İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Haydar BAĞIŞ
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • TANI KARMAŞASINA YOL AÇAN İKİ OLGU RETT SENDROMU
  18.04.2019 - 18.04.2019
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi 6. Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu
  Aydın Hilal,BUCAK İBRAHİM HAKAN,BAĞIŞ HAYDAR
 • Streptozotosin uygulanan insan pankreatik β hücre soyu (1.1B4) üzerine Leontıce Leontopetalum ekstratının antidiyabetik etkilerinin araştırılması
  06.09.2017 - 06.09.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi
  GÜVEN CELAL,TAŞKIN GÜVEN EYLEM,YUMRUTAŞ ÖNDER,TÜRKER ŞENER LEYLA,ÖZAY YUSUF,DAL FULYA,Aydoğan Ahbab Müfide,BOZGEYİK İBRAHİM,ALBENİZ IŞIL,BAĞIŞ HAYDAR,Yıldız A,AKÇAKAYA HANDAN
 • A case study of pseudohypoparathyroidism Type Ia, a mutation of the GNAS gene
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENETİK GÜNLERİ
  BAĞIŞ HAYDAR,SAYGILI HAMİDE,BOLU SEMİH,KARAÇORLU ÖMER FARUK,ÖZTÜRK ÖZDEN,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR
 • The autoimmune regulator (AIRE) gene variant associated with Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1
  08.03.2018 - 08.03.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENETİK GÜNLERİ
  SAYGILI HAMİDE,BOLU SEMİH,ÖZTÜRK ÖZDEN,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BAĞIŞ HAYDAR
 • Case Diagnosed with Smith-Magenis Syndrome
  07.11.2018 - 07.11.2018
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  13th National Congress of Medical Genetics with International Participation
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,ÖZTÜRK ÖZDEN,AYDIN HİLAL,SAYGILI HALİME,BAĞIŞ HAYDAR
 • Differential Expression Of Piwil2 In Papillary Thyroid Cancer
  22.05.2017 - 22.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  VI. International Molecular Medicine Congress
  ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,YUMRUTAŞ ÖNDER,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BOZGEYİK İBRAHİM,ERDOĞDU MİYASE,İNAN HACI MEHMET,BAĞIŞ HAYDAR
 • Mİcro RNA 196a-5p serum levels show reverse assocatİonwİth severİty of coronary artey dİsease
  27.05.2017 - 27.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The European Socİety of Human Genetİcs2017
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Mıcro Rna 373-3p Serum Levels Related Wıth Coronary Artery Dısease And Myocardıal Infarctıon
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Erciyes Medical Genetics Days 2017
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Chemerin gen polimorfizmi ile tip2 diyabetes mellitus arasındaki ilişkinin incelenmesi
  01.11.2017 - 01.11.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  AHEKON 2017
  OLT SERDAR,ÖZNAS ORHAN,BAĞIŞ HAYDAR,Tahir Turanlı Eda
 • STREPTOZOTOSİN UYGULANAN İNSAN PANKREATİK β HÜCRE SOYU (1.1B4)ÜZERİNE LEONTICE LEONTOPETALUM EKSTRATININ ANTİDİYABETİKETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  06.09.2017 - 06.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  28-28.Ulusal(uluslararası katılımlı) biyofizik kongresi
  GÜVEN CELAL,TAŞKIN GÜVEN EYLEM,YUMRUTAŞ ÖNDER,TÜRKER ŞENER LEYLA,ÖZAY YUSUF,DAL FULYA,ahbap müfide,BOZGEYİK İBRAHİM,ALBENİZ IŞIL,BAĞIŞ HAYDAR,YILDIZ ATİLA,ÜÇKARDEŞ FATİH,AKÇAKAYA HANDAN
 • CRISPR-Cas9 Transgenıc Mıce For Genome Editing And Cancer Modeling
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Erciyes Tıp Genetik Günleri
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Micro RNA 196a-5p serum levels show reverse association with severity of coronary artey disease
  27.05.2017 - 27.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  european human genetics conference 2017
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Differential Expression of Piwil2 in Papillary Thyroid Cancer
  22.05.2017 - 22.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  VI. International Congress of Molecular Medicine
  ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,YUMRUTAŞ ÖNDER,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BOZGEYİK İBRAHİM,ERDOĞDU MİYASE,İNAN HACI MEHMET,BAĞIŞ HAYDAR
 • MICRO RNA 373-3P SERUM LEVELS RELATED WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND MYOCARDIAL INFARCTION
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Erciyes Medical Genetics Days 2017
  Karaçorlu Ömer Faruk,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Micro RNA 373-3p serum levels related with coronary artery disease and myocardial infarction.
