İşlem Yapılıyor.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Akademik Bilgi Yönetim Sistemi
Sedat DOĞAN
Doktor Öğretim Üyesi

Birim

  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri

 

ÜNVANI ADI SOYADI            : Yrd. Doç. Dr. Sedat Doğan

YAZIŞMA ADRESİ                              : Adıyaman üniversitesi tıp fakültesi kbb bölümü

 

ÖĞRENİM DURUMU

1999-2005 Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ

2005-2011 Tıpta Uzmanlık ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ

AKADEM

MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

UNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2005-2011

Dr.Araş.Gör.

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KULAK BURUN BOĞAZ

KLİNİĞİ.

2011-2012

Op.dr

Mardin devlet hastanesi KBB Bölümü

KULAK BURUN BOĞAZ

KLİNİĞİ

2012-halen

Yrd.Doç.Dr.

Adıyaman Üniversitesi

KULAK BURUN BOĞAZ

KLİNİĞİ

 

A.     Uluslararası ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan makale :

 

1.      Doğan S, Can IH, Unlü I, Süngü N, Gönültaş MA, Samim EE. Sialolipoma of the parotid gland.J Craniofac Surg. 2009 May;20(3):847-8.  PMID: 19390452

 

2. Doğan S, Can IH, Sayn M, Ozer E, Bayz U, Yazici G, Samim EE. The nasal septum: an unusual presentation of metastatic renal cell carcinoma. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1204-6.  PMID:  19553840

 

3. Emir H, Kaptan ZK, Uzunkulaoglu H, Dogan S.  A rare case of asymptomatic bilateral submandibular gland sialolithiasis: a giant, fistulized calculus on the right and multiple calculi on the left. Ear Nose Throat J. 2010 Oct;89(10):502-PMID:  20981664

 

4. Can IH, Dogan S, Donmez M, Samim E  A different type of a branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome   the Journal of Pediatric Surgery  J Pediatr Surg. 2012 Feb;47(2):404-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.11.045. PMID:  22325402

 

 the Journal of Pediatric Surgery A different type of branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome A different type of branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome JPEDSURG-D-11-00792R1 CR, titled "A different type of branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome JPEDSURG-D-11-00792R1 CR, titled "A different type of branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome JPEDSURG-D-11-00792R1 CR, titled "A different type of branchial fistula as part of a branchiootorenal syndrome5. Yazıcı H, Doğan S, Sunter A, yılmaz E, Daşkaya H, Surprising cause of respiratory distress in child: Laryngeal Leech  Craniofac Surg. J Craniofac Surg. J Craniofac Surg. 2012 May;23(3):e272-3. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824dfbbb

 

6. Uzunkulaoğlu H,  Yazıcı H, Can IH, Doğan S, Uzunkulaoğlu T  Bilateral oncoytoma of parotid gland .  J Craniofac Surg. 2012 May;23(3):e246-7. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824dfccd

7. Yazcı H, Yiğit B, Doğan S, Sunter AV, Behzatoğlu K. Peripheral primitive neuroectodermal tumor in masseter muscle. J Craniofac Surg. 2013 May;24(3):872-4. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827c9bf1.PMID: 23714899

 

8. Yazıcı H, Daşkaya H, Doğan S, Haberal I, Ciftçi T. Patient specific or routine preoperative workup in septoplasty: which one is cost-effective? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 May 12. [Epub ahead of print] PMID: 23665744

 

9. Yazıcı H, Uzunkulaoğlu H, Emir HK, Kızılkaya Z, Doğan S, Samim E. Comparison of incus interpositioning technique versus glass ionomer cement application in type 2 tympanoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 May;270(5):1593-6. doi: 10.1007/s00405-012-2120-6. Epub 2012 Aug 4. PMID: 23010791

 

10. Extranasopharyngeal angiofibroma of the nasal septum: a rare clinical entity. Doğan S, Yazici H, Baygit Y, Metin M, Soy FK. JCraniofac Surg. 2013 Jul; 24(4):e390-3. doi: 10.1097/SCS.0b013e318290344d.

