İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Salim ÇERÇİ
Doçent Doktor

Birim

 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Fizik

İletişim

 

Adres   Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 02040 Adıyaman, Türkiye

Tel.    (+90) 4162233800-4115        Faks      (+90) 416 2231774             

E-posta  scerci@adiyaman.edu.tr , Salim.Cerci@cern.ch

 

ÖĞRENİM DURUMU

Eylül 2014–   Doçentlik  Fizik, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2003–2009   Doktora     Fizik, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adana, Türkiye

1999–2003   Y.Lisans    Fizik, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye

1995–1999    Lisans      Fizik, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Trabzon, Türkiye

 

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER

2017-           Fakülte Yönetim Kurulu, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Adıyaman, Türkiye

2014-2019   Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi Fizik Bölümü, Adıyaman, Türkiye

2014-2019   Anabilimdalı Başkanı V., Katıhal Fiziği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2014-           Adıyaman University Journal of Science (ADYUSCI) dergisinin Editorial Board Üyesi, Adıyaman, Türkiye

2013-           Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC) Üniversite Sözcüsü, Adıyaman, Türkiye

2013-2017   Dekan Yardımcısı, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Adıyaman, Türkiye

2009–2014   Yrd. Doç. Dr., Fizik Bölümü, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye

2005–2009   Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi, CERN, Cenevre, İsviçre

2001–2009   Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Adana, Türkiye

 

BURSLAR ve ÖDÜLLER

2019             TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

2012             Bilimsel Çalışmalara Sağlanan Katkı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

2007–2009   US CMS HCAL (Amerika Fermi Ulusal Laboratuvarı (FNAL) ) Grup Araştırma Bursu, CERN, İsviçre

2006–2007   Doktora Öğrencisi Yurt Dışı Araştırma Bursu (Kod:2214) TÜBİTAK, Türkiye

2005–2006   Yüksek Enerji Fiziği Çalışma Gurubu Bursu, TÜBİTAK, Türkiye

 

YÖNETİLEN TEZLER

Doktora                “Jet Measurement in pp Collision at s=13 TeV with the CMS Detector”, Z. S. Demiroglu (Yazma Aşamasında) İkinci Danışman olarak  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Doktora                “Measurements of Inclusive Low-pT   Jets Cross-Section and Azimuthal Angle Decorrelation of Jets with Large Rapidity Separation Using Run-I CMS Data in CMS”, İ. Hoş (2016) İkinci Danışman (Doç. Dr. S. Çerçi) Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yüksek Lisans      “Parton Dağılım Fonksiyonlarının (PDF) CMS’deki İleri Jetlerle Belirlenmesi”, R. Karaca (Tez aşamasında)

                               Danışman (Doç. Dr. S. Çerçi), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yüksek Lisans      “PEM’de Kullanılan Katalist Katmanının Simülasyon Çalışmları”, M.M. Özdaşcı (Yazım aşamasında)

                              Danışman (Doç. Dr. S. Çerçi), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yüksek Lisans      “CMS Deneyinde İleri Bölgedeki Jetlerin Ölçümü”, İ. Deniz (2015)

                              Danışman (Doç. Dr. S. Çerçi), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yüksek Lisans      “Büyük Hadron Çapıştırıcısındaki (LHC) CMS deneyinde Küçük-x Fiziği”, T. Öztaşcı (2014)

                              Danışman (Doç. Dr.  Salim ÇERÇİ), Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

PROJELER

2020–           “Development of ultimate precision bunch-by-bunch luminometer for CMS HL-LHC (CERN)” 2532-TÜBİTAK RFBR (Rusya Temel Araştırma Vakfı) İkili İş Birliği, isimli projede araştırmacı

2020–           “CMS Dedektöründe Çok İleri Bölge Fizik Analizleri, İnklusif pp Etkileşmeleri, PPS (Hassas Proton Spektrometresi) Hassas Zaman Ölçüm Detektörü ve HCAL (Hadronik Kalorimetre) Faz 2. Güncelleme Çalışmaları”, Proje No:2020TAEK(CERN)A5.H1.F5-24, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede araştırmacı

