İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Hüseyin ALKIŞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMİ KULLANIMININİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  21.06.2018 - 21.06.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi / GAZİANTEP
  ALKIŞ HÜSEYİN,TUTAR ALİ
 • Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Konrol Değişkenleri Perspektifinde İncelenmesi
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
  ÖZGÜNER MERT,ÖZDEMİR AYDIN,ALKIŞ HÜSEYİN
 • Akademisyenlerin Değerlerle Yönetime Yönelik Algılarının Ölçülmesi
  03.05.2018 - 03.05.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
  ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT,ALKIŞ HÜSEYİN
 • SANAYİ İŞLETMELERİN TURİZM GELİŞMESİ ÜZERİNDE ETKİLERİ VE KARABÜK ÖRNEĞİ
  02.03.2011 - 02.03.2011
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  kURULUŞUNDAN BUGÜNE KARABÜK DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU
  ALKIŞ HÜSEYİN,TEMİZKAN VOLKAN
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Yeni Yaklaşımlar, Demir Çelik Aektörü Çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Algısı:Konya Örneği
  02.04.2012 - 02.04.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  INTERNATİONAL IRON STEEL SYMPOSİUM
  ALKIŞ HÜSEYİN,TAŞPINAR YASİN
 • Mobilya Sektöründe Çalışanların Mesleki Etik Dışı Davranışları ile ilgili Görüşleri
  24.09.2013 - 24.09.2013
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  III. Uluslaararası Ahilik Sempozyumu
  UTAR Mustafa,BUDAKÇI MEHMET,ALKIŞ HÜSEYİN
 • THE CAUSES AND THE SOLUTION PROPOSALS OF HIGH RATE OFLABOR TURNOVER ON THE TEXTILE SECTOR IN ADIYAMAN
  27.05.2016 - 27.05.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Journal of Multidisciplinary Thought
  ALKIŞ HÜSEYİN,doğan edip
 • MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ADIYAMAN TEKSTİL SEKTÖRÜUYGULAMASI
  27.11.2016 - 27.11.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ICOMEP 2016 INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS
  ALKIŞ HÜSEYİN
 • KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ İLGİNİN İNCELENMESİ
  13.10.2016 - 13.10.2016
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  ASOSCONGRESS I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
  ALKIŞ HÜSEYİN,akçi yavuz
 • AHİLİK TEŞKİLATI EĞİTİM SİSTEMİ VE GÜNÜMÜZ MESLEKİ EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
  16.09.2015 - 16.09.2015
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  SSHIF 2015 SOCIAL SCIENCE AND HUMANITES IN FOCUS
  ALKIŞ HÜSEYİN
 • An investigation on vision developing karabuk University example
  21.06.2012 - 21.06.2012
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The 8. International Strategic management Conference
  KARAKAYA ABDULLAH,ALKIŞ HÜSEYİN,OSMANLI Serap

Hakemlikler

 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
  2016
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi
  1
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  işletme Araştırmaları dergisi
  3

Editörlükler

 • Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  https://www.tutad.org
  PELİT ELBEYİ,SÜRÜCÜ ÖZLEM,AYAZ NURETTİN,ALKIŞ HÜSEYİN,ÇÖP SERDAR,GÖRKEM ONUR,KILIÇ GONCA
 • Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  2019
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Yayın Kurulu Üyeliği
  http://www.tutad.org/
  AYAZ NURETTİN,ALKIŞ HÜSEYİN,ÇÖP SERDAR,GÖRKEM ONUR,KILIÇ GONCA,UŞAKLI AHMET,SÜRÜCÜ ÖZLEM

Kitaplar

 • CURRENT DEBATES IN MANAGEMENTORGANIZATION
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  Türkçe
  IJOPEC PUBLİCATİON LIMITED
  ALKIŞ HÜSEYİN
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE YENİDEN YAPILANMA ( Örnek Bir Uygulama)
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Kriter Yayınevi
  ALKIŞ HÜSEYİN

Makaleler

 • A Field Study to Determine the Communication Problems between Patients and Hospital Employees
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2219-1933
  ALKIŞ HÜSEYİN,TAŞPINAR YASİN,DERVİŞOĞLU AHMET
 • THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON THE MANNERS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AND ORGANIZATIONAL CYNICISM A CASE STUDY ON MALATYA TURKEY
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  23480386
  ALKIŞ HÜSEYİN,sadun kılınç
 • Algılanan Sosyal Medyanın Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2587-0890
  ALKIŞ HÜSEYİN,Karakan Adem
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin Bir Araç: Sendikalar
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  2587-0890
  ALKIŞ HÜSEYİN,inceyol mustafa
 • Üniversitelerde Verilen Girişimcilik Eğitimi Girişimci Kişilik Özelliklerini Nasıl Etkiler? Deneysel Bir Araştırma
  .2018
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  2564-7458
  ÖZDEMİR AYDIN,ÖZGÜNER MERT,ALKIŞ HÜSEYİN
 • DUYGUSAL ZEKA VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  .2019
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-9196
  AKPINAR FEYZA,ALKIŞ HÜSEYİN
 • ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
  .2015
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1308-7363
  ALKIŞ HÜSEYİN,GÜNGÖRMEZ Emrah
 • Determination of the Institutionalization Level of Businesses: (Rolling Plants) Example of Karabuk Iron-Steel Sector
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1300-1868
  ALKIŞ HÜSEYİN,TEMİZKAN VOLKAN
 • Kobi’lerin Yönetsel Sorunlarının ÇözümündeJapon Yönetim Sisteminin Rolü
  .2012
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1
  ALKIŞ HÜSEYİN,TEMİZKAN VOLKAN
 • GÜÇLENDİRME VE BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  .2010
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1013-13888
  KOÇ HAKAN,BOYLU YASİN,ALKIŞ HÜSEYİN
 • Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmininin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
  .2011
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  13039245
  ALKIŞ HÜSEYİN,ÖZTÜRK YÜKSEL
 • ETİK ALGISININ KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRELERİ ÖRNEĞİ
  .2016
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  ALKIŞ HÜSEYİN,Karakaya Abdullah,Sündük Aydın
 • ÜRETİM İŞLETMELERİ AÇIŞINDAN İŞGÖRENLERİN DEMOĞRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYON ARAÇLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  .2008
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1303-4995
  ALKIŞ HÜSEYİN
 • Yükseköğretimde TKY nin Üst Yönetimin Liderliği İlkesine Akademik Personelin Bakışı
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1309-0712
  ALKIŞ HÜSEYİN,ÖZTÜRK YÜKSEL
 • Otel İşletmelerinde Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma
  .2009
  Hakemli
  Ulusal
  Türkçe
  1304-0278
  ALKIŞ HÜSEYİN,ÖZTÜRK YÜKSEL

Oluşturulma04 Aralık 2016 01:26
Görüntülenme256