İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
İlhan ÇAĞ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Dahili Tıp Bilimleri

                                                                          ÖZGEÇMİŞ      

 

1-Adı Soyadı : İlhan Çağ

2-Doğum Tarihi:  14.02.1970

3-İletişim bilgileri:

    *e-mail:cagilhan@hotmail.com  

    *GSM:0532 720 17 50

4-Unvanı:Dr.Öğr.üyesi

5-Öğrenim Durumu:  Tıpta Uzmanlık

Lisans

Tıp Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Tıpta Uzmanlık

Nöroloji

S.B. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002

Dr.öğr.üyesi

Tıp Fakültesi

Adıyaman Üniversitesi

2013

 

 1. Akademik Unvanlar:

Dr.öğr.Üyesi Tarihi:2013

7.Uzmanlık Tezi:

Akut Serebrovasküler Hastalıklarda Diabet Ve Stres HiperglisemininPrognoza Etkisi -2002 (    Klinik Şefi:Dr. Yaşar Nuri ERENOĞLU)

8.Yayınlar

8.1 Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabımda basılan bildiriler.

8.2 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

8.2.1)Çölyak Hastalığına Bağlı Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgu Sunumu

Ali ZeynalTak,BurcuEkmekci,SadullahSağlam,İlhan Çağ

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

49.Ulusal Nöroloji Kongresi,15-21 Kasım 2013 Antalya .Türkiye e Poster Sunumu

8.2.2)BilateralSerebellarEnfarkt İle Başlayan Nörosifiliz Olgusu

Sadullah Sağlam 1 Ali Zeynal Abidin Tak 1 Hakan Sezgin Sayıner 2 Burcu Ekmekçi 1 İlhan Çağ 1 Mustafa Yılmaz 3 Erdal Dayan Emre Gedik 1 

1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ABD.
2- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD.
3- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014 Antalya.Türkiye  e-Poster Sunumu

 

8.2.3)İçe Kapanma İle Başvuran Erken Dönem Sspe Olgusu

Ali Zeynal Abidin Tak 1 Burcu Ekmekçi 1 Sadullah Sağlam 1 İlhan Çağ 1 Mustafa Yılmaz 2 Erdal Dayan 1 Emre Gedik 1 

1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ABD.
2- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD.

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014Antalya.Türkiye e- poster sunumu

8.2.4)İlk Başvurusunda Konversiyon Düşünülen BilateralAnteriorSerebral Arter Enfarktına Bağlı AkinetikMutizm Tablosu

İlhan Çağ 1 Burcu Ekmekçi 1 Ali Zeynal Abidin Tak 1 Sadullah Sağlam 1 Mustafa Yılmaz 2 Emre Gedik 1 Erdal Dayan 1 
1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ABD.
2- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD.

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014Antalya.Türkiye e- poster sunumu

8.2.5)Koitus Sırasında Oluşan Beyin Sapı Kanaması

Sadullah Sağlam 1 Ali Zeynal Abidin Tak 1 Burcu Ekmekçi 1 İlhan Çağ 1 Erdal Dayan 1 Emre Gedik 1 Mustafa Yılmaz 2 
1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ABD.
2- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014 Antalya.Türkiye e- Poster Sunumu

 

8.2.6)Açık Kalp Ameliyatı Sonrasında Alt Ekstremite Tremoru Gelişen 2 Olgu Sunumu

Burcu Ekmekçi 1 Sadullah Sağlam 1 Zeynal Abidin Tak 1 İlhan Çağ 1 Hacı Taner Bulut 2 Erdal Dayan 1 Mustafa Yılmaz 3 
1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji
2- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji
3- Gaziantep Üniversitesi Hastanesi

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014Antalya.Türkiye e-poster sunumu

8.2.7)GullianBarre Sendromu Sonrasında Gelişen Radial Sinir Nöropatisi

Burcu Ekmekçi 1 Zeynal Abidin Tak 1 Sadullah Sağlam 1 İlhan Çağ 1 Erdal Dayan 1 Mustafa Yılmaz 1 
1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014 Antalya.Türkiye e- poster sunumu

