İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet TEKİN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

6.1.1. Tekin MToplu YKahramaner ZErdemir AGulyuz AKonca CUckardes F. The mean platelet     volume levels in children with PFAPA syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 May;78(5):850-3.

6.1.2. Tekin M. Response to the Letter to the Editor regarding "The mean platelet volume levels in children with PFAPA syndrome". Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jul;78(7):1196.

 

6.1.3. Konca C, Kahramaner Z, Bulbul M, Erdemir A, Tekin M, Ercan S, Yilmaz S, Arpaci A, Turgut M. Association between Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and TTN. Horm Res Paediatr. 2014;81(6):397-401.

6.1.4. C Konca, M Tekin, P Colak, F Uckardes, M Turgut. An Overview of Platelet Indices for Evaluating Platelet Function in Children with Scorpion Envenomation. EXCLI Journal 2014;13:801-808.

6.1.5. Erdemir A, Kahramaner Z, Arik B, Bilgili G, Tekin M, Genc Y. Reference ranges of kidney dimensions in term newborns: sonographic measurements. Pediatr Radiol 2014;44(11):1388-92.

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.1.1. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Sadık Akgün, Mehmet Bülbül, Mehmet Çoban, Zelal Kahramaner, Mehmet Turgut.Prevalence of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis, Seasonal Distribution, and Laboratory Findings in the Southeast of Turkey. J Pediatr Inf 2014;8:7-11.

 

6.2.2. Mehmet TEKİN, Yüksel TOPLU, Abdulgani GÜLYÜZ, Çapan KONCA, Selçuk UZUNER, Fatih ÜÇKARDEŞ. Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit (PFAPA) Sendromlu Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2014;23(1):10-5.

 

6.2.3. Çapan Konca, Zelal Kahramaner, Mehmet Çoban, Yeliz Mahanoğlu, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi. Güncel Pediatri 2014;12(1):54-7.

 

6.2.4. Mehmet Tekin, Çapan Konca, Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir. Harlequin iktiyozis: Aynı ailede üçüncü olgu. Türk Ped Arş 2014; 49: 269-71.

 

6.2.5. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Mustafa Gökhan Usman, Yeliz Genç, Mehmet Turgut. The Evaluation of Poisoning Cases who Applied to the Adıyaman University Training and Research Hospital Pediatrics Emergency Department. JAEM 2014; 13: 166-71.

 

6.2.6. Mehmet Tekin, Çapan Konca, Abdulgani Gülyüz. Hypocalcemic Convulsion in a Six-Year-Old Child with Vitamin D Deficiency. JAEM 2014; 13: 206-8.

 

6.2.7. İbrahim Hakan Bucak, Seyit Ali Gümüştaş, Habip Almiş, Abdulkadir Sari, Hatice Uygun, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. İki Olgu Nedeni ile Çocukluk Çağının Selim Kemik Tümörü Osteoid Osteom. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2014;23(4):201-4.

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

6.3.1. M Tekin, C Konca, Z Kahramaner, A Erdemir, A Gulyuz, F Uckardes, M Turgut. The Mean Platelet Volume in Infants with Meconium Stained Amniotic Fluid. PO-095a. European Academy of Paediatric Socities. October 17-21, 2014, Barcelona, Spain.

6.3.2. Z Kahramaner, A Erdemir, B Arik, G Bilgili, M Tekin, Y Genc. Reference Ranges of Liver and Spleen Dimensions in Term Infants: Sonographic Measurements. PO-0725c. European Academy of Paediatric Socities. October 17-21, 2014, Barcelona, Spain.

6.3.3. M Tekin, C Konca, V Celik, H Almis, Z Kahramaner, A Erdemir, A Gulyuz, F Uckardes, M Turgut. Is Vitamin D Deficiency A Risk Factor for Urinary Tract Infection in Children. PS-244a. European Academy of Paediatric Socities. October 17-21, 2014, Barcelona, Spain.

6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.5.1. Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir, Sümeyye Ercan, Mehmet Tekin, Velat Çelik. Yenidoğanda Kalsiyum Tedavisi Sonrası Deri Kalsinozisi: İki Olgu Sunumu. The Journal of Pediatric Research 2014;1(1):46-8.

6.5.2. Çapan Konca, Eyyüp Karahan, İsmail Borucu, Mehmet Tekin. Brusellozun Nadir Bir Klinik Bulgusu: Akut Batın. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 28(1): 27-29.

6.5.3. Aydın Erdemir, Zelal Kahramaner, Mehmet Tekin, Sümeyye Ercan, Bilal Arık, Özgür Çevik. Nadir Bir Fetal Anomali Olan Meckel-Gruber Sendromu: Olgu Sunumu. The Journal of Pediatric Research 2014;1(3):164-6.

6.5.4. Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir, Özlem Giray Bozkaya, Mehmet Tekin, Sümeyye Ercan, Bilal Arık. Ağır Tetra-Amelisi Olan Roberts/SC Fokomeli Sendromu: Olgu Sunumu. The Journal of Pediatric Research 2014;1(3):167-9.

6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.6.1. Yüksel Toplu, Mehmet Tekin, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Erkan Karataş, Tuba Bayındır. PFAPA Sendromlu Hastalarda Medikal ve Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Tedavide Multidisipliner Yaklaşım. P-435. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012. Antalya.

