İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Miraç UÇKUN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Mühendislik Fakültesi
 • Gıda Mühendisliği

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Endüstriyel Atıksulardan Kurşun ve Kadmiyum BiyogiderimineYönelik Bir Ön Çalışma
  25.04.2019 - 25.04.2019
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019)
  ALKAN UÇKUN AYSEL,UÇKUN MİRAÇ
 • Investigation of Acetylcholinesterase activity in the gills and digestive glands of penconazole-treatedfreshwater mussels (Unio mancus)
  28.06.2019 - 28.06.2019
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019)
  UÇKUN MİRAÇ
 • Effect of Geraniol on Liver MetallothioneinLevel in Lead Acetate Administered Rats
  26.04.2018 - 26.04.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
  YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ,ÖZKAYA AHMET
 • Protection by Geraniol of Lead-Acetate Induced Oxidative Stress on Rat Liver Biochemical Parameters
  18.04.2017 - 18.04.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES
  ÖZKAYA AHMET,YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ,ŞAHİN ZAFER,YOLOĞLU SEMRA,KUZU MÜSLÜM,ÇOMAKLI VEYSEL,DEMİRDAĞ RAMAZAN
 • Effects of Metal Pollution on Metallothionein Level of Mussels in Atatürk Dam Lake
  11.05.2017 - 11.05.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ECOLOGY 2017
  YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ,ALKAN UÇKUN AYSEL
 • Atatürk baraj gölündeki metal kirliliğinin midyelerde çeşitli biyokimyasal belirteçler üzerine etkileri
  05.09.2016 - 05.09.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Biyoloji Kongresi
  YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ,ALKAN UÇKUN AYSEL
 • Atatürk baraj gölü su, sediment ve midyelerinde metal birikiminin izlenmesi
  05.09.2016 - 05.09.2016
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  23. Ulusal Biyoloji Kongresi
  ALKAN UÇKUN AYSEL,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN
 • VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİN EXPRESSİNG ENTEROBACTER AEROGENES AND PSEUDOMONAS AERUGİNOSA RESPOND DİFFERENTLY TO CARBON CATABOLİTE AND OXYGEN REPRESSİON FOR PRODUCTİON OF L-ASPARAGİNASE: AN ENZYME USED İN CANCER THERAPY
  21.06.2004 - 21.06.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
  KAHRAMAN HÜSEYİN,GEÇKİL HİKMET,GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ
 • VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİN GENİ KLONLANMIŞ ENTEROBACTER AEROGENES VE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA'DA L-ASPARAJİNAZ ÜRETİMİ: KANSER KEMOTERAPİSİNDE KULLANILAN ÖNEMLİ BİR ENZİM
  16.04.2004 - 16.04.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. KLİNİK BİYOKİMYA VE KANSER SEMPOZYUMU
  ATEŞ BURHAN,YILMAZ İSMET,GEÇKİL HİKMET,GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ
 • VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİN GENİ KLONLANMIŞ ENTEROBACTER AEROGENES'İN ÇOĞALMA VE ANTİOKSİDANT ENZİM SİSTEMLERİ
  21.06.2004 - 21.06.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XVII. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
  UÇKUN MİRAÇ,GEÇKİL HİKMET,GENCER SALİH,KAHRAMAN HÜSEYİN
 • VİTREOSCİLLA HEMOGLOBİN GENİ KLONLANMIŞ BAKTERİLERDE ANTİNEOPLASTİK L-ASPARAJİNAZ ENZİMİNİN SENTEZİ
  16.04.2004 - 16.04.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. KLİNİK BİYOKİMYA VE KANSER SEMPOZYUMU
  GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ,GEÇKİL HİKMET
 • GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE L-ASPARAJİNAZ SALINIMI İÇİN POTASYUM FOSFAT/HEKZAN SULU FAZ SİSTEMİ İLE MEMBRAN PERMEABİLİZASYONU
  16.04.2004 - 16.04.2004
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  II. KLİNİK BİYOKİMYA VE KANSER SEMPOZYUMU
  GEÇKİL HİKMET,ATEŞ BURHAN,YILMAZ İSMET,GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ
 • Production of L-asparaginase, achemotherapeutic enzyme, in bacteriaexpressing Vitreoscilla haemoglobin
  24.06.2006 - 24.06.2006
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  31st FEBS CONGRESS 2006
  ATEŞ BURHAN,GENCER SALİH,ERENLER AYŞE ŞEBNEM,UÇKUN MİRAÇ,ÖZER UFUK,YILMAZ İSMET,GEÇKİL HİKMET
 • Thiacloprid Ve Trifloxystrobin’in Xenopus laevis’deAkut Toksik Etkileri
  03.09.2012 - 03.09.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  21. Ulusal Biyoloji Kongresi
  UÇKUN MİRAÇ,ÖZMEN MURAT
 • Atatürk Baraj Gölü’nde Organoklorlu Pestisit Kirliliğinin Araştırılması
  23.06.2014 - 23.06.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi
  ALKAN UÇKUN AYSEL,TOPLU ABDULLAH,UÇKUN MİRAÇ
 • Thiakloprid ve Trifloksistrobin Kombinasyonlarının Xenopus laevis İribaşlarınaAkut Toksik Etkilerinin Araştırılması
  23.06.2014 - 23.06.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi
  UÇKUN MİRAÇ,ÖZMEN MURAT
 • Xenopus laevis İribaşlarının ATPaz Aktiviteleri Üzerine Thiakloprid veTrifloksistrobin Pestisitlerinin Tekli ve Kombine Etkilerinin Araştırılması
  23.06.2014 - 23.06.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi
  UÇKUN MİRAÇ,ÖZMEN MURAT
 • Üç Amfibi Türünün Larval Gelişimi Üzerine Metidathion, Glyphosate Pestisitlerinin Tekli ve Kombine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  23.06.2014 - 23.06.2014
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi
  GÜNGÖRDÜ ABBAS,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN
 • Assessment of polyhydroxyalkanoate production from VFAs generated viaacidogenic fermentation of poultry manure
  28.10.2015 - 28.10.2015
  Poster
  Uluslararası
  İngilizce
  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2015
  ALTUN MÜSLÜM,UÇKUN MİRAÇ

