İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Necati ÜÇLER
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Tıp Fakültesi
 • Cerrahi Tıp Bilimleri

İletişim

 

 

 

 


ÖZGEÇMİŞ  

1. Adı Soyadı: Necati ÜÇLER

2. Doğum Tarihi: 15.03.1976, Damlakuyu-Cihanbeyli-Konya

3. Unvanı: Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

İstanbul Üniversitesi, İngilizce Tıp, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi

1995-2002

Y. Lisans

 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi

2006-2013

Doktora

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :

Doçentlik Tarihi                :

Profesörlük Tarihi            :

6. Yayınlar

      6.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.     Erol FS,Ucler N, Kaplan M, Yilmaz I. The association of sphenoidal encephalocele and right anophthalmia with septo-optic dysplasia: a case report. Turk Neurosurg. 2012;22:346-8.

2.     Erol FS, Ucler N, Yakar H. The association of Chiari type III malformation and Klippel-Feil syndrome with mirror movement: a case report. Turk Neurosurg. 2011;21:655-8.

3.     Kaplan M, Ucler N,Bayrakli F, Duz B, Erol FS. Diagnosis of central nervous system infection by CSF sampling of the myelomeningocele sac as an alternative to ventricular tap. Neurocirugia (Astur). 2010 ;21:228-31.

4.     Kaplan M, Akgun B, Kazez A,Ucler N, Cobanoglu B. Posterior approach for sacrococcygeal posterior meningocele with anterior large mature cystic teratoma. Cent Eur Neurosurg. 2010;71:221-3.

5.     Ucler N; Albayrak S; Yildiz M; Arici L; Kaplan M Traumatic Massive Cervicothoracic Pneumorrhachis: A Case Report.Neurosurgery Quarterly: 2012:22; 3;199–200

6.     Serdal Albayrak, Fatih Serhat Erol, Ismail Demirel, Omer Ayden, Necati Ucler. Journal of Turkish Neurosurgery (2013) DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.8715-13.1

 

6.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Erol FS, Ucler N,Yakar H. Lateral lower thoracic lipomyelomeningocele: a case report. Cases J. 2009:1;2:8122

2.       Serdal Albayrak, Necati Ucler, Omer Ayden, Hakan Cakin. Kernohan-Woltman Notch Phenomenon Related to Chronic Subdural Hematoma: A Case Report. J Med Cases • 2012;3(1):20-22

3.       Atcı IB, Albayrak S, Yılmaz N, Uçler N, Durdağ E, Ayden O, Kara D, Bitlisli H, Cihangiroğlu G. Cavernous hemangioma of the parietal bone.Am J Case Rep. 2013 Jul 10;14:401-4.

6.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Lutfü Arıcı, Ahmet Kılınç, Necati Üçler, Metin Kaplan Çocukluk Çağı Oksipital Kondil Kırığı: (olgu Sunumu)   Akademik Acil Tıp Dergisi 2009:8; 3; 60-62
 2. Hüseyin YAKAR, Metin KAPLAN, Necati ÜÇLER. Frontal sinüs Mukoselinin Uzak-Lateral İntraorbital Alana Uzanımı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011, Cilt: 21, Sayı: 1, 39-41
 3. Bekir AKGÜN, Necati ÜÇLER, Fatih Serhat EROL, Metin KAPLAN, Tolga GEDİZ, Ilhan Yılmaz. The Timing of ventriculo-peritoeneal shunt application at the late stage myelomeningocele repair. Firat Tıp Dergisi. 2012: 17; 06-09
 4. ALBAYRAK, Necati ÜÇLER, Ilhan ALBAYRAK, Zülküf BOZGEYİK, Metin KAPLAN. The association of bilateral intraorbital giant mucoceles and inverted papilloma: a case report Serdal Gulhane Med J. 2013; 55(3): 231-233

 

      6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. 2009 Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi: BOS örneklemesi için ventriküler tap’e alternatif olarak meningomyelosel kesesinden BOS alınması ile Santral sinir sistemi enfeksiyonunun tanısının sağlanması (Elektronik poster).
 2. 2010 Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi: Lateral alt torasik lipmeylomeningosel: olgu sunumu (poster).
 3. 2011 Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi: Septo-optic-displazi ile sağ anoftalmi ve sfenoidal ensefaloselin birlikteliği: olgu sunumu (Elektronik poster).
 4. 2011 Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi: The association of Chiari type III malformation and Klippel-Feil syndrome with mirror movement: a case report (Elektronik poster).
 5. 2013 Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi: Lomber disk cerrahisinde CRP seviyesinin değerlendirilmesi (Elektronik Poster).

      6.7.  Diğer yayınlar

7. Projeler

8. İdari Görevler

9. Ödüller: Konya Cihanbeyli lisesi okul birinciliği ile mezuniyet (1995), Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve periferik sinir cerrahisi yazılı sınav birinciliği (2011).

10. Yabancı Dil Puanı:

 1. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaça Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü Mezunu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR TABLOSU


Adı ve Soyad Soyadı:

Necati Üçler

           Ünvanı: Uzman Doktor

Anabilim Dalı:Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

Önceki Yıllar

2012

2013

2014

Toplam

Uluslararası Makale (Adet)

SCI -EXPENDED

 4

 2

 -

 7

Diğerleri

 1

 -

Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet)

 

 

 

 -

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makale (Adet)

2

2

 2

 -

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (Adet)

 

 -1

6

Yayımlanan Bilimsel Kitap (Adet)

 

 

 

 -

 

Tercüme

Kitap

 

 

 

 -

 

Bölüm

 

 

 

 -

 

Proje (Adet)

BAP

 

 

 

 -

 

Diğerleri (*)

 

 

 

 

Konuşmacı, Düzenleyici, Oturum Başkanı Olarak Katıldığı Kongre, Panel, Sempozyum, Konferans vb. Sayısı

Uluslararası

 

 

 

 -

 

Ulusal

 

 

 

 -

 

Dinleyici Olarak Katıldığı Kongre, Panel, Sempozyum, Konferans vb. Sayısı

Uluslararası

2

1

7

Ulusal

5

 

 1

8

Yürüttüğü Tez Yöneticilikleri

 

 

 

 -

 

Aldığı Ödüller (Adet) (**)

 

 

 -

Diğer

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) TÜBİTAK ve benzerlerinin isimleri aşağıdaki boşluğa yazılmalıdır.

(*) 1995 Cihanbeyli liseli okul birinciliği

(**) Alınan Ödüllerin nereden alındığı aşağıdaki boşluğa yazılmalıdır.

(**)Türk Nöroşirurji Derneği, Periferik ve spinal cerrahi 2011 yazı sınav birinciliği; Konya Cihanbeyli lisesi birinciliği

 

 


Oluşturulma11 Şubat 2015 10:35
Görüntülenme3111