İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Ruhan KARADAĞ
Doçent Doktor

Birim

 • Eğitim Fakültesi

İletişim

Akademik Çalışmalar

Bildiriler

 • An Analysis of Primary School Pre-Service Teachers’xx Atttitudes towards Cursive Handwriting
  14.11.2013 - 14.11.2013
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference ICT for Language Learning
  KARADAĞ RUHAN
 • The effects of flipped learning approach on the academicachievement and attitudes of the students
  26.06.2017 - 26.06.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  6th International Conference on Education (IC-ED-2017)
  KARADAĞ RUHAN,KESKİN Ş SERDAR
 • Prospective Teachers’ Teaching Beliefs about Differentiated Instructıon in Hong Kong and Turkey.
  03.07.2017 - 03.07.2017
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ISATT 2017. 18th Biennial Conference on Teachers and Teaching
  YAN WAN SALLY WAİ,KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • İlköğretim Çocuklarının Şiddet Algıları
  28.03.2006 - 28.03.2006
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu Uluslararası Katılımlı
  DEVECİ HANDAN,KARADAĞ RUHAN,YILMAZ FATİH
 • Teachers Perceptions and Practices Regarding Differentiated Instruction
  24.10.2009 - 24.10.2009
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  The Asian Conference on Education: Local Problems, Global Solutions
  yaşar şefik,KARADAĞ RUHAN
 • Türkçe Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  02.05.2008 - 02.05.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN
 • Yükseklisans Programı Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri Eskişehir İli Örneği
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
  suna çiğdem,SELANİK AY TUĞBA,KARADAĞ RUHAN
 • İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezlerinin Analizi
  17.10.2007 - 17.10.2007
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  GÜLTEKİN MEHMET,YILMAZ FATİH,KARADAĞ RUHAN
 • Ses Temelli Cümle Yönteminin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  18.06.2007 - 18.06.2007
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.
  BOYACI ŞERİFE DİLEK,KARADAĞ RUHAN
 • Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programında Yer Alan Derslerin Gereklilik ve İşevurukluğu Konusundaki Görüşleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi Örneği
  27.04.2007 - 27.04.2007
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
  GÜLTEKİN MEHMET,YILMAZ FATİH,KARADAĞ RUHAN
 • İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
  27.04.2007 - 27.04.2007
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
  YILMAZ FATİH,KARADAĞ RUHAN,SELANİK AY TUĞBA
 • İlköğretimde Birleştirilmiş Sınıflar Taşımalı Eğitim ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Uygulamalarına Yönelik Araştırma Sonuçlarının Analizi
  28.09.2005 - 28.09.2005
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
  KARADAĞ RUHAN,GÜLTEKİN MEHMET
 • The Views of the Teacher and the Students Regarding to the Differentiated Instruction in Turkey
  25.11.2009 - 25.11.2009
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  International Conference on Primary Education.
  KARADAĞ RUHAN,Yaşar Şefik
 • Efficacy Perceptions of Pre service Teachers in Primary School Teacher Training Program on Alternative Assessment
  08.07.2008 - 08.07.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Australian Teacher Education Association (ATEA) 2008 Conference
  KARADAĞ RUHAN
 • The Lecturers Efficacy and Aims for Information Technology Use in Teacher Training Programs
  03.03.2008 - 03.03.2008
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Society for Information Technology Teacher Education International Conference Annual.
  KARADAĞ RUHAN
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Becerilerine Yönelik Görüşleri ve Yeterlik Algıları
  06.06.2014 - 06.06.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  ERPA 2014 International Congresses on Education
  KARADAĞ RUHAN
 • Metaphors used by Pre Service Teachers in Explaining Concepts with regard to the Teaching and Learning Process
  26.06.2007 - 26.06.2007
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  14th International Conference on Learning
  KARADAĞ RUHAN,GÜLTEKİN MEHMET
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültür Kavramına Yükledikleri Anlamlar ve Popüler Kültüre Bakışları
  05.10.2011 - 05.10.2011
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN,KOLAÇ EMİNE,ULAŞ ABDULHAK HALİM
 • Türkiye de internet kafeler ve ilköğretim
  21.12.2006 - 21.12.2006
  Tam metin bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  XI. Türkiye’xxde İnternet Konferansı
  AKTAY SAYIM,YILMAZ FATİH,KARADAĞ RUHAN
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE GEREKSİNİMLERİ
  19.05.2016 - 19.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences,
  KARADAĞ RUHAN
 • İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ MARZANON UN BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖREİNCELENMESİ
  11.05.2016 - 11.05.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN,DEMİR MEHMET
 • YAZMA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
  03.11.2016 - 03.11.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongrei
  KARADAĞ RUHAN,KAYABAŞI BEKİR
 • SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ
  03.11.2016 - 03.11.2016
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  1.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi
  KAYABAŞI BEKİR,KARADAĞ RUHAN
 • Teacher Candidates Awareness State of Literacies
  24.08.2011 - 24.08.2011
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  (ATEE) 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe.
  KARADAĞ RUHAN
 • Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri
  15.05.2014 - 15.05.2014
  Özet bildiri
  Uluslararası
  İngilizce
  Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV.
  KARADAĞ RUHAN
 • İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  02.05.2008 - 02.05.2008
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,
  KARADAĞ RUHAN,SELANİK AY TUĞBA
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Kavramına İlişkin Metaforları
  21.05.2009 - 21.05.2009
  Tam metin bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN,GÜRDOĞAN BAYIR ÖMÜR
 • Türkçe Dersine İlişkin İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforlar
  24.05.2012 - 24.05.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN,AKKAYA AHMET
 • Öğretmen Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Beklentileri ve Gerçekleştirilen Mikro Öğretim Uygulamaları Sonucunda Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
  24.05.2012 - 24.05.2012
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Çalışması Kapsamında Gerçekleştirilen Müze Gezileri ve Tarihi Eser İncelemelerine İlişkin Görüşleri
  23.05.2013 - 23.05.2013
  Özet bildiri
  Ulusal
  Türkçe
  XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
  KARADAĞ RUHAN