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  Erciyes Tıp Genetik Günleri 2017
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Micro RNA 196a-5p serum levels show reverse association with severity of coronary artery disease
  27.05.2017 - 27.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  European Human Genetics Conference 2017
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,BAĞIŞ HAYDAR,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM
 • Autosomal Recessive Clouston Syndrome attributable to a missense mutation in
  12.10.2016 - 12.10.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  American Society of Human Genetics 66th Annual Meeting
  ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BUCAK İBRAHİM HAKAN,Shao Qaaaa,Karatas mehmet,Sarıkaya yasin,DOĞAN FATİH,Çevik S Görkem,BİLAK ŞEMSETTİN,Erzrum Mesur,Huang AY,Hann S,BAĞIŞ HAYDAR,Laird DW,Turgut mehmet
 • Chromosome Abnormalıtıes At Prımary Amenorrhae Female Phenotypes And Clınıcal Evaluatıon A Case Serıes Report
  12.02.2016 - 12.02.2016
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi.
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,güney ilker,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BAĞIŞ HAYDAR
 • Two Trisomy 18 And One Atypical Trisomy 21 Case Report Tıbbi
  11.02.2016 - 11.02.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi
  BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,güney ilker,KARAÇORLU ÖMER FARUK,BUCAK İBRAHİM HAKAN
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Trombofili ve Translokasyon Taşıyıcısı Annenin Obstetrik Öyküsü
  24.02.2016 - 24.02.2016
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  II. Hematolojik Genetik Sempozyumu
  BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,güney ilker,KARAÇORLU ÖMER FARUK
 • RASOPATİLER NF1 Geninde Yeni Bir Mutasyon Ve Atipik İskelet Bulguları Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu 3 Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu
  10.03.2016 - 10.03.2016
  Sözlü Bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu.
  BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,güney ilker,sarı abdülkadir,ŞİRİK MEHMET,KARAÇORLU ÖMER FARUK
 • Beckwith Wiedemann Sendromu Yenidoğan Döneminde Klinik ve Genetik Tanı Alan İkiz Olgu Sunumu
  05.05.2016 - 05.05.2016
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  Sanko Üniversitesi 2. Tıpta İnovasyon Buluşmaları
  BAĞIŞ HAYDAR,KARAÇORLU ÖMER FARUK,güney ilker,Çolak Derya
 • L2Hydroxyglutaric aciduria Identification of a novel mutation in the L2HGDH gene at TurkishFamily
  24.01.2016 - 24.01.2016
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  European Human Genetics Conference
  BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,güney İlker,ekmekçi burcu,KARAÇORLU ÖMER FARUK
 • Clinical cytogenetic and molecular evaluation of a phenotipically male patient with a karyotype of 46 XX but bearing an intact SRY loci a case report
  06.10.2015 - 06.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  American Society of Human Genetics 65th Annual Meeting
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Novel Mutation In Col1a1 Gene In A Turkısh Boy With Osteogenesis
  29.07.2015 - 29.07.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  12th International Skeletal Dysplasia Society Meeting
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Production of recombinant therapeutic proteins in the milk of transgenic animals
  22.09.2011 - 22.09.2011
  Davetli konuşmacı
  Uluslararası
  İngilizce
  Biotechonoly kongress
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Evaluation of anticancereffects of Cetrariaislandicaextract on Huvecand Human breastcancer celllines
  29.08.2014 - 29.08.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  FEBS
  BAĞIŞ HAYDAR
 • The anti canceractivitiy of Verbas cuminulifolium Hub Mor aganisthumanbreastcancer MDA MB 231 and MCF7 celllines
  29.08.2014 - 29.08.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  9th international anti-cancer congress
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Determination of anticancereffects ofEverniapronastri on MCF7 cancercells
  29.08.2014 - 29.08.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  9th international anti-cancer congress.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effects Of Seperate Or Simultaneous İnjection Of Two Different Genes Enhanced Green Fluorescence Protein Gene Human Gamma İnterferon Gene On Transgenic Mice Recovery
