ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

DERSİN KODU VE ADI

EEM205 Elektrik Mühendisleri İçin Malzeme Bilgisi

DERSİN KREDİSİ VE AKTS’Sİ

AKTS:3, Kredi:3

ÖĞRETİM ELEMANI

Yrd. Doç. Dr. Necmettin NUR

DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

Ders teorik olarak işlenmekte olup detaylı konular beyaz tahtada, genel ve görsel içerikli konular ise PowerPoint sunumu şeklinde 3 boyutlu şekiller ve görseller kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca öğrencilere ders ile ilgili küçük araştırma ödevleri verilip, el yazısı olarak geri istenmektedir. Böylelikle öğrenciler hem literatür taraması yapmakta, bunu da elle yazarak daha iyi konuları pekiştirme fırsatı bulmakta, hem de ödev olarak verilmeyen ancak ders kapsamında anlatılması gereken konular daha detaylı işlenmektedir. Öğrencinin bu şekilde daha fazla bilgi ve beceri ve çeşitli konularda yorum yapma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME

  1. ARASINAV

Akademik takvim çerçevesinde yazılı olarak yapılmaktadır.

  1. YARIYIL İÇİNDE PERFORMANSA DAYALI YAPILAN, ARAZİ, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI, UYGULAMA, ÖDEV, SUNUM VE SEMİNERLER

 

Bu ders kapsamında iki tane ödev verilmekte ve bu ödevler yıl içerisinde önceden duyurulan tarihlerde düzenlenip getirilecek şekilde planlanmaktadır. Bu iki ödevin toplamı öğrencinin 2. Ara sınav notu olarak değerlendirilecektir.

 

Ödev-1: Grup üye sayısı 2/3 olacak şekilde gruplar oluşturulacak. Ders kitabında bulunan konular başlıklarına göre gruplandırılarak her gruba bir konu başlığı verilecektir. Her grup kendi konusu ile ilgili farklı kaynaklardan, yazılı/görsel bazı materyallerden yararlanarak araştırma yapacak ve bunları PowerPoint sunusu olarak hazırlayarak derste sunacaktır. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılması için konu ile ilgili yapılan araştırma, gruptaki her bir öğrenci tarafından, el yazması şeklinde raporlanarak teslim edilecektir. Her öğrenci kendi konusu ile ilgili en az beş soru hazırlayacak, çözümleri ile birlikte rapora ekleyerek teslim edeceklerdir. 

 

Ödev-2: Dersin işlenişi sırasında öğrencilere konunun pekiştirilmesi amacıyla bazı ödevler verilecek (problem, konu araştırma, kısa rapor vs) ve bu ödevleri el yazması şeklinde dersi takip eden hafta teslim etmeleri beklenecektir.

 

  1. FİNAL SINAVI

Ara sınavda olduğu gibi akademik takvim çerçevesinde yazılı olarak yapılmaktadır.

  1. BÜTÜNLEME SINAVI

Bütünleme sınavı final sınavında başarısız olan ya da sınava giremeyen öğrencilerin gireceği sınav olup final sınavı şartlarında yapılır.

 

DERSİN KODU VE ADI

EEM309 Elektromanyetik Dalga Teorisi

DERSİN KREDİSİ VE AKTS’Sİ

AKTS:5, Kredi:3

ÖĞRETİM ELEMANI

Yrd. Doç. Dr. Necmettin NUR

DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ

Ders teorik olarak işlenmekte olup detaylı konular beyaz tahtada, genel ve görsel içerikli konular ise PowerPoint sunumu şeklinde 3 boyutlu şekiller ve görseller kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca öğrencilere ders ile ilgili küçük araştırma ödevleri verilip, el yazısı olarak geri istenmektedir. Böylelikle öğrenciler hem literatür taraması yapmakta, bunu da elle yazarak daha iyi konuları pekiştirme fırsatı bulmakta, hem de ödev olarak verilmeyen ancak ders kapsamında anlatılması gereken konular daha detaylı işlenmektedir. Öğrencinin bu şekilde daha fazla bilgi ve beceri ve çeşitli konularda yorum yapma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME

  1. ARASINAV

Akademik takvim çerçevesinde yazılı olarak yapılmaktadır.

  1. YARIYIL İÇİNDE PERFORMANSA DAYALI YAPILAN, ARAZİ, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI, UYGULAMA, ÖDEV, SUNUM VE SEMİNERLER

Bu ders kapsamında iki tane ödev verilmekte ve bu ödevler yıl içerisinde önceden duyurulan tarihlerde düzenlenip getirilecek şekilde planlanmaktadır. Bu iki ödevin toplamı öğrencinin 2. Ara sınav notu olarak değerlendirilecektir.

 

Ödev-1: Grup üye sayısı 2/3 olacak şekilde gruplar oluşturulacak. Ders kitabında bulunan konular başlıklarına göre gruplandırılarak her gruba bir konu başlığı verilecektir. Her grup kendi konusu ile ilgili farklı kaynaklardan, yazılı/görsel bazı materyallerden yararlanarak araştırma yapacak ve bunları PowerPoint sunusu olarak hazırlayarak derste sunacaktır. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılması için konu ile ilgili yapılan araştırma, gruptaki her bir öğrenci tarafından, el yazması şeklinde raporlanarak teslim edilecektir. Her öğrenci kendi konusu ile ilgili en az beş soru hazırlayacak, çözümleri ile birlikte rapora ekleyerek teslim edeceklerdir. 

 

Ödev-2: Dersin işlenişi sırasında öğrencilere konunun pekiştirilmesi amacıyla bazı ödevler verilecek (problem, konu araştırma, kısa rapor vs) ve bu ödevleri el yazması şeklinde dersi takip eden hafta teslim etmeleri beklenecektir

  1. FİNAL SINAVI

Ara sınavda olduğu gibi akademik takvim çerçevesinde yazılı olarak yapılmaktadır.

  1. BÜTÜNLEME SINAVI

Bütünleme sınavı final sınavında başarısız olan ya da sınava giremeyen öğrencilerin gireceği sınav olup final sınavı şartlarında yapılır.