2020–           “Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger”, Proje No: COST CA18108, BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ KURULUŞU (COST) UFUK 2020 Çerçeve Programı isimli projede Management Committee Substitute (MCS) Üyesi

2018–           “Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”, Proje No: COST CA16201, BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ KURULUŞU (COST) UFUK 2020 Çerçeve Programı isimli projede Management Committee (MC) Üyesi

2018–           “CMS Deneyinde Detektör İyileştirme/ Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Fizik Analizleri”, Proje No: 2018TAEKCERN, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede artırmacı

2018–2020    “Proton Geçirgen Membran (PEM) Tipi Yakıt Yarı Hücresi Üretimi”, Proje No: FEFGAP/2018-0001, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP), Türkiye isimli projede yürütücü

2014–2017  “CMS Deneyinde HKAL’ın Yenileme, İyileştirme Çalışmaları ve Fizik Analizleri”, Proje No: 2014TAEKCERN- A5.H6.F2.12, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye isimli projede araştırmacı

2014–2016 “Proton-Proton (pp) Etkileşmeleri Aracılığıyla Protonun Yapısında Bulunan Partonların Dağılım Fonksiyonlarının (PDF) Araştırılması”, Proje No: FEFBAP/2014-0005, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP), Türkiye isimli projede araştırmacı

2014–2016  “İyon Kaynağı için Solenoid Elektromıknatıs Tasarımı ve Üretimi”, Proje No: TFBAP/2014-0004, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye isimli projede araştırmacı

2013-2016   “Türk HızlandırıcıMerkezi (THM) Teknik Tasarımı”, Proje No:DPT2006K-120470, DPT, Türkiye isimli projede araştırmacı

2009–2013   “CMS  Deneyinde  Dedektör  Kurulumu,  Yenilenmesi  ve  Fizik  Çalışmaları”,  Proje  No:   05K120010,  TAEK, Türkiye isimli projede araştırmacı

2006–2009    “Low-x QCD with Jets in the CMS Hadron Forward Calorimeter in proton-proton Collisions at s = 14 TeV and Test Studies of Forward Calorimeters”, Project No: FEF2006D20,  Çukurova  Üniversitesi  BAP, Araştırmacı

2004–2008  “Heavy Ion Studies in CMS Experiment at CERN”, Project No: 04K120100, TAEK, Turkey, artırmacı

2002–2003   “CP Violation Searches at CMS Experiment”, Project No:  FBE.2002.YL.181,   Çukurova  Üniversitesi  BAP, Türkiye isimli projede araştırmacı

 

BİLİMSEL ve MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

2019–           High Granularity Calorimeter (HGCAL) for High Luminosity LHC Group, CERN, İsviçre

2019–           American Journal of Physics and Applications Editorial Board, Science Publishing Group, USA

2018–           Standard Model Physics Hadron (SMP-HAD) Grubu, CMS Kolaborasyonu(CERN),İsviçre

2016–           Deneysel Parçacık Fiziği Genel Kurulu Üyesi, Türkiye

2014–2018    Standard Model Physics Jet (SMP-Jet) Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre  

2013–            Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM), Türkiye

2012–           Türk Fizik Derneği (TFD)

2011–           Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı (FNAL)

2005–           Forward and Small-x QCD (FSQ) Fizik Grubu, CMS Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

2004–           Sıkıştırılmış Muon Solenoidi (CMS) Kolaborasyonu (CERN), İsviçre

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

OS   Linux/Unix, LATEX, OpenOffice, MAC/OS, Microsoft Windows

Yazılım ROOT, RooFit, CMSSW, GRID computing (CRAB), PAW, html

Programlama   Fortran, C, C++, C#, MATLAB, Python

 

