İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Muhammed Nour ALNEMR
Öğretim Görevlisi

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri

1981 yılında Suriye’nin Halep Şehrinde Doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Halep'te tamamladı. 2005 yılında Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Mezun Oldu. 2012 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek 2016 yılında Çukurova Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktoraya başladı. Halen Çukurova Üniversitesinde doktora öğrenimine devam etmektedir. “Sosyolojik, Felsefik ve Psikolojik Sorunlar”, “Arapça Eğitiminde Görsel Ve İşitsel Metinler”, “Felsefi Sorunlar Açısından Yunan Felsefe Tarihi” adında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Eğitim Gerçeği”, “Suriyeli Kadınların Adıyaman İlinde Rehabilitasyon Programı”, “Ma el-Muvatana İsimli Kitabın Eleştirisi”, “Türkiye’deki Arapça Öğretim Müfredatının Sorunları”, “Çağdaş Metafiziğin Tahribi” adında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bunların dışında; yazılmış kitap bölümleri, bildiri, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sempozyumlarda yapılan sunumları bulunmaktadır.


Oluşturulma17 Mayıs 2018 16:03
Düzenlenme 18 Mayıs 2018 17:54
Görüntülenme303