İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi

1.      Adı soyadı: Mehmet KARATAŞ

            Kulak Burun Boğaz Uzmanı

2.      Doğum Tarihi: 1979

3.      Akademik Ünvanlar:

Tıp Doktoru Ünvanı: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003)

Kulak Burun Boğaz Uzmanlığı:T.C.S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği (2010)

 

4.      Tıpta Uzmanlık Tezi:

Gebelikte ve doğum sonrasında nazal fizyolojinin anterior rinoskopi ve anterior   rinomanometri (ARM) ile kıyaslanması

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Muhammet TEKİN

5.      Yayınlar:

 

a.      Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1.      Çakıcı M, Sarıkaya Y, Çetin M, Karataş M, Doğan A, Doğan S , Kaskalan E, Polat M, Tasolar H, Abus S. (2014). Evaluation of Subclinical Atherosclerosis in Chronic Sinusitis patients. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Archives of the Turkish Society of Cardiology) (Kontrol No: 1133216).

2.      Acar G. Ö, Tekin M, Karataş M, Özdamar O İ. Bilateral hypopharyngeal perforations caused by penetrating trauma to the neck. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. DOI no: 10.5606/kbbihtisas.2015.68335.

3.      Karataş M, Çam O H, Özdamar O İ, Tekin M. Sfenokoanal polip. Praxis of Otorhinolaryngology. DOI no:10.5606/kbbu.2015.68077

4.      Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Bayraktar C, Kaskalan E,  İnan H M. Concurrence of left maxillary antrolith and right-sided nasal inverted papilloma: case report.Journal of Clinical & Medical Case Reports. DOI no:10.13188/2332-4120.1000008 

5.       Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Erdoğdu İH, Bulut HT, et al. A Slow Growing Mass of Hard Palate: Schwannoma-Case Report. J Clin Med Case Reports. 2015;2(1): 4.

6.      Doğan S, Karataş M, Sarıkaya Y, Yazıcı H. Orta ve alt konka bülloza birlikteliği. Praxis of Otorhinolaryngology. DOI no:10.5606/kbbu.2015.70893

7.      Sarıkaya Y, Karataş M, Doğan S, Kaskalan E. Intralingual cystic mass in an adolescent with history of hydatidosis-case report. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. DOI no: 10.5336/caserep.2014-43026 

8.      Sarıkaya Y, Karataş M, Doğan S, Bayraktar C, Çam OH.  Self-inflicted negative pressure of the external ear canal: a rare cause of tympanic membrane perforation. Praxis of Otorhinolaryngology. DOI no: 10.5606/kbbu.2016.88598

9.      Simsek A, Bayraktar C, Dogan S, Uckardes F, Reyhan AH, Sarıkaya Y,Karatas M, and Capkın M. Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Apneic Children. Optometry and Vision Science.Vol. 93, No. 1, January 2016. DOI no:

10.  Çam OH, Karataş M. A Life Threatening Pitfall in Ear Surgery: Extracranial SigmoidSinus. The Journal of Craniofacial Surgery, Volume 26, Number 7, October 2015. DOI: 10.1097/SCS.0000000000002116

11.  Karataş M, Çam OH, Tekin M. Assesment Of Nasal Airway Patency During Pregnancy And Postpartum Period: Correlation Between Subjective And Objective Techniques. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. DOI no: 10.5606/kbbihtisas.2016.34545

12.  Cem Bayraktar, Abbas Ali Tam, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Ruslan Abdullayev, İbrahim HalilErdoğdu.A cervical bronchogenic cyst mimicking perithyroidal cyst: case report. ENTcase 2015; 1(3):181-185

 

b.      Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1)      Ç.İ. Ruhi, M. Karataş, T.A. Eraslan, F.C. Arıbal, M. Tekin. Ekim 2004–Ocak 2007 arasında uygulanan timpanoplastilerin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi, Antalya, 2007

2)      G. Özbilen Acar, M. Tekin, M. Karataş, İ. Özdamar . Eksternal boyun travmasına bağlı hipofarenks perforasyonu. 30. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008.

3)      O. H. Çam, M. Tekin, M. F. Hanege, M. Karataş. Oksipitokollar Zonadan sonra geç gelişen Ramsay Hunt olgusu. 32. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010.

4)      Ş C Yücetaş, M Karataş, G Şahin. Tek Hemisfer Durasından Kaynaklanan Dört Farklı Yerleşimli Meningioma Vakası. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Nisan-2013.

