İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Haydar BAĞIŞ
Profesör Doktor

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

İletişim

 • MODERN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER KULLANILARAK DONDURULMUŞ KOÇ SPERMASI VE CİNSİYETİ BELİRLİ İNEK EMBRİYOSU ÜRETİMİ
  15.02.2008 - 15.02.2011
  Yürütücü
  0
 • Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının In Vıtro Korunması Ve Ön Moleküler Tanımlanması - I (Türkhaygen - I)
  15.03.2007 - 15.03.2012
  Araştırmacı
  0
 • ANADOLU YERLİ SIĞIR IRKLARININ KLONLANMASI
  01.06.2005 - 01.09.2009
  Araştırmacı
  0
 • Cetraria islandica (L.) Ach. ve Evernia prunastri (L.) Ach. Ekstrelerinin Meme Kanser Hücre Hattı (MFC-7) Üzerinde Anti-Kanser Etkilerinin Araştırılması
  12.02.2014 - 05.12.2017
  Araştırmacı
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • CHEMERİN GEN POLİMORFİZMİ İLE TİP 2 DİYABETES MELLİTUS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(21.07.2016 TARİH TIPFLTP/2016-001 NOLU KARARI İLE DESTEKLENMİŞTİR)
  21.07.2016 - 05.12.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman İlinde Akut kroner Sendrom Olgularında mi-RNA Ekpresyon Düzeylerinin Belirlenmesi (BAP: TIPFMAP/2015-0009.)
  01.12.2015 - 14.06.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Sıçan parsiyal menisküs defekti sonrasında gelişen erken osteoartritin rejenerasyonuna intra artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların etkisi
  12.12.2016 -
  Proje Hakemliği
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Bisphenol A nın Rat Ovaryum Folikül Gelişiminde Fonksiyon Gören Notch Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi
  21.03.2013 - 20.05.2015
  Proje İzleyiciliği
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Prostat Kanserinde Paclitaxel In Mirna Ve Gen Expresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
  15.04.2014 - 16.04.2016
  Proje İzleyiciliği
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • İn Vitro Embriyo Kültürü ve Embriyo Transferi Ile Elde Edilen Erişkin Farelerde Karaciğer Dokusunda Glikoz Metabolizmasının Düzenlenmesinde Rol Oynayan Mirna ların İncelenmesi 114O743 numaralı
  15.11.2015 -
  Proje İzleyiciliği
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Chemerin gen polimorfizmi ile Tip 2 diyabetes mellitus arasındaki ilişkinin incelenmesi
  13.03.2016 -
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • ADIYAMAN İLİNDE AKUT KORONER SENDROM OLGULARINDA miRNA EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  15.03.2015 - 07.06.2018
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı Altyapı Güçlendirme Projesi
  09.03.2014 - 13.09.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Pterjium etyopatogenezinde vitamin D eksikliğinin etkilerinin araştırılması
  18.09.2014 -
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Cetraria islandica L Ach ve Evernia prunastri L Ach Ekstrelerinin Meme MCF 7 Kanser Hücresinde Anti tümör Etkilerinin Araştırılması İn Vitro Çalışma
  25.04.2014 - 05.12.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Cetraria islandica L Ach ve Evernia prunastri L Ach Ekstrelerinin Meme Kanser Hücre Hattı MCF 7 Üzerinde Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • UNIDO TUR 87 042 Hibrodoma rekombinant DNA ve Transgen Teknolojilerinin Gebze TÜBİTAK MAM da Gen Müh Biyoteknoloji Ens Kurulması
  -
  Araştırmacı
 • NATO SFS TU Biotech I Biotechnology Establishment and Promotion of New Biotechnological Techniques in Turkey
  -
  Araştırmacı
 • Cetraria islandica L Ach ve Evernia prunastri L Ach Ekstrelerinin Meme Kanser Hücre Hattı MCF 7 Üzerinde Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması
  25.04.2014 - 05.12.2017
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Triod Kanserlerinde PIWIL2 Ekpresyonunun Tümör Progresyonu İle İlişkisi
  30.04.2014 - 17.03.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • DU 145 prostat kanser hücrelerinin antiproliferasyonu ve bunlarla ilişkili gen ekspresyonları üzerine fenolik asitleri içeren Salvia pilifera ekstraktı ve bazı fenolik asitlerin etkilerinin belirlenmesi
  02.09.2014 - 02.06.2016
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Gebelik kayıplarında fetal embriyonal materyalde p53 mutasyon ve polimorfizmlerinin sıklıklarının araştırılması
  -
  Araştırmacı
 • Adıyaman ve Gaziantep İllerindeki Meme Kanseri Hastalarından Alınan Kanlarda Urotensin II Geninin Polimorfizimleri ile Urotensin II Seviyesinin İlişkisinin Belirlenmesi
  -
  Araştırmacı
 • Triod Kanserlerinde PIWIL2 Ekpresyonunun Klinopatolojik Etkileri
  12.02.2015 - 12.02.2016
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman ve Gaziantep illerindeki meme kanseri hastalarında Urotensin II Geninin Polimorfizimleri ile Urotensin II Seviyesinin Meme Kanserindeki İlişkisinin Belirlenmesi
  11.06.2013 - 06.02.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Hibrodoma rekombinant DNA ve Transgen
  -
  Uzman
 • TÜBİTAK SBAG 105S001 Türkiye Bulgaristan Bilateral Projesi Transgenik Fare Meme Bezlerinde İnsan Gamma İnterferon Üretimi 2005 2008 Proje Yürütücüsü
  -
  Uzman
 • Sığırlarda klonlama stratejilerinin geliştirilmesi
  -
  Uzman
 • Antiangiogenic anticancer application of
  -
  Uzman
 • Sigir ve fare nükleer transferinde genetik kaynaklarıkaynakları optimize etmek için dondurma tekniğinin
  -
  Uzman
 • Transgenik Zebra Balık Uretimi
  -
  Uzman
 • 1007 Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının
  -
  Uzman
 • KAMAG 1007 Modern Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Dondurulmuş Koç
  -
  Yönetici
 • Anadolu yerli sığırlarının klonlanması
  -
  Uzman
 • Transgenik farelerin meme bezlerinde insan gamma interferon üretimi
  -
  Yönetici
Oluşturulma28 Aralık 2012 14:05
Görüntülenme265