  02.06.2009 - 02.06.2009
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Mediterranean Medical Genetics Meeting
  korhan aslan. H Bagis
 • Research On The Different Periods Of Mouse Embryos Obtained By Superovulation 13 15 Haziran 2011
  13.06.2011 - 13.06.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3rd East Mediterrananean İCLAS(İnternational Councial for Laboratary Animal Sicence)
  C Taskin. H Bagis
 • Influences of EDTA and sodium citrate on initial bovine embryo development in defined conditions
  05.04.1998 - 05.04.1998
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Theriogenelogy
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Solid Surface Vitrification SSV An Efficient Method for Oocyte and Embryo Cryopreservation in Cattle Pig and Mouse
  01.04.2001 - 01.04.2001
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Cryobilogy
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Evaluating the effects of GSM Mobile Phones on Embryonic Development Volume 16 Supplemented 1
  02.09.2001 - 02.09.2001
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Human Reproduction
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effects of Cell Type and Cell Synchronization on Embryo Development following Bovine Nuclear Transfer 13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction ESDAR Vol 44 Supplement 3 September 2009
  06.09.2009 - 06.09.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reproduction in Domestic Animals.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effects of Cell Type and Cell Synchronization on Embryo Development following Bovine Nuclear Transfer 13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction ESDAR
  06.09.2009 - 06.09.2009
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reproduction in Domestic Animals.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Vitrification of Pronuclear Stage Mouse Embryos in Microdrop VS Cryotubes and The Effect of the Sugar Content of the Vitrification
  06.01.2002 - 06.01.2002
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Theriogenology,
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Vitrication of pronuclear stage mouse embryos on aluminum foil floating on liquid nitrogen 16 1 2 181
  04.01.2004 - 04.01.2004
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Cold storage of tissue as source for nonor cells does not reduce the in vitro development of bovine embryos following nuclear transfer 16 1 2 135
  02.01.2005 - 02.01.2005
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Cloned Embryos Can Be Produced Using Donor Cells Obtained from 72 Hour Cooled Carcass
  01.01.2006 - 01.01.2006
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effect of several parameter on parthenogenetic bovine embryo development in vitro
  12.03.2006 - 12.03.2006
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effect of oocytes age on the development of parthenogenetic embryos and of concentration on embryo development in vitro
  12.03.2006 - 12.03.2006
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • The Effects Of Embryo Culture Medıums On Reprogrammıng of Cartılage Cells From Male And Female Cow
  09.03.2008 - 09.03.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  FEBS Journal
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Cryogenic Effect of Fish Antifreeze Protein AFP on One Cell Stage Transgenic Mouse Vitrifed Embryos
  09.03.2008 - 09.03.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  FEBS Journal.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Investıgatıon of Antıfreeze Proteın Afp Expressıon In Oocytes And Embryos of Transgenic Mıce Wıth Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical Staning
  09.03.2008 - 09.03.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  FEBS Journal.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Investigation of Fish Antifreeze Protein AFP Expression In Fibroblast Cell of Transgenıc Mice Carryıng Afp Gene By Immunohıstochemical And Western Blot Analysis l
  09.03.2008 - 09.03.2008
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  FEBS Journa
  BAĞIŞ HAYDAR
 • The Effect Of Electrical Pulse On Nuclear Transfer Nt Bovine Embryos From Cartilage Cells
  03.04.2009 - 03.04.2009
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Cloning Of Anatolian Grey Bull
  03.04.2009 - 03.04.2009
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Sexing of Bovine Embryos Based on PCR Technique