6.6.2. Çapan Konca, Mehmet Çoban, Sadık Akgün, Mehmet Tekin, Zelal Kahramaner, Aydın Erdemir, Mehmet Turgut. Akut Gastroenterit Tanısı İle İzlenen Hastalarda Rotavirüs Sıklığı. P-086. 49. Türk  Pediatri Kongresi. 10-13 Haziran 2013. İstanbul.

6.6.3. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Kasım Özarslan, Mehmet Turgut. Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Abdominal Epilepsi. P-361.  57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya.

6.6.4. Çapan Konca, Eyyüp Karahan, İsmail Borucu, Mehmet Tekin. Brusellozun Nadir Bir Klinik Bulgusu: Akut Batın. P-362. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya.

6.6.5. Çapan Konca, Zelal Kahramaner, Yeliz Mahanoğlu, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi. P-363. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya.

6.6.6. Mehmet Tekin, Yüksel Toplu, Çapan Konca. PFAPA Sendromunda Mean Platelet Volume Düzeylerinin Değerlendirilmesi. P-364. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya.

6.6.7. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. Tiner Alımı Sonrası Gelişen Kimyasal Pnömonilerde Steroid Kullanımı. P-366. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2013. Antalya.

6.6.8. Aydın Erdemir, Zelal Kahramaner, Bilal Arık, Gökmen Bilgili, Mehmet Tekin, Yeliz Genç. Term Yenidoğanlarda Böbrek Boyutlarının Referans Değerleri: Sonografik Ölçümler. PS-066. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2014. Antalya.

6.6.9. Çapan Konca, Zelal Kahramaner, Mehmet Bülbül, Aydın Erdemir, Mehmet Tekin, Sümeyye Ercan, Sedat Yılmaz, Abdullah Arpacı, Mehmet Turgut. Serum 25-Hidroksi D Vitamini Düzeyleri İle Yenidoğanın Geçici Takipnesi Arasındaki İlişki. PS-104. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2014. Antalya.

6.6.10. Mehmet Tekin, Selçuk Uzuner, Hasan Önal, Rengin Şiraneci. Atopik Hastalık Tanısıyla Takipli Hastalarda İmmünglobülin A Eksikliği İnsidansı. P-015. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.

6.6.11. Mehmet Tekin, Çapan Konca, Abdulgani Gülyüz. Altı Yaşında Bir Çocukta Vitamin D Eksikliğine Bağlı Hipokalsemik Konvülziyon. P-036. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.

6.6.12. Mehmet Tekin, Yüksel Toplu, Abdülgani Gülyüz, Çapan Konca, Selçuk Uzuner, Fatih Üçkardeş. Peryodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit (PFAPA) Sendromlu Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. P-072. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.

6.6.13. Abdülgani Gülyüz, Mehmet Tekin, Çapan Konca, Muhammed İkbal Yetiş, Mehmet Demircan. Geç Çocuklukta Tanı Konulan Konjenital Bir Anomali: Morgagni Hernisi. P-102. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.

6.6.14. Mehmet Tekin, Abdülgani Gülyüz, Çapan Konca, Selçuk Uzuner. PFAPA Sendromu Ve Henoch-Schönlein Purpurası Birlikteliği: Ortak Genetik Hastalıklar Mı Yoksa Sadece Tesadüf Mü? P-179. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.

6.6.15. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Ferhat Karakoç, Mehmet Turgut. Çocuk Yoğun Bakım Tecrübelerimiz: 770 Hastanın Değerlendirilmesi. P-118. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.16. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Mustafa Gökhan Usman, Yeliz Genç, Mehmet Turgut. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Şikayeti İle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. P-119. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.17. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. Akrep Zehirlenmelerinde Doksazosin Kullanımı. P-120. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.18. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Pınar Çolak, Fatih Üçkardeş, Mehmet Turgut. Akrep Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Trombosit Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi İçin Trombosit Göstergelerine Genel Bir Bakış. P-122. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.19. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Yeliz Genç, Mehmet Tekin. Adıyaman İlinde Akrep Zehirlenmesi Nedeniyle Yatılı Olarak İzlenen Çocuk Hastalarının Klinik Ve Epidemiyolojik Özellikleri Ve Sonlanımları. P-123. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.20. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Fatih Üçkardeş, Mehmet Turgut. Mekanik Ventilatör İhtiyacı Olan Çocuklarda Mortalite, Morbidite Ve Sonlanım Üzerine Etkili Faktörler. P-124. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.21. Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Tekin, Çapan Konca, Mehmet Turgut. Euphorbia Helioscopia (Sütleğen) Bitkisine Bağlı Fitodermatit. P-316. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.22. Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Tekin, Çapan Konca, Mehmet Turgut. Altı Aylık Bir Çocukta Lumbosakral Herpes Zoster Enfeksiyonu. P-346. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.6.23. Mehmet Tekin, Habip Almış, Kasım Özarslan, Abdulgani Gülyüz, Mehmet Turgut. Epstein-Barr Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Gianotti-Crosti Sendromu: Olgu Sunumu. P-358. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 22-26 Ekim 2014. Antalya.

6.7.  Diğer yayınlar

7.    Projeler

8.    İdari Görevler

9.    Ödüller

9.1. Çapan Konca, Mehmet Tekin, Mehmet Turgut. Akrep zehirlenmelerinde Doksazosin kullanımı. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ.

10. Yabancı Dil Puanı: UDS 71.250


Oluşturulma11 Nisan 2016 10:41
Görüntülenme2562