Editörlükler

 • Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  PALA MURAT,ÇİTİL ŞERİF,UÇKUN MİRAÇ

Makaleler

 • Metal accumulation and biochemical variations in the freshwater mussels ( Unio mancus ) collected from Atatürk Dam Lake, Turkey
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0305-1978
  YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ,ALKAN UÇKUN AYSEL
 • Evaluation of the effects of Cyclotrichium niveum on brain acetylcholinesterase activity and oxidative stress in male rats orally exposed to lead acetate
  .2019
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  0145-5680
  ŞAHİN ZAFER,ÖZKAYA AHMET,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN,KUZU MÜSLÜM,ÇOMAKLI VEYSEL,DEMİRDAĞ RAMAZAN,TEL AHMET ZAFER,AYMELEK FATİH,YOLOĞLU SEMRA
 • Role of geraniol against lead acetate-mediated hepatic damage and their interaction with liver carboxylesterase activity in rats
  .2018
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  1381-3455
  ÖZKAYA AHMET,ŞAHİN ZAFER,KUZU MÜSLÜM,SAĞLAM YAVUZ SELİM,ÖZKARACA MUSTAFA,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN,ÇOMAKLI VEYSAL,DEMİRDAĞ RAMAZAN,YOLOĞLU SEMRA
 • Investigation of the effect of naringenin on oxidative stress-related alterations in testis of hydrogen peroxide-administered rats
  .2017
  Hakemli
  Uluslararası
  İngilizce
  10956670
  ŞAHİN ZAFER,ÖZKAYA AHMET,CÜCE GÖKHAN,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN
 • Seasonal Monitoring of Trace Metals in Water, Sediment and Mussel (Unio mancus) from Ataturk Dam Lake (Euphrates River)
  .2017
  Hakemli
  Ulusal
  İngilizce
  2149-3359
  ALKAN UÇKUN AYSEL,YOLOĞLU ERTAN,UÇKUN MİRAÇ
 • Integrated assessment of biochemical markers in premetamorphic tadpoles of three amphibian species exposed to glyphosate and methidathion based pesticides in single and combination forms
  .2016
  Hakemli
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  00456535
  GÜNGÖRDÜ ABBAS,UÇKUN MİRAÇ,YOLOĞLU ERTAN
 • Effect ofVitreoscilla hemoglobin on production of a chemotherapeutic enzyme L asparaginase byPseudomonas aeruginosa
  .2006
  Hakemli
  Uluslararası
  ALMANYA
  İngilizce
  1860-6768
  GEÇKİL HİKMET,GENCER SALİH,ATEŞ BURHAN,ÖZER UFUK,UÇKUN MİRAÇ,YILMAZ İSMET
 • Membrane permeabilization of gram negative bacteria with a potassium phosphate hexane aqueous phase system for the release of l asparaginase an enzyme used in cancer therapy
  .2005
  Hakemli
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  13595113
  GEÇKİL HİKMET,ATEŞ BURHAN,GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ,YILMAZ İSMET
 • Comparative assessment of in vitro and in vivo toxicity of azinphos methyl and its commercial formulation
  .2015
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  15204081
  GÜNGÖRDÜ ABBAS,UÇKUN MİRAÇ
 • Vitreoscilla hemoglobin expressing Enterobacter aerogenes and Pseudomonas aeruginosa respond differently to carbon catabolite and oxygen repression for production of l asparaginase an enzyme used in cancer therapy
  .2004
  Hakemli
  Uluslararası
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  İngilizce
  01410229
  GEÇKİL HİKMET,GENCER SALİH,UÇKUN MİRAÇ

Oluşturulma09 Haziran 2014 13:34
Görüntülenme358