İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Özkan CİĞA
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • Besnili Sıdkı Efendi ve Dîvânında Yer Alan Ehl-i Beyt Sevgisi
  18.10.2018 - 18.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu
  TUĞLUK İBRAHİM HALİL,CİĞA ÖZKAN
 • KADİRİ TARİKATINA MENSUP DİYÂRBEKİRLİ DÎVÂN ŞAİRLERİ
  23.11.2018 - 23.11.2018
  Özet bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Maraşizâde Ahmet Kuddûsi ve Kadirilik Sempozyumu
  CİĞA ÖZKAN
 • ALİ EMÎRÎ EFENDİ’NİN MİR’ÂTÜ’L-FEVÂ’İD ADLI ESERİNDE YER ALAN MEDRESELER VE MÜDERRİSLER
  26.10.2018 - 26.10.2018
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi
  CİĞA ÖZKAN
 • Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Nedîmâne Söyleyişler
  07.10.2010 - 07.10.2010
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu
  CİĞA ÖZKAN
 • DİYÂRBEKİRLİ MEHMET SAİD PAŞA NIN BİBLİYOGRAFYASI
  26.03.2015 - 26.03.2015
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZİF SEMPOZYUMU
  CİĞA ÖZKAN

Hakemlikler

 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi
  1
 • Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı
  2018
  Dergi
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Edebi Eleştiri Dergisi
  1

Editörlükler

 • Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2020
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark
  CİĞA ÖZKAN,SOMUNCU SELİM
 • Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Dergipark Akademik
  CİĞA ÖZKAN
 • Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  2019
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Dergipark Akademik
  CİĞA ÖZKAN,TİKBAŞ APAK FADİME

Kitaplar

 • Diyarbakır: Âlimler, Ârifler, Edîpler
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ENSAR NEŞRİYAT TİC. A.Ş.
  CİĞA ÖZKAN

Makaleler


Oluşturulma30 Kasım 2018 16:51
Düzenlenme 15 Ekim 2019 10:01
Görüntülenme291