İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet BÜLBÜL
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

YAYINLAR:

a.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1)     Ozan H, Özerkan K, Aker A, Bülbül M. A case with three primary tumors of the ovary, endometrium and gallbladder. Eur J Gynaecol Oncol. 2008;29(5):551-3.

2)     Duran M, Abdullayev R, Çömlekçi M, Süren M, Bülbül M,Aldemir T. Comparison  of  early  and  late  percutaneous  tracheotomies  in  adult intensive  care  unit. Rev  Bras  Anestesiol.  2013

 

b.    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)      

 

c.     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1)      

 

d.    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1)      

 

e.     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)     Kimya Y, Bül­bül M, Altun O, Cengiz C. İntrauterin transfüzyonlarla tedavi edilen Rh D alloimmunize gebeliklerin ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi.          Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2009; 6(3): 178- 84

2)     Çot Ö, Çelen B, Bülbül M, Develioğlu O. Tekrarlayan gebelik kayıplarında bir sonraki gebeliğin sonucu: Prognostik faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 34(1): 21-25

3)     R. Abdullayev, M. Duran, M. Çömlekçi, M. Süren, M. Bülbül, MT. Aldemir. Erişkin yoğun bakım ünitesinde erken trakeotomi ve geç trakeotomi olarak karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji Ve Reanmasyon Derneği Dergisi 2013 (P-846)

 

f.      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1)     Yücel M, Bülbül M, Göksu M, Küçükebe ÖB. Gebede akut batın: apendiks epiploica, olgu sunumu. 14. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2013; PB-002

 

g.    Diğer yayınlar

1)      

 

E. PROJELER

1.     Adıyaman BAP projesi 2013: Karbon dioksit pnömoperitoneumunda sıcaklık derecesi, nem oranı ve basınç düzeyi kombinasyonlarının ovaryan foliküllerin gelişimi ve seks hormon seviyeleri üzerine etkileri (randomize kontrollü deneysel araştırma)

 

F. İDARİ GÖREVLER

 

G. ÖDÜLLER

 

H. YABANCI DİL PUANI

1)     İngilizce

 

I. KONGRE KATILIMLARI:

1.     7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi -- 13-16 Ocak 2005

2.     8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi -- 17-21 Ocak 2007

3.     6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi -- 14-19 Mayıs 2008

4.     9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi -- 15-18 Ocak 2009

5.     3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi -- 7-11 Nisan 2009

6.     7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Menopoz Kursu -- 13-16 Ocak 2005

7.     7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Onkoloji Kursu  -- 13 16 Ocak 2005

8.     Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği: Ovulasyon İndüksiyonu Kursu --26 Mart 2005

9.     Türk Jinekoloji ve Obstetri Demeği: Jinekolojik Enfeksiyonlar Kursu -- 26 Kasım 2005

10.  Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı -- 26 - 29 Ocak 2006

11.  Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği: Obstetrik Ultrasonografi Kursu --26 Şubat 2006

12.  8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Cinsel Disfonksiyon Kursu -- 17-21 Ocak 2007

13.  Acıbadem Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu 18 Şubat 2007

14.  Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği: Obstetrik Ultrasonografi ve Antanatal bakım -- 17-18 Mart 2007

15.  Acıbadem Ovulasyon İndüksiyonu Kursu -- 24 Haziran 2007

16.  Alt Genital Sistem Patolojileri Yaz Sempozyumu -- 06-09 Eylül 2007

17.  2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı -- 17-20 Ocak 2008

18.  9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Seksüel Disfonksiyon Kursu -- 15-18 Ocak 2009

19.  3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi Temel Laparoskopi Kursu --8 Nisan 2009

20.  14. Ulusal Perinatoloji kongresi –2013

21.  Perinatolojideki son gelişmeler Mardin 2013

 

J. SERTİFİKALAR:

1.     Hastane enfeksiyonları kursu : 26 Haziran 2009

2.     Klinik laboratuar ilişkileri kursu : 22 Haziran 2009

3.     Travmalı hastaya yaklaşım kursu : 15 Haziran 2009

4.     Yeni doğan resusitasyon kursu  : 20-22 Aralık 2006

5.     Parenteral ve enteral beslenme kursu : 28.03.2009

6.     Temel yaşam desteği(CPR) eğitimi : 06.12.2006 ve 12.05.2009

7.     Ağrı değerlendirme ve yönetimi eğitimi : 15.04.2009

8.     Kalite yönetim sistemi prosedürleri eğitimi : 28.04.2008

9.     Sivil savunma eğitimi : 25.09.2006

10.  UÜ-SK hasta ve yakınlarının eğitimi : 29.03.2007

11.  Enformasyon yönetimi eğitimi : 29.03.2007

12.  Yangın söndürme eğitimi : 21.11.2007 ve 05.12.2007

13.  Dosya düzeni, arşiv, ağrı ve yönetimi, bası yarası riski değerlendirme eğitimi : 02.10.2007

14.  Uluslararası hasta güvenliği, hasta dosyası düzeni, akreditasyon ve JCI standartları eğitimi  : 26.10.2007

15.  Klinik araştırmalar, ilgili yasal düzenlemeler, etik kurullar ve araştırıcının sorumlulukları : 30.01.2008


Oluşturulma16 Nisan 2013 23:32
Görüntülenme2345