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ VERİLEN DERSLER

Yüksek Lisans İleri Kuantum Mekaniği, Elektromagnetik Teori, İleri Programlama Teknikleri, Parçacık Fiziği Detektörleri I ve II, Nesneye Dayalı Veri Analiz, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Bilgisayar Uygulamaları, Yüksek Enerji Fiziğinde Kullanılan Veri Analiz Metotlarına Giriş I ve II

Lisans             Fizik (Diş Hekimliği), Genel Fizik (İnşaat Mühendisliği), Genel Fizik I ve Genel Fizik II (Makine Mühendisliği), Fizik 2 (Çevre Mühendisliği), Elektromanyetik Teori I ve II (Fizik), Genel Fizik I ve II (Fizik), Termodinamik (Fizik), Fizik ve Geometrik Optik (Optisyenlik)

 

YAYINLAR

H-index

Web of Science (WoS) verilerine göre H-index= 95’tir.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

CMS (CERN) İşbirliği çerçevesinde ISI indeksine kayıtlı uluslararası dergilerde yayımlanmış olan 884 yayınım bulunmaktadır.  Bu makalelerden seçilmiş olanlar ve diğer yayınlarım aşağıda listelenmiştir.

 

JINST, 2020   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration],  “Pileup mitigation at CMS in 13 TeV data”

arXiv:2003.00503 [hep-ex]

EPJ C, 2020   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration],  “Measurement of single-diffractive dijet production in proton-proton collisions at s = 8 TeV with the CMS and TOTEM experiments”

arXiv:2002.12146 [hep-ex]

JHEP, 2020     A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration],  “Measurement of the cross section for electroweak production of a Z boson, a photon and two jets in proton-proton collisions at s= 13 TeV and constraints on anomalous quartic couplings”

arXiv:2002.09902 [hep-ex]

EPJ C, 2020   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Extraction and validation of a new set of CMS PYTHIA8 tunes from underlying-event measurements”

DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7499-4

PRD, 2020       A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the associated production of a Z boson with charm or bottom quark jets in proton-proton collisions at s=13 TeV”

arXiv:2001.06899 [hep-ex]

JINST, 2020   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of dose-rate effects in the radiation damage of plastic scintillator tiles using silicon photomultipliers”  

arXiv:2001.06553 [physics.ins-det]

JHEP, 2019    A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Determination of the strong coupling constant alpha_S(mZ) from measurements of inclusive W± and Z boson production cross sections in proton-proton collisions at s= 7 and 8 TeV”

arXiv: 1912.04387 [hep-ex]

J. Mol. Struct., 2019  G. Elmaci, S. Cerci, D. Sunar-Cerci, "The evaluation of the long-term stability of α-MnO2 based OER electrocatalyst in neutral medium by using data processing approach"

DOI: 10.1016/j.molstruc.2019.06.016 

EPJ C, 2019  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the energy density as a function of pseudorapidity in proton-proton collisions at s = 13 TeV”

DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6861-x

JHEP, 2019  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of inclusive very forward jet cross sections in proton-lead collisions at p sNN=5:02 TeV”

DOI: 10.1007/JHEP05(2019)043

 Phys. Rev. D,  2019  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Search for pair-produced three-jet resonances in proton-proton  collisions at root s=13 TeV” 

DOI: 10.1103/PhysRevD.99.012010

PRL, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of jet substructure observables in ttbar events from proton-proton collisions at s = 13 TeV”

arXiv:1808.07340 [hep-ex]

EPJ C, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the weak mixing angle using the forward-backward asymmetry of Drell- Yan events in pp collisions at 8 TeV”  

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6148-7

PRL, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Constraining gluon distributions in nuclei using dijets in proton-proton and proton-lead collisions at sqrt{s_NN} = 5.02 TeV”     

DOI:10.1103/PhysRevLett.121.062002

JHEP, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of charged particle spectra in minimum-bias event from proton proton collisions at s = 13 TeV”    

DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6144-y

PRL, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Search for narrow resonances in the b-tagged dijet mass spectrum in proton-proton collisions at sqrt{s} = 8 TeV”   

