014.

 

E43. Cantekin, Z., H. Solmaz, N. Altuğ, G.Ö. Özmen, M. Demir, Z.Y. Er, “Sütçü Sığır Sürüleri Serum Örneklerinde Paratüberküloz un ELISA ile Tanısı”, 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (2015) (/)(Yayın No:2171845)

 

E44. Demir, M., Z. Cantekin, H. Solmaz, Y. Ergün, M.I. Alam, “Sığır  Koyun Ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması”,  XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (2016) (/)(Yayın No:3220089)

 

E45. Saidi R., Z. Cantekin, D.K. Djamel, Y. Ergün, R. Kaidi, H. Solmaz, “Cezayir de sığır mastitislerinden izoleedilen çoklu dirençli Stafilokoklarda slime üretimi  VanA geni ve antiseptik direnç genlerinin varlığının araştırılması”, XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, (2016) (/)(Yayın No:3220151)

 

F. Diğer yayınlar:

 

F1. Boynukara B, Y. Akgül, H. Solmaz ve A. Aksakal, “Yenidoğan Buzağıların Dışkılarında E.coli ve E.coli K99’un Varlığı ile Neonatal Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Oral Spektinomisin (Pentahidrat Dihidroklorit)’in Etkisi”, Bültendif, 14, Nisan, 2–5 (2000).

 

F2. Boynukara B, Z. İlhan, A. Aksakal. İ.H. Ekin, T. Gülhan ve H. Solmaz, “Avian İnfluenza Tip A Virüsleri: Etiyoloji, Teşhis ve Korunma”, YYÜ Vet Fak Derg, 20(1): 73-79 (2009).

 

F3. Özmen G.Ö. ve H Solmaz, “Kriptokokkozis”, AVKAE Derg., 3 (1),58-68. (2013).

 


Oluşturulma16 Mart 2015 16:08
Düzenlenme 01 Ekim 2019 14:37
Görüntülenme4386