8.2.8) Akut İskemik İnmede Stres Hipergliseminin Prognoza Etkisi

İlhanÇağ1 FüsunMaydaDomaç 2 HandanMısırlı 3 
1- Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman
2- Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları EAH, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3- Haydarpaşa Numune EAH, Nöroloji Kliniği,İstanbul

50.Noroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014 Antalya.Türkiye e- poster

8.2.9)PeriferikFasial Paralizinin Eşlik Ettiği Granedigo Sendromu Olgusu

Burcu Ekmekçi1. Sadullah Sağlam, Zeynal Abidin Tak1, Yaşar Altun1, İlhan Çağ1,Erdal Dayan1

 • Adıyaman Üniversitesi Ebğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği
 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya / Türkiye, e-Poster

8.2.10)İskemik İnme Sonrası Gelişen Hemikore :Olgu Sunumu

Sadullah Sağlam1, Burcuekmekçi1 ,Zeynal Abidin Tak1,Yaşar Altun1,İlhan Çağ1,Emre Gedik1

1-Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya / Türkiye, Poster

8.2.11)Papil Ödemin Olmadığı Bening İntrakranial Hipertansiyon Olgusu

 Burcu Ekmekç1, İlhan Çağ1, Sadullah Sağlam1,Zeynal Abidin Tak1,Yaşar Altun1,Emre Gedik1

1-Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya/ Türkiye, e-Poster

8.2.12)Silik Semptomlarla Seyreden Tümefektif Ms

Ali Zeynal Abidin Tak1.Sadullah Sağlam1,Burcu Ekmekçi1ilhan Çağ1,Yaşar Altun1,,Emre Gedik1

1-Adıyaman Üniversitesi Ebğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya /Türkiye ,e-Poster

8.2.13)GuillanBarre Sendromunda İzole Fasial Dipleji

Burcu Ekmekçi1.İlhan Çağ1,Zeynal Abidin Tak1,Sadullah Sağlam1,,Yaşar Altun1,,Erdal Dayan1

1-Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya/ Türkiye, e-Poster

8.2.14)KardiakMixomaya Bağlı Genç Hastada Gelişen SerebellarEnfarkt

Ali Zeynal Abidin Tak1,Sadullah Sağlam1,İlhan Çağ1,Burcu Ekmekçi1,Emre Gedik1,Yaşar Altun1,

1-Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya/ Türkiye , Poster

8.2.15)Lerich Sendromu

 Yaşar Altun1,Emre Gedik1,Ali Zeynal Abidin Tak1,.Sadullah Sağlam1,,Burcu Ekmekçi1,İlhan Çağ1

1-Adıyaman Üniversitesi Ebğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi 2015 Antalya/Türkiye e-Poster

 

8.2.16)Acil Serviste İskemik İnme Düşünülerek Yanlış Tanı Almış Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Geç Dönem Anoksik Ensefalopati Olgusu

Yaşar Altun1,Emre Gedik1,Ali Zeynal Abidin Tak1,.Sadullah Sağlam1,,Burcu Ekmekçi1,İlhan Çağ1

1-Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği

Vıı.UlusalBdh Nöroloji Kongresi 2016   27 Nisan-  1 Mayıs- Girne/Kktc Poster

 

 

 

9.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

9.1)Açık Kalp Ameliyatı Sonrasında Alt Ekstremite Tremoru Gelişen İki Olgu Lower Limb Tremor After Open HeartSurgery, Two Case Reports

Burcu EKMEKÇİ , Sadullah SAĞLAM , Zeynal Abidin TAK , İlhan ÇAĞ , Hacı Taner BULUT , Mustafa YILMAZ

Nöroloji AD,

Radyoloji AD, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman

Nöroloji AD, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

Turkiye Klinikleri J Neur 2015;10(2):6972

doi: 10.5336/neuro.201443053 Makale Dili: TR

9.2)Lerich Sendromu: Ağrısız Parapleji

LericheSyndrome: PainlessParaplegia

 1. Altun1, A. Z. A. Tak1, S. Saglam1, B. Ekmekci1, I. Cag1, E. Gedik1, E. Dayan1

Received: 13 January 2016 / Accepted: 28 February 2016 / Publishedonline: 15 March 2016