DOI:10.1103/PhysRevLett.120.201801

JHEP, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inelastic proton-proton cross section at sqrt(s) =13 TeV ”       

DOI:  10.1007/JHEP07(2018)161

JINST, 2018   S. Chatrchyan  et  al.   [CMS HCAL  Collaboration],  “Brightness  And  Uniformity  Measurements  Of  Plastic Scintillator Tiles At The CERN H2 Test Beam”   

 DOI: 10.1088/1748-0221/13/01/P01002

JHEP, 2018   A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Constraints on the double-parton scattering cross section from same-sign W boson pair production in proton-proton collisions at s = 8 TeV”   

DOI:10.1007/JHEP02(2018)032

JINST, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Performance of the CMS muon detector and muon reconstruction with proton-proton collisions at √s = 13 TeV”    

DOI: 10.1088/1748-0221/13/06/P06015

EPJ C, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Azimuthal correlations for inclusive 2-jet, 3-jet, and 4-jet events in pp collisions at 13 TeV”    

 DOI:10.1140/epjc/s10052-018-6033-4

EPJ C, 2018  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Study of dijet events with a large rapidity gap between the two leading jets in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV”    

DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-5691-6

JHEP, 2017  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Measurement of the inclusive energy spectrum in the very forward direction in proton-proton collisions at √s = 13 TeV   

DOI:  10.1007/JHEP08(2017)046

JINST, 2017   B. Bilki et al. [CMS HCAL Collaboration], “Radioactive source calibration test of the CMS Hadron Endcap Calorimeter test wedge with Phase I upgrade electronics”     

DOI:10.1088/1748-0221/12/12/P12034

JHEP, 2017  V. Khachatryan et al. [CMS Collaboration], “Measurement and QCD analysis of double- differential inclusive jet cross-sections in pp collisions at √s = 8 TeV and ratios to 2.76 and 7 TeV”  DOI:  10.1007/JHEP03(2017)156

JHEP, 2017  A.M. Sirunyan et al. [CMS Collaboration], “Measurements of jet charge with dijet events in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV”   DOI: :10.1007/JHEP10(2017)131

JHEP, 2016  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Azimuthal decorrelation of jets widely separated in rapidity in pp collisions at √s = 7 TeV” 

DOI:  10.1140/epjc/s10052-016-4286-3

EPJC, 2016   V.  Khachatryan  et  al.   [CMS  Collaboration],  "Event  generator  tunes  obtained  from  underlying  event  and multiparton  scattering  measurements”

DOI:  10.1140/epjc/s10052-016-3988-x

JHEP, 2012  S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at √s = 7 TeV"

DOI:10.1007/JHEP06(2012)036

EPJ C, 2012   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Ratios of dijet production cross sections as a function of the absolute difference in rapidity between jets in proton-proton collisions at √s=7 TeV"

DOI:  10.1140/epjc/s10052-012-2216-6

EPJ C, 2012   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Forward energy flow, central charged-particle multiplicities, and pseudorapidity gaps in W and Z boson events from pp collisions at √s=7 TeV"

DOI:  10.1140/epjc/s10052-011-1839-3

JINST, 2012   S. Chatrchyan et al.  [CMS HCAL collaboration], "Tests of CMS hadron forward calorimeter upgrade readout box prototype"

DOI: 10.1088/1748-0221/7/10/P10015

JHEP, 2011    S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Measurement of energy flow at large pseudorapidities in pp collisions at √s = 0.9 and 7 TeV"

DOI:10.1007/JHEP02(2012)055

JINST, 2010  S. Chatrchyan et al.  [CMS Collaboration], "Study of various photomultiplier tubes with muon beams and Cerenkov light produced in electron showers”

DOI:  1140/epjc/s10052-010-1316-4

 EPJC, 2010    S. Chatrchyan et al.  [CMS Collaboration], "Performance studies of a full-length prototype fortheCASTOR forward calorimeter at the CMS experiment"