  03.04.2009 - 03.04.2009
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Reprod Fertility Dev.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Gene Expression Profiles Of In Vitro And In Vivo Derived Bovine Embryos
  04.04.2011 - 04.04.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Reproduction Fertility and Development
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Gene expression profiling of in vitro derived and in vivoderived bovine blastocysts using microarray analysis
  06.03.2011 - 06.03.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Current Opinion in Biotechnology
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Determination of human interferon gamma in thetransgenic mice milk by modified Kynurenine bioassay test
  06.03.2011 - 06.03.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Current Opinion in Biotechnology
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Comparing SSV and OPS vitrification techniques and different solutions on cryopreservation of mouse blastocyst
  13.03.2011 - 13.03.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Current Opinion in Biotechnology
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Production of recombinant therapeutic proteins in the milk of transgenic animals
  06.04.2007 - 06.04.2007
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Current Opinion in Biotechnology
  BAĞIŞ HAYDAR

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  CRYOBIOLOGY
  7
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp
  2017
  Bildiri Kitabı
  Uluslararası
  İngilizce
  journal of biotechnology
  42
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Histoloji ve Embriyoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Cryobiology
  9
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  CRYOBIOLOGY
  25
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Mole Bio Report
  1
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
  Dergi
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  Reproduction Fertilt Devolopment
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Genetik
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Tr Biology
  2
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyoloji
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi
  5

Editörlükler

 • GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI
  2017
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  MGRUP MATBAACILIK
  DÜNDAR MUNİS,BAĞIŞ HAYDAR

Kitaplar

 • ”Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları”
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MGRUP Matbacılık
  BAĞIŞ HAYDAR
 • ”Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları”
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MGRUP Matbaacılık
  BAĞIŞ HAYDAR
 • ”Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları”
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MGRUP Matbacılık
  BAĞIŞ HAYDAR
 • ”Güncel Biyoteknolojoji ve Uygulamaları”
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MGRUP Matbaacılık
  DÜNDAR MUNİS,BAĞIŞ HAYDAR,gökçe nuriye
 • Tıbbi Genetik Ve Klinik Uygulamaları
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ufuk
  DÜNDAR MUNİS,BAĞIŞ HAYDAR,Bağcı Gülseren,Acar Hasan,Yeşil Ada,Başaran Seher,Aktaş Dilek,Dursun Ahmet,Sezgin İlhan,İkbal Mevlit,Tükün Ajlan,Özkınay Ferda,Terzi Yunus Kasım,Bozkurt Gökay,Yakıcıer M cengiz,Ülgenalp Ayfer,Akarsu Nurten,Güngör Burcu Bakır,Şanlıoğlu Salih,Sılan Fatma,Şanlıoğlu Ahter Dilşad,Ülgenalp Ayfer,Ruhi Hatice Ilgın,Semerci Nur,Perçin Ferda,Oğur Gönül,Erçal M Derya,Çağlayan Ahmet Okay,Bayram Ayşe Kaçar,Karaca Emin,Bayram Ayşe Kaçar,Elçioğlu Nursel,ÇOĞULU MUHSİN ÖZGÜR,Tüysüz Beyhan,Karaca Emin,ONAY HÜSEYİN,Şahin feride İffet,Öztürk Şükrü,Yıldırım Mahmut Selman,yeşilyurt Ahmet,Akın Haluk,BALTACI VOLKAN,Çelik Zerrin yılmaz,Yağcı Filiz,Gül Ülkü
 • Güncel Biyoteknoloji ve Uygulamaları
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  MGRUP MATBAACILIK KAYSERİ
  BAĞIŞ HAYDAR,DÜNDAR MUNİS,ARAT SEZEN,TALAS OĞRAŞ TİJEN,KESMEN ZÜLAL,SAYİTOĞLIU MÜZE,YÜCEL FATIMA,ERDAĞ BERRİN,dEMİRHAN İLHAN,Mandacı sevnur,ARDA EMİNE ŞEKÜRE NAZLI,ÇULHA MUSTAFA,KAZAN DİLEK,Öztürk selma,DOĞAN MUHAMMET ENSAR,Otu Hasan H,uncuoğlu altınkut ahu,YAĞCI TAMER,Erişken Cevat,EROĞUL OSMAN,ÖZTÜRK İZZET,ŞAHİN FİKRETTİN,BAYSAL KEMAL,ÖZDAĞ HİLAL
 • Curent Application of Biotechnology
  2015
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Erciyes Ünv.