 

11.  Comparison of nasal mucociliary clearance in adenoid hypertrophy with or without otitis media with effusion. Yazici H, Soy FK, Kulduk E, Doğan S, Dündar R, Sakarya EU, Can IH.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jul;78(7):1143-6. doi: 10.1016/j.ijporl.2014.04.037. Epub 2014 May 2

 

12. Septoplasty: under general or sedation anesthesia. Which is more efficacious?Daşkaya H, Yazıcı H, Doğan S, Can IH.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Sep;271(9):2433-6. doi: 10.1007/s00405-013-2865-6. Epub 2014 Jan 3.

 

13.Yazici H, Soy FK, Kulduk E, Doğan S, Dündar R, Can IH Uncinatotomy: performing endoscopic sinus surgery without an uncinectomy. J Craniofac Surg. 2015 Jan;26(1):52-4. doi: 10.1097/SCS.0000000000001179

 

14. Metin M, Kaptan ZK, Dogan S, Yazici H, Bayraktar C, Gocmen H, Samim EE Effect of preoperative mastoid ventilation on tympanoplasty success.  Int J Otolaryngol. 2014;2014:169123. doi: 10.1155/2014/169123. Epub 2014 Oct 12

 

15. Yazici H, Soy FK, Kulduk E, Dündar R, Doğan S, Kaymakçi M, Bülbül E. Endonasal endoscopic excision of a rare tumor: nasal bone osteoid osteoma. J Craniofac Surg. 2014 Sep;25(5):e471-3. doi: 10.1097/SCS.0000000000001122.

16. Çakıcı M, Sarıkaya Y, Çetin M, Karataş M, Doğan A, Doğan S , Kaskalan E, Polat M, Tasolar H, Abus S. (2014). Evaluation of Subclinical Atherosclerosis in Chronic Sinusitis patients.Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Apr;43(3):234-41. doi: 10.5543/tkda.2015.84584.

 

17.Simsek A, Bayraktar C, Dogan S, Uckardes F, Reyhan AH, Sarıkaya Y, Karatas M, Capkın M. Retinal nerve fiber layer thickness (RNFL) alteration in apneic children. Optom Vis Sci. 2015 (Kabul edildi)

18. Yildirim A, Surucu G, Dogan S, Karabiber M. Relationship between disease activity and hearing impairment in patients with rheumatoid arthritis compared with controls.Clin Rheumatol. 2015 Nov 28.

PMID:26615612

 

 

B. DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL YAYINLAR

1. Yazıcı H, Doğan S, Göçmen H, Metin M, Başaran S, Şahin E, Samim E. Morganella morganii in sinonasal region: A rare case report.  Journal of Clinical and Experimental Investigations   2013; 4 (3): 383-386

 

2. Yazıcı H, Arslan E, Doğan S, Bayraktar C. Surgical treatment of septal perforation due to button battery with allograft dermal matrix. KBB Uygulamaları 2015; 3(2):81-83. doi:10.5606/kbbu.2015.66588

 

3. Doğan S, Karatas M, Sarıkaya Y, Yazıcı H, Bayraktar C, Metin M, Gezmis E. Orta ve alt konka bülloza birlikteliği. KBB Uygulamaları 2015; 3(2):74-76. doi:10.5606/kbbu.2015.70893

 

4. Karatas M, Sarıkaya Y, Doğan S, Bayraktar C, Kaskalan E, Inan HM. Concurrence of left maxillary antrolith and right sided nasal inverted papilloma: case report. J Clin Med Case Reports. 2015;2(2):4.

 

5.Karataş M, Sarıkaya Y, Doğan S, Erdoğdu İH, Bulut HT, et al. A Slow Growing Mass of Hard Palate: Schwannoma-Case Report. J Clin Med Case Reports. 2015;2(1): 4.

 

6.Sarıkaya Y, Karataş M, Doğan S, Kaskalan E. Intralingual cystic mass in an adolescent with history of hydatidosis-case report. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports. DOI no: 10.5336/caserep.2014-43026 

 

7.Sarıkaya Y, Karataş M, Doğan S, Bayraktar C, Çam OH.  Self-inflicted negative pressure of the external ear canal: a rare cause of tympanic membrane perforation. Praxis of Otorhinolaryngology.