 DOI: 10.1088/1748-0221/5/06/P06002

JINST, 2010   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Performance of CMS hadron calorimetertimingandsynchronization using test beam, cosmic ray, and LHC beam data"

 DOI: 10.1088/1748-0221/5/03/T03013

JINST, 2010   S. Chatrchyan et al. [CMS Collaboration], "Performance of the CMS hadron calorimeter with cosmic raymuons and LHC beam data”

DOI: 10.1088/1748-0221/5/03/T03012

NIMA, 2008  K. Cankocak, M. N. Bakirci, S. Cerci et al., “Radiation-hardness measurements of high OH- content quartz fibres irradiated with 24 GeV protons up to 1.25 Grad"

DOI:  10.1016/j.nima.M07.10.024

EPJC, 2007  X. Aslanoglou, M. N. Bakirci, S. Cerci et al., “Performance studies of prototype II for the CASTOR forward calorimeter at the CMS experiment"

DOI:  10.1140/epjc/s10052-007-038x

 

DİĞER YAYINLAR

 1. S. Cerci, Z.S. Demiroglu, D. Sunar Cerci, "Determination of L2L3 MCTruth and L2 Residual jet-energy corrections with Low PU data at 13 TeV", CMS Analysis Note AN-2020/048
 2. P. Gunnellini, Yazgan, J. Bendavid, D. Sunar Cerci, S. Cerci et al., “Tuning and validation for RunII Monte Carlo production”, CMS Analysis Note AN-17-001, 2018
 3. Bilki, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Tests of a Novel Scintillator with Muons”, CMS Detector Note CMS-DN-2017-048, 2017
 4. Akbiyik, S. Baur, C. Baus, I. Katkov, R. Ulrich, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Very Forward Inclusive Jet Cross Section in pp Collisions at s = 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2016/102,FSQ-16-003, 2016
 5. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Energy Distribution in the Very Forward Direction at 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2015/291, AN-2016/203, FSQ-16-002, 2016
 6. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Pseudorapidity Dependence of the Energy and Transverse Energy Density in pp Collisions at s = 13 TeV with CMS”, CMS Analysis Note AN-2015/118, FSQ-15-006, 2015
 7. Alda, G. Alves, C. Baus, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Inelastic Proton – Proton Cross Section at √s = 13 TeV”, CMS Analysis Note AN-2015/118, FSQ-15-005, 2015
 8. Jung et al., “CMS Underlying Event and Double Parton Scattering Tunes", CMS Analysis Note AN-2014/072, GEN-14-001, 2014
 9. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “A Study of Azimuthal Angular Decorrelation between Jets with Large Rapidity Separation in pp Collisions at s = 7 TeV”, CMS Analysis Note AN-2013/063, FSQ-12-002, 2013
 10. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of Low pT Jet Cross Sections in proton-proton Collisions at s = 8 TeV”, CMS Analysis Note AN-12-434, CMS-FSQ-12-031, 2012
 11. S. Chatrchyan, V. Khatchryan, S. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Tests of CMS Hadron Forward Calorimeter Upgrade Readout Box Prototype, CMS Note-2012/001, 2012
 12. Brona, D. Sunar Cerci et al., “Forward Energy Flow in the Acceptance of HF”, CMS Analysis Note AN-10-331, CMS-FWD-10-011, CERN-PH-EP-2011-086, 2011
 13. Cerci, D. Sunar Cerci et al., “Measurement of the Inclusive Forward Jet Cross Section in pp Collisions at s = 7 TeV in CMS”, CMS Analysis Note AN-10-243, CMS-FWD-11-002, CERN-PH-EP-2011-179, 2010
 14. Zhu et al., “Measurement of the Cross Section of a Central and a Forward Jet Associated Production”, CMS Analysis Note AN-11-036, 2011
 15. CMS Collaboration, “Energy Flow Ratios in HF at Different Collision Energies", Detector Performance Note, CERN-CMS-DP-2010-007, 2010
 16. Chatrchyan et al., Study of Various Photomultiplier Tubes with Muon Beams And Cerenkov Light Produced in Electron Showers. -In: CMS NOTE-2010/003 