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü Türk Dil Kurumu
  2014
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türk Tarih Dil Kurumu
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları
  2010
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  Türkçe
  Erciyes Ünv Matbaası
  BAGIS HAYDAR
 • Küçük Deney Hayvanlarından Rat
  2012
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  www.jcam.com.tr
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Cerrahi Araştırma Araştırma Planlama Değerlendirme ve Sunum Deney Hayvanları Özgül Deneysel Modeller
  2005
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Nobel Tıp Kitap Evi
  BAĞIŞ HAYDAR

Makaleler

 • Chemerin rs17173608 Gene Polymorphism is not Associated with Type 2 Diabetes Mellitus: a Cross-sectional Study.
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  13142143
  OLT SERDAR,ÖZNAS ORHAN,BAĞIŞ HAYDAR,TAHİR TURANLI EDA
 • Transgenik Canlılar ve Akuakültürdeki Önemi
  .2020
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  69869696969
  timur metin,BAĞIŞ HAYDAR,EKİCİ AYGÜL
 • Comparison of the development of mouse embryos manipulatedwith different biopsy techniques
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  1300-0128
  Taşkın ali cihan,BAĞIŞ HAYDAR,ARAT SEZEN,akkoç tolga,SAĞIRKAYA HAKAN
 • Association between anti-proliferative activity of evernia prunastri with the cellular apoptotic pathway
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2587-2680
  YUMRUTAŞ ÖNDER,GÜVEN CELAL,ÖZAY YUSUF,ALBENİZ Işıl,AYDOĞAN AHBAB Müfide,BOZGEYİK İBRAHİM,YILDIZ Atilla,BAĞIŞ HAYDAR,TÜRKER ŞENER Leyla
 • The Investigation of Antidiabetic Effects of Leontice leontopetalum Extract on Human Pancreatic β Cell Lines (1.1B4) Treated with Streptozotocin
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-127X
  GÜVEN CELAL,TAŞKIN GÜVEN EYLEM,YUMRUTAŞ ÖNDER,TÜRKER ŞENER LEYLA,DAL FULYA,ahbab Mufide,BOZGEYİK İBRAHİM,ALBENİZ IŞIL,BAĞIŞ HAYDAR,PEHLİVAN MUSTAFA,ÜÇKARDEŞ FATİH,AKÇAKAYA HANDAN
 • Optimal Method of Mouse Blastomere Biopsy: In vitro Developmental Potential of the Biopsied Embryo to Blastocyst Stage after Aspirated Eight-Cell Mouse Embryos
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  1680-5593
  Taşkın ali cihan,akkoç tolga,taş çaputçu arzu,ARAT SEZEN,BAĞIŞ HAYDAR
 • Circulating miR-196a-5p miR-373-3p and miR-375: Novel candidate biomarkers for diagnosis of acute coronary syndrome
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  22145400
  KARAÇORLU ÖMER FARUK,ÇETİN MUSTAFA,YUMRUTAŞ ÖNDER,BOZGEYİK İBRAHİM,DUMLUPINAR EBRU,BAĞIŞ HAYDAR
 • Differential expression of PIWIL2 in papillary thyroid cancers
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0378-1119
  Erdogdu Ibrahim Halil,YUMRUTAŞ ÖNDER,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,Erdogdu miyase,Bozgeyik Ibrahim,Erdogdu Miyase,Inan Haci Mehmet,BAĞIŞ HAYDAR
 • The Anticancer Activity of Cetraria Islandica (L.) Ach in Breast Cancer Cells Through Crosstalk of Ampk-α1 and Erk1/2 Signalling
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2148-127X
