İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mehriban EMEK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
 • Bilgisayar Teknolojileri

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • ASTRONOMY IN ANCIENT EGYPT
  16.01.2018 - 16.01.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURE AND CIVILIZATION
  EMEK MEHRİBAN,ŞAHİN Ethem İlhan
 • ANALYTICAL EVALUATION OF HOLTSMARK DISTRIBUTION OF ENERGIES AND ITS ROLE IN PLASMA MICROFIELDS
  22.11.2018 - 22.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EJONS 5. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
  MEHMETOĞLU BAHTİYAR,EMEK MEHRİBAN
 • ANALYTICAL EVALUATION PROCEDURE FOR THE MOLECULAR ELECTRIC MULTIPOLE MOMENT USING GUSEINOV ONE-RANGE ADDITION THEOREM
  22.11.2018 - 22.11.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  EJONS 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES
  EMEK MEHRİBAN,MEHMETOĞLU BAHTİYAR
 • ANALYTİCAL ESTİMATES OF SPECİFİC HEAT CAPACİTY OF SEMİCONDUCTOR GAAS BY USİNG EİNSTEİN- DEBYE MODEL
  07.12.2018 - 07.12.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
  MEHMETOĞLU TURAL,EMEK MEHRİBAN
 • Microwave Absorbing Properties of Polyaniline-NiFe2O4:TB Composites
  18.09.2017 - 18.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Tokyo Summit - EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Science
  Şahin Ethem İlhan,KARTAL MESUT,EMEK MEHRİBAN
 • WHY IS THE LABORATORY NECESSARY FOR PHYSICS EDUCATION?
  07.10.2017 - 07.10.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  I Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi
  EMEK MEHRİBAN
 • MICROWAVE ABSORBING PROPERTIES OF POLYANILINE-NİFE2O4: TB COMPOSITES
  18.09.2017 - 18.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  TOKYO SUMMIT- EJONS INTERNATINAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE
  ŞAHİN ETEM İLHAN,KARTAL MESUT,EMEK MEHRİBAN
 • USE OF NANO ELECTROMAGNIC TECHNOLOGY TO ELIMINATE FUNGAL METHODS
  18.09.2017 - 18.09.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  TOKYO SUMMIT- EJONS INTERNATINAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
  MEDEUOVA GZH,MYRZAHMETOVA NM,IMANOVA EM,EMEK MEHRİBAN
 • ASTROLOGY IN EUROPE AND JOHANNES KEPLER AFTER THE DEMOLOTION OF TAKIUDDIN OBSERVATORY
  12.03.2017 - 12.03.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
  EMEK MEHRİBAN
 • IBN AL HAYTHAM (IBN-I HEYSEN)’S LIGHT THEORY
  12.03.2017 - 12.03.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCİAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC
  EMEK MEHRİBAN
 • POLİMERLE DENGELENMİŞ SIVI KRİSTAL MALZEME
  08.04.2017 - 08.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  UMTEB-INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
  EMEK MEHRİBAN,ŞAHİN ETEM İLHAN
 • THE DEVELOPMENT OF OPTICS IN HISTORICAL PROCESS
  08.04.2017 - 08.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  UMTEB-INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
  EMEK MEHRİBAN,ŞAHİN ETEM İLHAN
 • APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PHYSICS
  08.04.2017 - 08.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  UMTEB - INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
  ŞAHİN ETEM İLHAN,EMEK MEHRİBAN
 • Electrooptical Properties of Liquid Crystals via Molecular Alignment
  03.07.2010 - 03.07.2010
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  MOLMAT2010, 4th International Conference on Molecular Materials
  YILMAZ Süleyman, MELIK Halide, EMEK Mehriban
 • Comparative Study of Liquid Crystalline in Applied AC and DC Voltages by Electrooptical Transmission
  13.09.2005 - 13.09.2005
  Özet bildiri
  Ulusal
  İngilizce
  TFD-23, Turkish Physical Society 23th Physics Conference
  YUSUFOVA M, YILMAZ S
 • Mie Scattering and Domain Structure of Ferroelectrics
  03.09.2001 - 03.09.2001
  Davetli konuşmacı
  Uluslararası
  İngilizce
  IMF10-10th International Meeting on Ferroelectricity
  YILMAZ S, MAMEDOV A M, YUSUFOVA M, KARADAG F
 • Scattering Properties of red Blood Cell RBC
  28.08.2000 - 28.08.2000
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  5th International Conference on Electromagnetic and Light Scattering by Nonspherical Particles
  MAMEDOV A M, YILMAZ S, YUSUFOVA M, MAMEDOVA N

Hakemlikler

 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
  2017
  Bildiri Kitabı
  Uluslararası
  GÜRCİSTAN
  Türkçe
  1st INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES
  1

Editörlükler

 • EJONS International Journal onMathematic, Engineering and Natural Sciences
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Editör
  İKSAD YAYINEVİ
  EMEK MEHRİBAN
 • 1. ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUT EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ ÖZET KİTABI
  2017
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  İKSAD YAYINEVİ
  EMEK MEHRİBAN

Kitaplar

 • Jeopolitik ve Jeostratejik Perspektifle: Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri
  2018
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Vize Yayıncılık
  EMEK MEHRİBAN

Makaleler

 • Molecular Alignment on Polyimide Film for Liquid Crystals by the Application of Photolithography
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YILMAZ S, MELIK H, EMEK M
 • Optical Properties of Aligned Nematic Liquid Crystals in Electric Field
  .2011
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YILMAZ S, MELIK H, ANGAY F, EMEK M
 • Optical Properties Of Nematic Liquid Crystal C21H27NO2S Under AC DC Electric Fields
  .2009
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  EMEK M, BESLI N, YILDIRIM A, YILMAZ S
 • Comparative Study of Liquid Crystalline in Applied AC and DC Voltages by Electro optical Transmission
  .2007
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YILMAZ S, YUSUFOVA M, OZAYDIN S
 • Mie Scattering and Domain Structure of Ferroelectrics
  .2002
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  YILMAZ S, MAMEDOV A M, YUSUFOVA M, KARADAG F
 • Scattering Properties of Red Blood Cell RBC
  .2000
  Hakemli
  Ulusal
  TÜRKİYE
  İngilizce
  MAMEDOV AM, YILMAZ S, YUSUFOVA M, MAMEDOVA N

Oluşturulma03 Aralık 2016 16:13
Görüntülenme138