 17. Akgun et al., Study of CMS HF Candidate PMTs with Cherenkov Light in Electron Showers. -In: CMS DN-2009/012 

 18. Akgun et al., Tests of CMS HF Candidate PMTs with Muons. -In: CMS DN-2009/011 

 19. Cerci and D. G. d’Enterria, Low-x QCD studies with jets in the CMS Hadron Forward calorimeter in proton-proton collisions at √s = 14 TeV. - In: CMS AN-2008/060
 20. CMS HCAL Collaboration; S. Abdullin et al., Design, Performance, and Calibration of the CMS Hadron-Outer Calorimeter. - In: CMS NOTE-2008/020
 21. CMS HCAL Collaboration; S. Abdullin et al., HCAL participation in Global Run at the end of November 2007 (GREN). - In: CMS IN-2008/019 

 22. CMS HCAL Collaboration; G. Baiatian et al., Performance, and Calibration of CMS Hadron Endcap Calorimeters CMS HCAL Collaboration Design. - In: CMS NOTE- 2008/010 

 23. CMS HCAL Collaboration; P. de Barbaro et al., Study of CMS HCAL response to muons using data collected during Global Run in September, 2007 and Integration Run in October 2007 - In: CMS IN-2008/010 

 24. Nural Akchurin, Salim Cerci and et al., Single photoelectron peak measurement and its application for HF calibration and PMT gain monitoring. - In: CMS IN-2008/015 

 25. Aslanoglou et al., Performance studies of the final prototype for the CASTOR forward calorimeter at the CMS experiment.- In: CERN-CMS-NOTE-2008-022

KİTAPLAR

2015          S. Cerci, Özel Görelilik ve Atomlar ve Fotonlar, D. E. YILDIZ, E. KURT, H. KURT [Editörler], Fen ve Mühendislik için Fizik (382 - 415), ISBN: 978-605-133-887-3, TURKEY: Nobel, Kitapta Bölüm

2014          D. Sunar Cerci ve S. Cerci, Elektromanyetik Etkileşme, I. DUMANOGLU - S. ERTURK [Editörler],  Nükleer ve Parçacık Fiziği (234 - 277), ISBN: 978-605-133- 815-6, TURKEY: Nobel, Kitapta Bölüm

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

2020  D. Sunar Cerci, S. Cerci “ The CMS High Granularity Calorimeter (HGCAL) for the HL-LHC Upgrade”, PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and

          MC Meeting, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polonya

2019  D. Sunar Cerci, S. Cerci “The Role of Scintillators and Silicon Photomultiplier Tubes in the Development of Detector Technologies”, 6th International

          Conference on Materials Science and Advanced-Nanotecnologies for Next Generation (MSNG-2019), Niğde, Türkiye

         http://msng2019.fytronix.com/data/MSNG2019-FULL-TEXT-BOOK.pdf

2019  D. Sunar Cerci, S. Cerci “Jet measurements with the CMS experiment”, PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and MC Meeting, Coimbra, Portekiz

2018  S. Cerci, D. Sunar Cerci, "Heat Transfer Modeling and Simulation for a PEM Fuel Cell”, 5th International Conference on Materials Science and Advanced-Nanotecnologies for Next Generation (MSNG-2018), Kapadokya, Türkiye

   https://drive.google.com/file/d/1U9gKPKVkawIVMl4ln6ISh7nXpc7zsYrT/view

2018  S. Cerci,  “ Measurement of minimum bias collisions, underlying event activity and double-parton scattering at  the CMS experiment”, Turkish Physical Society 34th International Physics Congress, Bodrum, Türkiye

 https://cds.cern.ch/record/2644969/files/CR2018_268.pdf

2018  S. Cerci, "Very forwardjet,MuellerNaveletjetsandjetgapjetmeasurementsinCMS”,9thMPI:9th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, Shimla, Hindistan

 https://cds.cern.ch/record/2315568/files/CR2018_032.pdf

2018   S. Cerci, "Tests of QCD using jets at CMS”, 2nd Iran-Turkey joint conference on LHC physics, Tahran, İran

https://cds.cern.ch/record/2315568/files/CR2018_065

2017 S. Cerci, "New Constraints on Parton Distribution Functions From The CMS Measurements”, TPS-33: Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 06 October 2017; Bodrum, Türkiye