  GÜVEN CELAL,TAŞKIN GÜVEN EYLEM,YUMRUTAŞ ÖNDER,TÜRKER ŞENER LEYLA,ÖZAY YUSUF,DAL FULYA,AHBAB MUFİDE,BOZGEYİK İBRAHİM,ALBENİZ IŞIL,BAĞIŞ HAYDAR,YILDIZ ATİLA
 • Streptozotosin Uygulanan İnsan Pankreatik  Hücre Soyu (1.1b4) Üzerine Leontice Leontopetalum Ekstratının Antidiyabetik Etkisinin Araştırılması
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2148-127X
  GÜVEN CELAL,TAŞKIN GÜVEN EYLEM,YUMRUTAŞ ÖNDER,TÜRKER ŞENER LEYLA,DAL FULYA,Aydoğan Ahbab Müfide,BOZGEYİK İBRAHİM,ALBENİZ IŞIL,BAĞIŞ HAYDAR,PEHLİVAN MUSTAFA,Üçkardeşler Fatih,AKÇAKAYA HANDAN
 • Association Between Anti-Proliferative Activity of Evernia Prunastri with the Cellular Apoptotic Pathway
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  Türkçe
  2587-2680
  YUMRUTAŞ ÖNDER,GÜVEN CELAL,ozay yusuf,ALBENİZ IŞIL,AYDOĞAN AHBAB Müfide,BOZGEYİK İBRAHİM,YILDIZ Atilla,BAĞIŞ HAYDAR,TÜRKER ŞENER LEYLA
 • A Comparative Study of Parthenogenetic Activation and in Vitro Fertilization of in Vitro Matured Bovine Oocytes
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Effect of growth factors on oocyte maturation and allocations of inner cell mass and trophectoderm cells of cloned bovine embryo.
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0967-1994
  ARAT SEZEN,caputcu Arzu Tas,DÜNDAR MUNİS,ÇEVİK MESUT,Akkoc Tolga,Çetinkaya Gaye,BAĞIŞ HAYDAR
 • 46,XX Erkek Fenotipli Olguya Genetik Yaklaşım: Olgu sunumu
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,ÇİFT ALİ,güney İlter,KARAÇORLU ÖMER FARUK
 • The role of the UTS2 gene polymorphisms and plasma Urotensin II levels in breast cancer
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1010-4283
  YUMRUTAŞ ÖNDER,ÖZTUZCU SERDAR,Büyükhatipoglu H,BOZGEYİK İBRAHİM,Esra Bozgeyik,İĞCİ YUSUF ZİYA,BAĞIŞ HAYDAR,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,M E Kalender,Zaa Eslik,ARSLAN AHMET
 • Comparison of cryoprotective effects of iodixanol, trehalose and cysteamine on ram semen
  .2013
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  03784320
  CİRİT ÜMÜT,BAĞIŞ HAYDAR,DEMİR KAMBER,Cansu Agca,PABUCCUOĞLU SERHAT,VARIŞLI ÖMER,Charlotte Clifford Rathert,Yuksel Agca
 • Memeli Embriyolarının Kriyoprezervasyonu
  .2003
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  SAĞIRKAYA HAKAN,BAĞIŞ HAYDAR
 • Accumulation of the proteolytic marker peptide ubiquitin in the trophoblast of mammalian blastocysts
  .2001
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Effect of chemically defined culture medium supplemented with beta mercaptoethanol and amino acids on implantation and development of different stage in vivo or in vitro derived mouse embryos
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BAĞIŞ HAYDAR,odaman Hande
 • Comparison of the development of mouse embryos manipulated with different biopsy techniques
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Taşkın Ali Cihan,Akkoç Tolga,SAĞIRKAYA HAKAN,BAĞIŞ HAYDAR,ARAT SEZEN
 • Cell viability anti proliferation and antioxidant activities of Sideritis syriaca Tanacetum argenteum subsp argenteum and Achillea aleppica subsp zederbaueri on human breast cancer cell line MCF 7
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2231-3354
