İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehmet Zülfü YILDIZ
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Biyoloji

İletişim

 • Şanlıurfa İli Çöl Varanı (Varanus griseus) Tür Eylem Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi
  11.06.2019 - 01.12.2019
  Danışman
  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 • VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİNİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİBİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ
  05.08.2013 - 01.12.2014
  Araştırmacı
  0
 • Bolkar Dağlarında (Niğde, Ulukışla) Yaşayan Rana holtzi (Anura: Ranidae)’in Populasyon Dinamiği ve Yaşam Döngüsü
  01.10.2007 - 05.07.2010
  Araştırmacı
  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
 • Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası Herpetofuanası
  27.10.2016 - 19.12.2018
  Araştırmacı
  HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ağrı ilinin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter izleme projesi
  01.01.2014 - 01.04.2015
  Uzman
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
 • Hatay İli nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi
  22.10.2015 - 24.12.2017
  Danışman
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adıyaman ilinin Amfibileri,
  22.06.2016 - 22.02.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Bitlis ilinin Amfibileri
  22.06.2016 - 22.02.2017
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Engerek Zehirlerinin Protein Özellikleri ve Sitotoksisiteleri ile Koagülasyona Etkilerinin Araştırılması ve Biyoteknolojik Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
  15.11.2011 - 15.01.2015
  Araştırmacı
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Bitlis İli nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi
  12.09.2014 - 15.09.2016
  Danışman
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adana Hatay Mersin Kahramanmaraş Osmaniye Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması Projesi
  15.01.2015 - 15.01.2016
  Danışman
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • VAN BİTLİS HAKKÂRİ MUŞ SİİRT VE ŞIRNAK İLLERİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
  14.03.2015 - 15.06.2016
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Hatay ili İskenderun Kertenkelesi Acanthodactylus schreiberi tür eylem planı hazırlanması
  15.05.2015 - 19.11.2015
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi Ağrı İli nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme İşi
  17.01.2015 - 08.05.2015
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi Van İli nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme İşi
  02.02.2014 - 01.09.2015
  Araştırmacı
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Adana ilinin herpetofaunası
  24.04.2014 - 31.12.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Anadoluda dağılış gösteren Cyrtopodion Cinsinin moleküler filogenisi
  22.10.2013 - 21.10.2015
  Yürütücü
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Şanlıurfa nın Herpetofaunası
  -
  Yönetici
 • Bolkar Dağlarında Niğde Ulukışla Yaşayan Rana holtzi Anura Ranidae in Populasyon Dinamiği Ve Yaşam Döngüsü
  -
  Bursiyer
 • Bolkar Dağlarında Niğde Ulukışla Yaşayan Rana holtzi Anura Ranidae in Populasyon Dinamiği
  -
  Araştırmacı
 • Bolkar Dağlarında Niğde Ulukışla Yaşayan Rana holtzi Anura Ranidae in Populasyon Dinamiği ve Yaşam Döngüsü
  -
  Araştırmacı
 • Deneysel İskemi Reperfüzyon Oluşturulmuş Sıçan Retinasında Çeşitli Antioksidanların Koruyucu Etkisi
  -
  Araştırmacı
Oluşturulma10 Ekim 2014 16:17
Düzenlenme 27 Ekim 2017 11:22
Görüntülenme135