İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Mustafa Yavuz SELÇUK
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Dahili Tıp Bilimleri

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.     Selcuk MY, Aygen B, Dogukan A, Tuzcu Z, Akdemir F, Komorowski JR, Atalay M, Sahin Chromium picolinate and chromium histidinate protects against renal dysfunction by modulation of NF-κB pathway in high-fat diet fed and Streptozotocin-induced diabetic rats. Nutr Metab (Lond). 2012 Apr 8;9:30. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ 5.ULUSAL OSTEOPOROZ KONGRESİ ÖZEL SAYISI Kemik mineral yoğunluğu ilk defa ölçülen 65 yaş ve üzeri ötroid kişilerde tirotropin ve troid hormonları ile lomber ve femur KMY değerleri arasındaki ilişki

F. Diğer yayınlar :

 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\fadil\Downloads\adıyaman üni-logo.pngADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

AKADEMİK ÇALIŞMALAR TABLOSU

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

Anabilim Dalı

MUSTAFA YAVUZ SELÇUK

YRD.DOÇ.

İÇ HASTALIKLARI

Önceki Yıllar

2012

2013

2014

Toplam

Uluslararası Makale (Adet)

SCI/ SCI EXP.

1(BİR)

1

Diğerleri

Uluslararası Bildiri (Adet)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale (Adet)

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet)

1

1

Tercüme

Kitap

Bölüm

Proje (Adet)

BAP

2

2

TÜBİTAK vb.

Konuşmacı, Düzenleyici, Oturum Başkanı Olduğu, Katıldığı Kongre, Panel, Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

Ulusal

1

1

Dinleyici olduğu Sempozyum, vb. Sayısı

Uluslararası

Ulusal

2

2

1

7

Yürüttüğü Tez Yöneticilikleri

Aldığı Ödüller ve aldığı yerler (Adet)

Diğer ( Yayımlanan Bilimsel Kitap vb. (Adet))

 

 


Oluşturulma12 Ocak 2016 14:52
Görüntülenme1115