5)      M Karataş, O H Çam, O İ Özdamar, M Tekin. Sfenokoanal polip: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

6)      Y Sarıkaya, M. Karataş, S. Doğan, E. Kaskalan, C. Bayraktar, H. Yazıcı. İntralingual Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013

7)      S. Doğan, M. Karataş, Y. Sarıkaya, H. Yazıcı, C. Bayraktar, M. Metin, E. Gezmiş. Eş Zamanlı Orta Ve Alt Konka Bülloza. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013

8)      C. Bayraktar, S. Doğan, H. Yazıcı, Y. Baygit, Y. Sarıkaya, M. Karataş, E. Gezmiş. Lateral Krustan Köken Alan Extranazofarengeal Anjiofibroma Olgu Sunumu. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013

9)      Y. Baygit, S. Doğan, H. Yazıcı, C. Bayraktar, Y. Sarıkaya, M. Karataş, E. Gezmiş Nazal vestibülden köken alan extranazofarengeal anjiofibroma; nadir bir olgu sunumu. 35. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013

10)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Halil İbrahim Erdoğdu, Haci Taner Bulut, Şeyho Cem Yücetaş. Sert damakta Schwannoma: olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

11)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Emin Kaskalan, Hacı Mehmet Inan. Eşzamanlı sol maksiller antrolit ve sağ taraflı inverted papilloma: olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

12)  Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Erhan Kayıkçıoğlu, Bilge Aydın Türk, Halil İbrahimErdoğdu. Kronik Nazal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi: Nazal Schwannoma. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

13)  Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Sinan Hatipoğlu, Emin Kaskalan. Bilateral ani işitme kaybının nadir bir sebebi: İopromid. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

14)  Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Osman Halit Çam. Dijital travmaya bağlı timpanik membrane perforasyonu: 2 olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

15)  Osman Halit Çam, Mehmet Karataş. Pnömosefali ile prezente olan geç bir temporal radyonekroz vakasi. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

16)  Osman Halit Çam, Mehmet Karataş. Nadir bir vaka: ekstrakranial seyirli sigmoid sinus. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

17)  Emin Kaskalan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Cem Bayraktar, Sedat Doğan, Erhan Kayıkçıoğlu, Muzaffer Öğer. Tek Tragustan Hazırlanan Kelebek Kıkırdak Greftlerle Aynı Seansta Bilateral Miringoplasti. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

18)  Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Metin, Mehmet Karataş, Halil İbrahim Erdoğdu. Respiratuar epitelyal adenomatoid hamartoma olgu sunumu.36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014

19)  Mehmet Metin, Haşmet Yazıcı, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya. Nadir bir Objektif tinnitus sebebi: Orofaringeal karotis tortuzyonu.36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

20)  Yasin Sarıkaya, Muhammer Özgür Çevik, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Mehmet Metin. Faktör V Leiden mutasyonuna bağlı bilateral rekürren işitme kaybı. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

21)  Haşmet Yazıcı, Sedat Doğan, Mehmet Metin, Cem Bayraktar, Mehmet Karataş. İntranazal myofibroplastik sarkoma olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

22)  Cem Bayraktar, Abbas Ali Tam, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Ruslan Abdullayev, Halil İbrahim Erdoğdu. Peritiroidal kist olarak ortaya çıkan servikal bronkojenik kist. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

23)  Sedat Doğan, Mehmet Metin, Haşmet Yazıcı, Yasin Sarıkaya, Cem Bayraktar, Mehmet Karataş. Nazal Valvde Pyojenik Granülom. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

24)  Ben nasıl yapıyorum? Mehmet Karataş - Endoskopik ve Mikroskopik Kelebek Timpanoplasti (Sözlü Sunum). 13. Video Konferanslar / 27 - 29 Mart 2015 / Adana HiltonSA, Adana.

25)  Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Şirik, Mustafa Kaymakçı. İnverted papilloma:olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

26)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Mehmet Şirik, Haşmet Yazıcı. Tip 1 diyabetli hastada sağ maksiller ve sol sfenoid fungal sinüzit:olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

27)  Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Şirik, Erhan Kayıkçıoğlu. İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

28)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Emin Kaskalan, Mehmet Şirik. Nazal obstrüksiyonun nadir bir sebebi:Sfenokoanal polip- Olgu Sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

29)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Bülent Petik. Nazal polipozisli hastada maksiller sinüs medial duvarını destrükte eden fungus topu: olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

30)  Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Bülent Petik, Bilge Aydın Türk. Epistaksisin nadir bir sebebi: ayak parmağı malign melanomunun paranazal sinüs metastazı-olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

31)  Şeyho Cem Yücetaş, Halil Beklen, Mehmet Karataş, Halil Hüseyin Çağatay, Kadir Yıldırım. Posttravmatik Yaygın Pnömosefalusa Bağlı Görme Kaybı Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya,2015

32)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar.Akut tonsilit sonrası gelişen peritonsiller ve periparotid abse. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

33)  Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Emin Kaskalan. Demir parçacığına bağlı delici boyun ve künt tiroid kartilaj travması:şanslı bir olgu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015

34)  Mehmet Karataş, Cem Bayraktar, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan. Erişkin hastada nazofarenks tümörünü taklit eden akut nazofarenjit: olgusunumu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015

35)  Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Mehmet Şirik. Fasiyal ağrının nadir bir sebebi: bilateral süperior konka bülloza- olgusunumu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

 

c.       Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 

1)      Karataş, Mehmet. Baş ve Boyun Kanserleri. Goldman’s Cecil Textbook of Medicine (Türkçe 24. Baskı) 2015. Kısım XV: Onkoloji, Bölüm 196. Güneş Tıp Kitabevleri.


Oluşturulma30 Mart 2015 13:33
Görüntülenme4199