İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Saleh Ali Nasser ALKHADRİ
Doçent Doktor

Birim

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri

ÖZGEÇMİŞ C.V.

Adı: SALEH ALI NASSER AL-KHADRI

Doğum yeri ve tarihi: Yemen – Amran –01.01.1975

Uyruğu: Yemenli

Medeni hali: Evli

Çocuk sayısı: Beş çocuk

Mesleği (pasaporta göre): üniversite profesörü

Pratik becerileri:

- öğretimlik , denetleme , rehberlik ve yönlendirme , Eğitmenlik

, İşletme Yönetimi.

YETERLİLİKLER:

- Doçent    KARŞILAŞTRMALI  FIKIH   Minnesota üniversitesi                  2017.

- Hartumda bulunan Um Derman İslami üniversitesi,  ‘’İslam fıkhında şüpheli sorular ve sorunlarla ilişkin hükümler’’ başlık altında, 2009 tarihinde Mükemmel derece ile Karşılaştırmalı fıkıhta doktorluk.   

- ‘’ ALZIYARE VİŞERİA ELİSLAMİYE’’ (Edebiyat ve hükümler) başlık altında, 2005 yılında Mükemmel derece ile Karşılaştırmalı fıkıhta yüksek lisans.

- Al-iman üniversitesi Arap ve şeriat bilimlerinde 1998 yılında 88.0 Çokiyi derece ile lisans.

Diğer sertifika ve mezuniyetler:

- San'a uzmanlar Teknoloji Merkezi'nden Sekreterlik diploması.

- Sudan’da bulunan yeni gelen öğrenci organizasyonunda (Gelişmiş diplomatik becerileri) kursuna katılım sertifikası.

-  Sana’a da yapılan Hatipler antrenörleri kursuna katılım sertifikası.

- Sana’a da yapılan Hatipler Rehabilitasyonu kursuna katılım sertifikası.

- Yirmi birinci yüzyıl Merkez müdürü: Profesör antrenörü: AHMED QAID AL-ASWADI tarafından yapılan (Kendi Özel projeni keşfet) adlı kursa katılım sertifikası.

- Sana’a da bulunan Yemen İş Geliştirme Derneği tarafından yapılan (nasıl başarılı bir proje yapabilirsiniz) kursuna katılım sertifikası.

-  uluslararası İslam gençlik Sempozyumu (davet işlerinin liderlik sanatı)

- Ünlü olan düşünür, yazar ve Doktor ABDÜLKERİM BEKKAR’ın kişisel gelişimde sertifikası.

-  Doktor SAAD BIN NASSER AL-GHAMIDI’nin Kalkınma ve kendini geliştirmede sertifika.

- Şeyh doktor AWAD ALKARANI’nin davet, öğretim ve bilimsel becerilerin kalkınmasında sertifika.

- Şeyh doktor AWAD ALKARNI’nin Davet, eğitim ve bilim becerileri kalkınmasında sertifika.

- Riyad insani gelişim bilgi evi başkanı / dr. IBRAHIM AL-KAID’in Yaratıcılık ve başarılı yönetimde sertifika.

- Sana’a bilim ve teknoloji üniversitesinden dengeli performans kartı kullanarak Stratejik Planlamada sertifika.

- Birkaç eğitmenin (antrenörün) Müfredat eğitimi yönteminde sertifika.

- Yüksek lisans  ve lisans aşamasından pratik uygulamalarda sertifika.

- Sana’a bilim ve teknoloji üniversitesinden raporların üslubu ve hazırlamasında sertifika.

- Yemen kalkınma fonunun eğitim çantası (paketi) dâhilinde Gelişimsel çalışma temellerinde sertifika.

- Yemen kalkınma fonunun eğitim çantası (paketi) dâhilinde idari iş temellerinde sertifika.

- Yemen kalkınma fonunun eğitim çantası (paketi) dâhilinde projelerin hazırlanmasında sertifika.

- Yemen kalkınma fonunun eğitim çantası (paketi) dâhilinde proje finansman yönteminde sertifika.

- Sana’ada bulunan Bina Enstitüsünden İlk yardımda sertifika.

- ve diğer Kendi Geliştirme, başkaları ile başa çıkma sanatı, başarı sanayi, enerjilerin keşfetmeleri, Toplantılar yönetimi, kişilere performans değerlendirmesi gibi çeşitli makamlardan çıkan eğitim ve yeterlilik kurslarında sertifika

Bilimsel mezuniyetler:

 - ISMAIL ABDULAL ALMASRI’den HAFAS AN ASEM romanında kur'an-ı kerim’de Mezuniyet.

- Moritanya’nın Bilim adamı olan MUHAMMED AL-MUHTAR AL-SHANKITI’nden ve Yemen’in Bilim adamı olan: KASEM BAHIR’inden Dilbilgisi Bin Malek Alfiyasında mezuniyet.

- Bilim adamı şeyh: KASEM BAHIR’inden Sabat Almardininin Alrahbiye metninde mezuniyet.