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1. Dogan S, Taştan E, Yazıcı H, Metin M, Yorulmaz C, Yavanoğlu A, Samim E, Rinoplasti Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Nazal Dorsumda Mukus Kisti. BP 185. 32. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010.

 

2. Dogan S, Can I H, Yazıcı H, Dönmez M, Başaran S, Samim E, Eş Zamanlı ve Birbiri ile Devamlılık Gösteren Birinci ve İkinci Brankial Yarık Anomalisi Vaka Sunumu. EP 124. 32. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010.

 

3.  Dogan S, Yazıcı H, Can IH, Yorulmaz C Bayız Ü, Samim E Subklavyan Ven Tutulumu ile Seyreden Lemierre Sendromu Vaka Sunumu. 32. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010

 

4.  Dogan S,  Can IH, Ünlü , Süngü N, Gönültaş MA, Samim E Parotis Bezinde sialolipoma 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010

 

5.  Can İH, Başaran S, Doğan S, Yazıcı H, Taştepe İ, Samim E Kronik Öksürüğün Tetiklediği Trakeal Divertikül Olgu Sunumu  31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010

 

6. Emir H, Kaptan ZK, Dogan S, Başaran S, Çaydere M, Altunkaya C, Parotis bezinde Kanaliküler Adenom Olgu Sunumu

 

7. Yazıcı H, Doğan S, Göçmen H, Metin M, Başaran S, Şahin E, Samim E. Nadir bir vaka sunumu: Sinonazal Morgaanella Moganii Enfeksiyonu. BP 181. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010.          

 

8. Şahin E, Metin M, Doğan S, Yazıcı H, Yavanoğlu A, Samim E.  Periferik Dev Hücreli Granülom Olgu Sunumu. EP 002. 32. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2010.

 

9.Yusuf Baygit1, Sedat Doğan2, Haşmet Yazıcı3, Cem Bayraktar2, Yasin Sarıkaya2, Mehmet Karataş2, Esin GezmişNazal vestibülden köken alan extranazofarengeal anjiofibroma; nadir bir olgu sunumu  35. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2013

 

10. Cem Bayraktar1, Sedat Doğan1, Haşmet Yazıcı2, Yusuf Baygit3, Yasin Sarıkaya1, Mehmet Karataş1, Esin Gezmiş4lateral krustan köken alan extranazofarengeal anjiofibroma olgu sunumu  35. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2013

 

11. Sedat Doğan1, Mehmet Karataş1, Yasin Sarıkaya1, Haşmet Yazıcı2, Cem Bayraktar1, Mehmet Metin3, Esin Gezmiş4Eş zamanlı orta ve alt koka bülloza 35. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2013

 

12. Mehmet Metin1, Zeynep Kızılkaya Kaptan2, Sedat Doğan3, Haşmet Yazıcı4, Sedat Alagöz5, Etem Erdal Samim2 Preoperatif mastid hücre havalanmasının timpanoplasti başarısına etkisi 35. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2013

 

13. Yasin Sarıkaya1, Mehmet Karataş1, Sedat Doğan1, Emin Kaskalan1, Cem Bayraktar1, Haşmet Yazıcı2 İntralingual dublikasyon kisti olgu sunumu 35. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2013

 

14. Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Halil İbrahim Erdoğdu, Haci Taner Bulut, Şeyho Cem Yücetaş. Sert damakta Schwannoma: olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

15. Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Emin Kaskalan, Hacı Mehmet Inan. Eşzamanlı sol maksiller antrolit ve sağ taraflı inverted papilloma: olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

16.Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Erhan Kayıkçıoğlu, Bilge Aydın Türk, Halil İbrahimErdoğdu. Kronik Nazal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi: Nazal Schwannoma. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

17. Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Sinan Hatipoğlu, Emin Kaskalan. Bilateral ani işitme kaybının nadir bir sebebi: İopromid. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

18. Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Osman Halit Çam. Dijital travmaya bağlı timpanik membrane perforasyonu: 2 olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

19. Emin Kaskalan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Karataş, Cem Bayraktar, Sedat Doğan, Erhan Kayıkçıoğlu, Muzaffer Öğer. Tek Tragustan Hazırlanan Kelebek Kıkırdak Greftlerle Aynı Seansta Bilateral Miringoplasti. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

20. Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Metin, Mehmet Karataş, Halil İbrahim Erdoğdu. Respiratuar epitelyal adenomatoid hamartoma olgu sunumu.36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014

 

21. Mehmet Metin, Haşmet Yazıcı, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya. Nadir bir Objectif tinnitus sebebi: Orofaringeal karotis tortuzyonu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

22. Yasin Sarıkaya, Muhammer Özgür Çevik, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Mehmet Metin. Faktör V Leiden mutasyonuna bağlı bilateral rekürren işitme kaybı. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

23. Haşmet Yazıcı, Sedat Doğan, Mehmet Metin, Cem Bayraktar, Mehmet Karataş. İntranazal myofibroplastik sarkoma olgu sunumu. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

24. Cem Bayraktar, Abbas Ali Tam, Sedat Doğan, Mehmet Karataş, Ruslan Abdullayev, Halil İbrahim Erdoğdu. Peritiroidal kist olarak ortaya çıkan servikal bronkojenik kist. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

25. Sedat Doğan, Mehmet Metin, Haşmet Yazıcı, Yasin Sarıkaya, Cem Bayraktar, Mehmet Karataş. Nazal Valvde Pyojenik Granülom. 36. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

26. Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Şirik, Mustafa Kaymakçı. İnverted papilloma:olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

27. Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Mehmet Şirik, Haşmet Yazıcı. Tip 1 diyabetli hastada sağ maksiller ve sol sfenoid fungal sinüzit:olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

28. Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Mehmet Şirik, Erhan Kayıkçıoğlu. İpsilateral antrokoanal polip ve dev agger nasi hücresi: olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

29.Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Emin Kaskalan, Mehmet Şirik. Nazal obstrüksiyonun nadir bir sebebi:Sfenokoanal polip- Olgu Sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

30.Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar, Bülent Petik. Nazal polipozisli hastada maksiller sinüs medial duvarını destrükte eden fungus topu: olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

31.Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Bülent Petik, Bilge Aydın Türk. Epistaksisin nadir bir sebebi: ayak parmağı malign melanomunun paranazal sinüs metastazı-olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 2015

 

32.Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Cem Bayraktar. Akut tonsilit sonrası gelişen peritonsiller ve periparotid abse. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

 

33.Mehmet Karataş, Sedat Doğan, Yasin Sarıkaya, Emin Kaskalan. Demir parçacığına bağlı delici boyun ve künt tiroid kartilaj travması: şanslı bir olgu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015

 

34.Mehmet Karataş, Cem Bayraktar, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan. Erişkin hastada nazofarenks tüm.rünü taklit eden akut nazofarenjit: olgu sunumu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015

 

35.Mehmet Karataş, Yasin Sarıkaya, Sedat Doğan, Mehmet Şirik. Fasiyal ağrının nadir bir sebebi: bilateral süperior konka bülloza- olgu sunumu. 37. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Can İH, Başaran S, Doğan S, Yazıcı H, Taştepe İ, Samim E Kronik Öksürüğün Tetiklediği Trakeal Divertikül Olgu Sunumu. Sunu No: 9. Uluslararası KBB-BBC Kongresi 2010

 

2.Yazıcı H, Doğan S, Şahin E, Yorulmaz C, Başaran S. Düşük dereceli Polymorfoz adenocarsinoma oldu sunumu. PS no:109. 10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi Ankara 2012

 

3. Yazıcı H, Doğan S, Şahin E, Yorulmaz C, Başaran S, Mandibulaya fikse primitive nöröektodermal tumor. PS no:111. 10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi Ankara 2012

 

4. Doğan S, Yazıcı H, Şahin E, Yorulmaz C, Başaran S. Lingual Lipoma olgu sunumu. PS no:112. 10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi Ankara 2012

 

5. Doğan S. Haberal C. Ünlü İ. Yazıcı H Samim E.    Vasomotor rinit tedavisinde flutikazon propiyonat ve azelastin hidroklorür nazal sprey tedavilerinin karşılaştırılması  10, Ortadoğu kulak burun boğaz konferansı sözlü sunum


Oluşturulma29 Eylül 2016 08:43
Düzenlenme 01 Kasım 2018 12:08
Görüntülenme3606