  YUMRUTAŞ ÖNDER,ÖZTUZCU SERDAR,PEHLİVAN MUSTAFA,ÖZTÜRK NİLGÜN,ERÖZ POYRAZ İLHAM,İĞCİ YUSUF ZİYA,ÇEVİK MUHAMMER ÖZGÜR,BOZGEYİK İBRAHİM,Ayse Fatma Aksoy,BAĞIŞ HAYDAR,ARSLAN AHMET
 • Determination of the expression of fish antifreeze protein AFP in 7th generation transgenic mice tissues and serum
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  19325223
  BAĞIŞ HAYDAR,Taş Arzu,KANKAVİ ORHAN
 • Influences of cumulus cells during in vitro fertilization of mouse oocytes in different mouse strains
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  1300-0128
  BAĞIŞ HAYDAR,Levent Keskintepe,SAĞIRKAYA HAKAN,Odaman Hande,Seyfettin Çetin
 • Comparison of Different Cryopreservation Techniques Higher Survival and Implantation Rate of Frozen Thawed Mouse Pronuclear Embryos in the Presence of Beta Mercaptoethanol in Post Thaw Culture
  .2010
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09366768
  BAĞIŞ HAYDAR,Tolga Akkoç,Cihan Taşkın,ARAT SEZEN
 • Expression of Biologically Active Human Interferon Gamma in the Milk of Transgenic Mice Under the Control of the Murine Whey Acidic Protein Gene Promoter
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0006-2928
  BAĞIŞ HAYDAR,Digdem Aktoprakligil,Cagatay Gunes,ARAT SEZEN,Tolga Akkoç,Gaye çetinkaya,KANKAVİ ORHAN,Ali Cihan Taşkın,ARSLAN KORHAN
 • Stable transmission and transcription of newfoundland ocean pout type III fish antifreeze protein AFP gene in transgenic mice and hypothermic storage of transgenic ovary and testis
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1040-452X
  BAĞIŞ HAYDAR,Didem Aktoprakligil,Hande Odaman Mercan,Nevzat Yurdusev,,turgut gazi,Sakir Sekmen,ARAT SEZEN,Seyfettin Çetin
 • Exposure to warmer postoperative temperatures reduces hypothermia caused by anaesthesia and significantly increases the implantation rate of transferred embryos in the mouse
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0023-6772
  BAĞIŞ HAYDAR,Hande Mercan,Andras Dinnyes
 • Gene expression profiles of vitrified in vitro and in vivo derived bovine blastocysts
  .2012
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1040452X
  Aksu diğdem,Cansu Agca,Aksu Soner,BAĞIŞ HAYDAR,Tolga Akkoç,Arzu Çaputtçu,ARAT SEZEN,A li Cihan Taşkın,Sedat H Kizil,KARAŞAHİN TAHİR,AKYOL NUMAN,Muharrem Satilmis,SAĞIRKAYA HAKAN,ÜSTÜNER BURCU,NURKALEM ZEKERİYA,yüksel Ağca
 • Vitrification of pronuclear stage mouse embryos on solid surface SSV versus in cryotube Comparison of the effect of equilibration time and different sugars in the vitrification solution
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  1040-452X
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Production of Therapeutic Recombinant Proteins in Transgenic Animals
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Studies on the transfer of one cell embryos to oviduct in mouse strains
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bagis H
 • Effects of Cell Type and Cell Synchronization on Embryo Developmentfollowing Bovine Nuclear Transfer
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Tas A. , Arat S. , Akkoc T. , Cetinkaya G. , Bagis H. , Sekmen S. , Ates E.