- Yüksek lisans  ve Lisans aşamalarında, ilmi icazda bilimsel mezuniyet.

- Al-kadi Al Amrani’denÖğretim, Fetva, yargı ve çağrıda mezuniyet.

- Al-kadi Al Amrani’den, İmam Ash-Shawkani’nin Fıkıhta El-dürer El-maddiyeh’da mezuniyet.

- ve Alimlerin yoluyla çeşitli şeriat bilimlerinde mezuniyet.

- Çalıştığım alanlar:

- 2015 ten beri Adıyaman üniversitesi islami ilimler fakültesinde öğretmenlik. Halen Adıyaman üniversitesi islami ilimler fakültesinde öğretmenlik yapmaktayım.

- 2002 yılından 2014 yılı sonuna kadar Sana’a Al-İman üniversitesinde birkaç şeriat bilimlere Öğretim üyesi.

- 2011 yılından 2014 yılı sonuna kadar Amran üniversitesi eğitim fakültesinde öğretme.

- 2011-2012 akademik yılı, 2012-2013 akademik yılı ve 2014 yılı sonuna kadar Amran ilinde El-risale fakültesinde öğretme.

-  Amran ilinde Bilim ve teknoloji üniversitesi bürosunda – açıköğretim fakültesinde Birkaç ihtisas dersleri öğretme. (Eğitim toplantıları)

- 1989 yılından 1994 yılına kadar hükümet kur’an-ı kerim öğretimi okullarında öğretme, 1995 yılından 2002 yılına kadar Al-İman üniversitesi Kur’an bilimleri bölümüne ait kur’an-ı kerim konseyinde öğretme ve 2011 yılından şimdiye kadar Amran üniversitesi Eğitim fakültesi Kur’an bilimleri bölümünde öğretme.

- Amran ilinde bulunan ezberleme merkezinde fıkıh ve fıkıh usulü dersleri öğretme.

- Başkentin birkaç okullarında ve birkaç illerde birkaç ders öğretme.

- İhtisas araştırmaları hazırlaması, üniversite çalışmalarında ve sonrasında.

- Araştırma, Risale ve çeşitli edebiyatlar gibi bilimsel derslerin kontrol ve rehberliği.

- Üniversite bilimsel araştırma planların hazırlaması ve diğer işler.

- Beş yıl boyunca Sana’a Bilimsel çağrı risale forumunun yönlendirmesi.

- Birkaç kuruluşların eğitimsel ve çağrı programlarının yönlendirmesi

- Yüksek lisans ve lisans aşamasında bilimsel uygulama programlarının birkaç ilde yönlendirmesi.

- öğrenci yurtları, genel konseyler  ve camiler gibi Bilim kuruluşlarında ve kamu yerlerinde Şeriat ve bilim kursları. 

- Avrupa kentlerinde bulunan Birkaç islami merkezlere rehberlik amacıyla ziyaret etmek.

- genel imamlık ve konuşma.

- Al-said camii hatibi ve Amran ilinde bayram namazı kılma.

- kamu konseylerde ve camilerde bilimsel ders ve konferans vermek.

Dernek ve kuruluşlarda üyelik:

- Amran ilinde Yemen bilim ve teknoloji üniversitesinin merkez müdürü.

- Yemende bulunan HAYRU UMMA Hayri ve kalkınma kuruluşun başkanı.

- Amran ilinde bulunan AL-AJİYAL kalkınma derneğin genel sekreteri.

- Amran ilinde bulunanEl-hutabaa sendikasında Gözetim Komitesi başkanı.

- uluslararası müslüman alimler birliği üyesi.

EN ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR:

1-Fetvalarin değişiminde ve ihtilafında anlayışın etkisi.

2-Mültecilere yardım meşru hakları mıdır yoksa karşılıksız verilen midir?

3-Iyi bir yönetimde islamın  görüşü.

4-Genel h'zmette fikih.

Katıldığım Konferanslar ve kurslar:

1- Sana’a bilim ve teknoloji üniversitesi Açık öğretim konferansı, 05.06.2013.

2- İstanbul’da yapılan Milletin kimliğini korunmasında bilim adamlarının rolü. 8/2014.

3- Sana’a Eğitim ve öğretim Bakanlığına bağlı olan Eğitim ve araştırma merkezlerinde müfredat (öğretim programı) hazırlama konferansları. 1995

4- Sana’a Al-İman üniversitesi Araştırma merkezinde yapılan Al-Hilal konferansı. 1997

5- İnancın güçlendirmesi ve çoğaltması ile ilgili birkaç konferans.

6- Ek olarak, Sana’ada yapılan Bilimsel kurslar ve kültürsel konferansları katılmışım.

                              Tevfik Allah’tandır

Gsm: 00905398122820

E-posta:  Alkhadare.123@gmail.com  

Facebook: صالح الخدري

İkametgâh adres: Adıyaman Altin Sehir

Düzenleme tarihi: 29.05.2018


Düzenlenme 29 Mayıs 2018 16:40
Görüntülenme353