Hakemlikler

 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Kuramsal Eğitimbilim
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Eurasian Journal of Educational Research
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  2017
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  Dergi
  Uluslararası
  İngilizce
  Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)
  1
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  2
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  2
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  2
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Türkçe Eğitimi
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi
  1

Editörlükler

 • Türkçe Öğretimi
  2018
  Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  Lisans Yayıncılık
  TAŞKAYA SERDARHAN MUSA,KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • Türkçe Öğretimi
  2018
  Kitap
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Lisans Yayincilik
  TAŞKAYA SERDARHAN MUSA,KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN,DOĞAN YASİN,KAYABAŞI BEKİR,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,ÇAĞLAR ÇAĞLAR,YETİŞ ÜMİT
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN,DOĞAN YASİN,TUĞLUK İBRAHİM HALİL,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇEVİK MUSTAFA,KAYABAŞI BEKİR,ÇAĞLAR ÇAĞLAR,YETİŞ ÜMİT
 • ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  ADIYAMAN UNIVERSITESI
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI
  2018
  Dergi
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Editör
  ADIYAMAN UNIVERSITESI
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Ünviersitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2017
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2016
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2015
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Editör
  Adıyaman Üniversitesi
  KARADAĞ RUHAN
 • Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  2011
  Dergi
  Uluslararası
  Türkçe
  Yrd. Editör
  Adıyaman Üniversitesi

Kitaplar

 • Türkçe Öğretimi (Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin)
  2019
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İngilizce
  Pegem Akademi
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN,ERDOĞAN ÖZGE
 • İlk Okuma Yazma Öğretimi (Yeni Programa Uygun).
  2019
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anı Yayıncılık
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • İlk Okuma Yazma Öğretimi
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anı Yayıncılık
  KARADAĞ YILMAZ RUHAN
 • The Skill Approach in Education: From Theory to Practice
  2018
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İNGİLTERE
  İngilizce
  Cambridge Scholars Publishing
  KARADAĞ RUHAN
 • Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma
  2018
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Türkiye Özel Okullar Derneği
  KAPLAN SAYI AYŞİN,Otrar Mustafa,KAHRAMAN NİLÜFER,KARADAĞ RUHAN,KESKİN HASAN KAĞAN,TORTOP HASAN SAİD,GÜLTEKİN MEHMET,GÖZEN GÖKSU
 • İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
  2017
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  LİSANS YAYINCILIK
  KARADAĞ RUHAN
 • SEARCH AND RESEARCH: TEACHER EDUCATION FOR CONTEMPORARY CONTEXT
  2017
  Bilimsel Kitap
  Uluslararası
  İSPANYA
  İngilizce
  Ediciones Universidad de Salamanca
  WAİ YAN WAN SALLY,KARADAĞ RUHAN
 • İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  ANI YAYINCILIK
  KARADAĞ RUHAN,YURDAKAL İBRAHİM HALİL
 • İlk ve Ortaokullarda Türkçe Öğretimi 2015 Programına Uygun
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anı Yayıncılık
  KARADAĞ RUHAN
 • İlk Okuma Yazma Öğretimi
  2016
  Bilimsel Kitap
  Ulusal
  TÜRKİYE
  Türkçe
  Anı Yayıncılık
  KARADAĞ RUHAN

Makaleler


Oluşturulma12 Ocak 2013 19:13
Düzenlenme 28 Mayıs 2018 15:23
Görüntülenme760