İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Tasarım:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞ

 1. KİŞİSEL BİLGİLER:

 

Doğum Yeri ve Tarihi: K.Maraş- 07/10/1970

Medeni Hali: Evli (üç cocuk babası)

Uzmanlık Alanı: Tefsir

  

 1. EĞİTİM:

         

      

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri Hadis

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

1997

Doktora

Temel İslam Bilimleri Hadis

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı

Kur’an Ahkamının Teğayyürü Meselesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1997.

Doktora Tez Başlığı

Kur’an’da Ruh”, Doktora Tezi, Ankara 2004.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, MEB

1994-2010

Yrd. Doç. Dr.

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2010- 2013

Yrd. Doç. Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013- 2014

Doç. Dr.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2014-2015

Doç. Dr.

Kırgızistan Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2015-2017

Doç. Dr.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2017-2018

Prof. Dr.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2018-

 

      Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

                   

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler:

İdari Görevler: Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı

   ESERLER LİSTESİ

 

       Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  • “Fey ve Ganimet Ayetleri Çerçevesinde Hz. Ömer’in Sevad Arazisi Hakkındaki Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 2010, Yıl. 8, Sayı. 15
  • “Kur’an’da Fıtrat ve Fıtratın Değiştirilmesi” (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2011, Cilt 2, Sayı: 1)
  • “Kur’an Nazarında İnsan-Emanet İlişkisi(Ahzâb Suresi 72.-73.Ayetleri Bağlamında Bir Tahlil)” (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011, XV/2)
  • Kur’an’a Göre Hz. Adem’in Yaratılışı” (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2011, Cilt 2, Sayı: 2)
  • “Kur’an’da Amel Defteri ve Amellerin Tespiti”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 2011, Yıl. 9, Sayı.17
  • “Kur’an-ı Kerim’de Cariyeler ile Evlilik Meselesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2011, Yıl. 9, Sayı. 18
  • “Hz. Peygamber’in Hz. Aişe ile Evliliğinin Kur’an’ın Korunmasına Katkısı”, Ekev Akademi Dergisi, 2012, Yıl. 16, Sayı. 53
  • “Kur’an’da Dabbetu’l-Arz”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl. 2013, Sayı: 1
  • “Kur’an’da Ehli Kitabın Kestiğinin Yenilmesi ve Kadınları ile Evlenilmesi Meselesi”, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, c.112, Sayı. 1
  • “Peygamber Kıssalarında Kadın Motifleri” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl. 2014, Sayı: II
  • “Kur’an’da Şefaat” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl. 2015, Sayı: I
  • “Kur’an’da Kader İnancı” Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl. 2015, Sayı: II
  • “Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve ilk Vahiy Kâtibi Meselesi” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 5, Sayı: 1, (Sahifeler: 22-33
  • “İsrailoğullarının İnekle İmtihanı”, GOP Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 1, 2016/I   (Sahifeler: 63-80)
  • “İsmail Turan ve Fatiha Tefsiri”, Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 2016/1 (Sahifeler: 123-136)
  • “Hz. Peygamber (sas)’in Kur’an’ı Tefsir Etme Şekilleri”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, Yıl: 2016 (Sahifeler: 119-137)
  • “Vahiy Bağlamında Kur’an-Sünnet İlişkisi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Yıl: 2016 (Sahifeler: 35-64)
  • “Ashab-I Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Yıl: 2017 (Sahifeler: 189-217)
  • “Kur’an’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Yıl: 2017 (Sahifeler: 21-51)
  • “Kur’an’da Ayın Yarılması Mucizesi” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, Yıl: 2017 (Sahifeler: 67-87)
 • “Bireysel Dini Tecrübe Ve İşlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, Yıl: 2017 (Sahifeler: 263-287)

 

    

Kitap:

 

 • Kur’an’da Aile Modelleri, Tebeşir Yayınları, Konya 2015.
 • Kur’an Ahkâmının Değişimi, Otto Yayınları, Ankara 2016.
 • Kur'an Tarihi, Meramadia, Bişkek 2018

 

.

 

 


Görüntülenme6747