İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Kürşat KAYA
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Eczacılık Fakültesi
 • Eczacılık Temel Bilimleri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • ERKEK RATLARDA CİSPLATİNİN SEBEP OLDUĞU ÜREME SİSTEMİ HASARINA KARŞI B GLUKANIN FAYDALI ETKİLERİ
  01.09.2016 - 01.09.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  5. ULUSAL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ KONGRESİ
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,AYDIN MUHTEREM,BAŞAK NEŞE
 • PLASMA LİPİTLERİ VE KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
  02.11.2016 - 02.11.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  TBD Biyokimya Günleri, Sivas
  SEÇEN ÖZLEM,KAYA KÜRŞAT
 • Ratlarda Cisplatinin Sinir Sistemi Üzerindeki Yan Etkilerine Karşı Betaglukanın Faydalı Etkileri
  03.11.2015 - 03.11.2015
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  27. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,MEHMET TECELLİOĞLU,BAŞAK NEŞE
 • The Protective Effect of Fish Oil on Cisplatin Induced Hepatotoxicity in Rats
  22.06.2014 - 22.06.2014
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  IFCC WorldLab Istanbul 2014
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI
 • Farklı Yağlarla Beslenen Ratlardan EldeEdilen Torasik Lenf Şilomikronlarının HidrofobikÖzelliklerinin Karşılaştırılması
  29.11.2011 - 29.11.2011
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  XXIII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ
  GÜLDÜR TAYFUN,KAYA KÜRŞAT
 • Sisplatine bağlı periferal ve merkezi sinir sistemlerinde oluşan nörotoksisiteye karşı balık yağının koruyucu etkileri
  11.09.2013 - 11.09.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
  KAMIŞLI SUAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,KAYA KÜRŞAT,KAMIŞLI ÖZDEN,Çelik Hamit
 • Erkek Ratlarda Sisplatine Bağlı Oluşan Üreme Sistemi Hasarına Karşı Balık Yağının Koruyucu Etkileri
  11.09.2013 - 11.09.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
  ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,AYDIN MUHTEREM,KAYA KÜRŞAT
 • Ratlarda Sisplatinin Beyin ve Sinir Dokularında Oksidatif Histolojik ve Elektromiyografik Yan Etkilerine Karşı Hesperidinin Koruyucu Etkisi
  11.09.2013 - 11.09.2013
  Poster
  Ulusal
  Türkçe
  IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
  KAMIŞLI SUAT,ÇİFTÇİ OSMAN,KAYA KÜRŞAT,ÇETİN ASLI,KAMIŞLI ÖZDEN,ÖZCAN ABDULCEMAL

Hakemlikler

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Biomedicine & Pharmacotherapy
  1

Makaleler

 • Beta-glucan attenuates cerebral ischemia/reperfusion-induced neuronal injury in a C57BL/J6 mouse model
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1984-8250
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÖZTANIR MUSTAFA NAMIK,TAŞLIDERE ELİF,BAŞAK TÜRKMEN NEŞE
 • Favourable effect of β-glucan treatment against cisplatin-induced reproductive system damage in male rats.
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0303-4569
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,AYDIN MUHTEREM,TAŞLIDERE ASLI,BAŞAK TÜRKMEN NEŞE
 • The useful effect of b glucan in a C57BL J6mouse model that has oxidative and neuronaldamage caused by global cerebral ischemia reperfusion
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1742-464X
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÖZTANIR MUSTAFA NAMIK,TAŞLIDERE ELİF,BAŞAK NEŞE
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA LIPIDS AND BLOODPRESSURE A RETROSPECTIVE STUDY
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0250-4685
  SEÇEN ÖZLEM,KAYA KÜRŞAT
 • Beneficial effects of hesperidin following cis diamminedichloroplatinum induced damage in heart of rats
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1119-3077
  OĞUZTÜRK HAKAN,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,KAYA KÜRŞAT,DİŞLİ OLCAY MURAT,TURTAY MUHAMMET GÖKHAN,GÜRBÜZ ŞÜKRÜ,BAŞAK NEŞE
 • Beneficial effects of glucan against cisplatin side effects on the nervous system in rats
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0102-8650
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,TECELLİOĞLU MEHMET,BAŞAK NEŞE
 • Hesperidin protects testicular and spermatological damages induced by cisplatin in rats
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  03034569
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,DOĞAN HALEF,BAŞAK NEŞE
 • Fish oil contained in eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid attenuates testicular and spermatological damage induced by cisplatin in rats
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  03034569
  ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,AYDIN MUHTEREM,KAYA KÜRŞAT,OĞUZ FATİH
 • Comparison of hydrophobic properties of thoracic duct lymph chylomicrons from rats given different fats or oils by gavage
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  09312439
  KAYA KÜRŞAT,ÖZLEM IŞIKGİL,GÜLDÜR TAYFUN
 • Hesperidin protects brain and sciatic nerve tissues against cisplatin induced oxidative histological and electromyographical side effects in rats
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0748-2337
  KAMIŞLI SUAT,ÇİFTÇİ OSMAN,KAYA KÜRŞAT,ÇETİN ASLI,KAMIŞLI ÖZDEN,ÖZCAN ABDULCEMAL
 • Fish oil protects the peripheral and central nervous systems against cisplatin induced neurotoxicity
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1028-415X
  KAMIŞLI SUAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,KAYA KÜRŞAT,KAMIŞLI ÖZDEN,ÇELİK HAMİT
 • BENEFICIAL EFFECTS OF BETAGLUCAN AGAINSTCISPLATIN SIDE EFFECTS ON THE NERVOUS SYSTEM IN RATS
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0250-4685
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI,TECELLİOĞLU MEHMET,BAŞAK NEŞE
 • THE PROTECTIVE EFFECT OF FISH OIL ON CISPLATIN INDUCED HEPATOTOXICITY IN RATS
  .2014
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  KAYA KÜRŞAT,ÇİFTÇİ OSMAN,ÇETİN ASLI
 • COMPARISON OF HYDROPHOBİC PROPERTIES OFTHORACIC LYMPH CHYLOMICRONS FROM VARIOUS FATS INRATS
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0250-4685
  GÜLDÜR TAYFUN,KAYA KÜRŞAT

Oluşturulma19 Mart 2015 14:59
Görüntülenme212