2017 S. Cerci, "Minimum bias and underlying event measurements at CMS”, the Low x workshop,June13-182017,  Bari, İtalya CMS-CR-2017-304;

https://cds.cern.ch/record/2287362?ln=en

2017 S. Cerci, "QCD Physics with the CMS Experiment”, 5th International Conference on New Frontiers in Physics, Girit, Yunanistan, Published in European Physical Journal Web of Conferences, EPJ WoC, vol. 164 (2017)07029;

 DOI:https://doi.org/10.1051/epjconf/201716407029

2016 S. Cerci, "Measurement of forward energy flow at 13 TeV with the CMS experiment”, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum, Türkiye,Published in American Institute of Physics (AIP) 1815, 060004 (2017)

DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4976400

2015 S. Cerci, "MPI an UE Corrections to Jet Measurements and Influence on PDF Determination and αs”, 7th  International Workshop On Multiple Partonic Interactions at the LHC (MPI7), Trieste, İtalya 23 November 2015.

 DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4944157

2015 S. Cerci, "Inclusive Jet Cross Section And Strong Coupling Constant Measurementsat at CMS”, 9th International Physics Conference of The Balkan Physical Union (BPU9), Istanbulç Türkiye, AIP Conference Proceedings 1722, 070003 (2016)

DOI:http://dx.doi.org/10.1063/1.4944157

2014 S. Cerci, "Low Pt Jet Cross Section Measurement In Pp Collisions At s = 8 TeV”, ICHEP-2014 37th International Conference On High Energy Physics, Nuclear and Particle Physics Proceedings, 273-275 / 2740- 2742, Valencia, İspanya.

DOI: 10.1016/j.nuclphys bps.2015.10.048

2012 S. Cerci,"Measurements of the inclusive production cross sections for forward jets and forward-central dijets in CMS at √s = 7 TeV", ICHEP 2012 - 36th International Conference on High Energy Physics, Proceedings of ICHEP 2012: International Conference on High Energy Physics, pp. 1-6, Melbourne, Avustralya.

 http://pos.sissa.it/archive/conferences/174/268/ICHEP2012_268.pdf

2010  S. Cerci and D. d’Enterria,"Low-x QCD studies with forward jets in p-p at 14 TeV”, 20th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus Collisions, Indian Journal of Physics, pp. 1783-1788, Rajasthan, Hindistan.

 DOI: 10.1007/s12648-010-0173-1

2009 S. Cerci, "Forward Jet Studies”, DIS 2009-XVII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects, Proceedings of XVII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Topics , pp. 1-6, Madrid, İspanya.

http://indico.cern.ch/event/53294/session/3/contribution/252/material/slides/0.pdf

2008 S. Cerci and D. d’Enterria and CMS Collaboration,"Low-x QCD studies with forward jets in proton proton collision at √=14 TeV”, Diffraction  2008:  International Workshop on Diffraction  in High Energy Physics, Proceedings of American Institute of Physics (AIP), pp. 28-32, La Londe-les-Maures, Fransa.

DOI: 10.1063/1.3122196

2008 S. Erhan, S. Cerci et al., "Forward physics with CMS”, HERA and LHC 2nd Workshop on the Implications of HERA for LHC Physics, Proceedings published at DESY as DESY-PROC-2009-002, Cenevre, İsviçre.