 • Effect of CZB medium on the two cell block of preimplantation mouseemryos
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Bagis H , Keskintepe L , Odaman H , Sagirkaya H
 • Effect of Growth Factors on Development of Nuclear Transfer Embryos fromCartilage Cells of an Anatolian Native Cow
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Arat S. , Tas A. , Akkoc T. , Cetinkaya G. , Bagis H. , Sekmen S. , Ates E. , Soysal D.
 • Effect of culture medium volume on the development and viability of microinjected or noninjected one cell hybrid and CD 1 strain mouseembryos
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bagis H , Mercan HO
 • Cryogenic Effect of Antifreeze Protein on Transgenic Mouse Ovaries and Production of Live Offspring by Orthotopic Transplantation of Cryopreserved Mouse Ovaries
  .2008
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Production of Transgenic Mice from Vitrified Pronuclear Stage Embryos
  .2002
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Pronuclear stage mouse embryos vitrification on solid surface SSV vs in cryotube Comparison of the effect of equilibration time and different sugars in the vitrification solution
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Comparing the birth rates of microinjected hybrid mouse zygotes transferred into outbred and hybrid foster mothers
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Bagis H
 • Effect of Culture Medium Supplemented With Mercaptoethanol and Amino Acids on Implantation and Development of Different Stage In Vivo or In Vitro Derived Mouse Embryos
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • The Effect of the genetic background on in vitro development of mouse embryos in potassium simplex optimized medium supplemented with aminoacids KSOMAA
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bagis H
 • Effect of Three Different Cryoprotectant Solutions In Solid Surface Vitrification SSV Tecniques on The Development Rate of Vitrified One Cell to Blastocysts Stage Mouse Embryos
  .2005
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Bagis H
 • The Effect of Equilibration Time on Survival and Development Rates of Mouse Pronucler Stage Embryos Vitrified in Solid Surface SSV and Convential Straws In Vitro and In Vivo Evaluations
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Stable transmission and expression of the hepatitis B virus genome in hybrid transgenic mouse until F10 generation
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Comparing In Vitro Embryonic Development of Bovine Oocytes Cultured in G1 3 G2 3 Sequential Culture Media and CR1aa Medium
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  Bagis H
 • Using cell banks as a tool in conservation programmes of native domestic breeds the production of the first cloned Anatolian Grey cattle
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Microinjection into one cell mouse embryo 18 237 240
  .1998
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bagis H
 • Effects Of Seperate Or Simultaneous İnjection Of Two Different Genes Enhanced Green Fluorescence Protein Gene Human Gamma İnterferon Gene On Transgenic Mice Recovery 2009 18 2 43 52
  .2014
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Bagis H
 • GFP as a genetic marker throughout the life cycle of transgenic zebrafish under the control of the CMV enhancer promoter
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Gene banking in rare breeds and species with gametes which are difficult to cryopreserve
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  Bagis H
 • Effect of culture medium volume and on the development and viability of hybrid microinjected hybrid and CD 1 one cell mouse embryos
  .2004
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Application of Green Flourescent Protein as a Marker for Selection of Transgenic Mouse Embryos before Implantation
  .2001
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Studies on the production of Transgenic Mice
  .1997
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BAĞIŞ HAYDAR
 • Transgenic mice model with human growth hormone
  .1996
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  BAĞIŞ HAYDAR
 • High microsatellite and mitochondrial diversity in Anatolian native horse breeds shows Anatolia as a genetic conduit between Europe and Asia
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  BAĞIŞ HAYDAR

Oluşturulma28 Aralık 2012 14:05
Görüntülenme469