İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Murat Abdulhamit ERCİŞLİ
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

Adı Soyadı: Murat Abdulhamit ERCİŞLİ

2.      Doğum Tarihi: 21.07.1970

3.      Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

1993

Doktora

Kalp ve Damar Cerrahisi

T.C SB Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003


Yayınlar

      A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1.     M.Ercisli, K.Vural, KN Gökkaya, F Köseoğlu, “Does Delayed Correction Interfere With Pulmonary Functions and Exercise Tolerance in Patients With Tetralogy of Fallot” CHEST August 2005 vol.128 no 2 1010-1017

 2.Mustafa Çetin, Musa Çakıcı,Murat Ercişli,Mustafa Polat  ‘’Unusually Located Left Ventricular Outflow Myxoma: A Brief Review of the Literature’’BMJ Case Reports 2013; doi:10.1136/bcr-2013-009610

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1.S.Ketenciler,M.A.Ercişli,M.Polat,E.Vuruşkan,A.Ağbağ,B.Yamak  ‘’Our İnitial Experience fort he Treatment of Aortic Aneurysms with EVAR Method’’   8th İnternational Congress of  Update Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya 2012

2.     S.Ketenciler,M.A.Ercişli,M.Polat,E.Akkaya,O.M.Hanedan,M.Yardımcı,A.Ekici,,B.Yamak ‘’Evaluation of Natural Y Saphenous Vein Conduits in Coronary Bypass Grafting Surgery’’ 8th İnternational Congress of Update Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya 2012

 3.     S.Ketenciler,A.M.Ercişli,M.Polat,M.Arı,E.Vuruşkan,A.Ekici,B.Yamak  ‘’The Alternative Way to Reach to the Mitral Valve in Patients with Small Left Atrim:Superor Septal Approach’’  Innovations Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery Boston­­/Massachusetts/USA 2014

 4.     S.Ketenciler,A.M.Ercişli,M.B.Erdoğan,M.Yardımcı,,A.Ekici,B.Yamak  ‘’The Alternative Way to Reach to the Mitral Valve in Patients with Small Left Atrim:Superor Septal Approach’’ The 63rd International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS Nice/France 2014

 C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Osman Tansel DARÇIN, Murat ERCİŞLİ, Tamer BAKALIM, Feray Funda BAÇGEL, Abdullatif İLBEY ‘’      Cardiac Myxoma with Mitral Valve Insufficiency: Report of Three Cases’’Adnan Menderes Üniversitesi Tıp        Fakültesi Dergisi2013, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-054

  1. Muhammet Onur HANEDAN, Serkan KETENCİLER, A Murat ERCİŞLİ, Bahattin ÇİFTÇİ, Zeynel DUMAN, Müslüm POLAT, Birol YAMAK ‘İç Savaş Cerrahi Deneyimi: Ateşli Silah veya Şarapnel Yaralanmaları  Civil War Surgical Experience: Gun Shot or Shell Fragment Injuries’’Türkish Journal of Vascular Surgery DOI : 10.9739/uvcd.2014-39208
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Darçın OT, H Gürçınar, F Baçgel, M Ercisli, R Karakaya, “Rezidüel Mitral Kapak Yetersizliğine Neden Olan Dev Sol Atrial Mixoma :İki Olgunun Değerlendirilmesi”22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , Antalya 2006

2. Ercişli A, Polat M, Yazgan U, Kayıran C, Başçeşme E, Rüptüre İlio-Femoral Arter Pseudoanevrizma Tamiri” 14.Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi Bodrum 2009

 3.Ercişli A, Başçeşme  E, Kayıran C, Yazgan U, Polat M, Küçüker Ş “Aynı Seansta Koroner Bypass Sağ Karotis Endarterektomi ve Aorta Sol Koroner Bypass:Olgu Sunumu”14.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Bodrum 2009

 4.Karadayı K, Çağlı K, Akgül A, Ulaş M, Ercişli M, Avcı A, Cırcı R, Küçükaksu S, Şener E, Taşdemir O

   “Otojen Safen Ven Greftinin Bypass Yapılana Kadar Geçen Sürede Sentetik PGE1 Analoğu Olan Misoprostol Solüsyonunun Fonksiyonel Korumadaki Etkinliği”  16.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000   6.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Kongresi 2000

 5.Ketenciler S, Ercişli A.M, Polat M, Vuruşkan E, Ağbağ A, Yamak B, “Abdominal Aort Anevrizmalarının EVAR Yöntemi ile Tedavisinde Başlangıç Deneyimimiz” 15.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 2011

 6.Ercişli A.M, Ketenciler S, Polat M, Başçeşme E, Erdoğan M, Vuruşkan E, Ağbağ A, Yamak B “Karotis ve Koroner Arter Cerrahisinde Eş Zamanlı Yaklaşım ve Sonuçları”  15.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 2011

 9.    İdari Görevler :

 GaziantepAv.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Bölümü Kurucu Hekimi

  Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Organ Nakil Donör Programlanması ve Organ Nakil Koordinatörlüğü

11.  Ödüller

    1. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Organ Nakil Koordinatörlüğü üstün başarı plaketi

    2. Gaziantep ve Kilis Tabibler Odasınca verilen Organ Nakil Koordinatörlüğü üstün başarı plaketi


Oluşturulma11 Nisan 2016 15:37
Görüntülenme1640