 

POSTERLER

Kasım 2019   "Forward Physics at CMS"

                       VCES2019: 15th Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory, University of Vienna, Viyana, Avusturya

Eylül 2012     "Azimuthal Angle Decorrelation between Jets with Large Rapidity Separation",

                       CMS Physics Week, Lizbon, Portekiz

Eylül 2012     "Measurement of Inclusive Forward Jet Cross Sections at s= 8 TeV"

                       CMS Physics Week, Lizbon, Portekiz

Eylül 2011     "Inclusive Forward Jet and Forward-Backward Dijets at s= 7 TeV at CMS"

                       CMS Physics Week, Brüksel, Belçika

Ağustos 2011 "Inclusive Forward Jet and Central-Forward dijets at s= 7 TeV at CMS"

                       Lepton Photon 2011 : XXV International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies, Mumbai 2011, Maharashta, Hindistan

Mart 2011     "Forward Jets at CMS"

                       LHC students’ poster session at next LHCC, CERN 2011, Cenevre, İsviçre

Eylül 2010     "Angular Decorrelation of Mueller Navelet Dijets CMS Physics Week, Bodrum, Türkiye

Eylül 2010     "Inclusive Forward Jet Cross Section at s = 7 TeV"

                       CMS Physics Week, Bodrum, Türkiye 

                  

KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR VE OKULLAR

2020 PARTICLEFACE 2020: Working Group Meeting and MC Meeting, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow, Polonya

2019  VCES2019: 15th Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory, University of Vienna, Viyana, Avusturya

2019  6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye

2019  PARTICLEFACE 2019:Working Group Meeting and MC Meeting of the COST Action CA16201, Coimbra, Portekiz

2018  5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2018), Kapadokya, Türkiye

2018   34th International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS34), Bodrum, Türkiye

2018   GAPYENEV 2018 International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, Şanlıurfa, Türkiye

2017   9th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, Shimla, Hindistan

2017   2nd Iran & Turkey Joint Conference On LHC Physics, Tahran, İran

2017   33rd International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS33), Bodrum, Türkiye

2017   Low-x 2017, Bari, İtalya

2016   32nd International Physics Congress of the Turkish Physical Society (TPS32), Bodrum, Türkiye

2016   XIth Internationally Participated Summer School on Particle Accelerators and Detector, Member of Organizing Committee, Bodrum, Türkiye

2016   5th International Conference on New Frontiers in Physics ICNFP2016, Girit, Yunanistan

2015  7th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the LHC, MPI7, ICTP-Trieste, İtalya

2015   9th International Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), İstanbul Üniversitesi, Türkiye

2014   ICHEP2014 - 37th International Conference on High Energy Physics, Valencia, İspnaya

2014   School of Computer Applications on Accelerator and Particle Physics, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

2014   4th International Conference on Hadron Physics, TROIA’14, Çanakkkale, Türkiye  

2014   21st Turkish Accelerator Center Project Board Meeting, Gölbaşı-Ankara, Türkiye

2013   TAC International Scientific Advisory Committee Meeting (ISAC-V), Ankara University, Ankara, Türkiye

2013   TAC Particle Factory Workshop, Gölbaşı-Ankara, Türkiye

2012   ICHEP2012 - 36th International Conference on High Energy Physics, Melbourne, Avustralya

2012  XIth THM YUUP Workshop 2012, Ankara University, Institute of Accelerator Technologies, Gölbaşı-Ankara, Türkiye

2010   CMS Physics Week in Bodrum, Türkiye

2009  Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related Topics, Madrid, İspanya

2009  1st School of Computing for Accelerator and Detector Physics, Local Organising Committee, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

2007   QCD School in Les Houches, Les Houches, Fransa

2006   CMS Integration & Physics Simulation Workshop, Antalya, Türkiye

2003  Summer School on Particle Physics (ICTP), Trieste, İtalya

2002   Summer School on CP Violation Baryogenesis and Neutrinos, Prerow-Rostock, Almanya

2002   ICFA 2002 Instrumentation School, İstanbul, Türkiye

2001   1th Congress of National Particle Accelerators and Applications, Ankara, Türkiye


Oluşturulma13 Mayıs 2013 18:00
Düzenlenme 18 Mart 2020 10:27
Görüntülenme2141