©Copyright 2015 by AKONDER

9.3)Incidence of Vertebral Fractures After Epileptic Seizure

Necati ÜÇLER*1, ĠeyhoCem YÜCETAS1, Süleyman KILINÇ1, Ġlhan ÇAĞ2, Yusuf

EHĠ3, Serdal ALBAYRAK4, Can Hakan YILDIRIM5

1Adiyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman

2Adiyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adıyaman

3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kars,

4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ

5Kafkas Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Anabilim Dalı, Kars

Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 2015; 1(2):44-53)

9.4)Hypokalemic periodic paralysis clinic  presented with adult type celiac disease

Ali Zeynel Abidin Tak1, Yaşar Altun1, Sadullah Sağlam1, Zülfikar Bilge2, Burcu Ekmekçi1, İlhan Çağ1, Erdal Dayan1

1 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanasi, Nöroloji Kliniği, Adıyaman

2 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanasi, Gastroenteroloji Kliniği, Adıyaman

Eur J HealthSci 2016;2(3):XX

9.5)Hemi chorea after iskemik stroke:case report

S Sağlam, Burcu Ekmekçi,AliZeynal Abidin Tak,YaşarAltun,İlhanÇağ,Emre Gedik

Adıyaman Üniversitesi EAH Nöroloji Kliniği

Çukurova Med J.2016;41(supplement 1)29-32

9.6)BathingEpilepsy:Presantion of acase

 

Yaşar Altun1,Mustafa Çelik2, Burcu Ekmekçi1,Ali Zeynal AbidinTak1,Sadullah Sağlam1,İlhan Çağ1

1-Adıyaman Üniversitesi EAH Nöroloji Kliniği

2-Adıyaman Üniversitesi psikiyatri Kliniği

NöropsikiyatriArşivi ;volume53, ıssue:3, Sep 2016

9.7)  Should neurology patients be treated in the general intensive care unit or not? Ilhan Cag1 , Ali Zeynal Abidin Tak1 , Yasar Altun1 , Oznur Uludag2 , Fatih Uckardes3 , Emre Gedik1

1 Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adiyaman, Turkey                             2 Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adiyaman,Turkey                                                                                                                                                         3 Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Medical Informatics and Biostatistics, Adiyaman, Turkey

Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres.2018.09.207 2019;26(2):194

10) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

10.1)Biballismusduetothyrotoxicosis F. Mayda Domac1, Y. Şıpka Kurtulmuş1, İ. Çağ2

XXI. World Congress of Neurology vienna

1-İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları EAH,Nöroloji Kliniği

2-Adıyaman  Üniversitesi EAH,Nöroloji Kliniği

 

10.2)Neuroretinal Evaluation Using Optical Coherence Tomography İn Patients Affected By Pituitary Tumors.

Altun Y, Karadag AS, Yucetas SC, Saglam S, Tak AZA, Cag I, Ehi Y.

AnnItalChir. 2017;88:7-14.

PMID:28447589

 

10.3  Case Report

Pharyngeal-Cervical-Brachial Variant of Guillain–Barré Syndrome in Pregnancy

Ekmekçi B*, Sağlam S, Tak ZA, Altun Y, Çağ I and Gedik E

Antalya Ataturk Government Hospital, Neurology, ANTALYA, Turkey

Austin J Neurol Disord Epilepsy 2017/5/26

10.4 Do antiepileptic drugs have any effect on Neutrophil / Lymphocyte and Platelet / Lymphocyte Ratio?

İlhan Çağ [1] , Yaşar Altun [2] , Erman Altunışık

Medical sience and Discovery / cilt 6 sayı 4- 2019 

10.5 Evaluation of biochemical variables in patients with trigeminal neuralgia.

Keskinruzgar A1Yapici Yavuz G2Koparal M3Cag I4Utkun M5Gedik E6.

Br J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jan;57(1):72-75. doi: 10.1016/j.bjoms.2018.11.012. Epub 2018 Dec 7.

11) YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

Researches on scienceand art in 21 stcenturyTurkeyBraın Development FactorsAndLearnıng

Zümrüt Doğan1, Öznur Uludağ2, Deniz Şanlı2, Ebru Elibol3, İlhan Çağ4, Ali Aydın1

1 AdiyamanUniversityFaculty of MedicineDepartment of Anatomy,

Adiyaman, TURKEY

2Adiyaman UniversityFaculty of MedicineDepartment of AnaesthesiologyandReanimation,

Adiyaman,TURKEY

3Adiyaman UniversityFaculty of MedicineDepartment of HistologyandEmbryology,

Adiyaman,TURKEY

4Adiyaman UniversityFaculty of MedicineDepartment of Neurology,

Adiyaman,TURKEY

 

 

12)İdari Görevler

1)Adıyaman Tabibler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,Muhasip üye(2004-2006)

2)Özel Köklü Polikinliği Mesul Müdür(2005)

3)Özel Sevgi Tıp Merkezi Kurucu Üye Ve Yönetim Kurulu Üyesi(2005-2011)

4)Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi Kurucu Üye Ve Yönetim Kurulu Üyesi(2012)

5) Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2015-Devam Ediyor

13)Ödüller

-Takdirname –Mazgirt Kaymakamlığı

14)Bilimsel Ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

1)Türk Tabibler Birliği

2)Türk Noroloji Derneği

15)Sertifikalar Ve Katılım Belgeleri

*35.Ulusal Nöroloji Kongresi 1999.

*Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Belgesi 1999- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.

*36. Nöroloji Kongresi 2000.

*Spastik Çocuklar Günleri Akademik Toplantısı 2001.

*38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002.

*5. Uluslararası Bakırköy Günleri 2003.

* Amiyotrofiklateral Skleroz Grubu Eğitimi 2002.

*Mezuniyet sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı 2004.

*Postgrade Interactive Learning Program forEpilepsySPIKE- E.E.A(EuropanEpilepsy Academy)2004.

*The 7. Caıra International Neurology Conference-Egypt- 2006.

*EuropeanAccreditationCouncilForContiningMedicalEducationCertificate- Parkinson’sDiesease- italy2010.

*46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010.

*46. Ulusal Nöroloji Kongresi Kredili Oturum Sertifikası 4TG01 DEMANS.

*Çukurova Eğitim Günleri –IV. Ağrılı Sendromlar ve Ağrı Sempozyumu 2009.

*6. Ulusal Epilepsi Kongresi Katılım 2008.

* Uyum ve S.E.S Eğitim Sertifikası 1995 –Tunceli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü.

*Uyku Derneği- 4. Uyku Bozuklukları Kursu ( Uyku Bozuklukları Sertifikası)06-09.Haziran.2013 ANKARA

*Uyku Derneği-4.Uyku Bozuklukları Kongresi 30 NİSAN-3 MAYIS 2014 MARDİN

*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültsei KBB Hastalıkları Anabilim dalında Uyku Bozuklukları Ünitesinde

1 aylık pratik eğitim MAYIS 2013 p

*50. Ulusal Nöroloji kongresi   21-27 KASIM 2014 Antalya

54.Ulusal Nöroloji kongresi  30 Kasım-6 Aralık 2018 Antalya

15)Çalışma Yerleri

*1994-1995 Tunceli/Mazgirt Akpazarı Sağlık Ocağı Tabib

*1995-1997 Adıyaman 6 Nolu Sağlık Ocağı Tabib

*1997-2002 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji  Asistanı

*2002-2003 Haydarpaşa Numune Eğitin Ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık sonrası devam

*2003-2005 Adıyaman Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı 

*2005-2011 Özel Sevgi Tıp Merkezi Nörooji Uzmanı

*2011-2012 Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi Nöroloji Uzmanı

*2013 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Öğretim Üyesi

 

16)Yabancı Dil

İngilizce         


Oluşturulma11 Haziran 2013 15:51
Düzenlenme 24 Haziran 2019 14:25
Görüntülenme1701